Giáo án Thể dục 4 - Bài 5: Vượt qua tình thế hiểm nghèo, quyết tâm chống pháp trở lại xâm lược

a) Tháng 9-1945, Bác Hồ gửi thư cho đồng bào cả nước:

“Hơn hai triệu đồng bào ta đã chết đói. Những người thoát chết đói, nay cũng bị đói. Lúc chúng ta nâng bát cơm ăn, nghĩ đến kẻ đói khổ, chúng ta không khỏi động lòng. Vây tôi xin đề nghị với đồng bào cả nước, và tôi xin thực hiện trước: Cứ 10 ngày nhịn ăn một bữa, mỗi tháng nhịn ăn ba bữa. Đem gạo đó để cứu dân nghèo”.

b) Nghe bác Hoàng Văn Tý, người giúp việc của Bác Hồ kể chuyện:

“Hưởng ứng việc lập “hũ gạo cứu đói”, Bác Hồ gương mẫu thực hiện 10 ngày nhịn ăn một bữa, dành gạo giúp người nghèo. Nhìn Bác gầy rộc, ăn uống không đều đặn, các đồng chí giúp việc rất lo cho sức khỏe của Bác nên đề nghị Bác không nhịn ăn. Bác bảo: “Bác kêu gọi đồng bào 10 ngày nhịn ăn một bữa thì Bác cúng phải gương mẫu chứ, các chú nới Bác cứ ăn thì làm gương cho ai được”.

Một hôm, Tiêu Văn-Trung tương trong quân đội Tưởng Giới Thạch- mời chiêu đãi Bác đúng vào bữa cơ quan nhịn ăn để cứu đói. Khi Bác dự tiệc về, anh em báo cáo với Bác rằng phần gạo của Bác đã cho vào hũ cứu đói rồi. Nhưng Bác vẫn quyết định nhịn bù một bữa vào ngày hôm sau”.

 

doc3 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 13/02/2020 | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục 4 - Bài 5: Vượt qua tình thế hiểm nghèo, quyết tâm chống pháp trở lại xâm lược, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài 5: VƯỢT QUA TÌNH THẾ HIỂM NGHÈO, QUYẾT TÂM CHỐNG PHÁP TRỞ LẠI XÂM LƯỢC
(Tiết 2)
I/ Mục tiêu
Hiểu được ngày 19-12-1946, nhân dân ta tiến hành cuộc kháng chiến toàn quốc với quyết tâm “ Thà hi sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”.
Nhận rõ tinh thần chống Pháp của nhân dân Hà Nội và một số địa phương tiêu biểu.
II/ Hoạt động học
B/ Hoạt động thực hành
1, Tìm hiểu về tấm gương Bác Hồ trong việc diệt “giặc đói” 
- Việc 1: Hs làm việc cá nhân
- Việc 2: Hs thảo luận trả lời câu hỏi
+ Tư liệu lịch sử và câu chuyện nói lên điều gì?
- Việc 3: Nhóm trưởng nêu câu hỏi, các thành viên trong nhóm trả lời, thư kí ghi phiếu.
- Việc 4: Đại diện nhóm báo cáo.
a) Tháng 9-1945, Bác Hồ gửi thư cho đồng bào cả nước:
“Hơn hai triệu đồng bào ta đã chết đói. Những người thoát chết đói, nay cũng bị đói. Lúc chúng ta nâng bát cơm ăn, nghĩ đến kẻ đói khổ, chúng ta không khỏi động lòng. Vây tôi xin đề nghị với đồng bào cả nước, và tôi xin thực hiện trước: Cứ 10 ngày nhịn ăn một bữa, mỗi tháng nhịn ăn ba bữa. Đem gạo đó để cứu dân nghèo”.
b) Nghe bác Hoàng Văn Tý, người giúp việc của Bác Hồ kể chuyện:
“Hưởng ứng việc lập “hũ gạo cứu đói”, Bác Hồ gương mẫu thực hiện 10 ngày nhịn ăn một bữa, dành gạo giúp người nghèo. Nhìn Bác gầy rộc, ăn uống không đều đặn, các đồng chí giúp việc rất lo cho sức khỏe của Bác nên đề nghị Bác không nhịn ăn. Bác bảo: “Bác kêu gọi đồng bào 10 ngày nhịn ăn một bữa thì Bác cúng phải gương mẫu chứ, các chú nới Bác cứ ăn thì làm gương cho ai được”.
Một hôm, Tiêu Văn-Trung tương trong quân đội Tưởng Giới Thạch- mời chiêu đãi Bác đúng vào bữa cơ quan nhịn ăn để cứu đói. Khi Bác dự tiệc về, anh em báo cáo với Bác rằng phần gạo của Bác đã cho vào hũ cứu đói rồi. Nhưng Bác vẫn quyết định nhịn bù một bữa vào ngày hôm sau”.
c) Thảo luận và hoàn thành bài tập:
+ Tư liệu lịch sử và câu chuyện nói lên điều gì? Chọn các câu trả lời đúng trong những phướng án dưới đây và ghi vào vở:
	Nhịn ăn cứu đói là việc quốc gia đại sự.
	Bác Hồ lịch sự trong công tác ngoại giao.
	Bác Hồ là người trung thực, lời nói đi đôi với việc làm. 
2, Chép vào vở và lựa chọn những cụm từ thích hợp cho trước dưới đây, điền vào chỗ trống () để hoàn thành đoạn văn.
(không chịu làm nô lệ, không chịu mất nước, phải nhân nhượng, thà hi sinh tất cả, càng lấn tới)
“Chúng ta muốn hòa bình, chúng ta Nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp.., vì chúng quyết tâm cướp nước ta lần nữa.
Không ! Chúng ta., chứ nhất định., nhất định! ”
3, Quyết tử cho tổ quốc quyết sinh
a) Quan sát bức ảnh, đọc trích đoạn hồi kí của Thượng tướng Vũ Lăng:
- Việc 1: Cá nhân quan sát
- Việc 2: Trao đổi với bạn: Tư liệu lịch sử trên thể hiện điều gì?
- Việc 3: Nhóm trưởng nêu câu hỏi, các bạn trả lời.
b) Trả lời câu hỏi (vào vở):
Câu hỏi
Trả lời
Các tư liệu lịch sử trên thể hiện điều gì?
Báo cáo với thầy/cô giáo kết quả những việc em đã làm.
C/ Hoạt động ứng dụng
Tìm hiểu và sưu tầm những mẫu chuyện ở địa phương em về buổi đầu toàn quốc kháng chiến.
Hãy kể tên các trường học, tên phố, di tích lịch sử, liên quan đến các sự kiện, nhân vật lịch sử trong bài vừa học.
Hãy kể lại môt cách ngắn gọn về chuyến tham quan (nếu có) di tích lịch sử liên quan đến bài học mà em cùng người thân đã thực hiện.
Thầy/cô nhận xét và ghi nhận kết quả học tập của học sinh.

File đính kèm:

  • docLICH_SUDIA_LI_5.doc
Giáo án liên quan