Giáo án Thể dục 12 tiết 59+ 60: Thể thao tự chọn bóng chuyền, chạy bền

I.Phần Mở Đầu:

1.Nhận lớp kiểm tra sỉ số h. sinh.

2.Phổ biến nội dung, yc bài dạy.

II.Phần Cơ Bản: TIẾT MỘT

1.Khởi động:

+ Khởi động chung.

 . Bài thể dục giửa giờ.

 . Xoay các khớp, ép dọc, ngang.

+ Khởi động chuyên môn.

 . Chạy bước nhỏ.

 . Chạy nâng cao đùi.

 . Chạy tăng tốc.

 . Bật cao tại chổ, bật xa ưỡn thân ra trước.

2.Kiểm tra bài củ: Bài TDGG

 

doc3 trang | Chia sẻ: dung89st | Ngày: 10/05/2016 | Lượt xem: 365 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục 12 tiết 59+ 60: Thể thao tự chọn bóng chuyền, chạy bền, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết theo phân phối chương trình: 59+60 Ngày soạn: 30/03/2015 
 Tên bài dạy: TTTC BÓNG CHUYỀN
 CHẠY BỀN
I/Mục tiêu:
1.Kiến thức:
 + Bóng chuyền: - Biết cách thực hiện kỹ thuật chuyền bóng – đệm bóng.
 - Biết cách thực hiện kỹ thuật phát bóng cao tay, thấp tay nghiêng mình.
 + Bóng chuyền: - Ôn kỹ thuật đập bóng chính diện. 
 - Biết cách thực hiện kỹ thuật chắn bóng. Một số điều luật cơ bản. Đấu tập
+ Chạy bền : - Biết cách thực hiện chạy bền trên địa hình tự nhiên.
2.Kỹ năng: - Thực hiện được kỹ thuật chuyền bóng – đệm bóng
 - Thực hiện dược kỹ thuật phát bóng cao tay, thấp tay nghiêng mình.
 - Thực hiện được chạy bền trên địa hình tự nhiên
 - Nắm bắt nhanh hiểu bài và vận dụng tốt trong tập luyện.
 - Phát triển các tố chất thể lực. 
3.Thái độ:
- Rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật , phát huy tính tích cực tự giác tập luyện 
 II/ Phương pháp giảng dạy: Trực quan, phân nhóm, xoay vòng đồng loạt
III/Chuẩn bị giáo cụ:
 1.Giáo viên: Soạn bài, còi
 2.Hoc sinh: Sân tập, 15 quả bóng chuyền, 4 lá cờ
IV/Tiến trình lên lớp:
NỘI DUNG
LVĐ
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
 TG
 SL
I.PhÇn Më §Çu:
1.Nhận lớp kiểm tra sỉ số h. sinh.
2.Phổ biến nội dung, yc bài dạy.
II.PhÇn C¬ B¶n: TIẾT MỘT
1.Khởi động:
+ Khởi động chung.
 . Bài thể dục giửa giờ.
 . Xoay các khớp, ép dọc, ngang.
+ Khởi động chuyên môn.
 . Chạy bước nhỏ. 
 . Chạy nâng cao đùi.
 . Chạy tăng tốc.
 . Bật cao tại chổ, bật xa ưỡn thân ra trước.
2.Kiểm tra bài củ: Bài TDGG
3.Học bài mới: 
a.Nhóm nam: Bóng chuyền
- Ôn kỹ thuật chuyền bóng cao tay bằng hai tay.
- Ôn kỹ thuật phát bóng cao tay chính diện.
- Ôn kỷ thuật chuyền bước hai.
Ôn kỹ thuật chắn bóng.
b. Đấu tập. Chia lớp thành 2 đội đấu tập
c. Chạy bền.
- Chạy bền trên địa hình tự nhiên. 
 Nam chay 1000m
 Nữ chạy 800m.
4. Củng cố.
5.Thả lỏng : Rủ mềm chân tay nghi ngơi tích cực.
TIẾT HAI
6.Học bài mới:
a. Nhóm nam.
- Ôn kỹ thuật phát bóng cao tay 
- Học kỷ thuật đập bóng chính diện 
b. Nhóm nữ :
- Ôn kỹ thuật chuyền bóng, đệm bóng.
- Kỹ thuật phát bóng thấp tay nghiêng mình.
c. Chạy bền.
- Nam chạy 1000m.
- Nữ chạy 800m
7.Củng cố bài dạy: Giáo viên củng cố lại bài học 
8.Thả lỏng: Rũ mềm toàn thân nghĩ ngơi tích cực 
III. Phần Kết Thúc
- Tập trung nhận xét giờ học.
- Bài tập về nhà. Luyện tập chạy bền, luyện tập với bóng chuyền.
- Dặn dò khác.
- Xuống lớp.
4p
8p
2p
23p
 8
 4
 22
 8 
 4p
 2p
 5p
€(Gv)
€€€€€€€
€€€€€€
€€€€€€
€€€€€€
 €€€€€€
€€€€€€
 €€€€€€
€€€€€€
 € Gv
Gv gọi 2 học sinh lên kiểm tra bài TDGG
- Đội hình tập bóng chuyền
 ž x x x x x x x
 r 10 - 12m
 x x x x x x x
Lớp tổ chức thi đấu và lam trọng tài
- 4 hàng cự ly hẹp.
H/s quan sát Gv củng cố bài học
 €(Gv)
€€€€€€€
€€€€€€
€€€€€€
€€€€€€ 
- §éi h×nh tËp bãng chuyÒn
 ž x x x x x x x
 Gv 10 - 12m
 x x x x x x x
- 4 hàng cự ly hẹp.
H/s quan sát Gv củng cố bµi häc
 €(Gv)
 €€€€€€€
 €€€€€€
 €€€€€€
 €€€€€€ 
V/ RÚT KINH NGHIỆM:
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

File đính kèm:

  • docBong_chuyen_20150727_081917.doc
Giáo án liên quan