Giáo án Thể dục 12 kỳ 1

Tiết 21 : NHẢY XA - THỂ THAO TỰ CHỌN (ĐÁ CẦU).

I. MỤC TIÊU - YÊU CẦU.

1. Mục tiêu.

* Nhảy xa: - Ôn: Hoàn thiện 4 giai đoạn của kĩ thuật nhảy xa ưỡn thân.

 Phát triển thể lực (Bài tập 7 trang 74).

* TTTC: Thực hiện theo kế hoạch dạy học của GV.

* Đá Cầu : - Ôn : +. Như nội dung tiết 42, hoặc do GV chọn

 + Học một số điểm trong Luật Đá cầu.

2. Yêu cầu.

- HS nghiêm túc học tập, tự giác, tích cực tập luyện, thực hiện đúng nội dung giảng dạy, theo sự chỉ dẫn của Giáo Viên, hỗ trợ bạn để cùng hoàn thành nhiệm vụ vận động, và đảm bảo trang phục tập luyện

 

doc83 trang | Chia sẻ: dung89st | Ngày: 10/05/2016 | Lượt xem: 716 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Giáo án Thể dục 12 kỳ 1, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 + Một số động tác bổ trợ .
 - Học : + Kĩ thuật di chuyển bước lướt. + Tâng “giật” cầu.
- HS nghiêm túc học tập, tự giác, tích cực tập luyện, thực hiện đúng nội dung giảng dạy, theo sự chỉ dẫn của Giáo Viên, hỗ trợ bạn để cùng hoàn thành nhiệm vụ vận động, và đảm bảo trang phục tập luyện 
II. Địa điểm - phương tiện.
* Địa điểm : Tại sân tập Thể dục Trường THPT - Đặng Thai Mai.
* Thời gian : 45 phút.
* Dụng cụ tập luyện:- Hố nhảy xa+Thước dây+Cầu đá(quả),Lưới+Trang phục tập luyện.
III. Tiến trình lên lớp.
Phần/ Nội dung giảng dạy
Địnhlượng
Phương pháp tổ chức
SL
TG
I. Phần chuẩn bị
- GV nhận lớp, điểm danh, phổ biến nội dung, yêu cầu buổi học và hỏi kiểm tra sức khoẻ học sinh.
* Khởi động.
+ Thực hiện khởi động xoay các khớp: Khớp cổ tay, cổ chân, khớp vai, khớp hông và khớp gối.
+ Thực hiện các động tác ép dẻo: ép dọc và ép ngang.
- Thực hiện khởi động chuyên môn nhảy xa:
+ Chạy nâng cao đùi 18m (Nữ), 20m (Nam)
+ Chạy đạp thẳng chân sau 20m (Nữ), 25m (Nam).
+ Xuất phát cao chạy nhanh 20m (Nữ), 30m (nam).
+ Đứng trên chân giậm , đá lăng chân.
- Thực hiện khởi động chuyên môn Đá cầu: 
+ Di chuyển ngang + Di chuyển chéo
+ Di chuyển tiến lùi,Thực hiện tâng cầu.
II. Phần cơ bản.
1. Nhóm nam: Ôn Nhảy xa.
- Tập mô phỏng động tác chân lăng, động tác chân giậm.
+ TTCB : + Thực hiện động tác.
+ Thực hiện động tác.
- Tập một số bài tập phát triển thể lực: Chạy nâng cao đùi 18m(Nữ), 20m(Nam)
+ Chạy đạp thẳng chân sau 20m (Nữ), 25m (Nam).
+ Xuất phát cao chạy nhanh 20m (Nữ), 30m (nam).
+ Đứng trên chân giậm , đá lăng chân.
* Chạy Đà - Giậm nhảy.
- Học : + Chạy đà - Giậm nhảy
+ Thực hiện động tác .
+ Tư thế chuẩn bị.
2. Nhóm nữ: Học và Ôn Đá cầu.
* Ôn một số động tác bổ trợ. 
* Ôn: - Kĩ thuật di chuyển bước lướt : 
+ Tư thế chuẩn bị .
+ Thực hiện động tác.
+ Kết thúc động tác : Sau khi thực hiện xong động tác, nhanh chóng trở về tư thế ban đầu để thực hiện các động tác tiếp theo. 
* Ôn : - Tâng “giật” cầu : Được sử dụng để xử lí những đường cầu thấp, rơi gần phía trước người tập.
+ Tư thế chuẩn bị.
+ Thực hiện động tác.
+ Kết thúc động tác : Khi người tập thực hiện xongđộng tác, nhanh chóng trở về tư thế ban đầu để chuẩn bị cho lần đá tiếp theo.
3. Chuyển đổi nội dung tập luyện .
+ Nhóm nam: Học Đá Cầu.
+ Nhóm nữ : Học Nhảy Xa.
4. Củng cố bài : GV sửa sai và tập trung vào các phần trọng tâm của bài, củng cố bài Nhảy xa ưỡn thân và Đá cầu.
III. Phần kết thúc.
- HS thả lỏng hồi phục tích cực.
- GV nhận xét, đánh giá kết quả buổi học, tổng kết những nội dung trọng tâm của bài học.
- GV giao nhiệm vụ và bài tập về nhà.
-Xuống lớp.
03ph	
04ph0 04ph
4x8l
4x8l
2lần
2lần 
2lần
4lần
2lần
2lần 
04ph
07ph
08ph
08ph
10ph
04ph
04ph
Đội hình nhận lớp 4 hàng ngang 
€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€
 €(Gv)
Từ đội hình nhận lớp GV cho giãn cách cự li mỗi người cách nhau 1 sãi tay đứng so le để khởi động.
€ € € € €
 € € € € €
€ € € € €
 € € € € €
 €(Gv)
 Đội hình tập luyện
€€€€
€€€€
€€€€
€€€€
 €(Gv)
GV phân tích, thị phạm động tác .
HS tiến hành tập luyện.
 €(Gv)
 € €
 € €
 € €
 € € 
 € € 
Hai nhóm chuyển đổi vị trí tập luyện
€€€€
€€€€
€€€€
€€€€
 €(Gv)
 Đội hình xuống lớp 
€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€
 €(Gv)
 Ngày 16 tháng 10 năm 2009
Tiết 16 : Nhảy Xa - Thể thao tự chọn (đá cầu).
I. Mục tiêu - yêu cầu.
* Nhảy xa: - Ôn: Như nội dung tiết 15. 
 - Học: Động tác trên không và tiếp đất (Bài tập 1, 2, 3, trang 73, 74). 
* TTTC: Thực hiện theo kế hoạch dạy học của GV.
* Đá Cầu : - Ôn : + Tâng “giật” cầu.
 - Học : + Kĩ thuật tâng cầu (nhịp 1) - Đá tấn công bằng mu bàn chân. 
- HS nghiêm túc học tập, tự giác, tích cực tập luyện, thực hiện đúng nội dung giảng dạy, theo sự chỉ dẫn của Giáo Viên, hỗ trợ bạn để cùng hoàn thành nhiệm vụ vận động, và đảm bảo trang phục tập luyện 
II. Địa điểm - phương tiện.
* Địa điểm : Tại sân tập Thể dục Trường THPT - Đặng Thai Mai.
* Thời gian : 45 phút.
* Dụng cụ tập luyện:- Hố nhảy xa+Thước dây+Cầu đá(quả),Lưới+Trang phục tập luyện.
III. Tiến trình lên lớp.
Phần/ Nội dung giảng dạy
Định lượng
Phương pháp tổ chức
SL
TG
I. Phần chuẩn bị
- GV nhận lớp, điểm danh, phổ biến nội dung, yêu cầu buổi học và hỏi kiểm tra sức khoẻ học sinh.
* Khởi động.
+ Thực hiện khởi động xoay các khớp: Khớp cổ tay, cổ chân, khớp vai, khớp hông và khớp gối.
+ Thực hiện các động tác ép dẻo: ép dọc và ép ngang.
- Thực hiện khởi động chuyên môn nhảy xa:
+ Chạy nâng cao đùi 18m (Nữ), 20m (Nam)
+ Chạy đạp thẳng chân sau 20m (Nữ), 25m (Nam).
+ Xuất phát cao chạy nhanh 20m (Nữ), 30m (nam).
+ Đứng trên chân giậm , đá lăng chân.
- Thực hiện khởi động chuyên môn Đá cầu: 
+ Di chuyển ngang + Di chuyển chéo
+ Di chuyển tiến lùi,Thực hiện tâng cầu.
II. Phần cơ bản.
1. Nhóm nam: Ôn Nhảy xa.
- Tập mô phỏng động tác chân lăng, động tác chân giậm.
+ TTCB : + Thực hiện động tác.
+ Thực hiện động tác.
- Tập một số bài tập phát triển thể lực: Chạy nâng cao đùi 18m(Nữ), 20m(Nam)
+ Chạy đạp thẳng chân sau 20m (Nữ), 25m (Nam).
+ Xuất phát cao chạy nhanh 20m (Nữ), 30m (nam).
+ Đứng trên chân giậm , đá lăng chân.
* Chạy Đà - Giậm nhảy.
- Học : + Động tác trên không và tiếp đất.
+ Thực hiện động tác .
+ Tư thế chuẩn bị.
2. Nhóm nữ: Học và Ôn Đá cầu.
* Ôn : - Tâng “giật” cầu : Được sử dụng để xử lí những đường cầu thấp, rơi gần phía trước người tập.
+ Tư thế chuẩn bị.
+ Thực hiện động tác.
+ Kết thúc động tác : Khi người tập thực hiện xongđộng tác, nhanh chóng trở về tư thế ban đầu để chuẩn bị cho lần đá tiếp theo.
- Học : + Kĩ thuật tâng cầu (nhịp 1) - Đá tấn công bằng mu bàn chân: 
+ Kĩ thuật tâng cầu (nhịp 1) + Kĩ thuật tâng cầu (nhịp 1) Tư thế chuẩn bị: Tương tự như TTCB của động tác”búng”cầu và “giật “cầu, nhưng thân trên không gập mà thẳng lưng.
+ Thực hiện kĩ thuật động tác.
+ Kết thúc động tác
3. Chuyển đổi nội dung tập luyện .
+ Nhóm nam: Học Đá Cầu.
+ Nhóm nữ : Học Nhảy Xa.
4. Củng cố bài : GV sửa sai và tập trung vào các phần trọng tâm của bài, củng cố bài Nhảy xa ưỡn thân và Đá cầu.
III. Phần kết thúc.
- HS thả lỏng hồi phục tích cực.
- GV nhận xét, đánh giá kết quả buổi học, tổng kết những nội dung trọng tâm của bài học.
- GV giao nhiệm vụ và bài tập về nhà.
-Xuống lớp.
03ph	
04ph0 04ph
4x8l
4x8l
2lần
2lần 
2lần
4lần
2lần
2lần 
04ph
07ph
08ph
08ph
10ph
04ph
04ph
Đội hình nhận lớp 4 hàng ngang 
€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€
 €(Gv)
Từ đội hình nhận lớp GV cho giãn cách cự li mỗi người cách nhau 1 sãi tay đứng so le để khởi động.
€ € € € €
 € € € € €
€ € € € €
 € € € € €
 €(Gv)
 Đội hình tập luyện
€€€€
€€€€
€€€€
€€€€
 €(Gv)
GV phân tích, thị phạm động tác .
HS tiến hành tập luyện.
 €(Gv)
 € €
 € €
 € €
 € € 
 € € 
Hai nhóm chuyển đổi vị trí tập luyện
€€€€
€€€€
€€€€
€€€€
 €(Gv)
 Đội hình xuống lớp 
€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€
 €(Gv)
 Ngày tháng năm 20
Tiết 17 : Lí thuyết - phương pháp phát triển sức mạnh.
I. Mục tiêu, yêu cầu
* Mục tiêu: Phương pháp phát triển sức mạnh.
* Yêu cầu: - Học sinh tập chung chú ý, nghe giảng, ghi chép bài đầy đủ.
II. địa điểm, phương tiện
*Địa Điểm: Tại Phòng học Trường THPT - Đặng Thai Mai.
*Phương Tiện : Lớp học đảm bảo sạch sẽ, thoáng mát, đảm bảo vệ sinh , an toàn trong lớp học.
* Thời gian : 45 phút.
* Dụng cụ học tập: Sách, vở, bút, phấn + Phòng học.
III. Phương pháp phát triển sức mạnh.
1. Các nguyên tắc trong tập luyện sức mạnh.
 Trong quá trình tập luyện sức mạnh, cần phải tuân thủ một số nguyên tắc sau đây:
- Thứ nhất: Bài tập sức mạnh cần phải tạo ra kích thích lớn đối với hoạt động của cơ (tạo sự căng cơ tối đa). Để tạo ra sự căng cơ tối đa có thể có 3 cách sau:
+ Sử dụng lực đối kháng tối đa với số lần lặp lại nhỏ nhất.
+ Sử dụng lực đối kháng trung bình với số lần lặp lại tối đa.
+ Sử dụng lực đối kháng trung bình hoặc lớn với tốc độ thực hiện tối đa.
- Thứ hai: Cần tập luyện để phát triển toàn diện sức mạnh của tất cả các nhóm cơ, tránh chỉ tập trung vào một nhóm cơ, có như vậy mới đảm bảo phát huy sức mạnh ở mức cao nhất.
 Chú ý sử dụng các bài tập phát triển sức mạnh ở các nhóm cơ đối kháng và các nhóm cơ thân mình (ví dụ: co cơ và duỗi cơ, cơ lưng và cơ bụng) kết hợp các bài tập sức mạnh với các bài tập kéo giãn và thả lỏng các nhóm cơ bắp.
- Thứ ba: Cần kết hợp tập luyện nâng cao sức mạnh với tập luyện để phát triển các tố chất thể lực khác, nhất là sức bền và sức nhanh.
2. Các bài tập phát triển sức mạnh.
- Bài tập khắc phục trọng lượng bản thân.
+ Bài tập nằm co duỗi tay
+ Bài tập treo co duỗi tay
+ Bài tập chống xà kép co duỗi tay
+ Bài tập nằm ngửa cố định chân - nâng thân vuông góc với chân.
+ Bài tập nhảy lò cò một chân.
- Bài tập khắc phục trọng lượng bên ngoài.
+ Bài tập với các dụng cụ cầm tay (vật nặng): Tạ tay, bóng đặc, bao cát.
+ Bài tập với các dụng cụ có tính đàn hồi (co giãn): Dây cao su (thun), lò xo.
+ Bài tập với đòn tạ (nâng tạ, đẩy khi cử tạ.)
+ Bài tập với người cùng tập
+ Bài tập với các dụng cụ chuyên dùng (máy tập nhiều tác dụng)
+ Bài tập sử dụng lực đối kháng từ bạn tập.
3. Phương pháp xác định lượng vận động trong tập luyện sức mạnh.
- Trọng lượng tối đa là trọng lượng người tập chỉ thực hiện được một lần.
- Trọng lượng gần tối đa: Lặp lại được 2 - 3 lần.
- Trọng lượng lớn: 4 - 7 lần
- Trọng lượng tương đối lớn: 8 - 12 lần
- Trọng lượng trung bình: 13 - 18 lần
- Trọng lượng rất nhỏ: 25 lần trở lên.
 Cần lưu ý một số đặc điểm về tác dụng tập luyện của một số phương pháp sau đây:
+ Sử dụng trọng lượng tối đa và gần tối đa là phương pháp chủ yếu trong tập luyện sức mạnh của VĐV cấp cao (môn cử tạ, nhảy cao) để tăng sức mạnh và hạn chế khối lượng cơ. Những người mới tập luyện sức mạnh chưa nên sử dụng các loại bài tập này.
+ Sử dụng trọng lượng lớn và tương đối lớn. Tác dụng của phương pháp này chủ yếu nâng cao năng lực sức mạnh đối với người đã được tập luyện sức mạnh trong một thời gian nhất định.
+ Sử dụng trọng lượng nhỏ hoặc rất nhỏ (có thể lặp lại tren 30 lần), mặc dù phương pháp này đòi hỏi mức tiêu hao năng lượng cao và hiệu quả phát triển sức mạnh thấp hơn hai phương pháp trên, nhưng có tác dụng làm phì đại cơ bắp do tăng quá trình trao đổi chất; tạo khả năng kiểm tra kĩ thuật tốt hơn; hạn chế chấn thươngVì vậy đây là phương pháp phù hợp với những người mới tập.
 Thời gian nghỉ giữa các lần tập, các lượt tập có ý nghĩa quan trọng nhằm điều khiển lượng vận động và hướng thích ứng tập luyện.Thời gian nghỉ giữa các bài tập có trọng lượng tối đa hoặc gần tối đa (trong tập luyện để phát triển tối đa) cần phải kéo dài tới khi người tập có thể thực hiện bài tập trong lần lặp lại tiếp theo với hiệu quả gần như lần trướcđó, thông thường thời gian nghỉ giữa 3 - 5 phút là phù hợp.
Có thể tăng lượng vận động sau một thời gian tập luyện (2 - 3 tháng) bằng các cách sau: + Tăng trọng lượng tạ, tăng lực đối kháng của bài tập, tăng độ dày hoặc rút ngắn khoảng cách của dây cao su (thun).
 + Tăng số lần tập lặp lại bài tập và tăng số lượt tập.
 + Rút ngắn thời gian nghỉ.
Ngày tháng năm 20
Tiết 18 : Nhảy Xa - Thể thao tự chọn (đá cầu).
I. Mục tiêu - yêu cầu.
* Nhảy xa: - Ôn: Như nội dung tiết 16. 
 - Học: một số bài tập phát triển thể lực (do GV chọn) 
* TTTC: Thực hiện theo kế hoạch dạy học của GV.
* Đá Cầu : - Ôn : + Một số kĩ thuật đã học (Do GV chọn)
 - Học : + Kĩ thuật Đánh đầu tấn công. 
- HS nghiêm túc học tập, tự giác, tích cực tập luyện, thực hiện đúng nội dung giảng dạy, theo sự chỉ dẫn của Giáo Viên, hỗ trợ bạn để cùng hoàn thành nhiệm vụ vận động, và đảm bảo trang phục tập luyện 
II. Địa điểm - phương tiện.
* Địa điểm : Tại sân tập Thể dục Trường THPT - Đặng Thai Mai.
* Thời gian : 45 phút.
* Dụng cụ tập luyện:- Hố nhảy xa+Thước dây+Cầu đá(quả),Lưới+Trang phục tập luyện.
III. Tiến trình lên lớp.
Phần/ Nội dung giảng dạy
Địnhlượng
Phương pháp tổ chức
SL
TG
I. Phần chuẩn bị
- GV nhận lớp, điểm danh, phổ biến nội dung, yêu cầu buổi học và hỏi kiểm tra sức khoẻ học sinh.
* Khởi động.
+ Thực hiện khởi động xoay các khớp: Khớp cổ tay, cổ chân, khớp vai, khớp hông và khớp gối.
+ Thực hiện các động tác ép dẻo: ép dọc và ép ngang.
- Thực hiện khởi động chuyên môn nhảy xa:
+ Chạy nâng cao đùi 18m (Nữ), 20m (Nam)
+ Chạy đạp thẳng chân sau 20m (Nữ), 25m (Nam).
+ Xuất phát cao chạy nhanh 20m (Nữ), 30m (nam).
+ Đứng trên chân giậm , đá lăng chân.
- Thực hiện khởi động chuyên môn Đá cầu: 
+ Di chuyển ngang + Di chuyển chéo
+ Di chuyển tiến lùi,Thực hiện tâng cầu.
II. Phần cơ bản.
1. Nhóm nam: Ôn Nhảy xa.
- Tập mô phỏng động tác chân lăng, động tác chân giậm.
+ TTCB : + Thực hiện động tác.
+ Thực hiện động tác.
- Tập một số bài tập phát triển thể lực: Chạy nâng cao đùi 18m(Nữ), 20m(Nam)
+ Chạy đạp thẳng chân sau 20m (Nữ), 25m (Nam).
+ Xuất phát cao chạy nhanh 20m (Nữ), 30m (nam).
+ Đứng trên chân giậm , đá lăng chân.
* Chạy Đà - Giậm nhảy.
- Học : + Động tác trên không và tiếp đất.
+ Thực hiện động tác .
+ Tư thế chuẩn bị.
2. Nhóm nữ: Học và Ôn Đá cầu.
- Ôn : + Một số kĩ thuật đã học (Do GV chọn).
+ Di chuyển bước lướt, Tâng “giật”cầu.
+ Tâng “giật”cầu.
+ Tâng cầu (nhịp 1) - Đá tấn công bằng mu bàn chân.
+ Di chuyển bước lướt kết hợp với động tác “giật” cầu.
- Tư thế chuẩn bị .
- Thực hiện kĩ thuật động tác.
- Kết thúc động tác.
* Học kĩ thuật đánh đầu tấn công:
- Tư thế chuẩn bị .
- Thực hiện kĩ thuật động tác.
- Kết thúc động tác.
3. Chuyển đổi nội dung tập luyện .
+ Nhóm nam: Học Đá Cầu.
+ Nhóm nữ : Học Nhảy Xa.
4. Củng cố bài : GV sửa sai và tập trung vào các phần trọng tâm của bài, củng cố bài Nhảy xa ưỡn thân và Đá cầu.
III. Phần kết thúc.
- HS thả lỏng hồi phục tích cực.
- GV nhận xét, đánh giá kết quả buổi học, tổng kết những nội dung trọng tâm của bài học.
- GV giao nhiệm vụ và bài tập về nhà.
-Xuống lớp.
03ph	
04ph0 04ph
4x8l
4x8l
2lần
2lần 
2lần
4lần
2lần
2lần 
04ph
07ph
08ph
08ph
10ph
04ph
04ph
Đội hình nhận lớp 4 hàng ngang 
€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€
 €(Gv)
Từ đội hình nhận lớp GV cho giãn cách cự li mỗi người cách nhau 1 sãi tay đứng so le để khởi động.
€ € € € €
 € € € € €
€ € € € €
 € € € € €
 €(Gv)
 Đội hình tập luyện
€€€€
€€€€
€€€€
€€€€
 €(Gv)
GV phân tích, thị phạm động tác .
HS tiến hành tập luyện.
 €(Gv)
 € €
 € €
 € €
 € € 
 € € 
Hai nhóm chuyển đổi vị trí tập luyện
€€€€
€€€€
€€€€
€€€€
 €(Gv)
 Đội hình xuống lớp 
€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€
 €(Gv)
Ngày tháng năm 20
Tiết 19 : Nhảy Xa - Thể thao tự chọn (đá cầu).
I. Mục tiêu - yêu cầu.
* Nhảy xa: - Ôn: Hoàn thiện 4 giai đoạn của kĩ thuật nhảy xa ưỡn thân.
- Học: Giới thiệu một số điểm cơ bản của luật Điền Kinh (nội dung nhảy xa ưỡn thân).
* TTTC: Thực hiện theo kế hoạch dạy học của GV.
* Đá Cầu : - Ôn : + Một số kĩ thuật đã học (Do GV chọn)
 - Học : + Kĩ thuật Đánh đầu tấn công. 
- HS nghiêm túc học tập, tự giác, tích cực tập luyện, thực hiện đúng nội dung giảng dạy, theo sự chỉ dẫn của Giáo Viên, hỗ trợ bạn để cùng hoàn thành nhiệm vụ vận động, và đảm bảo trang phục tập luyện 
II. Địa điểm - phương tiện.
* Địa điểm : Tại sân tập Thể dục Trường THPT - Đặng Thai Mai.
* Thời gian : 45 phút.
* Dụng cụ tập luyện:- Hố nhảy xa+Thước dây+Cầu đá(quả),Lưới+Trang phục tập luyện.
III. Tiến trình lên lớp.
Phần/ Nội dung giảng dạy
Định lượng
Phương pháp tổ chức
SL
TG
I. Phần chuẩn bị
- GV nhận lớp, điểm danh, phổ biến nội dung, yêu cầu buổi học và hỏi kiểm tra sức khoẻ học sinh.
* Khởi động.
+ Thực hiện khởi động xoay các khớp: Khớp cổ tay, cổ chân, khớp vai, khớp hông và khớp gối.
+ Thực hiện các động tác ép dẻo: ép dọc và ép ngang.
- Thực hiện khởi động chuyên môn nhảy xa:
+ Chạy nâng cao đùi 18m (Nữ), 20m (Nam)
+ Chạy đạp thẳng chân sau 20m (Nữ), 25m (Nam).
+ Xuất phát cao chạy nhanh 20m (Nữ), 30m (nam).
+ Đứng trên chân giậm , đá lăng chân.
- Thực hiện khởi động chuyên môn Đá cầu: 
+ Di chuyển ngang + Di chuyển chéo
+ Di chuyển tiến lùi,Thực hiện tâng cầu.
II. Phần cơ bản.
1. Nhóm nam: Ôn Nhảy xa.
- Ôn : + Hoàn thiện 4 giai đoạn của kĩ thuật nhảy xa ưỡn thân.
 Chạy đà - Giậm nhảy- Trên không - Tiếp đất.
+ Tư thế chuẩn bị
+ Thực hiện kĩ thuật động tác
+ Kết thúc động tác.
- Học : + Một số điểm trong Luật Điền kinh (Phần nhảy xa) : 
+ Trong khi giậm nhảy, chạm đất phía sau vạch giậm bằng bất kì bộ phận nào của cơ thể, dù chạy đà không giậm nhảy hoặc có giậm nhảy.
+ Giậm nhảy từ phía bên ngoài phạm vi cả hai đầu ván, dù ở phía sau hay phía trước đường kéo dài của vạch giậm nhảy.
+ Chạm đất ở khu vực giữa vạch giậm và khu vực rơi xuống.
+ Sử dụng bất cứ hình thức nhào lộn nào trong khi chạy lên hoặc trong hành động giậm nhảy.
+ Trong quá trình tiếp đất, VĐV chạm vào phần phía bên ngoài gần vạch giậm nhảy hơn so với điểm chạm gần nhất trên cát.
+ Khi rời khu vực rơi, điểm tiếp xúc đầu tiên bên ngoài hố cát gần vạch giậm nhảy hơn so với điểm giậm nhảy chạm gần nhất trên cát ở khu vực rơi xuống, bao gồm bất kì điểm chạm do mất thăng bằng khi rơi nằm hoàn toàn trong hố cát nhưng rơi gần vạch giậm nhảy hơn so với điểm chạm đất đầu tiên lúc rơi xuống. Tất cả các lần nhảy sẽ được đo từ điểm chạm gần nhất của bất kì bộ phận nào của cơ thể trên khu vực rơi tới vạch giậm nhảy hoặc đường kéo dài của vạch giậm nhảy. Việc đo phải tiến hành vuông góc với vạch giậm nhảy hoặc đường kéo dài của vạch này. 
2. Nhóm nữ: Học và Ôn Đá cầu.
- Ôn : + Một số kĩ thuật đã học (Do GV chọn).
+ Di chuyển bước lướt, Tâng “giật”cầu.
+ Tâng “giật”cầu.
+ Tâng cầu (nhịp 1) - Đá tấn công bằng mu bàn chân.
+ Di chuyển bước lướt kết hợp với động tác “giật” cầu.
- Tư thế chuẩn bị .
- Thực hiện kĩ thuật động tác.
- Kết thúc động tác.
* Học kĩ thuật đánh đầu tấn công:
- Tư thế chuẩn bị .
- Thực hiện kĩ thuật động tác.
- Kết thúc động tác.
3. Chuyển đổi nội dung tập luyện .
+ Nhóm nam: Học Đá Cầu.
+ Nhóm nữ : Học Nhảy Xa.
4. Củng cố bài : GV sửa sai và tập trung vào các phần trọng tâm của bài, củng cố bài Nhảy xa ưỡn thân và Đá cầu.
III. Phần kết thúc.
- HS thả lỏng hồi phục tích cực.
- GV nhận xét, đánh giá kết quả buổi học, tổng kết những nội dung trọng tâm của bài học.
- GV giao nhiệm vụ và bài tập về nhà.
-Xuống lớp.
03ph	
04ph0 04ph
4x8l
4x8l
2lần
2lần 
2lần
4lần
2lần
2lần 
04ph
07ph
08ph
08ph
10ph
04ph
04ph
Đội hình nhận lớp 4 hàng ngang 
€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€
 €(Gv)
Từ đội hình nhận lớp GV cho giãn cách cự li mỗi người cách nhau 1 sãi tay đứng so le để khởi động.
€ € € € €
 € € € € €
€ € € € €
 € € € € €
 €(Gv)
 Đội hình tập luyện
€€€€
€€€€
€€€€
€€€€
 €(Gv)
GV phân tích, thị phạm động tác .
HS tiến hành tập luyện.
 €(Gv)
 € €
 € €
 € €
 € € 
 € € 
Hai nhóm chuyển đổi vị trí tập luyện
€€€€
€€€€
€€€€
€€€€
 €(Gv)
€€€€€€€€
€€€€€€€€
€€€€€€€€
 Đội hình xuống lớp 
€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€
 €(Gv)
Ngày tháng năm 20
Tiết 20 : Nhảy Xa - Thể thao tự chọn (đá cầu).
I. Mục tiêu - yêu cầu.
* Nhảy xa: - Ôn: Hoàn thiện 4 giai đoạn của kĩ thuật nhảy xa ưỡn thân.
 một số bài tập phát triển thể lực (do GV chọn). 
* TTTC: Thực hiện theo kế hoạch dạy học của GV.
* Đá Cầu : - Ôn : + Kĩ thuật đánh đầu tấn công.
 + Kĩ thuật tâng cầu (nhịp 1)- Đá tấn công bằng mu bàn chân. 
- HS nghiêm túc học tập, tự giác, tích cực tập luyện, thực hiện đúng nội dung giảng dạy, theo sự chỉ dẫn của Giáo Viên, hỗ trợ bạn để cùng hoàn thành nhiệm vụ vận động, và đảm bảo trang phục tập luyện 
II. Địa điểm - phương tiện.
* Địa điểm : Tại sân tập Thể dục Trường THPT - Đặng Thai Mai.
* Thời gian : 45 phút.
* Dụng cụ tập luyện:- Hố nhảy xa+Thước dây+Cầu đá(quả),Lưới+Trang phục tập luyện.
III. Tiến trình lên lớp.
Phần/ Nội dung giảng dạy
Định lượng
Phương pháp tổ chức
SL
TG
I. Phần chuẩn bị
- GV nhận lớp, điểm danh, phổ biến nội dung, yêu cầu buổi học và hỏi kiểm tra sức khoẻ học sinh.
* Khởi động.
+ Thực hiện khởi động xoay các khớp: Khớp cổ tay, cổ chân, khớp vai, khớp hông và khớp gối.
+ Thực hiện

File đính kèm:

  • docChay_ben_20150727_081913.doc