Giáo án Thể dục 11 tiết 7, 8

GIÁO ÁN SỐ 8 (tiết 8 ppct)

 Ch¬¬ng: ThÓ dôc - Ch¹y tiÕp søc

Néi dung: - TD: Ôn động tác 1 – 7 bài TDNĐ (nữ), động tác 1 – 30 bài thể dục phát triển chung (nam). Học động tác 8 (nữ) 31 – 40 (nam)

 - Chạy tiếp sức: Ôn xuất phát của người số 1 (BT3, 4), xuất phát của người nhận tín gậy số 2, 3, 4, phối hợp trao – nhận tín gậy số 1 - 2

I. Mục tiêu

 - Kiến thức: HS nắm được cách thực hiện ĐT 1 -7 bài TDNĐ nữ, động tác 1 – 30 của bài thể dục phát triển chung nam. Bước đầu nắm được cách thực hiện động tác 7 (nữ) 31 – 40 (nam) và có khái niệm về kỹ thuật xuất phát của các vận động viên chạy tiếp sức, biết cách phói hợp trao nhận tín gậy

 - Kỹ năng: Thực hiên được ĐT 1 – 7 bài TDNĐ nữ, động tác 1 -30 của TDPT chung (nam). Bước đầu thực hiện được động tác 7 (nữ) 31 – 40 (nam) và hình thành kỹ thuật xuất phát của các vận động viên chạy tiếp sức, phối hợp trao - nhận được tín gậy

 - Thái độ: HS tập trung chú ý, tác phong nhanh nhẹn, tự giác, tích cực tập luyện, đảm bảo an toàn trong giờ học.

 

doc4 trang | Chia sẻ: dung89st | Ngày: 10/05/2016 | Lượt xem: 519 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục 11 tiết 7, 8, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 30/08/2010 	GIÁO ÁN SỐ 7 (tiết 7ppct)
 Ch¬ng: ThÓ dôc - Ch¹y tiÕp søc
Néi dung: - TD: Ôn động tác 1 – 6 bài TDNĐ (nữ), động tác 1 – 30 bài thể dục phát triển chung (nam). Học động tác 7 (nữ)
 - Chạy tiếp sức: Ôn xuất phát của người số 1 (BT3, 4), xuất phát của người nhận tín gậy số 2, 3, 4, phối hợp trao – nhận tín gậy số 1 - 2
I. Mục tiêu
 - Kiến thức: HS nắm được cách thực hiện ĐT 1 -6 bài TDNĐ nữ, động tác 1 – 30 của bài thể dục phát triển chung nam. Bước đầu nắm được cách thực hiện động tác 7 (nữ) và có khái niệm về kỹ thuật xuất phát của các vận động viên chạy tiếp sức, biết phối hợp trao - nhận tín gậy
 - Kỹ năng: Thực hiên được ĐT 1 – 6 bài TDNĐ nữ, động tác 1 -30 của bài thể dục phát triển chung nam. Bước đầu thực hiện được động tác 7 (nữ) và hình thành kỹ thuật xuất phát của các vận động viên chạy tiếp sức. 
 - Thái độ: HS tập trung chú ý, tác phong nhanh nhẹn, tự giác, tích cực tập luyện, đảm bảo an toàn trong giờ học.
II. Địa điểm - Phương tiện.
	- Địa điểm: Sân TD trường THPT Võ Nhai.
	- Phương tiện: Còi, cờ hiệu
III. Tiến trình lên lớp
Nội Dung
Định lượng
Phương Pháp
1. Phần mở đầu
a. Nhận lớp: 
 - Lớp trưởng tập hợp lớp và báo cáo sỹ số
- GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số, kiểm tra sức khoẻ HS
11A6: Ngày............sỹ số ..........
11A5: Ngày............sỹ số ..........
 - GV phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học
b. Khởi động:
 * Khởi động chung: Bài thể dục phát triển chung .
 - Xoay các khớp. Ép dây chằng.
 * Khởi động chuyên môn:
c. Kiểm tra bài cũ
 3 -10p
 3 – 5 p
 4 – 5 p
 1p 
- Đội hình 3 -4 hàng ngang
 * * * * * * *
 * * * * * * * *
 GV
- Đội hình 3 - 4 hàng ngang 
 * * * * * * *
 * * * * * * *
 *
+Y/c: Khởi động tích cực, đúng biên độ động tác
 - 2 em thực hiện kỹ thuật xuất phát đã học (số 1 và số 2,3,4)
2. Phần cơ bản.
a.Thể dục : 
* TDNĐ: + Ôn động tác 1 – 6
 - Động tác 1: Đánh hông.
- Động tác 2: Phối hợp
- Động tác 3: Di chuyển tiến, lùi
- Động tác 4: Động tác nhảy
- Động tác 5: Di chuyển ngang
- Động tác 6: Động tác lưng
+ Học Đ.tác 7: Bật nhảy co gối
; Học phần tay
; Học phần chân
: Phối hợp tay với chân
- Ôn động tác 1 - 7
* TDPT chung: 
- Ôn động tác 1 – 6
- Ôn động tác 7 – 15.
- Ôn động tác 1 – 15.
- Ôn động tác 16 – 20.
- Ôn động tác 1 - 20
- Ôn động tác 21- 30
- Ôn động tác 1 - 30
b. Chạy tiếp sức:.
 - Chạy chậm phối hợp trao nhận tín gậy
- Ôn: + Kỹ thuật xuất phát của người số 1
+ Kỹ thuật xuất phát của người số 2, 3, 4
- Phối hợp của người trao nhận tín gậy số 1 – 2
* Củng cố bài:
28 - 30p
12 -13p
2l x 8n
2l x 8n
2l x 8n
2l x 8n
3 - 4 p
- Chia lớp thành 2 nhóm, học theo 2 nội dung , sau 13 - 15 phút đổi nội dung và địa điểm tập.
- GV nêu yêu cầu bài tập. Sau đó hướng dẫn HS tập luyện theo nhóm và chia nhóm nhỏ tập luyện.
+ Luyện tập từ chậm đến nhanh theo nhịp hô của GV. GV chú ý quan sát, sửa sai.
+ Cán bộ lớp hô cho các bạn cùng tập, GV quan sát, sửa sai.
+ Đội hình tập luyện.
 * * * * * * *
 * * * * * * *
 * CS
+ GV làm mẫu KT XP cho HS theo dõi, phân tích kỹ thuật cho HS hiểu rồi hướng dẫn hs tập luyện.
- GV điều khiển hs tập 2 – 4 lần, sau đó cán sự nhóm điều khiển nhóm tập luyện. GV quan sát sửa sai. Tập chậm rồi nhanh dần theo hiệu lệnh..
- Đội hình tập luyện. chạy TS
 * * * * * * *
 CS* * * * * * *
- GV gọi 2 - 4 HS lên thực hiện các động tác TD, Kỹ thuật trao nhận tín gậy), GV và lớp nhận xét, đánh giá.
3.Phần kết thúc
 -Thả lỏng: Rũ chân tay thả lỏng
- GV nhận xét giờ học về tinh thần, thái độ, kết quả
 -BT về nhà: Luyện tập các động tác TD, tập trao nhận gậy, chạy bền
-Xuống lớp.
3 - 5p
 - GV hướng dẫn một số động tác thả lỏng cơ thể. Lớp tập trung theo đội hình vòng tròn.
 - Đội hình xuống lớp 3 – 4 hàng ngang
 * * * * * * *
 * * * * * * * *
 GV
Rút kinh nghiệm sau giờ dạy
...
Ngày soạn: 30/08/2010 
Ngày dạy: 	GIÁO ÁN SỐ 8 (tiết 8 ppct)
 Ch¬ng: ThÓ dôc - Ch¹y tiÕp søc
Néi dung: - TD: Ôn động tác 1 – 7 bài TDNĐ (nữ), động tác 1 – 30 bài thể dục phát triển chung (nam). Học động tác 8 (nữ) 31 – 40 (nam)
 - Chạy tiếp sức: Ôn xuất phát của người số 1 (BT3, 4), xuất phát của người nhận tín gậy số 2, 3, 4, phối hợp trao – nhận tín gậy số 1 - 2
I. Mục tiêu
 - Kiến thức: HS nắm được cách thực hiện ĐT 1 -7 bài TDNĐ nữ, động tác 1 – 30 của bài thể dục phát triển chung nam. Bước đầu nắm được cách thực hiện động tác 7 (nữ) 31 – 40 (nam) và có khái niệm về kỹ thuật xuất phát của các vận động viên chạy tiếp sức, biết cách phói hợp trao nhận tín gậy
 - Kỹ năng: Thực hiên được ĐT 1 – 7 bài TDNĐ nữ, động tác 1 -30 của TDPT chung (nam). Bước đầu thực hiện được động tác 7 (nữ) 31 – 40 (nam) và hình thành kỹ thuật xuất phát của các vận động viên chạy tiếp sức, phối hợp trao - nhận được tín gậy 
 - Thái độ: HS tập trung chú ý, tác phong nhanh nhẹn, tự giác, tích cực tập luyện, đảm bảo an toàn trong giờ học.
II. Địa điểm - Phương tiện.
	- Địa điểm: Sân TD trường THPT Võ Nhai.
	- Phương tiện: Còi, cờ hiệu
III. Tiến trình lên lớp
Nội Dung
Định lượng
Phương Pháp
1. Phần mở đầu
a. Nhận lớp: 
 - Lớp trưởng tập hợp lớp và báo cáo sỹ số
 - GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số, kiểm tra sức khoẻ HS
11A6: Ngày............sỹ số ..........
11A5: Ngày............sỹ số ..........
 - GV phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học.
c. Khởi động:
 * Khởi động chung: Bài thể dục phát triển chung .
 - Xoay các khớp. Ép dây chằng.
 * Khởi động chuyên môn:
b. Kiểm tra bài cũ:
 3 -10p
 3 – 5 p
 4 – 5 p
 1p
- Đội hình 3 -4 hàng ngang
 * * * * * * *
 * * * * * * * *
 GV
- Đội hình 3 - 4 hàng ngang 
 * * * * * * *
 * * * * * * *
 *
+Y/c: Khởi động tích cực, đúng biên độ động tác
 1 em thực hiên KT XP của người số 1
2. Phần cơ bản.
a.Thể dục : 
* TDNĐ: + Ôn động tác 1 – 7
+ Học động tác 8: Bật nhảy thẳng chân
; Học phần tay
; Học phần chân
: Phối hợp tay với chân
- Ôn động tác 1 - 8
* TDPT chung: 
+ Ôn động tác 1- 30
- Ôn động tác 1 – 15
- Ôn động tác 15 – 30.
+ Học động tác 31 - 40
- Ôn động tác 1 – 40.
b. Chạy tiếp sức:
 - Chạy chậm phối hợp trao nhận tín gậy
- Ôn: + Kỹ thuật xuất phát của người số 1
+ Kỹ thuật xuất phát của người số 2, 3, 4
- Phối hợp của người trao nhận tín gậy số 1 – 2
c Củng cố bài:
28 - 30p
12 – 13p
2l x 8n
2l x 8n
2l x 8n
2l x 8n
2l x 8n
2l x 8n
2l x 8n
12 - 13 p
3 – 4p
- Chia lớp thành 2 nhóm, học theo 2 nội dung , sau 13 - 15 phút đổi nội dung và địa điểm tập.
- GV nêu yêu cầu bài tập. Sau đó hướng dẫn HS tập luyện theo nhóm và chia nhóm nhỏ tập luyện.
+ Luyện tập từ chậm đến nhanh theo nhịp hô của GV. GV chú ý quan sát, sửa sai.
+ Cán bộ lớp hô cho các bạn cùng tập, GV quan sát, sửa sai.
+ Đội hình tập luyện.
 * * * * * * *
 * * * * * * *
 * CS
+ GV nêu một số yêu cầu điều khiển hs tập 2 – 4 lần, sau đó cán sự nhóm điều khiển nhóm tập luyện. GV quan sát sửa sai. Tập chậm rồi nhanh dần theo hiệu lệnh..
- Đội hình tập luyện. chạy TS
 * * * * * * *
 CS* * * * * * *
- GV gọi 2 - 4 HS lên thực hiện các động tác TD, Kỹ thuật trao nhận tín gậy), GV và lớp nhận xét, đánh giá.
3.Phần kết thúc
 -Thả lỏng: Rũ chân tay thả lỏng
- GV nhận xét giờ học về tinh thần, thái độ, kết quả
 -BT về nhà: Luyện tập các động tác TD, tập trao nhận gậy, chạy bền
-Xuống lớp.
3 - 5p
 - GV hướng dẫn một số động tác thả lỏng cơ thể. Lớp tập trung theo đội hình vòng tròn.
 - Đội hình xuống lớp 3 – 4 hàng ngang
 * * * * * * *
 * * * * * * * *
 GV
 Rút kinh nghiệm sau giờ dạy
.
Ngày duyệt .
 Ký duyệt

File đính kèm:

  • docThe_duc_20150727_081110.doc