Giáo án Thể dục 11 tiết 24: Nhảy cao – thể thao tự chọn (bóng chuyền)

1. Phần mở đầu

a. Nhận lớp:

 - Lớp trưởng tập hợp lớp và báo cáo sỹ số

 - GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số, kiểm tra sức khoẻ HS, phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học.

b. Khởi động:

 * Khởi động chung: Bài thể dục phát triển chung .

 - Xoay các khớp - Ép dây chằng.

 *Khởi động CM: Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, chạy đạp sau

- Đập bóng bằng 2 tay.

 

doc3 trang | Chia sẻ: dung89st | Ngày: 10/05/2016 | Lượt xem: 281 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục 11 tiết 24: Nhảy cao – thể thao tự chọn (bóng chuyền), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 2/11/2014 Tiết 24 
Ngày dạy: 11/11/2014 	
NHẢY CAO – TTTC (BÓNG CHUYỀN)
Néi dung: - Nhảy cao: Ôn hoàn chỉnh 4 giai đoạn kỹ thuật. Một số động tác bổ trợ kỹ thuật và bài tập phát triển thể lực. 
 - Bóng chuyền: Chuyền, đệm kết hợp di chuyển
1/ Mục tiêu:	
 - Kiến thức: Biết cách thực hiện phối hợp chạy đà – giậm nhảy – trên không – tiếp đất, nắm được cách thực hiện BT chuyển (đệm) kết hợp di chuyển.
 - Kỹ năng: Thực hiện được phối hợp chạy đà – giậm nhảy – trên không – tiếp đất, thực hiện được BT chuyển (đệm) kết hợp di chuyển.
 - Thái độ: HS tập trung chú ý, tác phong nhanh nhẹn, tự giác, tích cực tập luyện, đảm bảo an toàn trong giờ học.
II. Địa điểm - Phương tiện.
	- Địa điểm: Sân TD trường THPT Trại Cau.
	- Phương tiện: Còi, bóng tập, sân tập, cột nhảy cao, đệm nhảy, cờ,
III. Tiến trình lên lớp
Nội Dung
Định lượng
Phương pháp
1. Phần mở đầu
a. Nhận lớp: 
 - Lớp trưởng tập hợp lớp và báo cáo sỹ số
 - GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số, kiểm tra sức khoẻ HS, phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học.
b. Khởi động:
 * Khởi động chung: Bài thể dục phát triển chung .
 - Xoay các khớp - Ép dây chằng.
 *Khởi động CM: Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, chạy đạp sau
- Đập bóng bằng 2 tay.
c/ Kiểm tra bài cũ:
8 -10p
 1 – 2 p
6-7 p
2lx8n
2lx8n
1-2p 
- Đội hình 3 -4 hàng ngang
 * * * * * * *
 * * * * * * * *
 * GV
- Đội hình 3 – 4 hàng ngang so le.
 * * * * * * *
 * * * * * * * 
 * GV 
- Lớp trưởng hô, cả lớp thực hiện theo, GV quan sát sửa sai. 
+Y/c: Khởi động tích cực, đúng biên độ động tác
- 2 em thực hiện KT nhảy cao.
2. Phần cơ bản.
a/ Nhảy cao:
- Hoàn chỉnh 4 giai doạn KT.
+ Chạy đà 3 - 5 bước giậm nhảy duỗi thẳng chân lăng qua xà.
+ Hoàn thiện 4 giai đoạn KT nhảy cao kiểu “nằm nghiêng” và nâng dần độ cao của xà ngang. 
- Một số BT nâng cao thành tích:
+ Nhảy lò cò tiếp sức
+ Bật cóc tiếp sức
b/ Bóng chuyền: 
 Bài tập: chuyền (đệm ) di chuyển
+ Chuẩn bị: Mỗi nhóm 2 HS đứng cách nhau 2,5 đến 3m ở 2 vị trí A và B.
+ Động tác: A chuyền bóng cho B, sau đó A di chuyển đến A1 để đón bóng cho B chuyền ( đệm) trở lại. Sau đó B nhận bóng và chuyền (đệm ) vị trí A1, B di chuyển đến vị trí B1 để đón bóng do A chuyền ( đệm ) lần tiếp theo. ĐT cứ liên tục như vậyy cho đến khi kết thúc.
c/ Củng cố
28 - 30p
12 – 13p
2-3l
2-3l
12 – 13p
2 - 3 p
Chia lớp thành 2 nhóm học theo 2 nội dung sau 12 – 13 phút đổi vị trí và nội dung tập
- GV nêu yêu cầu bài tập. Sau đó hướng dẫn HS tập luyện theo nhóm, cán sự điều khiển cả nhóm tập.
- Đội hình tập luyện nhảy cao
****** 6-8m 
******
 * CS
- GV giảng giải, nêu yêu cầu, HS quan sát thực hiện theo, cử 1 HS làm trọng tài, GV quan sát sửa sai.
- Đội hình tập luyện bóng chuyền.
 A A1 A2 A3
 * * * * 
 * * * *
 B B1 B2 B3
- GV làm mẫu phân tích, nêu yêu cầu BT, Lần lượt từng nhóm 2 học sinh thực hiện chuyền ( đệm ) di chuyển, HS còn lại quan sát, CS điều khiển, GV quan sát sửa sai.
- GV gọi 2 - 4HS thực hiện một số BT trong giờ học, cả lớp quan sát, nhận xét, GV sửa sai.

File đính kèm:

  • docThe_duc_20150727_081114.doc