Giáo án Thể dục 10 tiết 55 đến 64 - Chủ đề: Bóng chuyền

Tiết 3-4:

 + Bóng chuyền:( tiết 3 - 4 )

 - Giới thiệu luật bóng chuyền.

 - Chuyền bóng cao tay bằng hai tay trước mặt.

 - Đệm bóng

 + Chạy bền:

 Chạy trên địa hình tự nhiên

A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG:

 

doc9 trang | Chia sẻ: dung89st | Ngày: 10/05/2016 | Lượt xem: 282 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục 10 tiết 55 đến 64 - Chủ đề: Bóng chuyền, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHỦ ĐỀ BÓNG CHUYỀN KHÔI 10 (10 TIẾT)
Tiết 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 KHGD
 I/ MỤC TIÊU:
Học xong chủ đề bóng chuyền, Học sinh:
Biết cách và thực hiện cơ bản đúng kỹ thuật: Tư thế chuẩn bị; một số động tác di chuyển cơ bản; chuyền bóng cao tay bằng hai tay; đệm bóng; phát bóng thấp tay chính diện. 
Hiểu I số điểm luật Bóng chuyền
 Biết vận dụng những hiểu biết về luật khi luyện tập và thi đấu.
Phát triển thể lực chung, đặc biệt là sức mạnh của tay và khả năng khéo léo.
II. Nội dung:
 1/ Kỹ thuật: 
Tư thế chuẩn bị
Di chuyển.
Chuyền bóng cao tay bằng hai tay trước mặt.
Đệm bóng.
Phát bóng thấp tay chính diện.
 2/ Một số trò chơi bỗ trợ:
Bỗ trợ kỹ thuật chuyền bóng.
Bỗ trợ kỹ thuật di chuyển.
Phát triển sức bật.
Phát triển sức mạnh của tay.
 3/ Một số điểm trong luật bóng chuyền.
Sân thi đấu.
Bóng.
Phát bóng.
Lỗi phát bóng
III. Chuẩn bị:
 - Giáo viên: Còi, bóng chuyền 8 quả, tranh, lưới. 
 - Học sinh: Vệ sinh sân bãi, chuẩn bị dụng cụ tập luyện, trang phục đúng quy định theo yêu cầu của giáo viên.
IV. Tiến trình dạy học:
Tiết 1-2: 
+ Bóng chuyền:( tiết 1- 2 )
- Tư thế chuẩn bị.
- Di chuyển ( bước thường, bước chéo )
- Chuyền bóng cao tay bằng hai tay trước mặt.
- Trò chơi:Bổ trợ ký thuật di chuyển, bổ trợ kỹ thuật chuyền bóng.
+ Chạy bền:
Chạy trên địa hình tự nhiên. 
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG:
 Hoạt động lớp:
- Khởi động chung- Chuyên môn: Đội hình khởi động
 GV€ €CS
€ € € € € € € € €
 € € € € € € € € €
 € € € € € € € € €
 € € € € € € € € €
- Giáo viên tập trung lớp thành 4 hàng ngang giới thiệu nhiệm vụ và làm mẫu kỹ thuật động tác: - Tư thế chuẩn bị. Di chuyển ( bước thường, bước chéo ). Chuyền bóng cao tay bằng hai tay trước mặt.
 €GV
€€€€€€€€€
€€€€€€€€€
€€€€€€€€€
 €€€€€€€€€
B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾM THỨC MỚI:
 Hoạt động cả lớp:
Bốn nhóm quay về phía giáo viên, quan sát GV làm mẫu cả lớp thực hiện theo sự hướng dẫn của giáo viên:
+ Tư thế chuẩn bị.
+ Kỹ thuật di chuyển bước thường, bước chéo.
+ Kỹ thuật chuyền bóng cao tay bằng hai tay
 Hình tay tiếp súc bóng 
 + Đội hình luyện tập của học sinh GV€ €CS
 € € € € € € € € €
 € € € € € € € € €
 € € € € € € € € €
 € € € € € € € € €
 C. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH:
 Hoạt động nhóm:
 - Chia làm 4 nhóm, chỉ định cán sự hướng dẫn nhóm tự luyện tập theo yêu cầu giáo viên.
 - Giáo viên quan sát sửa sai cho học sinh.
 €€€€€€€€ €€€€€€€€€
 €C €CS
€GV
 €CS €CS
 €€€€€€€ € €€€€€€€€€
 - Trò chơi: Bổ trợ ký thuật di chuyển, bổ trợ kỹ thuật chuyền bóng.
 + Chuyền bóng tiếp sức, chạy chuyền bóng tiếp sức
 GV€ €CS
 € € € € € € € € €
 € € € € € € € € €
 € € € € € € € € €
 € € € € € € € € €
D.HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG:
 Hoạt động cả lớp:
 - GV cho từng nhóm cử 2 hs trình diễn các nội dung đã học.
 - GV và học sinh cùng quan sát và đánh giá theo mức Đạt và Chưa đạt.
 €€€€€€€€€
€€€€€€€€€
 € € Mỗi nhóm 2 HS thực hiện nội dung 
 đã học
 €GV 
 €€€€€€€€€
 €€€€€€€€€
E. HOẠT ĐÔNG MỞ RỘNG:
 - Giáo viên cho mỗi nhóm về nhà sưu tầm tư liệu về kỹ thuật di chuyền, chuyền bóng cao tay
 - Về nhà tự luyện tập các nội dung đá học. Thông báo nội dung tuần tiếp tới
 - Nhận xét buổi luyện tập.
 - Xuống lớp.
Tiết 3-4:
 + Bóng chuyền:( tiết 3 - 4 )
 - Giới thiệu luật bóng chuyền.
 - Chuyền bóng cao tay bằng hai tay trước mặt.
 - Đệm bóng
 + Chạy bền:
 Chạy trên địa hình tự nhiên 
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG:
 Hoạt động lớp:
- Khởi động chung- Chuyên môn: Đội hình khởi động
 GV€ €CS
€ € € € € € € € €
 € € € € € € € € €
 € € € € € € € € €
 € € € € € € € € €
- Giáo viên tập trung lớp thành 4 hàng ngang giới thiệu Một số điểm trong luật bóng chuyền: Sân thi đấu; Bóng; Phát bóng; Lỗi phát bóng; 
 - Phổ biến nhiêm vụ luyên tập của học sinh:
 Chuyền bóng	Đệm bóng
 €GV
€€€€€€€€€
€€€€€€€€€
€€€€€€€€€
 €€€€€€€€€
B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾM THỨC MỚI:
 Hoạt động cả lớp:
Bốn nhóm quay về phía giáo viên, quan sát GV làm mẫu cả lớp thực hiện theo sự hướng dẫn của giáo viên:
 + Đội hình luyện tập của học sinh GV€ €CS
 € € € € € € € € €
 € € € € € € € € €
 € € € € € € € € €
 € € € € € € € € €
 C. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH:
 Hoạt động nhóm:
 - Chia làm 4 nhóm, chỉ định cán sự hướng dẫn nhóm tự luyện tập theo yêu cầu giáo viên.
 - Giáo viên quan sát sửa sai cho học sinh.
 - Trò chơi theo nhóm phát triển sức mạnh của chân
 + Chuyền bóng tiếp sức, chạy chuyền bóng tiếp sức
 GV€ €CS
 € € € € € € € € €
 € € € € € € € € €
 € € € € € € € € €
D.HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG:
 Hoạt động cả lớp:
 - GV cho từng nhóm cử 2 hs trình diễn các nội dung đã học.
 - GV và học sinh cùng quan sát và đánh giá theo mức Đạt và Chưa đạt.
€€€€€€€€€
€€€€€€€€€
 € € Mỗi nhóm 2 HS thực hiện nội dung 
 đã học
 €GV 
 €€€€€€€€€
 €€€€€€€€€
E. HOẠT ĐÔNG MỞ RỘNG:
 - Giáo viên cho mỗi nhóm về nhà sưu tầm tư liệu về kỹ thuật chuyền bóng cao tay, đệm bóng
 - Về nhà tự luyện tập các nội dung đá học. Thông báo nội dung tuần tiếp tới
 - Nhận xét buổi luyện tập.
 - Xuống lớp.
Tiết: 5-6 
+ Bóng chuyền:( tiết 5 - 6)
 - Giới thiệu luật bóng chuyền.
 - Chuyền bóng cao tay bằng hai tay trước mặt.
 - Đệm bóng.
 - Phát bóng thấp tay chính diện
 + Chạy bền:
 Chạy trên địa hình tự nhiên 
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG:
 Hoạt động lớp:
- Khởi động chung- Chuyên môn: Đội hình khởi động
 GV€ €CS
€ € € € € € € € €
 € € € € € € € € €
 € € € € € € € € €
 € € € € € € € € €
- Giáo viên tập trung lớp thành 4 hàng ngang giới thiệu Một số điểm trong luật bóng chuyền: Sân thi đấu; Bóng; Phát bóng; Lỗi phát bóng; 
 - Phổ biến nhiêm vụ luyên tập của học sinh:
 Chuyền bóng	Đệm bóng
 Phát bóng 
 €GV
€€€€€€€€€
€€€€€€€€€
€€€€€€€€€
 €€€€€€€€€
B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾM THỨC MỚI:
 Hoạt động cả lớp:
Bốn nhóm quay về phía giáo viên, quan sát GV làm mẫu cả lớp thực hiện theo sự hướng dẫn của giáo viên:
 + Đội hình luyện tập của học sinh GV€ €CS
 € € € € € € € € €
 € € € € € € € € €
 € € € € € € € € €
 € € € € € € € € €
 C. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH:
 Hoạt động nhóm:
 - Chia làm 4 nhóm, chỉ định cán sự hướng dẫn nhóm tự luyện tập theo yêu cầu giáo viên.
 - Giáo viên quan sát sửa sai cho học sinh.
 - Trò chơi theo nhóm phát triển sức mạnh của chân
 + Chuyền bóng tiếp sức, chạy chuyền bóng tiếp sức
 GV€ €CS
 € € € € € € € € €
 € € € € € € € € €
 € € € € € € € € €
D.HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG:
 Hoạt động cả lớp:
 - GV cho từng nhóm cử 2 hs trình diễn các nội dung đã học.
 - GV và học sinh cùng quan sát và đánh giá theo mức Đạt và Chưa đạt.
€€€€€€€€€
€€€€€€€€€
 € € Mỗi nhóm 2 HS thực hiện nội dung 
 đã học
 €GV 
 €€€€€€€€€
 €€€€€€€€€
E. HOẠT ĐÔNG MỞ RỘNG:
 - Giáo viên cho mỗi nhóm về nhà sưu tầm tư liệu về kỹ thuật chuyền bóng cao tay, đêm bóng
 - Về nhà tự luyện tập các nội dung đá học. Thông báo nội dung tuần tiếp tới
 - Nhận xét buổi luyện tập.
 - Xuống lớp.
Tiết 7-8:
+ Bóng chuyền:( tiết 7 - 8)
 - Giới thiệu luật bóng chuyền.
 - Chuyền bóng cao tay bằng hai tay trước mặt.
 - Đệm bóng.
 - Phát bóng thấp tay chính diện
 + Chạy bền:
 Chạy trên địa hình tự nhiên 
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG:
 Hoạt động lớp:
- Khởi động chung- Chuyên môn: Đội hình khởi động
 GV€ €CS
€ € € € € € € € €
 € € € € € € € € €
 € € € € € € € € €
 € € € € € € € € €
- Giáo viên tập trung lớp thành 4 hàng ngang giới thiệu Một số điểm trong luật bóng chuyền: Sân thi đấu; Bóng; Phát bóng; Lỗi phát bóng; 
 - Phổ biến nhiêm vụ luyên tập của học sinh:
 Chuyền bóng	Đệm bóng
 Phát bóng 
 €GV
€€€€€€€€€
€€€€€€€€€
€€€€€€€€€
 €€€€€€€€€
B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾM THỨC MỚI:
 Hoạt động cả lớp:
Bốn nhóm quay về phía giáo viên, quan sát GV làm mẫu cả lớp thực hiện theo sự hướng dẫn của giáo viên:
 + Đội hình luyện tập của học sinh GV€ €CS
 € € € € € € € € €
 € € € € € € € € €
 € € € € € € € € €
 € € € € € € € € €
 C. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH:
 Hoạt động nhóm:
 - Chia làm 4 nhóm, chỉ định cán sự hướng dẫn nhóm tự luyện tập theo yêu cầu giáo viên.
 - Giáo viên quan sát sửa sai cho học sinh.
 - Trò chơi theo nhóm phát triển sức mạnh của chân
 + Chuyền bóng tiếp sức, chạy chuyền bóng tiếp sức
 GV€ €CS
 € € € € € € € € €
 € € € € € € € € €
 € € € € € € € € €
D.HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG:
 Hoạt động cả lớp:
 - GV cho từng nhóm cử 2 hs trình diễn các nội dung đã học.
 - GV và học sinh cùng quan sát và đánh giá theo mức Đạt và Chưa đạt.
€€€€€€€€€
€€€€€€€€€
 € € Mỗi nhóm 2 HS thực hiện nội dung 
 đã học
 €GV 
 €€€€€€€€€
 €€€€€€€€€
E. HOẠT ĐÔNG MỞ RỘNG:
 - Giáo viên cho mỗi nhóm về nhà sưu tầm tư liệu về kỹ thuật chuyền bóng cao tay, đêm bóng
 - Về nhà tự luyện tập các nội dung đá học. Thông báo nội dung tuần tiếp tới
 - Nhận xét buổi luyện tập.
 - Xuống lớp.
Tiết: 9-10 
+ Bóng chuyền:( tiết 9 - 10)
 - Giới thiệu luật bóng chuyền.
 - Chuyền bóng cao tay bằng hai tay trước mặt.
 - Đệm bóng.
 - Phát bóng thấp tay chính diện
 + Chạy bền:
 Chạy trên địa hình tự nhiên 
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG:
 Hoạt động lớp:
- Khởi động chung- Chuyên môn: Đội hình khởi động
 GV€ €CS
€ € € € € € € € €
 € € € € € € € € €
 € € € € € € € € €
 € € € € € € € € €
- Giáo viên tập trung lớp thành 4 hàng ngang giới thiệu Một số điểm trong luật bóng chuyền: Sân thi đấu; Bóng; Phát bóng; Lỗi phát bóng; 
 - Phổ biến nhiêm vụ luyên tập của học sinh:
 Chuyền bóng	Đệm bóng
 Phát bóng 
 €GV
€€€€€€€€€
€€€€€€€€€
€€€€€€€€€
 €€€€€€€€€
B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾM THỨC MỚI:
 Hoạt động cả lớp:
Bốn nhóm quay về phía giáo viên, quan sát GV làm mẫu cả lớp thực hiện theo sự hướng dẫn của giáo viên:
 + Đội hình luyện tập của học sinh GV€ €CS
 € € € € € € € € €
 € € € € € € € € €
 € € € € € € € € €
 € € € € € € € € €
 C. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH:
 Hoạt động nhóm:
 - Chia làm 4 nhóm, chỉ định cán sự hướng dẫn nhóm tự luyện tập theo yêu cầu giáo viên.
 - Giáo viên quan sát sửa sai cho học sinh.
 - Trò chơi theo nhóm phát triển sức mạnh của chân
 + Chuyền bóng tiếp sức, chạy chuyền bóng tiếp sức
 GV€ €CS
 € € € € € € € € €
 € € € € € € € € €
 € € € € € € € € €
D.HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG:
 Hoạt động cả lớp:
 - GV cho từng nhóm cử 2 hs trình diễn các nội dung đã học.
 - GV và học sinh cùng quan sát và đánh giá theo mức Đạt và Chưa đạt.
€€€€€€€€€
€€€€€€€€€
 € € Mỗi nhóm 2 HS thực hiện nội dung 
 đã học
 €GV 
 €€€€€€€€€
 €€€€€€€€€
E. HOẠT ĐÔNG MỞ RỘNG:
 - Giáo viên cho mỗi nhóm về nhà sưu tầm tư liệu về kỹ thuật chuyền bóng cao tay, đệm bóng, phát bóng.
 - Về nhà tự luyện tập các nội dung đá học. Thông báo nội dung tuần tiếp tới
 - Nhận xét buổi luyện tập.
 - Xuống lớp.
 Tân châu, ngày 16 tháng 3 năm 2015	
 Duyệt giáo án Giáo viên biên soạn
 Đỗ Nguyễn Văn Tú Khương Đăng Lộc 	 
	Duyệt của Ban Giám Hiêu.

File đính kèm:

  • docMon_the_thao_tu_chon_chu_de_bong_chuyen_20150727_081011.doc
Giáo án liên quan