Giáo án Thể dục 10 tiết 37 đến 44 - Chủ đề: Nhảy cao

Tiết 5-6:

Hoàn thiện kỹ thuật nhảy cao kiểu “ Nằm nghiêng ”

 Hoàn thiện kỹ thuật 4 giai đoan – Một số điểm luật phần nhảy cao- Trò chơi:

- Chạy đà- giậm nhảy – trên không- tiếp đất.

- Một số điểm luật phần nhảy cao.

- Trò chơi: Phát triển sức mạnh của chân.

 

doc6 trang | Chia sẻ: dung89st | Ngày: 10/05/2016 | Lượt xem: 446 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục 10 tiết 37 đến 44 - Chủ đề: Nhảy cao, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHỦ ĐỀ NHẢY CAO (8 Tiết)
Tiết: 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 ,44 KHGD
***o0o****
I. Mục tiêu: 
 Học xong chủ đề nhảy cao, học sinh có khả năng: 
- Biết cách thực hiện các giai đoạn kỹ thuật nhảy cao kiểu: “Nằm nghiêng”, động tác bổ trợ kỹ thuật, phát triển sức mạnh của chân và khéo léo.
- Hiểu một số điểm trong luật thi đấu Điền kinh (phần nhảy cao).
- Thực hiện cơ bản đúng 4 giai đoạn kỹ thuật: Chạy đà, giậm nhảy, qua xà, tiếp đất.
- Biết vận dụng những hiểu biết về luật khi luyện tập và thi đấu.
II. Nội dung:
 Một số trò chơi, bài tập bổ trợ kỹ thuật, phát triển sức mạnh và sự khéo léo của chân. Kỹ thuật 4 giai đoạn.Một số điểm trong luật điền kinh phần nhảy cao.
III. Chuẩn bị:
 - Giáo viên: Chuẩn bị trụ, xà, tranh nhảy cao, còi.
 - Học sinh: Vệ sinh sân bãi, chuẩn bị dụng cụ tập luyện, trang phục đúng quy định theo yêu cầu của giáo viên.
IV. Tiến trình dạy học:
Tiết 1-2: 
Bài tập bổ trợ - Trò chơi
 Bài tập bổ trợ nhảy cao và trò chơi:
 - Giới thiệu kỹ thuật nhảy cao kiểu “ Nằm nghiêng”.
 - Đứng tại chổ đá lăng.
 - Đứng tại chổ đá lăng – xoay ép mũi chân.
 - Đi 1 bước đá lăng – xoay ép mũi chân.
 - Đà 1 bước – giậm nhảy đá lăng.
 - Mô phỏng động tác qua xà.
 - Trò chơi: Lò cò tiếp sức; Bật xa tiếp sức
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG:
 Hoạt động lớp:
- Khởi động chung- Chuyên môn: Đội hình khởi động
 GV€ €CS
€ € € € € € € € €
 € € € € € € € € €
 € € € € € € € € €
 € € € € € € € € €
- Giáo viên tập trung lớp thành 4 hàng ngang giới thiệu nhiệm vụ, tên 1 số trò chơi ( lò cò tiếp sức, bật xa tiếp sức).
 €GV
€€€€€€€€€
€€€€€€€€€
€€€€€€€€€
 €€€€€€€€€
 - Chia lớp thành 4 nhóm, giao nhiệm vụ thực hiện trò chơi: Lò cò tiếp sức; bật xa tiếp sức.
	Xuất phát 20- 30 m 	 Đích
 €€€€€€€€€ 
 €€€€€€€€€
 €€€€€€€€€
 €€€€€€€€€	 €GV
B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾM THỨC MỚI:
 Hoạt động cả lớp:
 - Bốn nhóm quay về phía giáo viên, quan sát GV làm mẫu: - Đứng tại chổ đá lăng; Đứng tại chổ đá lăng – xoay ép mũi chân; Đi 1 bước đá lăng – xoay ép mũi chân.Đà 1 bước – giậm nhảy đá lăn;Mô phỏng động tác qua xà.
 €€€€€€€€€ 
 €€€€€€€€€
 €GV
 €€€€€€€€€
 €€€€€€€€€
 C. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH:
 Hoạt động nhóm:
 - Chia làm 4 nhóm, chỉ định cán sự hướng dẫn nhóm tự luyện tập theo yêu cầu giáo viên.
 - Giáo viên quan sát sửa sai cho học sinh.
 - Trò chơi theo nhóm phát triển sức mạnh của chân
 €€€€€€€€ €€€€€€€€€
 €C €CS
€GV
 €CS €CS
 €€€€€€€ € €€€€€€€€€
 D.HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG:
 Hoạt động cả lớp:
 - GV cho từng nhóm cử 2 hs trinhg diễn các nội dung đã học.
 - GV và học sinh cùng quan sát và đánh giá theo mức Đạt và Chưa đạt.
 E. HOẠT ĐÔNG MỞ RỘNG:
 - Giáo viên cho mỗi nhóm về nhà sưu tầm tư liệu về kỹ thuật nhảy cao “Nằm nghiêng”.
 - Về nhà tự luyện tập các nội dung đá học. Thông báo nội dung tuần tiếp tới
 - Nhận xét buổi luyện tập.
 - Xuống lớp.
Tiết 3-4: 
Kỹ thuật nhảy cao kiểu “ Nằm nghiêng ”
 Bài tập bổ trợ - kỹ thuật 4 giai đoan – Trò chơi:
- Đà một bước- giậm nhảy đá lăng.
- Mô phỏng động tác qua xà.
- Cách đo đà, điều chỉnh đà, xác định điểm giạm nhảy.
- Giai đoạn giậm nhảy - trên không – tiếp đất.
- Trò chơi: Phát triển sức mạnh của chân.
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG:
 Hoạt động lớp:
- Khởi động chung- Chuyên môn: Đội hình khởi động
 GV€ €CS
€ € € € € € € € €
 € € € € € € € € €
 € € € € € € € € €
 € € € € € € € € €
- Giáo viên tập trung lớp thành 4 hàng ngang giới thiệu nhiệm vụ, tên 1 số trò chơi ( lò cò tiếp sức, bật xa tiếp sức).
 €GV
€€€€€€€€€
€€€€€€€€€
€€€€€€€€€
 €€€€€€€€€
 - Chia lớp thành 4 nhóm, giao nhiệm vụ thực hiện trò chơi: Lò cò tiếp sức; bật xa tiếp sức.
	Xuất phát 20- 30 m 	 Đích
 €€€€€€€€€ 
 €€€€€€€€€
 €€€€€€€€€
 €€€€€€€€€	 €GV
B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾM THỨC MỚI:
 Hoạt động cả lớp:
 - Bốn nhóm quay về phía giáo viên, quan sát GV làm mẫu: Đà một bước- giậm nhảy đá lăng; Mô phỏng động tác qua xà; Cách đo đà, điều chỉnh đà, xác định điểm giạm nhảy;Giai đoạn giậm nhảy - trên không – tiếp đất.
 €€€€€€€€€ 
 €€€€€€€€€ 
 €GV 
 €€€€€€€€€ 
 €€€€€€€€€
 C. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH:
 Hoạt động nhóm:
 - Chia làm 4 nhóm, chỉ định cán sự hướng dẫn nhóm tự luyện tập theo yêu cầu giáo viên.
 - Giáo viên quan sát sửa sai cho học sinh.
 - Trò chơi theo nhóm phát triển sức mạnh của chân
 €€€€€€€€ €€€€€€€€€
 €C €CS
€GV
 €CS €CS
 €€€€€€€ € €€€€€€€€€
 D.HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG:
 Hoạt động cả lớp:
 - GV cho từng nhóm cử 2 hs trình diễn các nội dung đã học.
 - GV và học sinh cùng quan sát và đánh giá theo mức Đạt và Chưa đạt.
 E. HOẠT ĐÔNG MỞ RỘNG:
 - Giáo viên cho mỗi nhóm về nhà sưu tầm tư liệu về kỹ thuật nhảy cao “Nằm nghiêng”.
 - Về nhà tự luyện tập các nội dung đá học. Thông báo nội dung tuần tiếp tới
 - Nhận xét buổi luyện tập.
 - Xuống lớp.
Tiết 5-6: 
Hoàn thiện kỹ thuật nhảy cao kiểu “ Nằm nghiêng ”
 Hoàn thiện kỹ thuật 4 giai đoan – Một số điểm luật phần nhảy cao- Trò chơi:
- Chạy đà- giậm nhảy – trên không- tiếp đất.
- Một số điểm luật phần nhảy cao.
- Trò chơi: Phát triển sức mạnh của chân.
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG:
 Hoạt động lớp:
- Khởi động chung- Chuyên môn: Đội hình khởi động
 GV€ €CS
€ € € € € € € € €
 € € € € € € € € €
 € € € € € € € € €
 € € € € € € € € €
- Giáo viên tập trung lớp thành 4 hàng ngang giới thiệu nhiệm vụ, tên 1 số trò chơi ( lò cò tiếp sức, bật xa tiếp sức).
 €GV
€€€€€€€€€
€€€€€€€€€
€€€€€€€€€
 €€€€€€€€€
 - Chia lớp thành 4 nhóm, giao nhiệm vụ thực hiện trò chơi: Lò cò tiếp sức; bật xa tiếp sức.
	Xuất phát 20- 30 m 	 Đích
 €€€€€€€€€ 
 €€€€€€€€€
 €€€€€€€€€
 €€€€€€€€€	 €GV
B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾM THỨC MỚI:
 Hoạt động cả lớp:
 - Bốn nhóm quay về phía giáo viên, quan sát GV làm mẫu: Chạy đà- giậm nhảy – trên không- tiếp đất; Một số điểm luật phần nhảy cao; Trò chơi: Phát triển sức mạnh của chân.
 €€€€€€€€€ 
 €€€€€€€€€ 
 €GV 
 €€€€€€€€€ 
 €€€€€€€€€
 C. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH:
 Hoạt động nhóm:
 - Chia làm 4 nhóm, chỉ định cán sự hướng dẫn nhóm tự luyện tập theo yêu cầu giáo viên.
 - Giáo viên quan sát sửa sai cho học sinh.
 - Trò chơi theo nhóm phát triển sức mạnh của chân
 €€€€€€€€ €€€€€€€€€
 €C €CS
€GV
 €CS €CS
 €€€€€€€ € €€€€€€€€€
 D.HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG:
 Hoạt động cả lớp:
 - GV cho từng nhóm cử 2 hs trinhg diễn các nội dung đã học.
 - GV và học sinh cùng quan sát và đánh giá theo mức Đạt và Chưa đạt.
 E. HOẠT ĐÔNG MỞ RỘNG:
 - Giáo viên cho mỗi nhóm về nhà sưu tầm tư liệu về kỹ thuật nhảy cao “Nằm nghiêng”.
 - Về nhà tự luyện tập các nội dung đá học. Thông báo nội dung tuần tiếp tới
 - Nhận xét buổi luyện tập.
 - Xuống lớp.
Tiết 7-8: 
Ôn tập kỹ thuật nhảy cao kiểu “ Nằm nghiêng ”
 Ôn tập kỹ thuật nhảy cao năm nghiêng - Trò chơi: phát triển sức mạnh của chân
- Chạy đà- giậm nhảy – trên không- tiếp đất..
- Trò chơi: Phát triển sức mạnh của chân.
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG:
 Hoạt động lớp:
- Khởi động chung- Chuyên môn: Đội hình khởi động
 GV€ €CS
€ € € € € € € € €
 € € € € € € € € €
 € € € € € € € € €
 € € € € € € € € €
- Giáo viên tập trung lớp thành 4 hàng ngang giới thiệu nhiệm vụ, tên 1 số trò chơi ( lò cò tiếp sức, bật xa tiếp sức).
 €GV
€€€€€€€€€
€€€€€€€€€
€€€€€€€€€
 €€€€€€€€€
 - Chia lớp thành 4 nhóm, giao nhiệm vụ thực hiện trò chơi: Lò cò tiếp sức; bật xa tiếp sức.
	Xuất phát 20- 30 m 	 Đích
 €€€€€€€€€ 
 €€€€€€€€€
 €€€€€€€€€
 €€€€€€€€€	 €GV
B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾM THỨC MỚI:
 Hoạt động cả lớp:
 - Bốn nhóm quay về phía giáo viên, quan sát GV làm mẫu: Ôn tập kỹ thuật nhảy cao năm nghiêng - Trò chơi: phát triển sức mạnh của châ.
 €€€€€€€€€ 
 €€€€€€€€€ 
 €GV 
 €€€€€€€€€ 
 €€€€€€€€€
 C. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH:
 Hoạt động nhóm:
 - Chia làm 4 nhóm, chỉ định cán sự hướng dẫn nhóm tự luyện tập theo yêu cầu giáo viên.
 - Giáo viên quan sát sửa sai cho học sinh.
 - Trò chơi theo nhóm phát triển sức mạnh của chân
 €€€€€€€€ €€€€€€€€€
 €C €CS
€GV
 €CS €CS
 €€€€€€€ € €€€€€€€€€
 D.HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG:
 Hoạt động cả lớp:
 - GV cho từng nhóm cử 2 hs trinhg diễn các nội dung đã học.
 - GV và học sinh cùng quan sát và đánh giá theo mức Đạt và Chưa đạt.
 E. HOẠT ĐÔNG MỞ RỘNG:
 - Giáo viên cho mỗi nhóm về nhà sưu tầm tư liệu về kỹ thuật nhảy cao “Nằm nghiêng”.
 - Về nhà tự luyện tập các nội dung đá học. Thông báo nội dung tuần tiếp tới
 - Nhận xét buổi luyện tập.
 - Xuống lớp.
 Tân châu, ngày 25 tháng 12 năm 2014
 Người kiểm tra	 Giáo viên biên soạn
 Khương Đăng Lộc Văng Tiến Bằng 
Duyệt của Ban Giám Hiệu

File đính kèm:

  • docnhay_cao_khoi_10_20150727_081007.doc
Giáo án liên quan