Giáo án Thể dục 10 kỳ 2

Tên bài : NHẢY CAO- CHẠY BỀN

Kiểm tra kĩ thuật nhảy cao

I . Mục tiêu :

1. kiến thức: - Đánh giá quá trình tập luyện của học sinh.

 2. kĩ năng : - Thực hiện đúng kĩ thuật nhảy cao kiểu nằm nghiêng .

3. Thái độ : - Tích cực và ý chí phấn đấu trong học tập .

II . Địa điểm , phương tiện .

1. Địa điểm : + Trên sân trường.

2. Phương tiện : + Sân, cột ,xà, thước đo thành tích .

 

doc92 trang | Chia sẻ: dung89st | Ngày: 10/05/2016 | Lượt xem: 442 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Giáo án Thể dục 10 kỳ 2, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
iện kỹ thuật phát cầu thấp chân nghiêng mình bằng mu bàn chân
b.Tiến hành kiểm tra
Mổi hs phát 10 quả
2. Cách đánh giá.
* Đánh giá đạt yêu cầu.
Điểm 9-10: Thực hiện đúng kỉ thuật (đạt 8 quả)
Điểm 7-8: Thực hiện tương đối đúng kỉ thuật (đạt 6-7quả)
Điểm 5-6: Thực hiện tạm được kỉ thuật (đạt 4-5 quả)
* Đánh giá chưa đạt yêu cầu
Điểm 3-4: Thực hiện kỉ thuật chưa được, thành tích còn thấp (đạt 2-3 quả)
Điểm 1-2: Không thực hiện được kỉ thuật và thành tích đạt 1 quả.
3. Củng cố: Kết quả kiểm tra kỹ thuật phát cầu.
C. Phần kết thúc
 1. thả lỏng : rũ các khớp , vươn thở
2. Gv nhận xét tiết học :
 . ý thức tập luyện 
 . hình thành kĩ thuật
3 Bài tập về nhà : 
- Sử dụng kỹ thuật vui chơi rèn luyện sức khỏe
2x8
8p
32p
5p
Đội hình 4 hàng ngang tập hợp .
 €€€€€€€
 €€€€€€€
 €€€€€€€
 €€€€€€€
Đội hình khởi động 4 hàng nagng so le
Gv hướng dẫn cách kiểm tra . 
- Hs chú ý lắng nghe .
Hs nghe gọi tên vào thực hiện . Hs chưa kiểm tra có thể tập luyên ngoài .
Gv quan sát và đánh giá
GV: Rút kinh nghiệm
..
..
..
..
Tuần 26: Tiết 49 Soạn ngày 02 / 3/2015.
Tên bài : NHẢY CAO- CHẠY BỀN
I - Mục tiêu
1.Nhảy cao: Ôn tập Phối hợp kỷ thuật 4 giai đoạn : Chạy đà - giậm nhảy - trên không - tiếp đất. Một số động tác bổ trợ kỹ thuật, phát triển sức mạnh của chân
2.Rèn luyện chạy bền trên địa hình tự nhiên, nâng cao ý thức tổ chức kỹ luật, tự giác tích cực tập luyện.
II- địa điểm , thiết bị dạy học.
Vệ sinh sân bải sạch sẽ, thoáng mát. Kẻ đánh dấu vị trí tập cho các nhóm
GV chuẩn bị : 1 còi, 1 đồng hồ, tranh minh hoạ.
HS chuẩn bị : 1 bộ giá sào và nệm nhảy cao
III- nội dung và phương pháp lên lớp.
Nội dung
Định lượng
Phương pháp tổ chức
SL
TG
phần mở đầu
1.GV nhận lớp : 
- Kiểm tra sĩ số, hỏi về sức khoẻ HS, phổ biến mục tiêu, nội dung, yêu cầu của tiết học
2.Khởi động
Thực hiện 6 động tác TD tay không
Xoay các khớp, ép ngang, ép dọc.
Các bài tập chạy tại chổ: bước nhỏ, nâng cao đùi, chạy đá má trong, má ngoài
3.Kiểm tra bài củ
Nhảy cao ?
B.Phần cơ bản
1.Nhảy cao.
Ôn tập Phối hợp kỷ thuật 4 giai đoạn : Chạy đà - giậm nhảy - trên không- tiếp đất
Một số động tác bổ trợ kỹ thuật.
Bật nhảy chân giậm.
3.Chạy bền
Chạy trên địa hình tự nhiên
Nam 1.000m
Nữ 5.00m
C..Phần kết thúc
1.HS thả lỏng tích cực (đi lại hít thở)
2.GV củng cố bài và nhận xét
3.Bài tập về nhà : Đá cầu - Thể lực
4.Giải tán
8p
32p
5p
GV nhận lớp 4 hàng ngang cự li hẹp.
 xxxxxxxxxxxxx
 xxxxxxxxxxxxx
 xxxxxxxxxxxxx
 xxxxxxxxxxxxx
 x(gv)
Đội hình khởi động
x x x x x x x x
 x x x x x x x
x x x x x x x x
 x x x x x x x
 X
- 1.Nhảy cao.
Ôn tập Phối hợp kỷ thuật 4 giai đoạn : Chạy đà - giậm nhảy - trên không- tiếp đất
Một số động tác bổ trợ kỹ thuật.
Bật nhảy chân giậm.
3.Chạy bền
Chạy trên địa hình tự nhiên
Nam 1.000m
Nữ 5.00m
HS thả lỏng, sau đó dồn thành 4 hàng cự li hẹp
xxxxxxxxxxxxxx
 xxxxxxxxxxxxxx
 xxxxxxxxxxxxxx
 xxxxxxxxxxxxxx
 X
GV:Rút kinh nghiệm
Tuần 26: Tiết 50 Soạn ngày 03 / 3/2015.
Tên bài : NHẢY CAO- CHẠY BỀN
I - Mục tiêu
1.Nhảy cao: Ôn tập Phối hợp kỷ thuật 4 giai đoạn : Chạy đà - giậm nhảy - trên không - tiếp đất. Một số động tác bổ trợ kỹ thuật, phát triển sức mạnh của chân
2.Rèn luyện chạy bền trên địa hình tự nhiên, nâng cao ý thức tổ chức kỹ luật, tự giác tích cực tập luyện.
II- địa điểm , thiết bị dạy học.
Vệ sinh sân bải sạch sẽ, thoáng mát. Kẻ đánh dấu vị trí tập cho các nhóm
GV chuẩn bị : 1 còi, 1 đồng hồ, tranh minh hoạ.
HS chuẩn bị : 1 bộ giá sào và nệm nhảy cao
III- nội dung và phương pháp lên lớp.
Nội dung
Định lượng
Phương pháp tổ chức
SL
TG
phần mở đầu
1.GV nhận lớp : 
- Kiểm tra sĩ số, hỏi về sức khoẻ HS, phổ biến mục tiêu, nội dung, yêu cầu của tiết học
2.Khởi động
Thực hiện 6 động tác TD tay không
Xoay các khớp, ép ngang, ép dọc.
Các bài tập chạy tại chổ: bước nhỏ, nâng cao đùi, chạy đá má trong, má ngoài
3.Kiểm tra bài củ
Nhảy cao ?
B.Phần cơ bản
1.Nhảy cao.
Ôn tập Phối hợp kỷ thuật 4 giai đoạn : Chạy đà - giậm nhảy - trên không- tiếp đất
Một số động tác bổ trợ kỹ thuật.
Bật nhảy chân giậm.
3.Chạy bền
Chạy trên địa hình tự nhiên
Nam 1.000m
Nữ 5.00m
C..Phần kết thúc
1.HS thả lỏng tích cực (đi lại hít thở)
2.GV củng cố bài và nhận xét
3.Bài tập về nhà : Đá cầu - Thể lực
4.Giải tán
8p
32p
5p
GV nhận lớp 4 hàng ngang cự li hẹp.
 xxxxxxxxxxxxx
 xxxxxxxxxxxxx
 xxxxxxxxxxxxx
 xxxxxxxxxxxxx
 x(gv)
Đội hình khởi động
x x x x x x x x
 x x x x x x x
x x x x x x x x
 x x x x x x x
 X
- 1.Nhảy cao.
Ôn tập Phối hợp kỷ thuật 4 giai đoạn : Chạy đà - giậm nhảy - trên không- tiếp đất
Một số động tác bổ trợ kỹ thuật.
Bật nhảy chân giậm.
3.Chạy bền
Chạy trên địa hình tự nhiên
Nam 1.000m
Nữ 5.00m
HS thả lỏng, sau đó dồn thành 4 hàng cự li hẹp
xxxxxxxxxxxxxx
 xxxxxxxxxxxxxx
 xxxxxxxxxxxxxx
 xxxxxxxxxxxxxx
 X
GV:Rút kinh nghiệm
Tuần 27: Tiết 51 Soạn ngày 9 / 3/2015.
Tên bài : NHẢY CAO- CHẠY BỀN
I - Mục tiêu
1.Nhảy cao: Ôn tập Phối hợp kỷ thuật 4 giai đoạn : Chạy đà - giậm nhảy - trên không - tiếp đất. Một số động tác bổ trợ kỹ thuật, phát triển sức mạnh của chân
2.Rèn luyện chạy bền trên địa hình tự nhiên, nâng cao ý thức tổ chức kỹ luật, tự giác tích cực tập luyện.
II. Địa điểm, phương tiện:
1. Địa điểm: Sân trường.
2. Phương tiện: Cột, xà nhảy cao. Cột, lưới đá cầu.
III. tiến trình lên lớp.
Nội dung
Định lượng
Phương pháp tổ chức
SL
TG
A.phần mở đầu
1.GV nhận lớp : 
- Kiểm tra sĩ số, hỏi về sức khoẻ HS, phổ biến mục tiêu, nội dung, yêu cầu của tiết học
2.Khởi động
Thực hiện 6 động tác TD tay không
Xoay các khớp, ép ngang, ép dọc.
Các bài tập chạy tại chổ: bước nhỏ, nâng cao đùi, chạy đá má trong, má ngoài
3.Kiểm tra bài cũ
Thực hiện kĩ thuật nhảy cao kiểu nằm nghiêng .
B. Phần cơ bản:
Nhảy cao : 
1 ,Ôn : Hoàn thiện kĩ thuật nhảy cao kiểu nằm nghiêng : 
- yêu cầu thực hiện đúng kĩ thuật và nâng cao thành tích . 
- GV nêu sai lầm và cách sửa .
* Sai lầm : 
- Chân đá lăng vào xà - làm rơi .góc độ chạy đà lớn nhỏ , điểm giậm nhảy không hợp lí .
- Thân người thẳng không nằm nghiêng song song với xà khi qua xà . Chân giậm nhảy và tay không gọn gàng để vướng vào xà .
* Cách sửa : Tại chỗ đá lăng xoay người 
- để xà thấp tập kĩ thuật 
- Luyện tập 4 giai đoạn .
2. Trò chơi phát triển sức mạnh của chân : Lò cò tiếp sức .
GV hướng dẫn cách chơi .
II. chạy bền : Trên địa hình tự nhiên 
Nam : 1000m
Nữ : 800m 
*. Củng cố : Thực hiện kĩ thuật nhảy cao kiểu nằm nghiêng 
C Phần kết thúc :
- Hồi tĩnh : Rũ chân tay,vươn, hít thở sâu
-Nhận xét : + ý thức học tập , 
 + kết quả học tập
-Giao bài về nhà : 
+Ôn kĩ thuật nhảy cao . 
- Rèn sức bền 
* Xuống lớp .
4X8N
2X8N trên đt
1lần 
 trên đt
8p
(32p)
15’
7’
10’
(5p)
GV nhận lớp 4 hàng ngang cự li hẹp.
 xxxxxxxxxxxxx
 xxxxxxxxxxxxx
 xxxxxxxxxxxxx
 xxxxxxxxxxxxx
 x(gv)
Đội hình khởi động
x x x x x x x x
 x x x x x x x
x x x x x x x x
 x x x x x x x
 X
- GV nêu yêu cầu trong tập luyện .
- ĐH tập luyện : Phân nhóm tập luyện .
- Đội hình tập luyện : 
 +
+ + 	 + +
+ + 0 GV + + 
+ + + + 
-GV quan sát sửa sai
- Gv : Quan sát sửa sai kĩ thuật .
- Đội hình cách chơi:
 GV Trọng tài 
+ + + + + *
+ + + + + *
+ + + + + *
+ + + + + *
 CB XP
GV nhận xét , đánh giá thi đua 
- Phân nhóm 7-8 HS . Man nữ riêng .
- GV hướng dẫn cách thở trong khi chạy.
-2HS thực hiện - GV nhận xét đánh giá 
- Đội hình: Theo đội hình khởi động .
- Đội hình Nhận xét - xuống lớp : 
 + + + + + + + + +
+ + + + + + + + +
+ + + + + + + + +
 0 + + + + + + + + +
GV: Rút kinh nghiệm
.
Tuần 27: Tiết 52 Soạn ngày 10 / 3/2015.
Tên bài : NHẢY CAO- CHẠY BỀN
I - Mục tiêu
1.Nhảy cao: Ôn tập Phối hợp kỷ thuật 4 giai đoạn : Chạy đà - giậm nhảy - trên không - tiếp đất. Một số động tác bổ trợ kỹ thuật, phát triển sức mạnh của chân
2.Rèn luyện chạy bền trên địa hình tự nhiên, nâng cao ý thức tổ chức kỹ luật, tự giác tích cực tập luyện.
II- địa điểm , thiết bị dạy học.
Vệ sinh sân bải sạch sẽ, thoáng mát. Kẻ đánh dấu vị trí tập cho các nhóm
GV chuẩn bị : 1 còi, 1 đồng hồ, tranh minh hoạ.
HS chuẩn bị : 1 bộ giá sào và nệm nhảy cao
III- nội dung và phương pháp lên lớp.
Nội dung
Định lượng
Phương pháp tổ chức
SL
TG
phần mở đầu
1.GV nhận lớp : 
- Kiểm tra sĩ số, hỏi về sức khoẻ HS, phổ biến mục tiêu, nội dung, yêu cầu của tiết học
2.Khởi động
Thực hiện 6 động tác TD tay không
Xoay các khớp, ép ngang, ép dọc.
Các bài tập chạy tại chổ: bước nhỏ, nâng cao đùi, chạy đá má trong, má ngoài
3.Kiểm tra bài củ
Nhảy cao ?
B.Phần cơ bản
1.Nhảy cao.
Ôn tập Phối hợp kỷ thuật 4 giai đoạn : Chạy đà - giậm nhảy - trên không- tiếp đất
Một số động tác bổ trợ kỹ thuật.
Bật nhảy chân giậm.
3.Chạy bền
Chạy trên địa hình tự nhiên
Nam 1.000m
Nữ 5.00m
C..Phần kết thúc
1.HS thả lỏng tích cực (đi lại hít thở)
2.GV củng cố bài và nhận xét
3.Bài tập về nhà : Đá cầu - Thể lực
4.Giải tán
8p
32p
5p
GV nhận lớp 4 hàng ngang cự li hẹp.
 xxxxxxxxxxxxx
 xxxxxxxxxxxxx
 xxxxxxxxxxxxx
 xxxxxxxxxxxxx
 x(gv)
Đội hình khởi động
x x x x x x x x
 x x x x x x x
x x x x x x x x
 x x x x x x x
 X
- 1.Nhảy cao.
Ôn tập Phối hợp kỷ thuật 4 giai đoạn : Chạy đà - giậm nhảy - trên không- tiếp đất
Một số động tác bổ trợ kỹ thuật.
Bật nhảy chân giậm.
3.Chạy bền
Chạy trên địa hình tự nhiên
Nam 1.000m
Nữ 5.00m
HS thả lỏng, sau đó dồn thành 4 hàng cự li hẹp
xxxxxxxxxxxxxx
 xxxxxxxxxxxxxx
 xxxxxxxxxxxxxx
 xxxxxxxxxxxxxx
 X
GV:Rút kinh nghiệm
Tuần 28: Tiết 53 Soạn ngày 17 / 3/2015.
Tên bài : NHẢY CAO- CHẠY BỀN
 Nhảy caO : + Hoàn thiện kĩ thuật nhảy cao kiểu ‘’ nằm nghiêng’’ và một số động tác , bài tập phát triển sức mạnh chân do gv chọn 
 CHạybền: Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên . 
I . Mục tiêu : 
1. kiến thức: :- Hoàn thiện kĩ thuật nhảy cao kiểu nằm nghiêng và rèn sức bền thông qua chạy bền . 
 2. kĩ năng : - Nâng cao kĩ thuật và thành tích của nhảy cao kiểu nằm nghiêng . 
3. Thái độ : - Tích cực , tự giác tập luyện .
II . Địa điểm , phương tiện . 
1. Địa điểm : +Trên sân trường.
2. Phương tiện : + Sân nhảy cao .thước đo thành tích .
III. Tiến trình lên lớp 
Nội dung
Định lượng
Phương pháp tổ chức
SL
TG
A, Phần mở đầu : 
1- Nhận lớp : 
-Phổ biến nội dung và yêu cầu bài học .
2. Khởi động 
- Khởi động chung :
 + Tập 6 động tác TD tay không 
 Xoay các khớp .
 + xoay các khớp : cổ ,vai , khuỷu tay , hông ,đùi , ép dây chằng ngang , ép dọc 
- Khởi động chuyên môn : 
 + đi bước nhỏ , nâng cao đùi, lăng sau ( Tại chỗ thực hiện ) 
3 . Kiểm tra bài cũ : 
Thực hiện kĩ thuật nhảy cao kiểu nằm nghiêng .
B. Phần cơ bản : 
I, Nhảy cao 
1 Hoàn thiện kĩ thuật nhảy cao kiểu nằm nghiêng : 
- yêu cầu hoàn thiện kĩ thuật và nâng cao thành tích . 
- GV nêu sai lầm và cách sửa .
* Sai lầm : 
- Chân đá lăng vào xà - làm rơi .góc độ chạy đà lớn nhỏ , điểm giậm nhảy không hợp lí .
- Thân người thẳng không nằm nghiêng song song với xà khi qua xà . Chân giậm nhảy và tay không gọn gàng để vướng vào xà .
* Cách sửa : Tại chỗ đá lăng xoay người 
- để xà thấp tập kĩ thuật 
- Luyện tập 4 giai đoạn .( Chuẩn bị kiểm tra )
II. chạy bền : Trên địa hình tự nhiên 
Nam : 1000m
Nữ : 800m 
* Củng cố : Thực hiện kĩ thuật nhảy cao kiểu nằm nghiêng 
C Phần kết thúc :
- Hồi tĩnh : Rũ chân tay,vươn, hít thở sâu
-Nhận xét : + ý thức học tập , 
 + kết quả học tập
-Giao bài về nhà : 
+Ôn kĩ thuật nhảy cao . Giờ sau kiểm tra 
- Rèn sức bền 
* Xuống lớp .
4X8N
2X8N trên đt
1lần 
 trên đt
8p
(32p)
22’
10’
5p
GV ổn định tổ chức lớp , kiểm tra sĩ số .
Đội hình nhận lớp :
 + + + + + + + + +
 + + + + + + + + +
 + + + + + + + + +
 0 + + + + + + + + + 
 GV
Đội hình khởi động chuyên môn: 
+ + + + + + + 
 + + + + + + + 
+ + + + + + + 
 + + + + + + + 
 + ( Cán sự điều khiển )
2 HS lên thực hiện : GV nhận xét cho điểm - GV nêu yêu cầu trong tập luyện .
- ĐH tập luyện : Phân nhóm tập luyện .
- Đội hình tập luyện : 
 +
+ + 	 + +
+ + 0 GV + + 
+ + + + 
-GV quan sát sửa sai
- Gv : Quan sát sửa sai kĩ thuật .
GV nhận xét , đánh giá thi đua 
- Phân nhóm 7-8 HS . Nam, nữ riêng .
- GV hướng dẫn cách thở trong khi chạy.
-2HS thực hiện - GV nhận xét đánh giá 
- Đội hình: Theo đội hình khởi động .
- Đội hình: Nhận xét - xuống lớp : 
 + + + + + + + + +
+ + + + + + + + +
+ + + + + + + + +
 0 + + + + + + + + +
 GV.
GV:rút kinh nghiệm 
Tuần 28: Tiết 54 Soạn ngày 17/ 3/2015.
Tên bài : NHẢY CAO- CHẠY BỀN
Kiểm tra kĩ thuật nhảy cao
I . Mục tiêu : 
1. kiến thức: - Đánh giá quá trình tập luyện của học sinh. 
 2. kĩ năng : - Thực hiện đúng kĩ thuật nhảy cao kiểu nằm nghiêng . 
3. Thái độ : - Tích cực và ý chí phấn đấu trong học tập .
II . Địa điểm , phương tiện . 
1. Địa điểm : + Trên sân trường.
2. Phương tiện : + Sân, cột ,xà, thước đo thành tích . 
III. Tiến trình lên lớp 
Nội dung
Định lượng
Phương pháp tổ chức
SL
TG
A, Phần mở đầu : 
1. GV nhận lớp : 
- Kiểm tra sĩ số, hỏi về sức khoẻ HS, phổ biến mục tiêu, nội dung, yêu cầu của tiết học
2.Khởi động
Thực hiện 6 động tác TD tay không
Xoay các khớp, ép ngang, ép dọc.
Các bài tập chạy tại chổ.
+ Chạy bước nhỏ
+ Chạy nâng cao gối
+ Chạy lăng gót về sau
+ Nhảy khởi động
B. Phần cơ bản : 
I, nội dung kiểm tra : kĩ thuật- thành tích nhảy cao kiểu nằm nghiêng 
II. Cách đánh giá cho điểm : 
- Điểm 9-10 : Thực hiện đúng kĩ thuật( cả 4 giai đoạn ) Thành tích đạt : Nam : 1,20m. Nữ 1m
- Điểm 7-8 : Thực hiện cơ bản đúng kĩ thuật .Thành tích đạt : Nam : 1,05m.Nữ 0,85m
- Điểm 5-6 :Thực hiện cơ bản đúng kĩ thuật- giai đoạn trên không.Thành tích đạt : Nam : 0,95m.Nữ 0,80m
 . - Điểm 3-4 : Thực hiện không đúng kĩ thuật giai đoạn trên không.Thành tích đạt : Nam : 0,95m.Nữ 0,80m 
- Điểm 1-2 : Không thực hiện được kĩ thuật động tác .Đạt thành tích tối thiểu .
C Phần kết thúc :
- Hồi tĩnh : Rũ chân tay , vươn , hít thở sâu . 
-Nhận xét : + ý thức kiểm tra. 
 + kết quả kiểm tra.
-Giao bài về nhà : 
- Rèn sức bền 
* Xuống lớp
4X8N
2X8N trên đt
 1lần 
trên đt
(8’)
(32’)
(5’)
Đội hình nhận lớp :
 + + + + + + + + +
 + + + + + + + + +
 + + + + + + + + +
 0 + + + + + + + + + 
 GV
Đội hình khởi động chuyên môn: 
+ + + + + + + 
 + + + + + + + 
+ + + + + + + 
 + + + + + + + 
 + ( Cán sự điều khiển )
- GV nêu yêu cầu trong kiểm tra
- Kiểm tra theo nhóm : nam , nữ riêng .
- Mỗi HS sau khi khởi động được nhảy thử 1 lần và 3 lần chính ở mỗi mức xà khác nhau .
- Đội hình kiểm tra : 
 + + + + + + 
 + + + + + + 
 +
+ + 	 + +
+ + 0 GV + + 
+ + + + 
- Đội hình: Theo đội hình khởi động .
+ + + + + + + 
 + + + + + + + 
+ + + + + + + 
 + + + + + + + 
 0 (GV)
- Đội hình Nhận xét - xuống lớp : 
+ + + + + + + + +
+ + + + + + + + +
+ + + + + + + + +
 0 + + + + + + + + +
GV
GV: Rút kinh nghiệm
..
Tuần 29: Tiết 55 Soạn ngày 23 / 3/2015.
Tên bài : ĐẨY TẠ - CHẠY BỀN
Thể thao tự chọn ( Đẩy tạ vai hướng ném ) 
Học kĩ thuật ra sức cuối cùng ( Không tạ - Có tạ ) 
học :kĩ thuật trượt đà( Không tạ )
Chạy bền : bài tập giáo dục sức bền 
 I . Mục tiêu : 
a. kiến thức:- Ôn và rèn kĩ thuật ra sức cuối cùng. Biết được kĩ thuật trượt đà và rèn thể 
 lực qua trò chơi . 
b. kĩ năng : -Thực hiện cơ bản đúng kĩ thuật động tác .
c. Thái độ : - Tích cực , tự giác tập luyện .
II . Địa điểm , phương tiện . : 
 + sân tập ,
 + Tạ : 5kg , 3kg . 
 + các mốc chuẩn , 
III. Tiến trình lên lớp 
Nội dung
Định lượng
Phương pháp tổ chức
SL
TG
A, Phần mở đầu : 
1- Nhận lớp : 
- Giáo viên nhận lớp cán sự lớp báo cáo sĩ số
-Phổ biến nội dung và yêu cầu buổi tập .
2. Khởi động 
- Khởi động chung :
 + Chạy 1 vòng quanh sân trường 
 + Tập 6 động tác TD tay không 
 Xoay các khớp .
 + xoay các khớp : cổ ,vai , khuỷu tay , hông đùi , ép ngang , ép dọc 
- Khởi động chuyên môn : 
 + đi bước nhỏ 
 + nâng cao đùi
 + Đạp sau 
4X8N
2X8N trên đt
 1lần 
trên đt
8p
GV ổn định tổ chức lớp , kiểm tra sĩ số .
Đội hình nhận lớp :
 + + + + + + + + +
 + + + + + + + + +
 + + + + + + + + +
 0 + + + + + + + + + 
 GV
HS chạy khởi động GV quan sát 
 GV
- Đội hỡnh khởi động : 
+ + + + + + + 
 + + + + + + + 
+ + + + + + + 
 + + + + + + + 
 0(CSLđiều khiển )
- Lớp trưởng đỡờu hành phần khởi động.
- Gv quan sỏt và nhắc nhở.
Hoạt động 1: Thể thao tự chọn ( Đẩy tạ ) 
 + Học kĩ thuật ra sức cuối cùng ( Không tạ - Có tạ ) 
 + học :kĩ thuật trượt đà( Không tạ )
Mục đích: Giúp học sinh nắm bắt được kĩ thuật ra sức cuối cùng và giai đoạn trượt đà
Nội dung
Định lượng
Phương pháp tổ chức
SL
TG
B. Phần cơ bản : 
I, TTTC :
1. Học kĩ thuật ra sức cuối cùng 
Đây là giai đoạn quan trọng nhất, khi kết thúc trượt đà ( chân lăng chạm đất ) lập tức thực hiện kĩ thuật ra sức cuối cùng.
Chân trụ đạp duỗi trình tự từ khớp cổ chân, gối rồi hông để nâng trọng tâm cơ thể ra trước _ lên trên, đồng thời xoay hông về hướng đẩy. Lúc này cơ thể có hình cánh cung mặt xoay về hướng đẩy và dùng sức tay để đẩy tạ đi theo hướng quy định với tốc độ tăng nhanh và tạo cho tạ góc bay so với mặt đất đạt 38 _42 độ
a. Tập kĩ thuật (không tạ )
b. Tập kĩ thuật (có tạ) 
* Sai lầm : Khi ra sức cuối cùng thân trên chủ động lên sớm , không tạo được tư thế ưỡn thân hình cánh cùng . Do thân trên chủ động lên cao – về trước và xoay về hướng ném sớm so với thân dưới , không tạo được độ căng ban đầu cần thiết cho các cơ ở thân trên 
*Cách sửa : ôn luyện và chuyển trọng tâm , thân trên xoay để chuyển theo hướng đẩy chậm .
2. Học kĩ thuật trượt đà : 
Từ tư thế chuẩn bị ban đầu –chuyển trọng tâm cơ thể dồn chân trụ đồng thời nâng chân lăng lên trên –ra sau và ngả thân trên về trước tiếp theo là hạ gối và hạ trọng tâm .Bắt đầu trượt đà trọng tâm cơ thể dồn vào chân trụ .Khi thực hiện trượt đà chân lăng đạp và duỗi thẳng góp phần làm tăng tốc độ và độ dài bước trượt đà - thân trên ổn định ở tư thế ban đầu , kết thúc bàn chân trụ đặt trên mặt đất 1 góc 45 độ ,đầu gối ép vào trong , chân lăng co tự nhiên chạm đất bằng mũi bàn chân , trọng tâm dồn về chân trụ – tư thế ra sức cuối cùng . 
32p
20’
Đội hình : ( không Tạ ) 
+ + + + + + + 
 + + + + + + + 
 GV
Đội hình : ( có Tạ )
+ + + + + + + 
 GV
+ + + + + + + 
- GV phân tích , giải thích kĩ thuật động tác kết hợp làm mẫu động tác 
Đội hình tập luyện : ( không tạ)
+ + + + + + + 
 + + + + + + +
+ + + + + + + 
 + + + + + + + 
 GV
GV : điều khiển theo nhịp kết hợp sửa sai và uốn nắn .
-Phân theo tổ tập : tổ trưởng điều khiển .
GV quan sát sửa sai cho HS.
Hoạt động 2: Chạy bền : bài tập giáo dục sức bền 
Mục đích: Nhằm củng cố rèn luyện sức bền bỉ và dẻo dai, kiên trì
Nội dung
Định lượng
Phương pháp tổ chức
SL
TG
3, Chạy bền : thông qua trò chơi :Chạy tiếp sức- nhằm giáo dục sức bền 
GV hướng dẫn 
Chơi thi đua theo tổ :
4, Củng cố : 
-Gọi 4 HS lên thực kĩ thuật trượt đà của đẩy tạ lưng hướng ném .
C Phần kết thúc :
- Thả lỏng : Chạy chậm một vòng sân 
-Nhận xét : + ý thức học tập , 
 + kết quả học tập
-Giao bài về nhà:Ôn kĩ thuật ra sức cuối cùng và kĩ thuật trượt đà của kĩ thuật đẩy tạ vai hướng ném .
10p
2p
5p
Đội hình chơi : 4 hàng dọc :
+ + + +
+ + + +
+ + + +
+ + + +
GV điều khiển , đánh giá , nhận xét phân tổ thắng, thua 
2 HS thực hiện 
GV gọi HS nhận xét – GV nhận xét bổ sung
-Chạy kết hợp thả lỏng chân tay
- GV xuống lớp
 + + + + + + + + +
 + + + + + + + + +
 + + + + + + + + +
 0 + + + + + + + + + 
 GV
GV: Rút kinh nghiệm
..
Tuần 29: Tiết 56 Soạn ngày 24 / 3/2015.
Tên bài : ĐẨY TẠ - CHẠY BỀN
Thể thao tự chọn ( Đẩy tạ ) 
Ôn:một số bài tập bổ trợ cho Đẩy tạ( vai hướng ném )
Học tại chỗ( vai hướng ném) đẩy tạ 
Chạy bền : Bài tập giáo dục sức bền 
 I . Mục tiêu : 
a. kiến thức:- Ôn và rèn kĩ năng đẩy tạ vai hướng ném qua một số bài tập bổ trợ .tại 
 chỗ đẩy tạ . Rèn thể lực qua trò chơi . 
b. kĩ năng : - Nâng cao kĩ năng thực hiện động tác và thực hiện cơ bản đúng kĩ thuật 
 đẩy tạ lưng hướng ném .
c. Thái độ : - Tích cực , tự giác tập luyện , tính tập thể , đoàn kết qua trò chơi .
II . Địa điểm , phương tiện . : 
 + sân tập ,
 + Tạ : 5kg , 4kg . 
 + các mốc chuẩn , 
III. Tiến trình lên lớp 
Nội dung
Định lượng
Phương pháp tổ chức
SL
TG
A, Phần mở

File đính kèm:

  • docgiao_an_TD_10_20150727_081016.doc
Giáo án liên quan