Giáo án Thể dục 10 cả năm

 TIẾT 66

 KIỂM TRA BÓNG ĐÁ

 Kĩ thuật ném biên không chạy đà

I. Mục tiêu-yêu cầu:

+ Mục tiêu:

- Bóng đá: - Kiểm tra, đánh giá kết quả tập luyện kĩ thuật ném biên không chạy đà của học sinh.

 + Yêu cầu:

-Thực hiện nghiêm túc, tích cực .

-Giáo dục ý thức tổ chức kỉ luật.

 -Đảm bảo an toàn trong giờ kiểm tra

II. Địa điểm - phương tiện

 -Tại sân trường

 -Hs chuẩn bị sân tập,dụng cụ sạch sẽ đảm bảo an toàn

 -Gv chuẩn bị giáo án, vôi, cờ, còi, bóng đá, thước đo.

 

doc281 trang | Chia sẻ: dung89st | Ngày: 10/05/2016 | Lượt xem: 586 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Giáo án Thể dục 10 cả năm, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ớp.
- Gv gọi 2-4 Hs lên thực hiện nội dung có nhận xét đúng, sai.
- Chạy lần lượt theo tổ, nhóm
- Chạy thành 1 hàng dọc
-Thả lỏng theo đội hình khởi động 
 Đội hình xuống lớp
 xxxxxxxxxxx
 xxxxxxxxxxx
 xxxxxxxxxxx
 xxxxxxxxxxx
 Gv
Ngày soạn: 
Ngày giảng: tiết 63
 Tự chọn bóng đá 
 Ôn. Tập sút cầu môn- Dẫn bóng sút cầu môn, đấu tập 	 	 chạy bền
 	 Chạy trên địa hình tự nhiên.
I. Mục tiêu- yêu cầu:
+ Mục tiêu:
- Bóng đá : - Biết cách dẫn bóng sút cầu môn, dẫn bóng sút cầu môn.
 - Nắm và thực hiện được kĩ thuật dẫn bóng sút cầu môn.
- Chạy bền : - Nắm được cách phân phối sức, cách thở trong khi chạy.
 + Yêu cầu :
- Tập luyện nghiêm túc, tích cực .
- Giáo dục ý thức tổ chức kỉ luật.
 - Đảm bảo an toàn trong giờ học.
II. Địa điểm - phương tiện
 -Tại sân trường
 -Hs chuẩn bị sân tập,dụng cụ sạch sẽ đảm bảo an toàn
 -Gv chuẩn bị giáo án,SGK,còi, bóng đá.
III. Nội dung và phương pháp lên lớp
 Nội dung
Định lượng
 phương pháp-tổ chức
I. Phần mở đầu
1.ổn định tổ chức : GV nhận lớp
A1 A12
A2 A13
A5 A14
A6
-GV phổ biến nội dung,yêu cầu giờ học
-Hỏi thăm sức khỏe Học sinh
2.khởi đông:
-Tập 6 động tác phát triển toàn thân
-Xoay các khớp cổ chân,tay,vai,gối
-ép dây chằng dọc-ngang
+Bước nhỏ tại chỗ :thả lỏng cổ chân miết chân tích cực 
+Nâng cao đùi :đùi song song cẳng chân vuông góc
+Chạy đạp sau :tích cực duỗi hết các khớp 
+Gập sâu ép vai 
+ Đá bẻ má trong, má ngoài.
II. Cơ bản
1. Bóng đá: 
+ Ôn: 
- Nhóm 1. Dẫn bóng sút cầu môn.
- Nhóm 2. Dẫn bóng - đá bóng bằng lòng bàn chân
2. Đổi nội dung tập luyện.
3. Củng cố.
- Kĩ thuật dẫn bóng sút cầu môn
- Kĩ thuật dẫn bóng, đá bóng bằng lòng bàn chân
4. Chạy bền trên địa hình tự nhiên.
 - Nam . 500m
 - Nữ . 300m
III. Kết thúc.
+ Tại chỗ thực hiện một số động tác thả lỏng chân tay
+ Học sinh tập chung nghe Gv nhận xét giờ học.
+ Bài tập về nhà.
- Ôn dẫn bóng, đá bóng bằng lòng bàn chân.
 8- 10p
4x8n
4x8n
2l
2l
 2l
 28-
30p
2-4l
2-4l
3-5p
 -Đội hình nhận lớp
 xxxxxxxxxx
 xxxxxxxxxx
 xxxxxxxxxx
 xxxxxxxxxx 
 Gv 
-GV nêu ngắn gọn, dễ hiểu
-Đội hình khởi động hàng ngang
 x x x x x x
 x x x x x
 x x x x x x
 x x x x x
 o 
-Gv hướng dẫn Hs tập các động tác bổ trợ
- Lớp chia làm 2 nhóm.
- Nhóm 1 sút cầu môn
- Nhóm 2 ôn dẫn bóng, đá bóng bằng lòng bàn chân
- Giáo viên cho học sinh ôn tập kĩ thuật , dẫn bóng sút cầu môn. 
 Đội hình tập luyện
 xx 
 xx
 xx * * * 
 xx
 xx 
- Phân chia tập luyện kết hợp với sửa sai cho học sinh.
- Gv cho học sinh ôn tập kĩ thuật dẫn bóng, đá bóng bằng lòng bàn chân
 Đội hình dẫn bóng - đá bóng
 x x x x . . . . .
 x x x x . . . . .
- Gv quan sát sửa sai cho học sinh sau mỗi lượt tập
- Lớp tập chung thành đội hình nhận lớp.
- Gv gọi 2-4 Hs lên thực hiện nội dung có nhận xét đúng, sai.
- Chạy lần lượt theo tổ, nhóm
- Chạy thành 1 hàng dọc
-Thả lỏng theo đội hình khởi động 
 Đội hình xuống lớp
 xxxxxxxxxxx
 xxxxxxxxxxx
 xxxxxxxxxxx
 xxxxxxxxxxx
 Gv
Ngày soạn: 
Ngày giảng: tiết 64
 Tự chọn bóng đá 
 Ôn. Ném biên không chạy đà, dẫn bóng sút cầu môn	 	 chạy bền
 	 Chạy trên địa hình tự nhiên.
I. Mục tiêu- yêu cầu:
+ Mục tiêu:
- Bóng đá : - Biết cách ném biêm không chạy đà, đúng luật ,dẫn bóng sút cầu môn 	 - Nắm và thực hiện được kĩ thuật .
- Chạy bền : - Nắm được cách phân phối sức, cách thở trong khi chạy.
 + Yêu cầu :
- Tập luyện nghiêm túc, tích cực .
- Giáo dục ý thức tổ chức kỉ luật.
 - Đảm bảo an toàn trong giờ học.
II. Địa điểm - phương tiện
 -Tại sân trường
 -Hs chuẩn bị sân tập,dụng cụ sạch sẽ đảm bảo an toàn
 -Gv chuẩn bị giáo án,SGK,còi, bóng đá.
III. Nội dung và phương pháp lên lớp
 Nội dung
Định lượng
 phương pháp-tổ chức
I. Phần mở đầu
1.ổn định tổ chức : GV nhận lớp
A1 A12
A2 A13
A5 A14
A6
-GV phổ biến nội dung,yêu cầu giờ học
-Hỏi thăm sức khỏe Học sinh
2.khởi đông:
-Tập 6 động tác phát triển toàn thân
-Xoay các khớp cổ chân,tay,vai,gối
-ép dây chằng dọc-ngang
+Bước nhỏ tại chỗ :thả lỏng cổ chân miết chân tích cực 
+Nâng cao đùi :đùi song song cẳng chân vuông góc
+Chạy đạp sau :tích cực duỗi hết các khớp 
+Gập sâu ép vai 
+ Đá bẻ má trong, má ngoài.
II. Cơ bản
1. Bóng đá: 
+ Ôn: 
- Nhóm 1. Dẫn bóng sút cầu môn.
- Nhóm 2. Ôn ném biên không chạy đà , đúng luật 
+ Yêu cầu. -Thực hiện đúng kĩ thuật, đúng luật.
2. Đổi nội dung tập luyện.
3. Củng cố.
- Kĩ thuật ném biên không chạy đà
- Kĩ thuật dẫn bóng, đá bóng bằng lòng bàn chân
4. Chạy bền trên địa hình tự nhiên.
 - Nam . 500m
 - Nữ . 300m
III. Kết thúc.
+ Tại chỗ thực hiện một số động tác thả lỏng chân tay
+ Học sinh tập chung nghe Gv nhận xét giờ học.
+ Bài tập về nhà.
- Ném biên không chạy đà, đúng luật
 8- 10p
4x8n
4x8n
2l
2l
 2l
 28-
30p
2-4l
2-4l
3-5p
 -Đội hình nhận lớp
 xxxxxxxxxx
 xxxxxxxxxx
 xxxxxxxxxx
 xxxxxxxxxx 
 Gv 
-GV nêu ngắn gọn, dễ hiểu
-Đội hình khởi động hàng ngang
 x x x x x x
 x x x x x
 x x x x x x
 x x x x x
 o 
-Gv hướng dẫn Hs tập các động tác bổ trợ
- Lớp chia làm 2 nhóm.
- Nhóm 1ôn dẫn bóng sút cầu môn
- Nhóm 2 ôn ném biên không chạy đà
- Giáo viên cho học sinh ôn tập kĩ thuật , dẫn bóng sút cầu môn. 
 Đội hình tập luyện
 xx 
 xx
 xx * * * 
 xx
 xx 0
- Phân chia tập do cán sự lớp duy trì tập luyện.
- Gv quan sát sửa sai cho học sinh.
- Gv cho học sinh ôn tập kĩ thuật ném biên không chạy đà đúng luật.
 Đội hình tập luyện
 x x x x x
 Gv
 x x x x x
- Gv quan sát sửa sai cho học sinh sau mỗi lượt tập
- Lớp tập chung thành đội hình nhận lớp.
- Gv gọi 2-4 Hs lên thực hiện nội dung có nhận xét đúng, sai.
- Chạy lần lượt theo tổ, nhóm
- Chạy thành 1 hàng dọc
-Thả lỏng theo đội hình khởi động 
 Đội hình xuống lớp
 xxxxxxxxxxx
 xxxxxxxxxxx
 xxxxxxxxxxx
 xxxxxxxxxxx
 Gv
Ngày soạn: 
Ngày giảng: tiết 65
 Tự chọn bóng đá 
 Ôn. Ném biên không chạy đà (chuẩn bị kiểm tra)
 Đá bóng và dừng bóng bằng lòng bàn chân
 chạy bền
 	 Chạy trên địa hình tự nhiên.
I. Mục tiêu- yêu cầu:
+ Mục tiêu:
- Bóng đá : - Biết cách ném biêm không chạy đà, đúng luật, đá bóng và dừng bóng bằng 	 lòng bàn chân
	 - Nắm và thực hiện được kĩ thuật .
- Chạy bền : - Nắm được cách phân phối sức, cách thở trong khi chạy.
 + Yêu cầu :
- Tập luyện nghiêm túc, tích cực .
- Giáo dục ý thức tổ chức kỉ luật.
 - Đảm bảo an toàn trong giờ học.
II. Địa điểm - phương tiện
 -Tại sân trường
 -Hs chuẩn bị sân tập,dụng cụ sạch sẽ đảm bảo an toàn
 -Gv chuẩn bị giáo án,SGK,còi, bóng đá.
III. Nội dung và phương pháp lên lớp
 Nội dung
Định lượng
 phương pháp-tổ chức
I. Phần mở đầu
1.ổn định tổ chức : GV nhận lớp
A1 A12
A2 A13
A5 A14
A6
-GV phổ biến nội dung,yêu cầu giờ học
-Hỏi thăm sức khỏe Học sinh
2.khởi đông:
-Tập 6 động tác phát triển toàn thân
-Xoay các khớp cổ chân,tay,vai,gối
-ép dây chằng dọc-ngang
+Bước nhỏ tại chỗ :thả lỏng cổ chân miết chân tích cực 
+Nâng cao đùi :đùi song song cẳng chân vuông góc
+Chạy đạp sau :tích cực duỗi hết các khớp 
+Gập sâu ép vai 
+ Đá bẻ má trong, má ngoài.
II. Cơ bản
1. Bóng đá: 
+ Ôn: 
- Nhóm 1. Dẫn bóng, đá bóng bằng lòng 
 bàn chân
+ Yêu cầu. - Đá bóng đi có lực đúng hướng, đúng kĩ thuật.
- Nhóm 2. Ôn ném biên không chạy đà , đúng luật 
+ Yêu cầu. - Đúng kĩ thuật, đúng luật
 - Bóng đi có lực. 
2. Đổi nội dung tập luyện.
3. Củng cố.
- Kĩ thuật dẫn bóng, đấ bóng bằng lòng bàn chân.
- Kĩ thuật ném biên không chạy đà.
4. Chạy bền trên địa hình tự nhiên.
 - Nam . 500m
 - Nữ . 300m
III. Kết thúc.
+ Tại chỗ thực hiện một số động tác thả lỏng chân tay
+ Học sinh tập chung nghe Gv nhận xét giờ học.
+ Bài tập về nhà.
- Ném biên không chạy đà, đúng luật
- Ôn dẫn bóng, đá bóng bằng lòng bàn chân.
 8- 10p
4x8n
4x8n
2l
2l
 2l
 28-
30p
2-4l
2-4l
3-5p
 -Đội hình nhận lớp
 xxxxxxxxxx
 xxxxxxxxxx
 xxxxxxxxxx
 xxxxxxxxxx 
 Gv 
-GV nêu ngắn gọn, dễ hiểu
-Đội hình khởi động hàng ngang
 x x x x x x
 x x x x x
 x x x x x x
 x x x x x
 o 
-Gv hướng dẫn Hs tập các động tác bổ trợ
- Lớp chia làm 2 nhóm.
- Nhóm 1ôn dẫn bóng, đá bóng bằng lòng bàn chân
- Nhóm 2 ôn ném biên không chạy đà
- Giáo viên cho học sinh ôn tập kĩ thuật , dẫn bóng, đá bóng bằng lòng bàn chân
 Đội hình tập luyện
 xxxxxxx . . . .
 xxxxxxx . . . .
- Phân chia tập luyện do cán sự lớp duy trì .
- Gv quan sát sửa sai cho học sinh.
- Gv cho học sinh ôn tập kĩ thuật ném biên không chạy đà đúng luật.
 Đội hình tập luyện
 x x x x x
 Gv
 x x x x x
- Gv quan sát sửa sai cho học sinh sau mỗi lượt tập
- Lớp tập chung thành đội hình nhận lớp.
- Gv gọi 2-4 Hs lên thực hiện nội dung có nhận xét đúng, sai.
- Chạy lần lượt theo tổ, nhóm
- Chạy thành 1 hàng dọc
-Thả lỏng theo đội hình khởi động 
 Đội hình xuống lớp
 xxxxxxxxxxx
 xxxxxxxxxxx
 xxxxxxxxxxx
 xxxxxxxxxxx
 Gv
Ngày soạn: 
Ngày giảng: 
 tiết 66
 kiểm tra bóng đá
 Kĩ thuật ném biên không chạy đà
I. Mục tiêu-yêu cầu:
+ Mục tiêu:
- Bóng đá: - Kiểm tra, đánh giá kết quả tập luyện kĩ thuật ném biên không chạy đà của 	 học sinh.
 + Yêu cầu :
-Thực hiện nghiêm túc, tích cực .
-Giáo dục ý thức tổ chức kỉ luật.
 -Đảm bảo an toàn trong giờ kiểm tra
II. Địa điểm - phương tiện
 -Tại sân trường
 -Hs chuẩn bị sân tập,dụng cụ sạch sẽ đảm bảo an toàn
 -Gv chuẩn bị giáo án, vôi, cờ, còi, bóng đá, thước đo.
III. Nội dung và phương pháp lên lớp
 Nội dung
Định lượng
 phương pháp-tổ chức
I. Phần mở đầu
1.ổn định tổ chức : GV nhận lớp
A1 A12
A2 A13
A5 A14
A6 
-GV phổ biến nội dung,yêu cầu giờ kiểm tra
-Hỏi thăm sức khỏe Học sinh
2.khởi động:
-Tập 6 động tác phát triển toàn thân
-Xoay các khớp cổ chân,tay,vai,gối
-ép dây chằng dọc-ngang
+Bước nhỏ tại chỗ :thả lỏng cổ chân miết chân tích cực 
+Nâng cao đùi :đùi song song cẳng chân vuông góc
+Chạy đạp sau :tích cực duỗi hết các khớp chạy tăng tốc
+Gập sâu ép vai 
+ Đá bẻ má trong, má ngoài.
II. Cơ bản
1. Bóng đá: 
+Kiểm tra kĩ thuật ném biên không chạy đà 
 Điểm 9- 10
- Thực hiện tốt 3 quả đúng kĩ thuật, bóng đi 
 có lực. 
 Điểm 7- 8
- Thực hiện tốt 2 quả đúng kĩ thuật, bóng đi có lực. 
 Điểm 5- 6cm 
- Thực hiện tốt 1 quả đúng kĩ thuật, bóng đi có lực.
 Điểm 3- 4
- Không đúng kĩ thuật cả 3 quả.
 Điểm 1- 2
- Không thực hiện được kĩ thuật ném bóng. 
2. Củng cố: 
- Kĩ thuật ném biên không chạy đà.
III. Phần kết thúc
+Tại chỗ thực hiện 1 số động tác thả lỏng chân tay
+Hs tập chung nghe Gv nhận xét , kết quả giời kiểm tra.
+ Giờ sau ôn tập kĩ thuật đá bóng, dừng bóng bằng lòng bàn chân. 
 8- 10p
4x8n
4x8n
2l
2l
2l
28-
30p
3-4p
 -Đội hình nhận lớp
 xxxxxxxxxx
 xxxxxxxxxx
 xxxxxxxxxx
 xxxxxxxxxx 
 Gv 
- Gv nêu ngắn gọn dễ hiểu
- Đội hình khởi động hàng ngang
 x x x x x x
 x x x x x
 x x x x x x
 x x x x x
 o 
-Gv hướng dẫn Hs tập các động tác bổ trợ
- Học sinh tập chung theo đội hình nhận lớp. 
- Giáo viên phổ biến nội dung giờ kiểm tra, thang điểm.
- Kiểm tra lần lượt theo sổ gọi tên.
-Học sinh ngồi trong hàng trật tự quan sát bạn thực hiện để rút kinh nghiệm cho bản thân
 Đội hình kiểm tra
 xxxx
 xxxx
 xxxx
 xxxx
 xxxx
 xxxx 
 Gv
- Mỗi học sinh được thực hiện tối đa 3 lần ném bóng, tối thiểu 1 lần.
-Tập chung Hs thành đội hình nhận lớp
-Gọi 2-4 học sinh có thành tích tốt và không tốt lên thực hiện nội dung có nhận xét đúng,sai
-Thả lỏng theo đội hình khởi động 
 Đội hình xuống lớp
 xxxxxxxxxxx
 xxxxxxxxxxx
 xxxxxxxxxxx
 xxxxxxxxxxx
 Gv
Ngày soạn: 
Ngày giảng: tiết 67
 Ôn tập học kì II
 Bóng đá. Kĩ thuật đá bóng, dừng bóng bằng lòng bàn chân
 chạy bền
 	 Chạy trên địa hình tự nhiên.
I. Mục tiêu- yêu cầu:
+ Mục tiêu:
- Bóng đá : - Thông hiểu kĩ thuật đá bóng, dừng bóng bằng lòng bàn chân.
	 - Thực hiện chủ động
- Chạy bền : - Nắm được cách phân phối sức, cách thở trong khi chạy.
 + Yêu cầu :
- Tập luyện nghiêm túc, tích cực .
- Giáo dục ý thức tổ chức kỉ luật.
 - Đảm bảo an toàn trong giờ học.
II. Địa điểm - phương tiện
 -Tại sân trường
 -Hs chuẩn bị sân tập,dụng cụ sạch sẽ đảm bảo an toàn
 -Gv chuẩn bị giáo án,SGK,còi, cờ, bóng đá.
III. Nội dung và phương pháp lên lớp
 Nội dung
Định lượng
 phương pháp-tổ chức
I. Phần mở đầu
1.ổn định tổ chức : GV nhận lớp
A1 A12
A2 A13
A5 A14
A6
-GV phổ biến nội dung,yêu cầu giờ học
-Hỏi thăm sức khỏe Học sinh
2.khởi đông:
-Tập 6 động tác phát triển toàn thân
-Xoay các khớp cổ chân,tay,vai,gối
-ép dây chằng dọc-ngang
+Bước nhỏ tại chỗ :thả lỏng cổ chân miết chân tích cực 
+Nâng cao đùi :đùi song song cẳng chân vuông góc
+Chạy đạp sau :tích cực duỗi hết các khớp 
+Gập sâu ép vai 
+ Đá bẻ má trong, má ngoài. 
II. Cơ bản
1. Bóng đá: 
+ Ôn: 
- Kĩ thuật đá bóng kết hợp dừng bóng bằng lòng bàn chân.
+ Yêu cầu. - Đá bóng đi có lực đúng hướng, 
 có lực.
 - Dừng bóng trong tầm khống chế
 cách người 50-1m
2. Củng cố.
- Kĩ thuật đá bóng kết hợp dừng bóng bằng lòng bàn chân.
3. Chạy bền trên địa hình tự nhiên.
 - Nam . 500m
 - Nữ . 300m
III. Kết thúc.
+ Tại chỗ thực hiện một số động tác thả lỏng chân tay
+ Học sinh tập chung nghe Gv nhận xét giờ học.
+ Bài tập về nhà.
- Ôn đá bóng, dừng bóng bằng lòng bàn chân.
 8- 10p
4x8n
4x8n
2l
2l
 2l
 28-
30p
4-8l
3-5p
 -Đội hình nhận lớp
 xxxxxxxxxx
 xxxxxxxxxx
 xxxxxxxxxx
 xxxxxxxxxx 
 Gv 
-GV nêu ngắn gọn, dễ hiểu
-Đội hình khởi động hàng ngang
 x x x x x x
 x x x x x
 x x x x x x
 x x x x x
 o 
-Gv hướng dẫn Hs tập các động tác bổ trợ
- Giáo viên cho học sinh ôn tập kĩ thuật , đá bóng kết hợp dừng bóng bằng lòng bàn chân.
 Đội hình tập luyện
 x x x x
 x x x x
 x x x x
 x x x x
 x x x x
 x x x x
- Phân chia tập luyện.
- Gv quan sát sửa sai cho học sinh sau mỗi lần tập .
- Lớp tập chung thành đội hình nhận lớp.
- Gv gọi 2-4 Hs lên thực hiện nội dung có nhận xét đúng, sai.
- Chạy lần lượt theo tổ, nhóm
- Chạy thành 1 hàng dọc
-Thả lỏng theo đội hình khởi động 
 Đội hình xuống lớp
 xxxxxxxxxxx
 xxxxxxxxxxx
 xxxxxxxxxxx
 xxxxxxxxxxx
 Gv
Ngày soạn: 
Ngày giảng: tiết 68
 Ôn tập học kì II
 Bóng đá. Hoàn thiện kĩ thuật đá bóng, dừng bóng bằng lòng bàn chân
 chạy bền
 	 Chạy trên địa hình tự nhiên.
I. Mục tiêu- yêu cầu:
+ Mục tiêu:
- Bóng đá : - Thông hiểu kĩ thuật đá bóng, dừng bóng bằng lòng bàn chân.
	 - Thực hiện chủ động, thành thục 
- Chạy bền : - Nắm được cách phân phối sức, cách thở trong khi chạy.
 + Yêu cầu :
- Tập luyện nghiêm túc, tích cực .
- Giáo dục ý thức tổ chức kỉ luật.
 - Đảm bảo an toàn trong giờ học.
II. Địa điểm - phương tiện
 -Tại sân trường
 -Hs chuẩn bị sân tập,dụng cụ sạch sẽ đảm bảo an toàn
 -Gv chuẩn bị giáo án,SGK,còi, cờ, bóng đá.
III. Nội dung và phương pháp lên lớp
 Nội dung
Định lượng
 phương pháp-tổ chức
I. Phần mở đầu
1.ổn định tổ chức : GV nhận lớp
A1 A12
A2 A13
A5 A14
A6
-GV phổ biến nội dung,yêu cầu giờ học
-Hỏi thăm sức khỏe Học sinh
2.khởi đông:
-Tập 6 động tác phát triển toàn thân
-Xoay các khớp cổ chân,tay,vai,gối
-ép dây chằng dọc-ngang
+Bước nhỏ tại chỗ :thả lỏng cổ chân miết chân tích cực 
+Nâng cao đùi :đùi song song cẳng chân vuông góc
+Chạy đạp sau :tích cực duỗi hết các khớp 
+Gập sâu ép vai 
+ Đá bẻ má trong, má ngoài. 
II. Cơ bản
1. Bóng đá: 
+ Ôn: 
- Kĩ thuật đá bóng kết hợp dừng bóng bằng lòng bàn chân.
+ Yêu cầu. - Đá bóng đi có lực, sệt đúng
 hướng. 
 - Dừng bóng trong tầm khống chế
 cách người 50-1m
2. Củng cố.
- Kĩ thuật đá bóng kết hợp dừng bóng bằng lòng bàn chân.
3. Chạy bền trên địa hình tự nhiên.
 - Nam . 500m
 - Nữ . 300m
III. Kết thúc.
+ Tại chỗ thực hiện một số động tác thả lỏng chân tay
+ Học sinh tập chung nghe Gv nhận xét giờ học.
+ Bài tập về nhà.
- Ôn đá bóng, dừng bóng bằng lòng bàn chân
 ( giờ sau thi học kì II )
 8- 10p
4x8n
4x8n
2l
2l
 2l
 28-
30p
4-8l
3-5p
 -Đội hình nhận lớp
 xxxxxxxxxx
 xxxxxxxxxx
 xxxxxxxxxx
 xxxxxxxxxx 
 Gv 
-GV nêu ngắn gọn, dễ hiểu
-Đội hình khởi động hàng ngang
 x x x x x x
 x x x x x
 x x x x x x
 x x x x x
 o 
-Gv hướng dẫn Hs tập các động tác bổ trợ
- Giáo viên cho học sinh ôn tập kĩ thuật , đá bóng kết hợp dừng bóng bằng lòng bàn chân.
 Đội hình tập luyện
 x x x x x x x x x x
 Gv
 x x x x x x x x x x
- Phân chia tập luyện, lần lượt theo đội hình nước chảy.
- Gv quan sát sửa sai cho học sinh sau mỗi lần tập .
- Lớp tập chung thành đội hình nhận lớp.
- Gv gọi 2-4 Hs lên thực hiện nội dung có nhận xét đúng, sai.
- Chạy lần lượt theo tổ, nhóm
- Chạy thành 1 hàng dọc
-Thả lỏng theo đội hình khởi động 
 Đội hình xuống lớp
 xxxxxxxxxxx
 xxxxxxxxxxx
 xxxxxxxxxxx
 xxxxxxxxxxx
 Gv
Ngày soạn: 
Ngày giảng: tiết 69
 thi học kì II
 Kiểm tra kĩ thuật đá bóng, dừng bóng bằng lòng bàn chân
I. Mục tiêu- yêu cầu:
+ Mục tiêu: 
 - Kiểm tra đánh giá kết quả tập luyện trong năm học của học sinh
	 - Thực hiện kĩ thuật đá bóng, dừng bóng bằng lòng bàn chân.
 + Yêu cầu :
 - Thực hiện lần lượt, nghiêm túc, tích cực .
 - Giáo dục ý thức tổ chức kỉ luật.
 - Đảm bảo an toàn trong giờ học.
II. Địa điểm - phương tiện
 -Tại sân trường
 -Hs chuẩn bị sân tập,dụng cụ sạch sẽ đảm bảo an toàn
 -Gv chuẩn bị giáo án,SGK,còi, cờ, vôi, bóng đá.
III. Nội dung và phương pháp lên lớp
 Nội dung
Định lượng
 phương pháp-tổ chức
I. Phần mở đầu
1.ổn định tổ chức : GV nhận lớp
A1 A12
A2 A13
A5 A14
A6
-GV phổ biến nội dung, yêu cầu giờ kiểm tra
-Hỏi thăm sức khỏe Học sinh
2.khởi đông:
-Tập 6 động tác phát triển toàn thân
-Xoay các khớp cổ chân,tay,vai,gối
-ép dây chằng dọc-ngang
+Bước nhỏ tại chỗ :thả lỏng cổ chân miết chân tích cực 
+Nâng cao đùi :đùi song song cẳng chân vuông góc
+Chạy đạp sau :tích cực duỗi hết các khớp 
+Gập sâu ép vai 
+ Đá bẻ má trong, má ngoài. 
II. Cơ bản
1 Kiểm tra.
- Kĩ thuật đá, dừng bóng bằng lòng bàn chân.
 Điểm 9 - 10 
- Đá và dừng bóng được 4-5 lần , đúng kĩ thuật, đá bóng có lực, dừng bóng trong tầm khống chế từ 50cm-1m.
 Điểm 7 - 8
- Đá, dừng bóng được 3-4 lần, đúng kĩ thuật, đá bóng có lực, dừng bóng còn chưa thật tốt.
 Điểm 5 - 6
- Đá, dừng bóng được 2-3 lần, đúng kĩ thuật, đã bóng còn chưa có lực.
 Điểm 3-4 
- Đá bóng không đúng kĩ thuật, bóng đi không đúng hướng.
 Điểm 1- 2
- Không đá dược bóng (đá không đúng bóng, bóng không đi)
2. Củng cố.
- Kĩ thuật đá bóng , dừng bóng bằng lòng bàn chân.
III. Kết thúc.
+ Tại chỗ thực hiện một số động tác thả lỏng chân tay
+ Học sinh tập chung nghe Gv nhận xét giờ kiểm tra, kết quả.
+ Bài tập về nhà.
- Ôn các nội dung kiểm tra tiêu chuẩn rèn luyện, giờ sau kiêmt tra.
 8- 10p
4x8n
4x8n
2l 
2l
 2l
 28-
30p
3-5p
 -Đội hình nhận lớp
 xxxxxxxxxx
 xxxxxxxxxx
 xxxxxxxxxx
 xxxxxxxxxx 
 Gv 
-GV nêu ngắn gọn, dễ hiểu
-Đội hình khởi động hàng ngang
 x x x x x x
 x x x x x
 x x x x x x
 x x x x x
 o 
-Gv hướng dẫn Hs tập các động tác bổ trợ
- Học sinh tập hợp thành đội hình nhận lớp, giáo viện phổ biến , điểm, thành tích, kĩ thuật cần đạt được. 
 Đội hình kiểm tra
 xxxxxxxxxxxx
 xxxxxxxxxxxx
 xxxxxxxxxxxx
 xxxxxxxxxxxx
 x x
 Gv
- Kiểm tra lần lượt theo sổ điểm.
- Học sinh trong hàng ngồi trật tự quan sát các bạn thực hiện rút kinh nghiệm cho bản thân.
- Lớp tập chung thành đội hình nhận lớp.
- Gv gọi 2-4 Hs có thành tích tốt và không tốt lên thực hiện nội dung có nhận xét đúng, sai.
-Thả lỏng theo đội hình khởi động 
 Đội hình xuống lớp
 xxxxxxxxxxx
 xxxxxxxxxxx
 xxxxxxxxxxx
 xxxxxxxxxxx
 Gv
Ngày soạn 2/10
tiết 19 
Thể dục nhịp điệu
Kỉêm tra 
I.Mục tiêu-yêu cầu:
* Mục tiêu:
- Kiểm tra toàn bộ bài thể dục nhịp điệu.Nhằm đánh giá kết quả tập luyện của học sinh.
* yêu cầu: 
tập luyện nghiêm túc, đúng kỹ thuật,đạt kết quả cao.
.
II. địa điểm - phương tiện
	Sân bãi hợp vệ sinh ,sổ điểm, còi. 
III.nội dung và phương pháp lên lớp
 Nội dung
Định lượng
phương pháp-tổ chức
I.Phần mở đầu
1.ổn định tổ chức : GV nhận lớp
A1 A4
A2 A5
A3 A6
 -GV phổ biến ND,yêu cầugiờ kiểm tra
 2.khởi đông:tập 6 ĐT phát triển toàn thân
-Xoay các khớp cơ bản
-Các động tác bổ trợ
- GV cho cả lớp ôn lại bài thể dục nhịp điệu
II.Phần cơ bản: 
 1. GV nêu nội dung kiểm tra.
2. Cách cho điểm : GV đọc biểu điểm cho HS nghe để HS nắm được 
* Điểm 9-10:
* Điểm 7-8 :
* Điểm 5-6 :
* Điểm dưới 5 :
- GV kiểm 

File đính kèm:

  • docgiao_an_td_10_20150727_081021.doc
Giáo án liên quan