Giáo án Tập làm văn 2 cả năm

TUẦN 19

ĐÁP LẠI LỜI CHÀO, LỜI GIỚI THIỆU

I. Mục đích yêu cầu:

1. Rèn kỹ năng nghe và nói:

 - Biết nghe và đáp lại lời chào, lời tự giới thiệu phù hợp với tình huống giao tiếp

2. Rèn kỹ năng viết:

 - Biết điền đúng các từ vào đoạn hội thoại

 II. Đồ dùng dạy học :

 - Tranh minh họa, bảng phụ viết sẵn nội dung

 

doc58 trang | Chia sẻ: dungnc89 | Ngày: 19/04/2017 | Lượt xem: 453 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Giáo án Tập làm văn 2 cả năm, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
, bổ sung
- GV nhận xét
* Bài 3/
- Hướng dẫn HS viết đoạn văn ngắn kể về anh chị em 
- Gọi một số HS trình bày
- GV nhận xét, sửa sai
Hoạt động 3: Củng cố dặn dò.
-Nhắc lại nội dung bài học
- Nhận xét tiết học – Tuyên dương.
- Bài tập về nhà: 
- 3HS lên bảng
- Đọc yêu cầu của bài
- Nghe, suy nghĩ
- Trình bày trước lớp
-Đọc yêu cầu
- Trình bày 
- Nghe, bổ sung
- Đọc yêu cầu
- Làm vào vở
- Nhận xét 
Rút kinh nghiệm: ..............................................................................................................
.............................................................................................................................................
TUẦN 16
TẬP LÀM VĂN
 Ngày dạy: 
Tiết 16
KHEN NGỢI. KỂ NGẮN VỀ CON VẬT
LẬP THỜI KHÓA BIỂU
I. Mục đích yêu cầu:
	- Dưa vào câu và mẫu cho trước nói được câu tỏ ý khen ngợi
	- Kể được một vài câu về một con vật nuôi quen thuộc
	- Biết lập thời gian biểu một buổi tối trong ngày
II. Đồ dùng dạy học :
	- Tranh minh họa, bảng phụ viết sẵn nội dung
III. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. Ổn định tổ chức
2. Kiểm tra bài cũ
- Kiểm tra bài cũ
3. Bài mới 
Hoạt động 1: Giới thiệu bài
Hoạt động 2: Hướng dẫn HS làm bài tập
* Bài 1/
- GV hướng dẫn HS nói lời khen ngợi bộc lộ cảm xúc của mình
- Tổ chức thảo luận theo nhóm
- Gọi một số HS trình bày, lớp theo dõi bổ sung ý kiến
- GV nhận xét
* Bài 2/
- Gọi HS đọc yêu cầu đề bài
- Yêu cầu HS quan sát tranh kể ngắn về con vật nuôi
- Gọi HS trình bày
- Lớp nhận xét, bổ sung
- GV nhận xét
* Bài 3/
- Hướng dẫn HS lập thời khóa biểu
- Gọi một số HS trình bày
- GV nhận xét, sửa sai
Hoạt động 3: Củng cố dặn dò.
-Nhắc lại nội dung bài học
- Nhận xét tiết học – Tuyên dương.
- Bài tập về nhà: 
- 3HS lên bảng
- Đọc yêu cầu của bài
- Nghe, suy nghĩ
- Thảo luận theo nhóm
- Đại diện nhóm trình bày trước lớp
-Đọc yêu cầu
- Trình bày 
- Nghe, bổ sung
- Đọc yêu cầu
- Làm vào vở
- Nhận xét 
Rút kinh nghiệm: ..............................................................................................................
.............................................................................................................................................
TUẦN 17
TẬP LÀM VĂN
 Ngày dạy: 
 Tiết 17
 NGẠC NHIÊN, THÍCH THÚ
 LẬP THỜI GIAN BIỂU
I. Mục đích yêu cầu:
	- Biết cách nói lời thể hiện sự ngạc nhiên thích thú phù hợp với tình huống giao tiếp.
	- Biết cách lập thời gian biểu
II. Đồ dùng dạy học :
	- Tranh minh họa, bảng phụ viết sẵn nội dung
III. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. Ổn định tổ chức
2. Kiểm tra bài cũ
- Kiểm tra bài cũ
3. Bài mới 
Hoạt động 1: Giới thiệu bài
Hoạt động 2: Hướng dẫn HS làm bài tập
* Bài 1/146
- GV hướng dẫn quan sát tranh đọc diễn cảm lời của nhân vật
- Tổ chức thảo luận theo nhóm
- Gọi một số HS trình bày, lớp theo dõi bổ sung ý kiến
- GV nhận xét
* Bài 2/146
- Yêu cầu HS nói lời thể hiện sự thích thú, ngạc nhiên khi được tặng quà
- Gọi HS trình bày
- Lớp nhận xét, bổ sung
- GV nhận xét
* Bài 3/146
- Hướng dẫn HS dựa vào câu chuyện viết lại thời gian biểu của bạn HÀ
- Gọi một số HS trình bày
- GV nhận xét, sửa sai
Hoạt động 3: Củng cố dặn dò.
-Nhắc lại nội dung bài học
- Nhận xét tiết học – Tuyên dương.
- Bài tập về nhà: 
- 3HS lên bảng
- Đọc yêu cầu của bài
- Nghe, suy nghĩ
- Thảo luận theo nhóm
- Đại diện nhóm trình bày trước lớp
-Đọc yêu cầu
- Trình bày 
- Nghe, bổ sung
- Đọc yêu cầu
- Làm vào vở
- Nhận xét 
Rút kinh nghiệm: ..............................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
TUẦN 18
ÔN TẬP CUỐI HỌC KỲ(tiết 1)
I. Mục đích yêu cầu:
1. Rèn kỹ năng nghe và nói:
	- Ôn luyện từ chỉ sự vật
2. Rèn kỹ năng viết:
	- Ôn cách viết tự thuật
II. Đồ dùng dạy học :
	- Tranh minh họa, bảng phụ viết sẵn nội dung
III. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. Ổn định tổ chức
2. Kiểm tra bài cũ
- Kiểm tra bài cũ
3. Bài mới 
Hoạt động 1: Giới thiệu bài
Hoạt động 2: Hướng dẫn HS làm bài tập
Mục tiêu: HS Ôn luyện từ chỉ sự vật. Ôn cách viết tự thuật
Cách tiến hành:
* Bài 2/147
- Gọi HS đọc yêu cầu đề bài
- GV hướng dẫn HS tìm từ chỉ sự vật trong các câu đã cho
- Tổ chức thảo luận theo nhóm
- Gọi một số HS trình bày, lớp theo dõi bổ sung ý kiến
- GV nhận xét
* Bài 3/147
- Gọi HS đọc yêu cầu đề bài
- Yêu cầu HS nêu cách viết bản tự thuật, viết bản tự thuật
- Gọi HS trình bày
- Lớp nhận xét, bổ sung
- GV nhận xét
Hoạt động 3: Củng cố dặn dò.
-Nhắc lại nội dung bài học
- Nhận xét tiết học – Tuyên dương.
- Bài tập về nhà: 
- 3HS lên bảng
- Đọc yêu cầu của bài
- Nghe, suy nghĩ
- Thảo luận theo nhóm
- Đại diện nhóm trình bày trước lớp
-Đọc yêu cầu
- Trình bày vào vở
- Nghe, bổ sung
Rút kinh nghiệm: ..............................................................................................................
.............................................................................................................................................
TUẦN 18
ÔN TẬP CUỐI HỌC KỲ(tiết 2)
I. Mục đích yêu cầu:
1. Rèn kỹ năng nghe và nói:
	- Ôn luyện cách tự giới thiệu
2. Rèn kỹ năng viết:
	- Ôn cách dùng dấu chấm
 3. Rèn ý thức bảo vệ của công
II. Đồ dùng dạy học :
	- Tranh minh họa, bảng phụ viết sẵn nội dung
III. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. Ổn định tổ chức
2. Kiểm tra bài cũ
- Kiểm tra bài cũ
3. Bài mới 
Hoạt động 1: Giới thiệu bài
Hoạt động 2: Hướng dẫn HS làm bài tập
Mục tiêu: HS Ôn luyện cách tự giới thiệu. Ôn cách dùng dấu chấm
Cách tiến hành:
* Bài 2/147
- Gọi HS đọc yêu cầu đề bài
- GV hướng dẫn HS quan sát tranh và nêu tình huống từng tranh
- Tổ chức thảo luận theo nhóm
- Gọi một số HS trình bày, lớp theo dõi bổ sung ý kiến
- GV nhận xét
* Bài 3/147
- Gọi HS đọc yêu cầu đề bài
- Yêu cầu HS ngắt đoạn văn thành 5 câu, viết lại cho đúng 
- Gọi HS trình bày
- Lớp nhận xét, bổ sung
- GV nhận xét
Hoạt động 3: Củng cố dặn dò.
-Nhắc lại nội dung bài học
- Nhận xét tiết học – Tuyên dương.
- Bài tập về nhà: 
- 3HS lên bảng
- Đọc yêu cầu của bài
- Nghe, suy nghĩ
- Thảo luận theo nhóm
- Đại diện nhóm trình bày trước lớp
-Đọc yêu cầu
- Trình bày vào vở
- Nghe, bổ sung
Rút kinh nghiệm: ..............................................................................................................
.............................................................................................................................................
TUẦN 18
ÔN TẬP CUỐI HỌC KỲ(tiết 3)
I. Mục đích yêu cầu:
1. Rèn kỹ năng nghe và nói:
	- Ôn luyện từ chỉ sự vật
2. Rèn kỹ năng viết:
	- Ôn cách dùng mục lục sách
II. Đồ dùng dạy học :
	- Tranh minh họa, bảng phụ viết sẵn nội dung
III. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. Ổn định tổ chức
2. Kiểm tra bài cũ
- Kiểm tra bài cũ
3. Bài mới 
Hoạt động 1: Giới thiệu bài
Hoạt động 2: Hướng dẫn HS làm bài tập
Mục tiêu: HS ôn luyện từ chỉ sự vật.Ôn cách dùng mục lục sách
Cách tiến hành:
* Bài 2/148
- Gọi HS đọc yêu cầu đề bài
- GV hướng dẫn HS cách tìm tên bài trong mục lục sách
- Tổ chức thảo luận theo nhóm
- Gọi một số HS trình bày, lớp theo dõi bổ sung ý kiến
- GV nhận xét
Hoạt động 2: Củng cố dặn dò.
-Nhắc lại nội dung bài học
- Nhận xét tiết học – Tuyên dương.
- Bài tập về nhà: 
- 3HS lên bảng
- Đọc yêu cầu của bài
- Nghe, suy nghĩ
- Thảo luận theo nhóm
- Đại diện nhóm trình bày trước lớp
TUẦN 18
ÔN TẬP CUỐI HỌC KỲ(tiết 4)
I. Mục đích yêu cầu:
1. Rèn kỹ năng nghe và nói:
	- Ôn luyện từ chỉ sự vật, dấu câu
	- Ôn luyện cách nói lời an ủi
2. Rèn kỹ năng viết:
	- Ôn cách viết tự giới thiệu
 II. Đồ dùng dạy học :
	- Tranh minh họa, bảng phụ viết sẵn nội dung
III. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. Ổn định tổ chức
2. Kiểm tra bài cũ
- Kiểm tra bài cũ
3. Bài mới 
Hoạt động 1: Giới thiệu bài
Hoạt động 2: Hướng dẫn HS làm bài tập
Mục tiêu: HS ôn luyện từ chỉ sự vật, dấu câu.Ôn luyện cách nói lời an ủi. Ôn cách viết tự giới thiệu
Cách tiến hành:
* Bài 2/148
- Gọi HS đọc yêu cầu đề bài
- GV hướng dẫn HS tìm từ chỉ hoạt động trong đoạn văn đã cho
- Tổ chức thảo luận theo nhóm
- Gọi một số HS trình bày, lớp theo dõi bổ sung ý kiến
- GV nhận xét
* Bài 3/149
- Gọi HS đọc yêu cầu đề bài
- Yêu cầu HS tìm các dấu câu đã được sử dụng
- Gọi HS trình bày
- Lớp nhận xét, bổ sung
- GV nhận xét
* Bài 4/149
- Yêu cầu HS đọc tình huống , tổ chức nhập vai theo cặp
- Trình bày trước lớp
- GV nhận xét, kết luận
Hoạt động 3: Củng cố dặn dò.
-Nhắc lại nội dung bài học
- Nhận xét tiết học – Tuyên dương.
- Bài tập về nhà: 
- 3HS lên bảng
- Đọc yêu cầu của bài
- Nghe, suy nghĩ
- Thảo luận theo nhóm
- Đại diện nhóm trình bày trước lớp
-Đọc yêu cầu
- Trình bày vào vở
- Nghe, bổ sung
- Đọc tình huông
Rút kinh nghiệm: ..............................................................................................................
.............................................................................................................................................
TUẦN 18
ÔN TẬP CUỐI HỌC KỲ(tiết 5)
I. Mục đích yêu cầu:
1. Rèn kỹ năng nghe và nói:
	- Ôn luyện từ chỉ hoạt động
2. Rèn kỹ năng viết:
	- Ôn cách mời, nhờ , đề nghị
II. Đồ dùng dạy học :
	- Tranh minh họa, bảng phụ viết sẵn nội dung
III. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. Ổn định tổ chức
2. Kiểm tra bài cũ
- Kiểm tra bài cũ
3. Bài mới 
Hoạt động 1: Giới thiệu bài
Hoạt động 2: Hướng dẫn HS làm bài tập
Mục tiêu: HS ôn luyện từ chỉ hoạt động. Ôn cách mời, nhờ , đề nghị
Cách tiến hành:
* Bài 2/149
- Gọi HS đọc yêu cầu đề bài
- GV hướng dẫn HS tìm từ chỉ hoạt động trong các bức tranh, đặt câu với những từ đó
- Tổ chức thảo luận theo nhóm
- Gọi một số HS trình bày, lớp theo dõi bổ sung ý kiến
- GV nhận xét
* Bài 3/149
- Gọi HS đọc yêu cầu đề bài
- Yêu cầu HS nói lời mời trong các tình huống
- Gọi HS trình bày
- Lớp nhận xét, bổ sung
- GV nhận xét
Hoạt động 3: Củng cố dặn dò.
-Nhắc lại nội dung bài học
- Nhận xét tiết học – Tuyên dương.
- Bài tập về nhà: 
- 3HS lên bảng
- Đọc yêu cầu của bài
- Nghe, suy nghĩ
- Thảo luận theo nhóm
- Đại diện nhóm trình bày trước lớp
-Đọc yêu cầu
- Trình bày vào vở
- Nghe, bổ sung
Rút kinh nghiệm: ..............................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
TUẦN 18
ÔN TẬP CUỐI HỌC KỲ(tiết 6)
I. Mục đích yêu cầu:
1. Rèn kỹ năng nghe và nói:
	- Ôn luyện cách tổ chức câu thành bài
2. Rèn kỹ năng viết:
	- Ôn cách viết nhắn tin
 II. Đồ dùng dạy học :
	- Tranh minh họa, bảng phụ viết sẵn nội dung
III. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. Ổn định tổ chức
2. Kiểm tra bài cũ
- Kiểm tra bài cũ
3. Bài mới 
Hoạt động 1: Giới thiệu bài
Hoạt động 2: Hướng dẫn HS làm bài tập
Mục tiêu: HS -ôn luyện cách tổ chức câu thành bài. Ôn cách viết nhắn tin
Cách tiến hành:
* Bài 2/150
- Gọi HS đọc yêu cầu đề bài
- GV hướng dẫn HS quan sát tranh rồi viết lại nội dung tranh thành câu chuyện, đặt tên cho câu chuyện
- Tổ chức thảo luận theo nhóm
- Gọi một số HS trình bày, lớp theo dõi bổ sung ý kiến
- GV nhận xét
* Bài 3/150
- Gọi HS đọc yêu cầu đề bài
- Yêu cầu HS nêu cách viết tin nhắn
- Gọi HS trình bày
- Lớp nhận xét, bổ sung
- GV nhận xét
Hoạt động 3: Củng cố dặn dò.
-Nhắc lại nội dung bài học
- Nhận xét tiết học – Tuyên dương.
- Bài tập về nhà: 
- 3HS lên bảng
- Đọc yêu cầu của bài
- Nghe, suy nghĩ
- Thảo luận theo nhóm
- Đại diện nhóm trình bày trước lớp
-Đọc yêu cầu
- Trình bày vào vở
- Nghe, bổ sung
Rút kinh nghiệm: ..............................................................................................................
.............................................................................................................................................
TUẦN 18
ÔN TẬP CUỐI HỌC KỲ(tiết 7)
I. Mục đích yêu cầu:
1. Rèn kỹ năng nghe và nói:
	- Ôn luyện từ chỉ đặc điểm
2. Rèn kỹ năng viết:
	- Ôn cách viết bưu thiếp
II. Đồ dùng dạy học :
	- Tranh minh họa, bảng phụ viết sẵn nội dung
III. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. Ổn định tổ chức
2. Kiểm tra bài cũ
- Kiểm tra bài cũ
3. Bài mới 
Hoạt động 1: Giới thiệu bài
Hoạt động 2: Hướng dẫn HS làm bài tập
Mục tiêu: HS ôn luyện từ chỉ đặc điểm. Ôn cách viết bưu thiếp
Cách tiến hành:
* Bài 2/150
- Gọi HS đọc yêu cầu đề bài
- GV hướng dẫn HS tìm từ chỉ đặc điểm trong các câu đã cho
- Tổ chức thảo luận theo nhóm
- Gọi một số HS trình bày, lớp theo dõi bổ sung ý kiến
- GV nhận xét
* Bài 3/151
- Gọi HS đọc yêu cầu đề bài
- Yêu cầu HS nêu cách viết lời chúc mừng thầy cô
- Gọi HS trình bày
- Lớp nhận xét, bổ sung
- GV nhận xét
Hoạt động 3: Củng cố dặn dò.
-Nhắc lại nội dung bài học
- Nhận xét tiết học – Tuyên dương.
- Bài tập về nhà: 
- 3HS lên bảng
- Đọc yêu cầu của bài
- Nghe, suy nghĩ
- Thảo luận theo nhóm
- Đại diện nhóm trình bày trước lớp
-Đọc yêu cầu
- Trình bày vào vở
- Nghe, bổ sung
Rút kinh nghiệm: ..............................................................................................................
.............................................................................................................................................
TUẦN 18
ÔN TẬP CUỐI HỌC KỲ(tiết 8)
I. Mục đích yêu cầu:
1. Rèn kỹ năng nghe và nói:
	- Ôn luyện cách nói đồng ý, không đồng ý
2. Rèn kỹ năng viết:
	- Ôn cách tổ chức câu thành bài
II. Đồ dùng dạy học :
	- Tranh minh họa, bảng phụ viết sẵn nội dung
III. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. Ổn định tổ chức
2. Kiểm tra bài cũ
- Kiểm tra bài cũ
3. Bài mới 
Hoạt động 1: Giới thiệu bài
Hoạt động 2: Hướng dẫn HS làm bài tập
Mục tiêu: HS ôn luyện cách nói đồng ý, không đồng ý. Ôn cách tổ chức câu thành bài
Cách tiến hành:
* Bài 2/151
- Gọi HS đọc yêu cầu đề bài
- GV hướng dẫn HS nói lời đồng ý, không đồng ý
- Tổ chức thảo luận theo nhóm
- Gọi một số HS trình bày, lớp theo dõi bổ sung ý kiến
- GV nhận xét
* Bài 3/151
- Gọi HS đọc yêu cầu đề bài
- Yêu cầu HS viết một đoạn văn về một bạn trong lớp
- Gọi HS trình bày
- Lớp nhận xét, bổ sung
- GV nhận xét
Hoạt động 3: Củng cố dặn dò.
-Nhắc lại nội dung bài học
- Nhận xét tiết học – Tuyên dương.
- Bài tập về nhà: 
- 3HS lên bảng
- Đọc yêu cầu của bài
- Nghe, suy nghĩ
- Thảo luận theo nhóm
- Đại diện nhóm trình bày trước lớp
-Đọc yêu cầu
- Trình bày vào vở
- Nghe, bổ sung
Rút kinh nghiệm: ..............................................................................................................
.............................................................................................................................................
Tiết 9 + 10
Kiểm tra học kỳ
TUẦN 19
ĐÁP LẠI LỜI CHÀO, LỜI GIỚI THIỆU
I. Mục đích yêu cầu:
1. Rèn kỹ năng nghe và nói:
	- Biết nghe và đáp lại lời chào, lời tự giới thiệu phù hợp với tình huống giao tiếp
2. Rèn kỹ năng viết:
	- Biết điền đúng các từ vào đoạn hội thoại
 II. Đồ dùng dạy học :
	- Tranh minh họa, bảng phụ viết sẵn nội dung
III. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. Ổn định tổ chức
2. Kiểm tra bài cũ
- Kiểm tra bài cũ
3. Bài mới 
Hoạt động 1: Giới thiệu bài
Hoạt động 2: Hướng dẫn HS làm bài tập
Mục tiêu: HS biết nghe và đáp lại lời chào, lời tự giới thiệu phù hợp với tình huống giao tiếp. Biết điền đúng các từ vào đoạn hội thoại
Cách tiến hành:
* Bài 1/12
- GV hướng dẫn HS quan sát tranh trả lời câu hỏi
- Tổ chức thảo luận theo nhóm
- Gọi một số HS trình bày, lớp theo dõi bổ sung ý kiến
- GV nhận xét
* Bài 2/
- Gọi HS đọc yêu cầu đề bài
- Yêu cầu HS nghe tình huống, suy nghĩ cách giao tiếp
- Gọi HS trình bày
- Lớp nhận xét, bổ sung
- GV nhận xét
* Bài 3/12
- Hướng dẫn HS tự đáp lại lời chào, lời giới thiệu bằng thái độ niềm nở
- Gọi một số HS trình bày
- GV nhận xét, sửa sai
Hoạt động 3: Củng cố dặn dò.
-Nhắc lại nội dung bài học
- Nhận xét tiết học – Tuyên dương.
- Bài tập về nhà: 
- 3HS lên bảng
- Đọc yêu cầu của bài
- Nghe, suy nghĩ
- Thảo luận theo nhóm
- Đại diện nhóm trình bày trước lớp
-Đọc yêu cầu
- Trình bày 
- Nghe, bổ sung
- Đọc yêu cầu
- Làm vào vở
- Nhận xét 
Rút kinh nghiệm: ..............................................................................................................
.............................................................................................................................................
TUẦN 20
TẢ NGẮN VỀ BỐN MÙA
I. Mục đích yêu cầu:
1. Rèn kỹ năng nghe và nói:
	- Biết trả lời câu hỏi về nội dung bài học
2. Rèn kỹ năng viết:
	- Biết dựa vào gợi ý viết một đoạn văn đơn giản về mùa hè
II. Đồ dùng dạy học :
	- Tranh minh họa, bảng phụ viết sẵn nội dung
III. Các hoạt động dạy họ

File đính kèm:

  • docGA TLV.doc
Giáo án liên quan