Giáo án Số học 6 tiết 53: Ôn tập học kì I

Hoạt động của GV

- GV đưa bài tập 1 lên bảng:

Bai 1: Thực hiện phép tính:

a) 33.5 – 24:4

b) 52.5 + 23.22

- Gọi 2 HS lên bảng làm.

- GV đưa BT 2 lên bảng, gọi HS đứng tại chỗ trả lời:

Bai 2: Câu sau Đ hay S

1. Một số chia hết cho 2 thì chữ số tận cùng là chữ số 4

2. Nếu một thừa số của tích chia hết cho 6 thì số đó chia hết cho 6

3. Số có tổng các chữ số chia hết cho 3 thì chia hết cho 3

4. Số có chữ số tận cùng là 0 thì chia hết cho cả 2 và 5.

- Gọi 2 HS lên bảng làm BT 3.

- GV nhận xét.

 

doc3 trang | Chia sẻ: dung89st | Ngày: 04/05/2016 | Lượt xem: 569 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Số học 6 tiết 53: Ôn tập học kì I, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 17/12/2013
Ngày giảng: 20/12/2013
Tieỏt 53: OÂN TAÄP HOẽC Kè I
I- Mục tiờu:
1) Kiến thức:
OÂn taọp caực kieỏn thửực veà luyừ thửứa, daỏu hieọu chia heỏt, ệCLN, BCNN, soỏ nguyeõn; coọng, trửứ soỏ nguyeõn; quy taộc daỏu ngoaởc.
2) Kĩ năng:
Sử dụng được cỏc dấu hiệu chia hết.
Thực hiện được phộp tớnh với lũy thừa.
 3) Thỏi độ:
Nghiêm túc, tích cực, hợp tác. 
 Yêu thích môn học.
II- ẹoà dựng dạy học:
1) GV: Baỷng phuù.
2) HS: MTBT.
III- Phương phỏp:
- Vaỏn ủaựp.
- Luyeọn taọp.
- Thuyết trỡnh.
IV- Tổ chức giờ học: 	
1- Ổn định tổ chức: sĩ số: ( 1 p’) 
2- Kiểm tra ủầu giờ: 
3- Bài mới:
Hoạt động 1: ễn tập lý thuyết (24’)
Hoaùt ủoọng cuỷa GV
Hoaùt ủoọng cuỷa HS
Ghi baỷng
- Yờu cầu HS hoàn thiện sơ đồ tư duy trống.
- GV nhận xột.
- HS hoàn thiện.
- HS nghe.
I. Lý thuyết:
Hoạt động 2: Luyện tập (15’)
Hoaùt ủoọng cuỷa GV
Hoaùt ủoọng cuỷa HS
Ghi baỷng
- GV đưa bài tập 1 lờn bảng:
Baứi 1: Thửùc hieọn pheựp tớnh:
a) 33.5 – 24:4
b) 52.5 + 23.22
- Gọi 2 HS lờn bảng làm.
- GV đưa BT 2 lờn bảng, gọi HS đứng tại chỗ trả lời:
Baứi 2: Cõu sau Đ hay S
1. Một số chia hết cho 2 thì chữ số tận cùng là chữ số 4
2. Nếu một thừa số của tích chia hết cho 6 thì số đó chia hết cho 6
3. Số có tổng các chữ số chia hết cho 3 thì chia hết cho 3
4. Số có chữ số tận cùng là 0 thì chia hết cho cả 2 và 5.
- Gọi 2 HS lờn bảng làm BT 3.
- GV nhận xột.
- HS theo dừi.
- 2 HS lờn bảng.
- HS trả lời.
- 2 HS lờn bảng làm.
- HS nghe.
Baứi 1: Thửùc hieọn pheựp tớnh:
a) 33.5 – 24:4 = 131
b) 52.5 + 23.22 = 157
Bài tập 3 :
ệCLN(24, 84, 180) = 12
BCNN(84, 108) = 756
4- Tổng kết – Hướng dẫn về nhà: (5')
* Tổng kết: Qua bài học hụm nay cỏc em cần nhớ được nội dung lý thuyết chớnh trong chương.
* Hướng dẫn về nhà:
- Bài cũ:
+ ễn tập lại nội dung lý thuyết.
+ Xem lại cỏc BT đó chữa.
- Bài mới: Tiết sau ụn tập học kỡ I (Tiếp):
+ Làm lại cỏc dạng BT về cộng, trừ số nguyờn; bỏ dấu ngoặc rồi tớnh.

File đính kèm:

  • docT53.doc
Giáo án liên quan