Giáo án Số học 6 - Tiết 44, Bài 4: Cộng hai số nguyên cùng dấu - Hồ Viết Uyên Nhi

Hoạt động 1: Cộng hai số nguyên dương (8)

-GV: Số nguyên dương cũng chính là số gì ta đã được học trước đây?

-GV: Giới thiệu cách cộng hai số nguyên dương như cộng hai số tự nhiên khác 0.

-GV: Cho VD minh họa.

-GV: Vẽ trục số minh họa cho HS hiểu hơn.

 Chốt ý.

Hoạt động 2: Cộng hai số nguyên âm (20)

-GV: Giới thiệu người ta thường dùng số âm để chỉ độ sâu hoặc nhiệt độ giảm hay số tiền nợ

HOẠT ĐỘNG CỦA GV

-GV: Nhiệt đô giảm 20 C có nghĩa là tăng bao nhiêu độ?

-GV: Nhiệt độ ban đầu là -30 C, tăng lên -20 C ta dùng thì ta dùng phép tính gì?

-GV: Là tổng của hai số nào?

-GV: Dùng trục số biểu diễn kết quả của phép tính: (-3) + (-2)

-GV: Vậy nhiệt độ cùng ngày là bao nhiêu độ C?

-GV: Cho HS làm ?1.

-GV: Chốt lại bằng quy tắc trong SGK.

-GV: Cùng HS làm VD.

-GV: Cho hai HS làm ?2.

 Chốt ý.

 

docx2 trang | Chia sẻ: hoanphung96 | Ngày: 09/10/2019 | Lượt xem: 117 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Số học 6 - Tiết 44, Bài 4: Cộng hai số nguyên cùng dấu - Hồ Viết Uyên Nhi, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 30/11/2015
Ngày dạy : 03/12/2015
Tuần: 15
Tiết: 44
§4. CỘNG HAI SỐ NGUYÊN CÙNG DẤU
I. Mục tiêu:
 	1. Kiến thức : - Hiểu quy tắc cộng hai số nguyên cùng dấu.
 	2.Kĩ năng : - HS biết cộng hai số nguyên cùng dấu
	 - Bước đầu hiểu được có thể dùng số nguyên biểu thị sự thay đổi theo hai hướng ngược nhau của một đại lượng.
 	3. Thái độ : - Liên lệ với thực tế các kiến thức đã học.
II. Chuẩn bị:
GV: Hình vẽ một trục số, thước thẳng.
HS: Đọc trước bài.
III. Phương pháp: 
	- Trực quan, đặt và giải quyết vấn đề, quan sát, vấn đáp. 
IV. Tiến trình:
1. Ổn định -: (1’) 6A1 : 	
	2. Kiểm tra bài cũ: (6’)
 	- Thế nào là trị tuyệt đối của một sô nguyên? Hãy tính: 	
	3. Bài mới:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
GHI BẢNG
Hoạt động 1: Cộng hai số nguyên dương (8’)
-GV: Số nguyên dương cũng chính là số gì ta đã được học trước đây?
-GV: Giới thiệu cách cộng hai số nguyên dương như cộng hai số tự nhiên khác 0.
-GV: Cho VD minh họa.
-GV: Vẽ trục số minh họa cho HS hiểu hơn.
à Chốt ý.
Hoạt động 2: Cộng hai số nguyên âm (20’)
-GV: Giới thiệu người ta thường dùng số âm để chỉ độ sâu hoặc nhiệt độ giảm hay số tiền nợ  
-HS: Số tự nhiên khác 0.
-HS: Chú ý theo dõi
-HS: Cùng GV làm VD
-HS: Chú ý.
-HS: Chú ý theo dõi.
1. Cộng hai số nguyên dương:
 Cộng hai số nguyên dương chính là cộng hai số tự nhiên khác 0.
VD 1: (+4) + (+2) = 4+2 = 6
 -1 0 1 2 3 4 5 6
 . . . . . . . .
2. Cộng hai số nguyên âm:
VD 2: (SGK)
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
GHI BẢNG
-GV: Nhiệt đôï giảm 20 C có nghĩa là tăng bao nhiêu độ?
-GV: Nhiệt độ ban đầu là -30 C, tăng lên -20 C ta dùng thì ta dùng phép tính gì? 
-GV: Là tổng của hai số nào?
-GV: Dùng trục số biểu diễn kết quả của phép tính: (-3) + (-2)
-GV: Vậy nhiệt độ cùng ngày là bao nhiêu độ C?
-GV: Cho HS làm ?1.
-GV: Chốt lại bằng quy tắc trong SGK.
-GV: Cùng HS làm VD.
-GV: Cho hai HS làm ?2.
à Chốt ý.
-HS: Tăng -20 C
-HS: Dùng phép cộng.	
-HS: (-3) + (-2)
-HS: Chú ý theo dõi.
-HS: -5 0 C.
-HS: Hai HS đứng tại chỗ làm ?1, các em khác theo dõi vànhận xét.
-HS: Theo dõi và nhắc lại quy tắc trong SGK.
-HS: Làm VD.
-HS: Hai HS lên bảng, các em khác làm vào vở, theo dõi và nhận xét bài làm của các bạn trên bảng.
Ta coi giảm 20 C có nghĩa là tăng -20 C nên ta cần tính: (-3) + (-2) = -5
 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1
 . . . . . . . . 
Vậy: nhiệt đôï cùng ngày là -5 0 C.
?1: Tính và nhận xét kết quả:
a) (-4) + (-5) = -9
b) = 4 + 5 = 9
Quy tắc: Muốn cộng hai số nguyên âm, ta cộng hai giá trị tuyệt đối của chúng rồi đặt dấu “-” trước kết quả.
VD: (-15) + (-32) = -(15+32) = -47
?2: 	a) (+37) + (+81) = 118
	b) (-23) + (-17) = -40
 4. Củng cố ( 8’)
 	- GV cho HS làm bài tập 23, 26.
 5. Hướng dẫn và dặn dị về nhà: ( 2’)
 	- Về nhà xem lại các VD và làm các bài tập 24,25.
	- Xem trước bài 5.
 6. Rút kinh nghiệm : 	

File đính kèm:

  • docxTuan_15_Tiet_44.docx
Giáo án liên quan