Giáo án Sinh học 7 tiết 56: Tiến hóa về tổ chức cơ thể

I/ Một số hệ cơ quan của động vật

- Hệ hô hấp:

Từ chỗ chưa phân hóa, hoặc hô hấp bằng da đến hình thành thêm phổi chưa hoàn chỉnh, rồi hình thành hệ ống khí, túi khí, đến phổi hoàn chỉnh.

- Hệ tuần hoàn

Từ chỗ chưa phân hóa đến phân hóa; từ chỗ hệ tuần hoàn được hình thành tim chưa phân hóa thành tâm nhĩ và tâm thất đến chỗ tim đã phân hóa thành tâm nhĩ và tâm thất.

 

docx4 trang | Chia sẻ: dungnc89 | Ngày: 14/04/2017 | Lượt xem: 624 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Sinh học 7 tiết 56: Tiến hóa về tổ chức cơ thể, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 CHƯƠNG VII: SỰ TIẾN HÓA CỦA ĐỘNG VẬT
TIẾN HÓA VỀ TỔ CHỨC CƠ THỂ
Bài 54 Tiết:56 
Ngày dự: 
Người soạn: Lê Thị Thu An
I-MỤC TIÊU: 
 1/ Kiến thức:
 HS biết:
 - Nêu được mức độ phức tạp dần trong tổ chức cơ thể của các lớp động vật thể hiện ở sự phân hóa về cấu tạo và chuyên hóa về chức năng.
 HS hiểu:
 - Dựa trên toàn bộ kiến thức đã học qua các ngành, các lớp nêu lên được sự tiến hóa thể hiện ở sự phức tạp hóa trong tổ chức cơ thể.
2/ Kĩ năng:
 - Phát triển kĩ năng lập bảng so sánh rút ra nhận xét. 
 - Rèn kĩ năng phân tích tư duy.
3/ Thái độ:
 - Giáp dục ý thức học tập yêu thích bộ môn.
II- TRỌNG TÂM: Tiến hóa về tổ chức cơ thể.
III-CHUẨN BỊ:
 a/ Giáo viên: Tranh vẽ H54.1 sự tiến hóa một số cơ quan của đại diện các nghành động vật. 
 b/ Học sinh: Sưu tầm tư liệu, tranh ảnh các động vật có liên quan đến bài học.
IV-TIẾN TRÌNH:
 1- Ổn định: Kiểm diện HS.
 2- Kiểm tra miệng: Không kiểm tra
 3- Bài mới:
HỌAT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ
NỘI DUNG BÀI HỌC
HĐ1: Vào bài. GV giới thiệu bài mới: Bài 54, tiết 56:
 “Tiến hoá về tổ chức cơ thể”
HĐ2: So sánh một một số hệ cơ quan của động vật. 
Mục tiêu: Nêu được sự tiến hóa của hệ hô hấp, tuần hoàn, hệ thần kinh, hệ sinh dục ở đại diện của các ngành động vật.
u GV yêu cầu HS quan sát hình 54.1: “Sự tiến hóa một số hệ cơ quan của đại diện các ngành động vật”
- Yêu cầu HS thu thập thông tin ở SGK kết hợp kiến thức đã học, thảo luận nhóm 4 HS lựa chọn những câu trả lời thích hợp điền vào bảng “ So sánh một số hệ cơ quan của động vật”
® HS thu thập thông tin, quan sát tranh, thảo luận nhóm thống nhất ý kiến hoàn thành bảng, theo yêu cầu:
+ Xác định được các ngành
+ Nêu cấu tạo các bộ phận từ đơn giản đến phức tạp
à Đại diện nhóm trình bày ý kiến 
à Nhóm khác bổ sung hoàn thành đáp án.
à GV nhận xét nêu đáp án đúng theo bảng sau: 
Tên ĐV
Ngành
Hô hấp
Tuần hoàn
Thần kinh
Sinh dục
Trùng b. hình
Động vật nguyên sinh
Chưa phân hóa
Chưa phân hóa
Chưa phân hóa
Chưa phân hóa
Thủy tức
Ruột khoang
Chưa phân hóa
Chưa phân hóa
Hình mạng lưới
Tuyến sinh dục không có ống dẫn
Giun đất
Giun đất
Da
Tim chưa có tâm nhĩ và tâm thất, hệ tuần hoàn kính
Hình chuỗi hạch
Tuyến sinh dục có ống dẫn
Châu chấu
Chân khớp
Hệ ống khí
Tim chưa có tâm nhĩ và tâm thất, hệ tuần hoàn hở
Hình chuỗi hạch
Tuyến sinh dục có ống dẫn
Cá chép
ĐVCXS
Mang
Tim có tâm nhĩ và tâm thất, hệ tuần hoàn kín
Hình ống(bộ não và tủy sống)
Tuyến sinh dục có ống dẫn
Ech đồng
ĐVCXS
Da và phổi
Tim có tâm nhĩ và tâm thất, hệ tuần hoàn kín
Hình ống(bộ não và tủy sống)
Tuyến sinh dục có ống dẫn
Thằn lằn
ĐVCXS
Phổi
Tim có tâm nhĩ và tâm thất, hệ tuần hoàn kín
Hình ống(bộ não và tủy sống)
Tuyến sinh dục có ống dẫn
Chim bồ câu
ĐVCXS
Phổi và túi khí
Tim có tâm nhĩ và tâm thất, hệ tuần hoàn kín
Hình ống(bộ não và tủy sống)
Tuyến sinh dục có ống dẫn
Thỏ
ĐVCXS
Phổi
Tim có tâm nhĩ và tâm thất, hệ tuần hoàn kín
Hình ống(bộ não và tủy sống)
Tuyến sinh dục có ống dẫn
- HS theo dõi và tự sửa chữa.
 HĐ2: Tìm hiểu sự phức tạp hóa tổ chức cơ thể
Mục tiêu: HS chỉ ra được sự phân hóa và chuyên hóa của các hệ cơ quan.
u GV yêu cầu HS xem lại nội dung kết quả đúng của bảng, thảo luận nhóm 2 HS trả lời câu hỏi:
 . Sự phức tạp hóa các hệ cơ quan: Hô hấp, tuần hoàn, thần kinh, sinh dục được thể hiện như thế nào qua các lớp động vật đã học?
® HS dựa kết quả ở bảng, thảo luận nhóm thống nhất ý kiến trả lời câu hỏià Các nhóm khác nhận xét, bổ sung và hoàn thành đáp án à GV nhận xét và nêu đáp án đúng. 
. Sự phức tạp hóa tổ chức cơ thể ở động vật có ý nghĩa gì?
- Các cơ quan hoạt động có hiệu quả hơn
- Giúp cơ thể thích nghi với môi trường sống.
Giáo viên yêu cầu học sinh rút ra kết luận
I/ Một số hệ cơ quan của động vật
- Hệ hô hấp:
Từ chỗ chưa phân hóa, hoặc hô hấp bằng da đến hình thành thêm phổi chưa hoàn chỉnh, rồi hình thành hệ ống khí, túi khí, đến phổi hoàn chỉnh.
- Hệ tuần hoàn
Từ chỗ chưa phân hóa đến phân hóa; từ chỗ hệ tuần hoàn được hình thành tim chưa phân hóa thành tâm nhĩ và tâm thất đến chỗ tim đã phân hóa thành tâm nhĩ và tâm thất.
- Hệ thần kinh: 
Từ chỗ chưa phân hóa đến phân hóa; từ phân hóa nhưng còn đơn giản (Ruột khoang, Giun đốt, Chân khớp) đến phức tạp (hệ thần kinh hình ống với bộ não và tủy sống ở động vật có xương sống)
- Hệ sinh dục: 
Từ chỗ chưa phân hóa đến phân hóa; từ phân hóa nhưng còn đơn giản, chưa có ống dẫn sinh dục (Ruột khoang) đến phức tạp , có ống dẫn sinh dục (Giun đốt, Chân khớp, Động vật có xương sống)
II/ Sự phức tạp hóa tổ chức cơ thể
. Sự phức tạp hóa tổ chức cơ thể ở động vật có ý nghĩa :
- Các cơ quan hoạt động có hiệu quả hơn
- Giúp cơ thể thích nghi với môi trường sống
4- Câu hỏi, bài tập củng cố: 
 HS đọc phần kết luận cuối bài. 
 - HS làm bài tập: Điền vào khung trống các cụm từ thích hợp
* Hệ tuần hoàn:
Động vật không xương sống
Động vật có xương sống
ĐVNS
Giun
Chân khớp
Cá
Ếch
Bò sát
Chim,Thú
Chưa có tim
Tim sơ khai
 2 ngăn
3 ngăn
3 ngăn
Vách hụt
4 ngăn
1 vòng
2 vòng
 	* Hệ thần kinh
Động vật không xương sống
Động vật có xương sống
ĐVNS
Ruột khoang
Chân khớp
Cá
Ếch
Bò sát
Chim,Thú
Chưa có
Mạng lưới
Chuỗi hạch
Hình ống
Tiểu não
Não trước
5- Hướng dẫn học sinh tự học:
 - Đối với bài học ở tiết học này: 
 + Học bài và trả lời câu hỏi cuối bài vào vở bài tâp.
 - Đối với bài học ở tiết học tiếp theo: 
 + Đọc bài mới: “Tiến hoá về sinh sản”
+ Xem lại đặc điểm sinh sản vô tính và hữu tính của các ngành động vật đã học:
 	Hình thức thụ tinh trong, thụ tinh ngoài. 
Hình thức đẻ trứng, hình thức đẻ con không nhau thai , đẻ con có nhau thai
V- RÚT KINH NGHIỆM:
.

File đính kèm:

  • docxSINH_7.docx
Giáo án liên quan