Giáo án Sinh hoạt lớp 7

SINH HOẠT LỚP TUẦN 21

 A.MỤC TIÊU.

-Kiểm tra, đánh giá việc thực hiện nề nếp tuần 21.

-Đề ra phương hướng, hoạt động trong tuần 22.

B .NỘI DUNG.

 1 Kiểm điểm các hoạt động trong tuần 21.

 - Các tổ trưởng báo cáo kết quả thi đua 2

 - Lớp trưởng báo cáo thi đua.

 - Các tổ viên đóng góp ý kiến.

 - Xếp loại thi đua của các tổ.

 + Nhất :Tổ 2 + Ba :Tổ 2

 + Nhì :Tổ 3

 * Giáo viên chủ nhiệm nhận xét chung.

 - Học tập .

 + Ưu điểm: Duy trì tương đối tốt mọi nề nếp .

 Có ý thức trong thi cử.

 +Nhược điểm:.

 Một số HS nam còn lười ghi bài và học bài cũ.

 Trong giờ học nhiều em còn MTT, lưòi phát biểu.

 

doc37 trang | Chia sẻ: dung89st | Ngày: 28/04/2016 | Lượt xem: 489 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Giáo án Sinh hoạt lớp 7, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
đạt được.
 -Sửa chữa các nhược điểm còn tồn tại.
 -Thi đua dành nhiều điểm tốt ,giờ học tốt chào mừng ngày 20-11.
3.Nhắc việc.
 - Lao động theo lịch của nhà trường.
 - Thu nộp các loại quĩ .
 - Đi học phụ đạo đầy đủ và đúng giờ.
 - Chuẩn bị thi khảo sát đợt II
Ngày soạn 15/11/2014.
SINH HOẠT LỚP TUẦN 12
 A.MỤC TIÊU. 
-Kiểm tra, đánh giá việc thực hiện nề nếp tuần 12.
-Đề ra phương hướng, hoạt động trong tuần 13.
B .NỘI DUNG. 
 1 Kiểm điểm các hoạt động trong tuần 11.
 - Các tổ trưởng báo cáo kết quả thi đua 2
 - Lớp trưởng báo cáo thi đua.
 - Các tổ viên đóng góp ý kiến.
 - Xếp loại thi đua của các tổ.	
 + Nhất :Tổ 3 + Ba :Tổ 1 
 + Nhì :Tổ 2 
 * Giáo viên chủ nhiệm nhận xét chung.
 - Học tập .
 + Ưu điểm: Duy trì tương đối tốt mọi nề nếp .
 Ý thức học tập có tiến bộ.
 +Nhược điểm:.
 Còn hiện tượng thiếu đồng phục, thiếu khăn quàng, thiếu giầy: Minh, Hải.
 Còn một số bạn ý thức ht chưa tốt ( Hải, Nghị, An).
 Một số giờ học chưa đạt điểm tốt.
Lao động và các hoạt động khác. 
 + Tham gia thi văn nghệ , nộp báo tường.
 + Vệ sinh sân trường ,lớp học sạch sẽ. ..
 + Giờ TB lớp vẫn còn mất trật tự .
 + Nộp các loại quĩ còn chậm.
 + Còn hiện tượng đi muộn .
2.Phương hướng hoạt động trong tuần13.
 -Duy trì và phát huy các kết quả đã đạt được.
 -Sửa chữa các nhược điểm còn tồn tại.
 -Thi đua dành nhiều điểm tốt ,giờ học tốt chào mừng ngày 20-11.
 - Tập văn nghệ chào mừng 20/11.
 - Hoàn thành làm báo tường .
 - Chăm sóc bồn hoa.
3.Nhắc việc.
 - Lao động theo lịch của nhà trường.
 - Thu nộp các loại quĩ .
 - Đi học phụ đạo đầy đủ và đúng giờ.
Ngày soạn :22/11/2014
SINH HOẠT LỚP TUẦN 13
 A.MỤC TIÊU. 
-Kiểm tra, đánh giá việc thực hiện nề nếp tuần 13.
-Đề ra phương hướng, hoạt động trong tuần 14.
B .NỘI DUNG. 
 1 Kiểm điểm các hoạt động trong tuần 13.
 - Các tổ trưởng báo cáo kết quả thi đua 2
 - Lớp trưởng báo cáo thi đua.
 - Các tổ viên đóng góp ý kiến.
 - Xếp loại thi đua của các tổ.	
 + Nhất :Tổ 2 + Ba :Tổ 1 
 + Nhì :Tổ 3 
 * Giáo viên chủ nhiệm nhận xét chung.
 - Học tập .
 + Ưu điểm: Duy trì tương đối tốt mọi nề nếp .
 +Nhược điểm:.
 Còn hiện tượng vào nóichuyện riêng trong giờ học.
 Còn một số bạn ý thức ht chưa tốt ( Đức Anh, Nghị, Phúc).
 Một số em lười ghi bài: Khoa, Phúc, Minh, Hải
Lao động và các hoạt động khác. 
 + Tham gia làm báo tường, tập văn nghệ, đầy đủ .
 + Dự mít tinh 20/11 đầy đủ
 + Tuy nhiên đội văn nghệ cần chú ý tập nhiệt tình hơn nữa
 + Vệ sinh sân trường ,lớp học sạch sẽ. ..
 + Giờ TB lớp vẫn còn mất trật tự .
 + Nộp các loại quĩ còn chậm.
 + Còn hiện tượng đi muộn và thiếu khăn quàng .
2.Phương hướng hoạt động trong tuần14.
 -Duy trì và phát huy các kết quả đã đạt được.
 -Sửa chữa các nhược điểm còn tồn tại.
 -Thi đua dành nhiều điểm tốt ,giờ học tốt chào mừng ngày 22/12.
 - Ôn tập chuẩn bị thi khảo sát lần 2.
 - Tích cực lên thư viện đọc sách
3.Nhắc việc.
 - Lao động theo lịch của nhà trường.
 - Thu nộp các loại quĩ .
 - Đi học phụ đạo đầy đủ và đúng giờ.
Ngày soạn :29/12/2014
SINH HOẠT LỚP TUẦN 14
 A.MỤC TIÊU. 
-Kiểm tra, đánh giá việc thực hiện nề nếp tuần 14.
-Đề ra phương hướng, hoạt động trong tuần 15.
B .NỘI DUNG. 
 1 Kiểm điểm các hoạt động trong tuần 14.
 - Các tổ trưởng báo cáo kết quả thi đua 2
 - Lớp trưởng báo cáo thi đua.
 - Các tổ viên đóng góp ý kiến.
 - Xếp loại thi đua của các tổ.	
 + Nhất :Tổ 3 + Ba :Tổ 2 
 + Nhì :Tổ 1 
 * Giáo viên chủ nhiệm nhận xét chung.
 - Học tập .
 + Ưu điểm: Duy trì tương đối tốt mọi nề nếp .
 Có ý thức vươn lển trong HT.
 Đạt nhiều giờ học tốt và nhiều điểm tốt.
 Hoàn thành thi khảo sát đợt 2 .
 +Nhược điểm:.
 Còn một số bạn ý thức ht chưa tốt, lưòi làm BT (An, Hải).
 Một số em đi học phụ đạo chưa đúng giờ 
Lao động và các hoạt động khác. 
 + Vệ sinh sân trường ,lớp học sạch sẽ. ..
 + Giờ TB lớp vẫn còn mất trật tự .
 + Nộp các loại quĩ còn chậm.
2.Phương hướng hoạt động trong tuần 15.
 -Duy trì và phát huy các kết quả đã đạt được.
 -Sửa chữa các nhược điểm còn tồn tại.
 - Tích cực thi đua học tốt.
 - Tham gia cuộc thi: “ Chinh phục vũ môn”
 - Tham dự cuộc thi” Cảm xúc thư viện”
 - Duy trì nềp học phụ đạo nghiêm túc .
 - Tiếp tục lên thư viện đọc sách.
3.Nhắc việc.
 - Lao động theo lịch của nhà trường.
 - Thu nộp các loại quĩ .
 - Đi học phụ đạo đầy đủ và đúng giờ.
Ngày soạn :6/12/2014
SINH HOẠT LỚP TUẦN 15
 A.MỤC TIÊU. 
-Kiểm tra, đánh giá việc thực hiện nề nếp tuần 15.
-Đề ra phương hướng, hoạt động trong tuần 16.
B .NỘI DUNG. 
 1 Kiểm điểm các hoạt động trong tuần 15.
 - Các tổ trưởng báo cáo kết quả thi đua 2
 - Lớp trưởng báo cáo thi đua.
 - Các tổ viên đóng góp ý kiến.
 - Xếp loại thi đua của các tổ.	
 + Nhất :Tổ 1 + Ba :Tổ 2 
 + Nhì :Tổ 3 
 * Giáo viên chủ nhiệm nhận xét chung.
 - Học tập .
 + Ưu điểm: Duy trì tương đối tốt mọi nề nếp .
 Đạt nhiều giờ học tốt và nhiều điểm tốt.
 +Nhược điểm:.
 Một số HS nam còn lười ghi bài và học bài cũ.
 Ý thức học phụ đạo của một số em chưa tốt: Khoa, Hồng Anh.
Lao động và các hoạt động khác. 
 + Hoàn thành thi khảo sát đợt 2 .
 + Vệ sinh sân trường ,lớp học sạch sẽ. ..
 + Giờ TB lớp vẫn còn mất trật tự .
 + Nộp các loại quĩ còn chậm.
 + Ý thứcquyên góp truyện chưa cao.
2.Phương hướng hoạt động trong tuần 16.
 -Duy trì và phát huy các kết quả đã đạt được.
 -Sửa chữa các nhược điểm còn tồn tại.
 - Tích cực thi đua học tốt chào mừng ngày 22-12.
 - Duy trì nềp học phụ đạo nghiêm túc .
 - Ôn tập chuẩn bị ôn thi kết thúc HK.
 - Ủng hộ HS vùng sâu và hoàn thành kế hoạch nhỏ.
3.Nhắc việc.
 - Lao động theo lịch của nhà trường.
 - Thu nộp các loại quĩ .
 - Đi học phụ đạo đầy đủ và đúng giờ.
Ngày soạn :13/12/2014
SINH HOẠT LỚP TUẦN 16
 A.MỤC TIÊU. 
-Kiểm tra, đánh giá việc thực hiện nề nếp tuần 16.
-Đề ra phương hướng, hoạt động trong tuần 17.
B .NỘI DUNG. 
 1 Kiểm điểm các hoạt động trong tuần 16.
 - Các tổ trưởng báo cáo kết quả thi đua 2
 - Lớp trưởng báo cáo thi đua.
 - Các tổ viên đóng góp ý kiến.
 - Xếp loại thi đua của các tổ.	
 + Nhất :Tổ 1 + Ba :Tổ 3 
 + Nhì :Tổ 2 
 * Giáo viên chủ nhiệm nhận xét chung.
 - Học tập .
 + Ưu điểm: Duy trì tương đối tốt mọi nề nếp .
 Đạt nhiều giờ học tốt và nhiều điểm tốt.
 Hoàn thành dự thi viết cảm xúc đọc sách thư viện
 +Nhược điểm:.
 Một số HS nam còn lười ghi bài và học bài cũ: Minh, Phúc., Khoa
 Ý thức học phụ đạo của một số em chưa tốt: 
Lao động và các hoạt động khác. 
 +Nếp TDGG chưa tốt. Còn hiện tượng ra xếp hàng chậm
 + Vệ sinh sân trường ,lớp học còn bẩn. ..
 + Giờ TB lớp vẫn còn mất trật tự .
 + Hoàn thành ủng hộ và kế hoạch nhỏ.
 + Còn hiện tượng HS vứt giấy bẩn ra lớp và sân trường
2.Phương hướng hoạt động trong tuần 17.
 -Duy trì và phát huy các kết quả đã đạt được.
 -Sửa chữa các nhược điểm còn tồn tại.
 - Tích cực thi đua học tốt chào mừng ngày 22-12.
 - Duy trì nềp học phụ đạo nghiêm túc .
 - Tích cực ôn tập chuẩn thi kết thúc HK.
3.Nhắc việc.
 - Lao động theo lịch của nhà trường.
 - Thu nộp các loại quĩ .
 - Đi học phụ đạo đầy đủ và đúng giờ.
Ngày soạn :20/12/2014
SINH HOẠT LỚP TUẦN 17
 A.MỤC TIÊU. 
-Kiểm tra, đánh giá việc thực hiện nề nếp tuần 17.
-Đề ra phương hướng, hoạt động trong tuần 18.
B .NỘI DUNG. 
 1 Kiểm điểm các hoạt động trong tuần 17.
 - Các tổ trưởng báo cáo kết quả thi đua 2
 - Lớp trưởng báo cáo thi đua.
 - Các tổ viên đóng góp ý kiến.
 - Xếp loại thi đua của các tổ.	
 + Nhất :Tổ 3 + Ba :Tổ 2 
 + Nhì :Tổ 1 
 * Giáo viên chủ nhiệm nhận xét chung.
 - Học tập .
 + Ưu điểm: Duy trì tương đối tốt mọi nề nếp .
 Nhiều bạn đạt điểm tốt: Trang, Hương, Lam
 +Nhược điểm:.
 Một số HS nam còn lười ghi bài và học bài cũ.
 Trong giờ học nhiều em còn MTT, lưòi phát biểu.
Lao động và các hoạt động khác. 
 + Vệ sinh sân trường ,lớp học sạch sẽ ..
 + Giờ TB ý thức có tiến bộ .
 +Y thức bảo vệ cơ sở vật chất chưa cao.
2.Phương hướng hoạt động trong tuần 18.
 -Duy trì và phát huy các kết quả đã đạt được.
 -Sửa chữa các nhược điểm còn tồn tại.
 - Tích cực thi đua học tốt chào mừng ngày 22-12.
 - Duy trì nềp học phụ đạo nghiêm túc .
 - Tích cực ôn tập và thi kết thúc HK.
3.Nhắc việc.
 - Lao động theo lịch của nhà trường.
 - Thu nộp các loại quĩ .
 - Đăng ký mua báo tết
 - Chuẩn bị tiết mục văn nghệ chào mừng ngày 22/12
 - Đi học phụ đạo đầy đủ và đúng giờ.
Ngày soạn :27/12/2014.
SINH HOẠT LỚP TUẦN 18
 A.MỤC TIÊU. 
-Kiểm tra, đánh giá việc thực hiện nề nếp tuần 18.
-Đề ra phương hướng, hoạt động trong tuần 19.
B .NỘI DUNG. 
 1 Kiểm điểm các hoạt động trong tuần 18.
 - Các tổ trưởng báo cáo kết quả thi đua 2
 - Lớp trưởng báo cáo thi đua.
 - Các tổ viên đóng góp ý kiến.
 - Xếp loại thi đua của các tổ.	
 + Nhất :Tổ 2 + Ba :Tổ 3 
 + Nhì :Tổ 1 
 * Giáo viên chủ nhiệm nhận xét chung.
 - Học tập .
 + Ưu điểm: Duy trì tương đối tốt mọi nề nếp .
 Có ý thức trong thi cử.
 +Nhược điểm:.
 Một số HS nam còn lười ghi bài và học bài cũ.
 Trong giờ học nhiều em còn MTT, lưòi phát biểu.
Lao động và các hoạt động khác. 
+ Thực hiện tốt nếp tập TDGG.
 +Chăm sóc tốt công trình măng non.
 + Vệ sinh sân trường ,lớp học sạch sẽ ..
 + Giờ TB ý thức có tiến bộ .
 +Y thức bảo vệ cơ sở vật chất chưa cao.
2.Phương hướng hoạt động trong tuần 19.
 -Duy trì và phát huy các kết quả đã đạt được.
 -Sửa chữa các nhược điểm còn tồn tại.
 - Duy trì nềp học phụ đạo nghiêm túc .
 - Sơ kết lớp và sơ kết HKI.
 - Chuẩn bị đầy đủ SGK học kì 2 .
3.Nhắc việc.
 - Lao động theo lịch của nhà trường.
 - Thu nộp các loại quĩ .
 - Đi học phụ đạo đầy đủ và đúng giờ.
 - Học chương trình của HK2.
Ngày soạn :03/01/2015
SINH HOẠT LỚP TUẦN 19+20
 A.MỤC TIÊU. 
-Kiểm tra, đánh giá việc thực hiện nề nếp tuần 19+20
-Đề ra phương hướng, hoạt động trong tuần 21
B .NỘI DUNG. 
 1 Kiểm điểm các hoạt động trong tuần 19+20
 - Các tổ trưởng báo cáo kết quả thi đua 2
 - Lớp trưởng báo cáo thi đua.
 - Các tổ viên đóng góp ý kiến.
 - Xếp loại thi đua của các tổ.	
 + Nhất :Tổ 1 + Ba :Tổ 2 
 + Nhì :Tổ 3 
 * Giáo viên chủ nhiệm nhận xét chung.
 - Học tập .
 + Ưu điểm: Duy trì tương đối tốt mọi nề nếp .
 Có ý thức trong thi cử.
 +Nhược điểm:.
 Một số HS nam còn lười ghi bài và học bài cũ.
 Trong giờ học nhiều em còn MTT, lưòi phát biểu.
Lao động và các hoạt động khác.
+ Sơ kết xong học kì I. 
+ Thực hiện tốt nếp tập TDGG.
 +Chăm sóc tốt công trình măng non.
 + Vệ sinh sân trường ,lớp học sạch sẽ ..
 + Giờ TB ý thức có tiến bộ .
 +Ý thức bảo vệ cơ sở vật chất chưa cao.
2.Phương hướng hoạt động trong tuần 21.
 -Duy trì và phát huy các kết quả đã đạt được.
 -Sửa chữa các nhược điểm còn tồn tại.
 - Duy trì nềp học phụ đạo nghiêm túc 
 - Chuẩn bị đầy đủ SGK học kì 2 .
 - Bắt đầu sang HKII.
3.Nhắc việc.
 - Lao động theo lịch của nhà trường.
 - Thu nộp các loại quĩ .
 - Đi học phụ đạo đầy đủ và đúng giờ.
 - Học chương trình của HK2.
Ngày soạn :10/01/2015
SINH HOẠT LỚP TUẦN 21
 A.MỤC TIÊU. 
-Kiểm tra, đánh giá việc thực hiện nề nếp tuần 21.
-Đề ra phương hướng, hoạt động trong tuần 22.
B .NỘI DUNG. 
 1 Kiểm điểm các hoạt động trong tuần 21.
 - Các tổ trưởng báo cáo kết quả thi đua 2
 - Lớp trưởng báo cáo thi đua.
 - Các tổ viên đóng góp ý kiến.
 - Xếp loại thi đua của các tổ.	
 + Nhất :Tổ 2 + Ba :Tổ 2 
 + Nhì :Tổ 3 
 * Giáo viên chủ nhiệm nhận xét chung.
 - Học tập .
 + Ưu điểm: Duy trì tương đối tốt mọi nề nếp .
 Có ý thức trong thi cử.
 +Nhược điểm:.
 Một số HS nam còn lười ghi bài và học bài cũ.
 Trong giờ học nhiều em còn MTT, lưòi phát biểu.
Lao động và các hoạt động khác. 
+ Thực hiện tốt nếp tập TDGG.
 +Chăm sóc tốt công trình măng non.
 + Vệ sinh sân trường ,lớp học sạch sẽ ..
 + Giờ TB ý thức có tiến bộ .
 +Y thức bảo vệ cơ sở vật chất chưa cao.
2.Phương hướng hoạt động trong tuần 22.
 -Duy trì và phát huy các kết quả đã đạt được.
 -Sửa chữa các nhược điểm còn tồn tại.
 - Duy trì nềp học phụ đạo nghiêm túc .
 - Sơ kết lớp và sơ kết HKI.
 - Chuẩn bị đầy đủ SGK học kì 2 .
3.Nhắc việc.
 - Thu nộp các loại quĩ .
 - Đi học phụ đạo đầy đủ và đúng giờ.
Ngày soạn :17/1/2015.
SINH HOẠT LỚP TUẦN 22
 A.MỤC TIÊU. 
-Kiểm tra, đánh giá việc thực hiện nề nếp tuần 22.
-Đề ra phương hướng, hoạt động trong tuần 23.
B .NỘI DUNG. 
 1 Kiểm điểm các hoạt động trong tuần 22.
 - Các tổ trưởng báo cáo kết quả thi đua 2
 - Lớp trưởng báo cáo thi đua.
 - Các tổ viên đóng góp ý kiến.
 - Xếp loại thi đua của các tổ.	
 + Nhất :Tổ 1 + Ba :Tổ 3 
 + Nhì :Tổ 2 
 * Giáo viên chủ nhiệm nhận xét chung.
 - Học tập .
+ Ưu điểm: Duy trì tương đối tốt mọi nề nếp .
 Giờ TB có tiến bộ.
 +Nhược điểm:.
 Một số HS nam còn lười ghi bài và học bài cũ.(Phúc, Khoa, Minh)
 Trong giờ học nhiều em còn MTT, lưòi phát biểu, nói chuyện riêng.
Lao động và các hoạt động khác. 
+ Thực hiện tốt nếp tập TDGG.
 +Chăm sóc tốt công trình măng non.
 + Vệ sinh sân trường ,lớp học sạch sẽ ..
 + Giờ TB ý thức có tiến bộ .
 +Ý thức bảo vệ cơ sở vật chất chất chưa cao
2.Phương hướng hoạt động trong tuần 23
 -Duy trì và phát huy các kết quả đã đạt được.
 -Sửa chữa các nhược điểm còn tồn tại.
 - Duy trì nềp học phụ đạo nghiêm túc .
 - Đăng kí mua báo tết.
 - Phát động cuộc thi vẽ tranh: Chúng em lớn lên cùng đất nước
3.Nhắc việc.
 - Thu nộp các loại quĩ .
 - Đi học phụ đạo đầy đủ và đúng giờ.
Ngày soạn :24/1/2015
SINH HOẠT LỚP TUẦN 23
 A.MỤC TIÊU. 
-Kiểm tra, đánh giá việc thực hiện nề nếp tuần 23.
-Đề ra phương hướng, hoạt động trong tuần 24.
B .NỘI DUNG. 
 1 Kiểm điểm các hoạt động trong tuần 23.
 - Các tổ trưởng báo cáo kết quả thi đua 2
 - Lớp trưởng báo cáo thi đua.
 - Các tổ viên đóng góp ý kiến.
 - Xếp loại thi đua của các tổ.	
 + Nhất :Tổ 1 + Ba :Tổ 2 
 + Nhì :Tổ 3 
 * Giáo viên chủ nhiệm nhận xét chung.
 - Học tập .
+ Ưu điểm: Duy trì tương đối tốt mọi nề nếp .
 Giờ TB có tiến bộ.
 +Nhược điểm:.
 Một số HS nam còn lười ghi bài và học bài cũ.(Chung, Phúc, Hải, Khoa)
 Trong giờ học nhiều em còn MTT, lưòi phát biểu, nói chuyện riêng.
Lao động và các hoạt động khác. 
+ Nhiều em thiếu khăn quàng, không mặc đồng phục.
+ Thực hiện tốt nếp tập TDGG.
 +Chăm sóc tốt công trình măng non.
 + Vệ sinh lớp học còn bẩn (tổ 2)..
 + Giờ TB ý thức có tiến bộ .
 +Ý thức bảo vệ cơ sở vật chất chưa cao.
 +Vườn sinh vật còn nghèo nàn.
2.Phương hướng hoạt động trong tuần 24
 -Duy trì và phát huy các kết quả đã đạt được.
 -Sửa chữa các nhược điểm còn tồn tại.
 - Duy trì nềp học phụ đạo nghiêm túc .
 - Mua tăm ủng hộ
 - Phát động cuộc thi viết thư UPU quốc tế lần thứ 44
3.Nhắc việc.
 - Thu nộp các loại quĩ .
 - Đi học phụ đạo đầy đủ và đúng giờ.
Ngày soạn :31/01/2015 .
SINH HOẠT LỚP TUẦN 24
 A.MỤC TIÊU. 
-Kiểm tra, đánh giá việc thực hiện nề nếp tuần 24.
-Đề ra phương hướng, hoạt động trong tuần 25
B .NỘI DUNG. 
 1 Kiểm điểm các hoạt động trong tuần 24.
 - Các tổ trưởng báo cáo kết quả thi đua 2
 - Lớp trưởng báo cáo thi đua.
 - Các tổ viên đóng góp ý kiến.
 - Xếp loại thi đua của các tổ.	
 + Nhất :Tổ 3 + Ba :Tổ 2 
 + Nhì :Tổ 1 
 * Giáo viên chủ nhiệm nhận xét chung.
 - Học tập .
+ Ưu điểm: Duy trì tương đối tốt mọi nề nếp .
 Có nhiều điểm tốt và giờ học tốt.
 +Nhược điểm:.
 Nhiều HS nam còn lười ghi bài và học bài cũ.(Phúc, Khoa ,Chung, Minh, Hải)
 Trong giờ học nhiều em còn MTT, lưòi phát biểu, nói chuyện riêng.
- Lao động và các hoạt động khác. 
+ Nếp tập TDGG còn chậm, một số em tập chưa đều , 
 +Chăm sóc tốt công trình măng non.
 + Vệ sinh lớp học sạch sẽ ..
 + Giờ TB còn nhiều em MTT.
 +Y thức bảo vệ cơ sở vật chất chưa cao.
2.Phương hướng hoạt động trong tuần 25
 -Duy trì và phát huy các kết quả đã đạt được.
 -Sửa chữa các nhược điểm còn tồn tại.
 - Duy trì nềp học phụ đạo nghiêm túc .
 - Chấm dứt hiện tượng lười ghi bài và thiếu khăn quàng.
3.Nhắc việc.
 - Thu nộp các loại quĩ .
 - Đi học phụ đạo đầy đủ và đúng giờ.
Ngày soạn :7/2/2015
SINH HOẠT LỚP TUẦN 25
 A.MỤC TIÊU. 
-Kiểm tra, đánh giá việc thực hiện nề nếp tuần 25
-Đề ra phương hướng, hoạt động trong tuần 26
B .NỘI DUNG. 
 1 Kiểm điểm các hoạt động trong tuần 25.
 - Các tổ trưởng báo cáo kết quả thi đua 2
 - Lớp trưởng báo cáo thi đua.
 - Các tổ viên đóng góp ý kiến.
 - Xếp loại thi đua của các tổ.	
 + Nhất :Tổ 2 + Ba :Tổ 1 
 + Nhì :Tổ 3 
 Giáo viên chủ nhiệm nhận xét chung.
 * Học tập .
- Ưu điểm: Duy trì tương đối tốt mọi nề nếp .
 Có nhiều giờ học tốt
 - Nhược điểm:.
 + Còn một số giờ học bị xếp loại chưa tốt.
 + Một số em còn đi học muộn.( An, Thắng, Hồng Anh)
 +Trong giờ học nhiều em còn MTT, nói chuyện riêng.
* Lao động và các hoạt động khác. 
+Duy trì tương đối tốt nếp tập TDGG . 
+Chăm sóc tốt công trình măng non.
 + Vệ sinh lớp học sạch sẽ ..
 + Giờ TB còn nhiều em MTT, đi lại trong lớp tự do.
 + Một số em còn thiếu mũ calô , khăn quàng, đi muộn.
2.Phương hướng hoạt động trong tuần 26.
 -Duy trì và phát huy các kết quả đã đạt được.
 -Sửa chữa các nhược điểm còn tồn tại.
 - Duy trì nềp học phụ đạo nghiêm túc .
 - Chấm dứt hiện tượng đi muộn và thiếu khăn quàng.
3.Nhắc việc.
 - Thu nộp các loại quĩ .
 - Đi học phụ đạo đầy đủ và đúng giờ.
Ngày soạn :14/2/2015
SINH HOẠT LỚP TUẦN 26
 A.MỤC TIÊU. 
-Kiểm tra, đánh giá việc thực hiện nề nếp tuần 26.
-Đề ra phương hướng, hoạt động trong tuần 27
B .NỘI DUNG. 
 1 Kiểm điểm các hoạt động trong tuần 26.
 - Các tổ trưởng báo cáo kết quả thi đua 2
 - Lớp trưởng báo cáo thi đua.
 - Các tổ viên đóng góp ý kiến.
 - Xếp loại thi đua của các tổ.	
 + Nhất :Tổ 3 + Ba :Tổ 2 
 + Nhì :Tổ 1 
 Giáo viên chủ nhiệm nhận xét chung.
 * Học tập .
- Ưu điểm: + Duy trì tương đối tốt mọi nề nếp .
 + Có nhièu điểm tốt và giờ học tốt.
 - Nhược điểm:.
 + Còn một số em ý thức HT chưa tốt.
 + Một số em lười ghi bài ( Phúc, Minh, Chung)
 * Lao động và các hoạt động khác. 
 + Giờ TB nhiều em MTT, ra khỏi chỗ tự do.
 + Vẫn còn hiện tượng đi muộn và không mặc đồng phục.
+Duy trì tương đối tốt nếp tập TDGG . 
+Chăm sóc tốt công trình măng non.
 + Vệ sinh lớp học sạch sẽ ..
 + Một số em còn thiếu mũ calô , khăn quàng, 
2.Phương hướng hoạt động trong tuần 27.
 - Duy trì và phát huy các kết quả đã đạt được.
 - Sửa chữa các nhược điểm còn tồn tại.
 - Duy trì nềp học phụ đạo nghiêm túc .
 - Triển khai viết thư UPU.
 - Hoàn thiện tiền báo tết
 - Nộp tranh về chúng em lớn lên cùng đất nước
3.Nhắc việc.
 - Thu nộp các loại quĩ .
 - Đi học phụ đạo đầy đủ và đúng giờ.
 - Nghỉ tết an toàn, chú ý ôn bài trong thời gian nghỉ tết
Ngày soạn :28/02/2015 
SINH HOẠT LỚP TUẦN 27
 A.MỤC TIÊU. 
-Kiểm tra, đánh giá việc thực hiện nề nếp tuần 27
-Đề ra phương hướng, hoạt động trong tuần 28
B .NỘI DUNG. 
 1 Kiểm điểm các hoạt động trong tuần 27.
 - Các tổ trưởng báo cáo kết quả thi đua 2
 - Lớp trưởng báo cáo thi đua.
 - Các tổ viên đóng góp ý kiến.
 - Xếp loại thi đua của các tổ.	
 + Nhất :Tổ 2 + Ba :Tổ 2 
 + Nhì :Tổ 3 
 Giáo viên chủ nhiệm nhận xét chung.
 * Học tập .
- Ưu điểm: + Duy trì tương đối tốt mọi nề nếp .
 - Nhược điểm:.
 + Còn một số em ý thức HT chưa tốt.
 + Một số em lười ghi bài ( Hải, Phúc, Minh)
 * Lao động và các hoạt động khác. 
 + Giờ TB nhiều em MTT, ra khỏi chỗ tự do.
 + Vẫn còn hiện tượng đi muộn và không mặc đồng phục.
+Duy trì tương đối tốt nếp tập TDGG . 
+Chăm sóc tốt công trình măng non.
 + Vệ sinh lớp học sạch sẽ ..
2.Phương hướng hoạt động trong tuần 28
 - Duy trì và phát huy các kết quả đã đạt được.
 - Sửa chữa các nhược điểm còn tồn tại.
 - Duy trì nềp học phụ đạo nghiêm túc .
 - Hoàn thành tiền báo tết và vẽ tranh về chúng em lớn lên cùng đất nước
 - Tập văn nghệ, triển khai làm báo tường chào mừng ngày 8/3 và 26/3.
3.Nhắc việc.
 - Thu nộp các loại quĩ .
 - Đi học phụ đạo đầy đủ và đúng giờ.
Ngày soạn :7/3/2015
SINH HOẠT LỚP TUẦN 28
 A.MỤC TIÊU. 
-Kiểm tra, đánh giá việc thực hiện nề nếp tuần 28.
-Đề ra phương hướng, hoạt động trong tuần 29
B .NỘI DUNG. 
 1 Kiểm điểm các hoạt động trong tuần 28
 - Các tổ trưởng báo cáo kết quả thi đua 2
 - Lớp trưởng báo cáo thi đua.
 - Các tổ viên đóng góp ý kiến.
 - Xếp loại thi đua của các tổ.	
 + Nhất :Tổ 3 + Ba :Tổ 2 
 + Nhì :Tổ 1 
 Giáo viên ch

File đính kèm:

  • docgiao_an_sinh_hoat_7_20150725_102652.doc
Giáo án liên quan