Giáo án Quốc phòng an ninh lớp 10

BÀI 4. ĐỘI NGŨ ĐƠN VỊ (TIẾT 2)

PHẦN 1: Ý ĐỊNH GIẢNG DẠY.

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU :

1. Mục đích:

a. Về kiến thức:

- Hiểu được ý nghĩa, thứ tự động tác tập hợp các đội hình cơ bản của tiểu đội.

- Biết điều khiển (chỉ huy) tập hợp các đội hình cơ bản của tiểu đội. Thành thạo động tác đội ngũ từng người không có súng.

b. Về kĩ năng:

- Thực hành được động tác tập hợp các bước của tiểu đội hàng dọc .Biết vận dụng linh hoạt vào quá trình học tập, sinh hoạt tại trường.

c. Ý thức:

 - Tự giác rèn luyện để thành thạo các bước tập hợp đội hình tiểu đội.

 - Rèn luyện ý thức tổ chức kỉ luật, sắn sàng chấp hành mọi nhiệm vụ được giao.

2- Yêu cầu: Học sinh thực hiện tương đối đúng các bước tập hợp tiểu đội.

 

doc98 trang | Chia sẻ: dung89st | Ngày: 10/05/2016 | Lượt xem: 582 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Giáo án Quốc phòng an ninh lớp 10, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
...................
Ngày 18 tháng 11 năm 2012
 TIếT 15 (ppct)
Bài 4. đội ngũ đơn vị (tiết 1)
Phần 1: ý định giảng dạy.
I. Mục đích, yêu cầu :
1. Mục đích:
a. Về kiến thức:
- Hiểu được ý nghĩa, thứ tự động tác tập hợp các đội hình cơ bản của tiểu đội.
- Biết điều khiển (chỉ huy) tập hợp các đội hình cơ bản của tiểu đội. Thành thạo động tác đội ngũ từng người không có súng.
b. Về kĩ năng:
- Thực hành được động tác tập hợp các bước của tiểu đội hàng ngang .Biết vận dụng linh hoạt vào quá trình học tập, sinh hoạt tại trường. 
c. ý thức:
 - Tự giác rèn luyện để thành thạo các bước tập hợp đội hình tiểu đội.
 - Rèn luyện ý thức tổ chức kỉ luật, sắn sàng chấp hành mọi nhiệm vụ được giao. 
2- Yêu cầu: 
Học sinh thực hiện tương đối đúng các bước tập hợp tiểu đội.
II. Nội dung và trọng tâm:
1. Nội dung:
- Đội hình tiểu đội hàng ngang.
2-Trọng tâm:
- Đội hình tiểu đội 1 hàng ngang.
III- thời gian: 45 phút.
- Nhận lớp: 3 phút.
- Lên lớp : 10 phút.
- Luyện tập: 25 phút.
- Hội thao: 5 phút.
- Xuống lớp: 2 phút.
IV- Tổ chức và phương pháp:
1. Tổ chức:
- Lên lớp .
- Luyện tập.
- Hội thao.
2.Phương pháp:
- Giáo viên : Thực hiện theo 3 bước.
- Học sinh: Phân nhóm tập luyện.
V- địa điểm:
- Bãi tâp.
vi- vật chất:
1.Vật chất phục vụ dạy và học:
- Sử dụng tranh ảnh đội ngũ đơn vị.
2.Tài liệu căn cứ biên soạn giáo án, học tập nghiên cứu:
- Nghiên cứu kĩ bài 4 trong SGK và các tài liệu liên quan.
- Chuẩn bị và bồi dưỡng đội mẫu phù hợp với từng loại đội hình.
- Tranh phóng to sơ đồ đội ngũ đơn vị (nội dung các hình vẽ trong SGK).
- Thực hiện thuần thục các động tác, kết hợp nhuần nhuyễn giữa trình bày bằng lời và thực hiện động tác.
Phần ii: thực hành giảng bài.
i-tổ chức giảng bài: 3 phút.
1. Xác định vị trí tập hợp:
 Tập trung lớp học, kiểm tra quân số, cơ sỏ vật chất bảo đảm phục vụ cho học tập, trang phục của HS.
2. Phổ biến các quy định:
- ở thao trường đối với từng bài tập (đi lại, vệ sinh, sẵn sàng chiến đấu).
- Quy ước luyện tập: Vị trí tập luyện của các tiểu đội.
3.Kiểm tra bài cũ: không. 
4. Phổ biến ý định giảng dạy : 
- Tên bài : Đội ngũ từng người không có súng.
- Nội dung tiêu đề từ nội dung I đến nội dung IV của ý định bài giảng .
II- thực hành giảng bài : 40 phút.
Lên lớp : 10 phút..
Nội dung -Thời gian
Phương pháp
Vật chất
Đội ngũ tiểu đội:
1- Đội hình tiểu đội hàng ngang:
- ý nghĩa :
- Động tác :
a.Đội hình tiểu đội 1 hàng ngang:
Bước 1: Tập hợp đội hình.
- Khẩu lệnh:
- Động tác: + Tiểu đội trưởng.
 + Chiến sĩ.
 Bước 2: Điểm số.
- Khẩu lệnh:
- Động tác: + Tiểu đội trưởng.
 + Chiến sĩ.
 Bước 3: Chỉnh đốn hàng ngũ.
- Khẩu lệnh:
- Động tác: + Tiểu đội trưởng.
 + Chiến sĩ.
 Bước 4 : Giải tán.
- Khẩu lệnh:
- Động tác: + Tiểu đội trưởng.
 + Chiến sĩ.
b.Đội hình tiểu đội 2 hàng ngang:
- ý nghĩa :
- Động tác :
 Bước 1: Tập hợp đội hình.
- Khẩu lệnh:
- Động tác: + Tiểu đội trưởng.
 + Chiến sĩ.
Bước 2: Chỉnh đốn hàng ngũ.
- Khẩu lệnh:
- Động tác: + Tiểu đội trưởng.
 + Chiến sĩ.
Bước 3: Giải tán.
- Khẩu lệnh:
- Động tác: + Tiểu đội trưởng.
 + Chiến sĩ.
- Giáo viên : Thực hiện theo 3 bước.
+ Bước 1: Sắp xếp đội hình tiểu đội 1 hàng ngang.
+ Bước 2: Làm động tác chỉ huy tiểu đội chậm theo các bước, kết hợp phân tich.
+ Bước 3: Làm tổng hợp các bước chỉ huy tiểu đội.
- HS : Nghe, quan sát ghi nhớ khẩu lệnh, động tác.
- Giáo viên : Thực hiện theo 3 bước.
+ Bước 1: Sắp xếp đội hình tiểu đội 2 hàng ngang.
+ Bước 2: Làm động tác chỉ huy tiểu đội chậm theo các bước, kết hợp phân tich.
+ Bước 3: Làm tổng hợp các bước chỉ huy tiểu đội.
- HS : Nghe, quan sát ghi nhớ khẩu lệnh, động tác.
Giáo viên sử dụng sơ đồ Đội ngũ tiểu đội.
Giáo viên sử dụng sơ đồ Đội ngũ tiểu đội.
2- Tổ chức luyện tập:25phút.
Buổi
Nội dung
Thời gian
Tổ chức & phương pháp
Vị trí và hướng tập
Ký tín hiệu luyện tập
Người phụ trách
Vật chất
1
a.Đội hình tiểu đội 1 hàng ngang
15ph
Từng tiểu đội
Tránh ánh nắng chiếu vào gáy
Khẩu lệnh
Tiểu đội trưởng
SGK
b.Đội hình tiểu đội 2 hàng ngang 
10ph 
Từng tiểu đội
Tránh ánh nắng chiếu vào gáy
Khẩu lệnh
Tiểu đội trưởng
SGK
3- Hội thao: 5 phút.
- Nội dung: Thực hiện chỉ huy đội hình tiểu đội hàng ngang.
- Tổ chức và phương pháp: Mỗi tiểu đội 9 em, thực hiện dưới sự chỉ huy của tiểu đội trưởng.
- Thời gian: 5 phút.
- Những quy định: Vị trí, hướng tập.
Giáo viên nhận xét, cho điểm từng tiểu đội.
Phần iiI. Tổng kết tiết học - 2 phút.
a. Củng cố, hệ thống nội dung. 
 + Các bước tập trung Đội ngũ tiểu đội 1, 2 hàng ngang.
b.Dặn dò:
c. Nhận xét, xuống lớp.
* Rút kinh nghiệm:
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Ngày 19 tháng 11 năm 2012
 TIếT 16 (ppct)
Bài 4. đội ngũ đơn vị (tiết 2)
Phần 1: ý định giảng dạy.
I. Mục đích, yêu cầu :
1. Mục đích:
a. Về kiến thức:
- Hiểu được ý nghĩa, thứ tự động tác tập hợp các đội hình cơ bản của tiểu đội. 
- Biết điều khiển (chỉ huy) tập hợp các đội hình cơ bản của tiểu đội. Thành thạo động tác đội ngũ từng người không có súng.
b. Về kĩ năng:
- Thực hành được động tác tập hợp các bước của tiểu đội hàng dọc .Biết vận dụng linh hoạt vào quá trình học tập, sinh hoạt tại trường. 
c. ý thức:
 - Tự giác rèn luyện để thành thạo các bước tập hợp đội hình tiểu đội.
 - Rèn luyện ý thức tổ chức kỉ luật, sắn sàng chấp hành mọi nhiệm vụ được giao. 
2- Yêu cầu: Học sinh thực hiện tương đối đúng các bước tập hợp tiểu đội.
II. Nội dung và trọng tâm:
1. Nội dung:
- Đội hình tiểu đội 1-2 hàng dọc.
2-Trọng tâm: Đội hình tiểu đội 1 hàng dọc.
III- thời gian: 45 phút.
IV- Tổ chức và phương pháp:
1. Tổ chức: - Lên lớp .
 - Luyện tập.
 - Hội thao.
2.Phương pháp:
- Giáo viên : Thực hiện theo 3 bước.
- Học sinh: Phân nhóm tập luyện.
V- địa điểm: - Bãi tâp.
vi- vật chất:
1.Vật chất phục vụ dạy và học:
- Giáo viên sử dụng sơ đồ Đội ngũ tiểu đội 1-2 hang dọc.
2.Tài liệu căn cứ biên soạn giáo án, học tập nghiên cứu:
- Nghiên cứu kĩ bài 4 trong SGK và các tài liệu liên quan.
- Chuẩn bị và bồi dưỡng đội mẫu phù hợp với từng loại đội hình.
- Tranh phóng to sơ đồ đội ngũ đơn vị (nội dung các hình vẽ trong SGK).
Phần ii: thực hành giảng bài.
i-tổ chức giảng bài: 5 phút.
1. Xác định vị trí tập hợp:
 Tập trung lớp học, kiểm tra quân số, cơ sỏ vật chất bảo đảm phục vụ cho học tập, trang phục của HS.
2. Phổ biến các quy định:
- ở thao trường đối với từng bài tập (đi lại, vệ sinh, sẵn sàng chiến đấu).
- Quy ước luyện tập: Vị trí tập luyện của các tiểu đội.
3.Kiểm tra bài cũ:
- Các bước tập trung Đội ngũ tiểu đội 1-2 hàng ngang?(2HS).
 4. Phổ biến ý định giảng dạy : 
- Tên bài : Đội ngũ đơn vị.
- Nội dung tiêu đề từ nội dung I đến nội dung IV của ý định bài giảng .
II- thực hành giảng bài : 35 phút.
1. Lên lớp : 10 phút..
Nội dung -Thời gian
Phương pháp
Vật chất
I. Đội ngũ tiểu đội:
2- Đội hình tiểu đội hàng dọc:
- ý nghĩa :
- Động tác :
a.Đội hình tiểu đội 1 hàng dọc:
Bước 1: Tập hợp đội hình.
- Khẩu lệnh:
- Động tác: + Tiểu đội trưởng.
 + Chiến sĩ.
 Bước 2: Điểm số.
- Khẩu lệnh:
- Động tác: + Tiểu đội trưởng.
 + Chiến sĩ.
 Bước 3: Chỉnh đốn hàng ngũ.
- Khẩu lệnh:
- Động tác: + Tiểu đội trưởng.
 + Chiến sĩ.
 Bước 4 : Giải tán.
- Khẩu lệnh:
- Động tác: + Tiểu đội trưởng.
 + Chiến sĩ.
b.Đội hình tiểu đội 2 hàng dọc:
- ý nghĩa :
- Động tác :
 Bước 1: Tập hợp đội hình.
- Khẩu lệnh:
- Động tác: + Tiểu đội trưởng.
 + Chiến sĩ.
Bước 2: Chỉnh đốn hàng ngũ.
- Khẩu lệnh:
- Động tác: + Tiểu đội trưởng.
 + Chiến sĩ.
Bước 3: Giải tán.
- Khẩu lệnh:
- Động tác: + Tiểu đội trưởng.
 + Chiến sĩ.
- Giáo viên : Thực hiện theo 3 bước.
+ Bước 1: Sắp xếp đội hình tiểu đội 1 hàng dọc.
+ Bước 2: Làm động tác chỉ huy tiểu đội chậm theo các bước, kết hợp phân tich.
+ Bước 3: Làm tổng hợp các bước chỉ huy tiểu đội.
- HS : Nghe, quan sát ghi nhớ khẩu lệnh, động tác.
- Giáo viên : Thực hiện theo 3 bước.
+ Bước 1: Sắp xếp đội hình tiểu đội 2 hàng dọc.
+ Bước 2: Làm động tác chỉ huy tiểu đội chậm theo các bước, kết hợp phân tich.
+ Bước 3: Làm tổng hợp các bước chỉ huy tiểu đội.
- HS : Nghe, quan sát ghi nhớ khẩu lệnh, động tác.
Giáo viên sử dụng sơ đồ Đội ngũ tiểu đội.
Giáo viên sử dụng sơ đồ Đội ngũ tiểu đội.
2- Tổ chức luyện tập: 23 phút.
Buổi
Nội dung
Thời gian
Tổ chức & phương pháp
Vị trí và hướng tập
Ký tín hiệu luyện tập
Người phụ trách
Vật chất
1
a.Đội hình tiểu đội 1 hàng dọc.
13ph
Từng tiểu đội
Tránh ánh nắng chiếu vào gáy
Khẩu lệnh
Tiểu đội trưởng
SGK
b.Đội hình tiểu đội 2 hàng dọc .
10ph 
Từng tiểu đội
Tránh ánh nắng chiếu vào gáy
Khẩu lệnh
Tiểu đội trưởng
SGK
3- Hội thao: 5 phút.
- Nội dung: Thực hiện chỉ huy đội hình tiểu đội hàng dọc.
- Tổ chức và phương pháp: Mỗi tiểu đội 9 em, thực hiện dưới sự chỉ huy của tiểu đội trưởng.
- Thời gian: 5 phút.
- Những quy định: Vị trí, hướng tập.
Giáo viên nhận xét, cho điểm từng tiểu đội.
Phần iiI. Tổng kết tiết học - 2 phút.
a. Củng cố, hệ thống nội dung. 
 + Các bước tập trung Đội ngũ tiểu đội 1, 2 hàng dọc.
b.Dặn dò:
c. Nhận xét, xuống lớp.
* Rút kinh nghiệm:
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Ngày 01 tháng 12 năm 2012
 TIếT 17 (ppct)
Bài 4. đội ngũ đơn vị (tiết 3)
Phần 1: ý định giảng dạy.
I. Mục đích, yêu cầu :
1. Mục đích:
a. Về kiến thức:
- Hiểu được các trường hợp vận dụng khi thực hiện động tác Tiến, lùi, Qua phải, qua trái; Giãn đội hình, thu đội hình; Ra khỏi hàng, về vị trí. Đồng thời ở cương vị tiểu đội trưởng, HS biết cách chỉ huy tiểu đội Tiến, lùi, Qua phải, qua trái; Giãn đội hình, thu đội hình; Ra khỏi hàng, về vị trí.
- Biết điều khiển (chỉ huy) tập hợp các đội hình cơ bản của tiểu đội. Thành thạo động tác đội ngũ từng người không có súng.
b. Về kĩ năng:
Thực hành được động tác: Tiến, lùi, Qua phải, qua trái; Giãn đội hình, thu đội hình; Ra khỏi hàng, về vị trí, trên cương vị chiến sĩ, tiểu đội trưởng. Biết vận dụng linh hoạt vào quá trình học tập, sinh hoạt tại trường.
c. ý thức:
 - Tự giác rèn luyện để thành thạo động tác.
 - Rèn luyện ý thức tổ chức kỉ luật, sắn sàng chấp hành mọi nhiệm vụ được giao. 
2- Yêu cầu: 
Học sinh thực hiện tương đối đúng các bước tập hợp tiểu đội.
II. Nội dung và trọng tâm:
1. Nội dung:
- Tiến, lùi; Qua phải, qua trái; 
- Giãn đội hình, thu đội hình; 
- Ra khỏi hàng, về vị trí
 2-Trọng tâm: Giãn đội hình, thu đội hình;
III- thời gian: : 45 phút.
- Nhận lớp: 3 phút.
- Lên lớp : 10 phút.
- Luyện tập: 25 Phút.
- Hội thao: 5 phút.
- Xuống lớp: 2 phút.
IV- Tổ chức và phương pháp:
1. Tổ chức: - Lên lớp .
 - Luyện tập.
 - Hội thao.
2.Phương pháp: - Giáo viên : Thực hiện theo 3 bước.
 - Học sinh: Phân nhóm tập luyện.
V- địa điểm: Bãi tâp.
vi- vật chất:
1.Vật chất phục vụ dạy và học:
- Giáo viên sử dụng sơ đồ Đội ngũ tiểu đội 1-2 hang ngang.
2.Tài liệu căn cứ biên soạn giáo án, học tập nghiên cứu:
- Nghiên cứu kĩ bài 4 trong SGK và các tài liệu liên quan.
- Chuẩn bị và bồi dưỡng đội mẫu phù hợp với từng loại đội hình.
- Tranh phóng to sơ đồ đội ngũ đơn vị (nội dung các hình vẽ trong SGK).
- Thực hiện thuần thục các động tác, kết hợp nhuần nhuyễn giữa trình bày bằng lời và thực hiện động tác.
Phần ii: thực hành giảng bài.
i-tổ chức giảng bài: 3 phút.
1. Xác định vị trí tập hợp:
 Tập trung lớp học, kiểm tra quân số, cơ sỏ vật chất bảo đảm phục vụ cho học tập, trang phục của HS.
2. Phổ biến các quy định:
- ở thao trường đối với từng bài tập (đi lại, vệ sinh, sẵn sàng chiến đấu).
- Quy ước luyện tập: Vị trí tập luyện của các tiểu đội.
3.Kiểm tra bài cũ:
- Em hãy tập trung Đội ngũ tiểu đội 1-2 hàng dọc? 2H(S).
 4. Phổ biến ý định giảng dạy : 
- Tên bài : Đội ngũ đơn vị.
- Nội dung tiêu đề từ nội dung I đến nội dung IV của ý định bài giảng .
II- thực hành giảng bài : 35phút.
1. Lên lớp : 10 phút..
Nội dung -Thời gian
Phương pháp
Vật chất
I. Đội ngũ tiểu đội:
3. Tiến, lùi, Qua phải, qua trái; 
+ ý nghĩa :
- Động tác :
+ Khẩu lệnh:
+ Động tác: 
4. Giãn đội hình, thu đội hình; 
+ ý nghĩa :
- Động tác :
+ Khẩu lệnh:
+ Động tác: + Tiểu đội trưởng.
 + Chiến sĩ.
5. Ra khỏi hàng, về vị trí.
+ ý nghĩa :
- Động tác :
+ Khẩu lệnh:
+ Động tác: 
- Giáo viên : Thực hiện theo 2 bước.
+ Bước 1. Làm nhanh động tác + Bước 2. Làm chậm có phân tích động tác.
- HS : Nghe, quan sát ghi nhớ khẩu lệnh, động tác.
- Giáo viên : Thực hiện theo 3 bước.
+ Bước 1: Sắp xếp đội hình 
+ Bước 2. Làm nhanh động tác 
+ Bước 3: Làm chậm có phân tích động tác.
- HS : Nghe, quan sát ghi nhớ khẩu lệnh, động tác.
- Giáo viên : Thực hiện theo 2 bước.
+ Bước 1. Làm nhanh động tác + Bước 2. Làm chậm có phân tích động tác.
- HS : Nghe, quan sát ghi nhớ khẩu lệnh, động tác.
Sử dụng tranh ảnh đội ngũ
từng người
không
có súng 
Sử dụng tranh ảnh đội ngũ
từng người
không
có súng 
2- Tổ chức luyện tập: 25 phút.
Buổi
Nội dung
Thời gian
Tổ chức & phương pháp
Vị trí và hướng tập
Ký tín hiệu luyện tập
Người phụ trách
Vật chất
1
1.Tiến,lùi;Qua phải, qua trái;
 6ph
Từng tiểu đội
Tránh ánh nắng chiếu vào gáy
Khẩu lệnh
Tiểu đội trưởng
SGK
2. Giãn đội hình, thu đội hình;
13ph
Từng tiểu đội
Tránh ánh nắng chiếu vào gáy
Khẩu lệnh
Tiểu đội trưởng
SGK
3. Ra khỏi hàng, về vị trí.
6ph
3- Hội thao: 5 phút.
- Nội dung: Thực hiện các nội dung vừa học.
- Tổ chức và phương pháp: Mỗi tiểu đội 9 em, thực hiện dưới sự chỉ huy của tiểu đội trưởng.
- Thời gian: 5 phút.
- Những quy định: Tuỳ theo mức độ giáo viên cho điểm từng tiểu đội.
III- Kết thúc bài giảng: 2 phút.
- Giảiđáp thắc mắc,
- Hệ thống nội dung.
- Cho câu hỏi để học sinh ôn luyên.
- Nhận xét buổi học.
- Kiểm tra vật chất,học cụ.
* Rút kinh nghiệm:
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Ngày 07 tháng 12 năm 2012
TIếT 18 (ppct)
Kiểm tra học kỳ i
I. mục tiêu ,yêu cầu:
1. Mục tiêu:
 Để củng cố, rốn luyện kỹ năng cho HS, qua đú nhằm đỏnh giỏ kết quả học tập của cỏc em .
2. Yờu cầu:
Thực hiện theo nội dung yờu trong đề, đỳng kỹ thuật động tỏc.
ii. địa điểm , thời gian:
Địa điểm: Bãi tập.
Thời gian: 45 phút.
iii. NộI DUNG,Hình thức kiểm tra:
1. Nội dung: Bài 3 và bài 4
2. Hình thức: Kiểm tra thực hành.
iv. phương pháp kiểm tra:
Nội dung
Phương phỏp
I. Phần mở đầu
- Nhận lớp
- Ghi nhận sĩ số
- Phổ biến mục đớch, yờu cầu
- GV và HS làm thủ tục nhận lớp
	 GV
 x x x x x x x x x (LT)
x x x x x x x x
x x x x x x x x
x x x x x x x x
(Đội hỡnh nhận lớp)
II. Phần cơ bản
1. Nội dung kiểm tra:
a. Phần đội ngũ từng người khụng cú sỳng
Đề 1: Đi đều, đứng lại, tiến lựi, qua phải, qua trỏi.
Đề 2: Chào, chào bờn phải, bờn trỏi, nửa bờn phải, bờn trỏi, ngồi xuống, đứng dậy.
Đề 3: Nghiờm, nghỉ, chạy đều, đứng lại.
b. Phần đội ngũ đơn vị
Đề 4: Tập hợp đội hỡnh tiểu đội 1 hàng ngang,2 hàng ngang.
Đề 5: Tập hợp đội hỡnh tiểu đội 1 hàng dọc, 2 hàng dọc.
2. Phương phỏp:
- Gọi lần lượt từng em lờn bốc thăm đề và thực hiện:
3. Thang điểm:
a. Phần đội ngũ từng người khụng cú sỳng
Thang điểm
chất lượng kỹ thuật
9-10
Hoàn thành nội dung + kỹ thuật động tỏc đỳng, đẹp
7-8
Hoàn thành nội dung + Kỹ thuật động tỏc đỳng
5- 6
1 nội dung chưa hoàn thành + kỹ thuật động tỏc khỏ
3-4
1 nội dung chưa hoàn thành + sai kỹ thuật động tỏc
2-1
2 nội dung chưa hoàn thành + Kỹ thuật động tỏc sai
b. Phần đội ngũ đơn vị
Thang điểm
Chất lượng kỹ thuật
9-10
Đỳng cỏc bước + Tỏc phong chỉ huy tốt
7-8
Đỳng cỏc bước + Tỏc phong chỉ huy khỏ
5-6
Đỳng cỏc bước+ Tỏc phong chỉ huy TB
3-4
Sai (thiếu) cỏc bước + Tỏc phong chỉ huy TB
1-2
Sai cỏc bước+ Tỏc phong chỉ huy yếu
 GV
€HS
 €€€€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€€€
 (Đội hỡnh kiểm tra)
- GV chấm theo thang điểm
HS lần lượt lờn bốc thăm và thực hiện động tỏc
 GV
€HS
 €€€€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€€€
 (Đội hỡnh kiểm tra)
HS: Bốc thăm trúng phần đội ngũ đơn vị thì gọi thêm đọi hình phục vụ.
III Phần kết thỳc
Nhận xột
Dặn dũ, xuống lớp
Đọc điểm cho học sinh biết.
Ra bài tập về nhà.
GV và HS làm thủ tục xuống lớp 
 GV
 €€€€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€€€
* Rút kinh nghiệm:
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Ngày 16 tháng 12 năm 2012
 TIếT 19 (ppct)
Bài 4. đội ngũ đơn vị (tiết 4)
Phần 1: ý định giảng dạy.
I. Mục đích, yêu cầu :
1. Mục đích:
a. Về kiến thức:
- Hiểu được ý nghĩa, thứ tự động tác tập hợp các đội hình cơ bản của tiểu đội. 
- Hiểu được các trường hợp vận dụng khi thực hiện động tác này, đồng thời ở cương vị tiểu đội trưởng, HS biết cách chỉ huy tiểu đội Tiến, lùi, Qua phải, qua trái; Giãn đội hình, thu đội hình; Ra khỏi hàng, về vị trí.
b. Về kĩ năng:
- Biết điều khiển (chỉ huy) tập hợp các đội hình cơ bản của tiểu đội. Thành thạo động tác đội ngũ từng người không có súng.
- Biết vận dụng linh hoạt vào quá trình học tập, sinh hoạt tại trường, có ý thức tổ chức kỉ luật, tác phong nhanh nhẹn, khẩn trương, tự giác chấp hành Điều lệnh Đội ngũ và các nội dung của nhà trường.
c. ý thức:
 - Tự giác rèn luyện để thành thạo các bước tập hợp đội hình tiểu đội.
 - Rèn luyện ý thức tổ chức kỉ luật, sắn sàng chấp hành mọi nhiệm vụ được giao. 
2- Yêu cầu: 
Học sinh thực hiện tương đối đúng các bước tập hợp tiểu đội.
II. Nội dung và trọng tâm:
1. Nội dung:
- Tập hợp tiểu đội hàng ngang, hàng dọc.
- Tiến, lùi; Qua phải, qua trái; Giãn đội hình, thu đội hình; Ra khỏi hàng, về vị trí
 2-Trọng tâm: - Tập hợp tiểu đội hàng ngang.
III- thời gian: - Tổng số: 45 phút.
- Nhận lớp: 3 phút.
- Lên lớp : 5 phút.
- Luyện tập: 30 Phút.
- Hội thao: 5 phút.
- Xuống lớp: 2 phút.
IV- Tổ chức và phương pháp:
1. Tổ chức: - Lên lớp .
 - Luyện tập.
 - Hội thao.
2.Phương pháp:
- Giáo viên : Nhắc lại nội dung.
- Học sinh: Phân nhóm tập luyện.
V- địa điểm: - Bãi tâp.
vi- vật chất:
1.Vật chất phục vụ dạy và học:
2.Tài liệu căn cứ biên soạn giáo án, học tập nghiên cứu:
- Nghiên cứu kĩ bài 4 trong SGK và các tài liệu liên quan.
Phần ii: thực hành giảng bài.
i-tổ chức giảng bài: 3 phút.
1. Xác định vị trí tập hợp:
 Tập trung lớp học, kiểm tra quân số, cơ sỏ vật chất bảo đảm phục vụ cho học tập, trang phục của HS.
2. Phổ biến các quy định:
3.Kiểm tra bài cũ:
- Em hãy tập trung Đội ngũ tiểu đội thực hiện giãn, thu đội hình hàng ngang?(2HS).
 4. Phổ biến ý định giảng dạy : 
- Tên bài : Đội ngũ đơn vị.
- Nội dung tiêu đề từ nội dung I đến nội dung IV của ý định bài giảng .
II- thực hành giảng bài : 35 phút.
Lên lớp : 5 phút.
Nội dung - Thời gian
Phương pháp
Vật chất.
I. Đội ngũ tiểu đội: 
 1-Tập hợp tiểu đội 1-2 hàng ngang. (2 phút)
 2-Tập hợp tiểu đội 1-2 hàng dọc.
(1 phút)
3-Tiến, lùi, Qua phải, qua trái; Giãn đội hình, thu đội hình; Ra khỏi hàng, về vị trí.(2 phút)
 - HS theo dõi, quan sát 

File đính kèm:

  • docgiao_an_quoc_phong_10_20150727_081145.doc
Giáo án liên quan