Giáo án Ngữ văn 8 - Tiết 87: Thuyết minh một danh lam thắng cảnh

H: Muốn viết được bài này, người viết cần có những kiến thức về những lĩnh vực?

H: Làm thế nào để có những kiến thức trên?

H: Bài viết này sắp xếp theo bố cục, trình tự nào?

H: Theo em, bài viết này có thiếu sót gì về bố cục? Cần bổ sung thêm những gì?

H: Bài viết đã dùng những phương pháp thuyết minh nào?

 

docx2 trang | Chia sẻ: hoanphung96 | Ngày: 02/09/2019 | Lượt xem: 128 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Ngữ văn 8 - Tiết 87: Thuyết minh một danh lam thắng cảnh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần : 22
Làm văn:
Tiết : 87
THUYẾT MINH MỘT DANH LAM THẮNG CẢNH
Mục tiêu cần đạt:
Kiến thức: 
Học sinh viết được bài văn thuyết minh về một danh lam thắng cảnh trên cơ sở chuẩn bị kĩ càng, hiểu biết sâu sắc và toàn diện về danh lam thắng cảnh đó.
Nắm được bố cục của bài thuyết minh theo đề tài này.
Kĩ năng: 
Học sinh rèn luyện được kĩ năng đọc sách, tra cứu, ghi chép tài liệu, quan sát trực tiếp danh lam thắng cảnh để chuẩn bị cho bài thuyết minh
Thái độ: có ý thức yêu mến,giữ gín, bảo vệ và phát huy các giá trị văn hóa, di tích lịch sử.
Phương pháp trọng tâm: Thuyết trình, vấn đáp, sơ đồ hóa, thảo luận nhóm, nêu vấn đề.
Các hoạt động dạy – học:
Hoạt động 1: Khởi động:
Kiểm tra bài cũ: Em hiểu thế nào là danh lam thắng cảnh? Cho một vài ví dụ?
Bài mới: Gv dẫn dắt vào bài:
Hoạt động của Thầy
Hoạt động của trò
Nội dung cần đạt
Hoạt động 2: HDHS tìm hiểu văn bản mẫu
Mục tiêu : Học sinh nắm được cách giới thiệu về một danh lam
Các kĩ năng quan sát, nghiên cứu, tra cứu, chuẩn bị tri thức cho bài văn thuyết minh
Phân tích được văn bản mẫu từ đó xây dựng được bố cục cần thiết cho bài văn theo đề tài này.
Phương pháp trọng tâm: Thuyết trình, vấn đáp, thảo luận nhóm, sơ đồ hóa kiến thức.
Thời gian dự kiến: 15’
Gọi hs đọc văn bản mẫu
H: Bài văn thuyết minh về đối tượng nào?
H: Có mấy đối tượng? các đối tượng có quan hệ với nhau như thế nào?
H: Đoạn 1 giới thiệu cho chúng ta những hiểu biết gì về Hồ Hoàn Kiếm?
H: Đoạn 2 giới thiệu cho chúng ta những hiểu biết gì về Đền Ngọc sơn? 
H: Muốn viết được bài này, người viết cần có những kiến thức về những lĩnh vực?
H: Làm thế nào để có những kiến thức trên?
H: Bài viết này sắp xếp theo bố cục, trình tự nào?
H: Theo em, bài viết này có thiếu sót gì về bố cục? Cần bổ sung thêm những gì?
H: Bài viết đã dùng những phương pháp thuyết minh nào?
Gọi học sinh đọc phần ghi nhớ
Đọc văn bản mẫu trên máy chiếu
Suy nghĩ – trả lời
Phát hiện – trả lời
Phát hiện – trả lời
Phát hiện – trả lời
Suy nghĩ – trả lời – ghi 
Suy nghĩ – trả lời- ghi 
- 
Thảo luận nhóm – trình bày
Suy nghĩ – trả lời
Đọc ghi nhớ
I.Giới thiệu một danh lam thắng cảnh:
1. Văn bản mẫu:
Hồ Hoàn Kiếm và Đền Ngọc Sơn
2. Nhận xét: 
a) Đối tượng thuyết minh : Hồ Hoàn Kiếm và Đền Ngọc Sơn
+ Hồ Hoàn Kiếm: Lịch sử - Tên gọi 
+ Đền Ngọc Sơn: Lịch sử - Tên gọi – Kiến trúc
b)Kiến thức: Lịch sử, Từ Hán Việt, văn hóa, lịch sử, kiến trúc.
c)Chuẩn bị : Nghiên cứu sách vở, tham quan, quan sát, ghi chép tài liệu
đ)Trình tự sắp xếp: không gian : Hồ - Đền – Bờ Hồ( hoạt động của người dân thủ đô)
e)Bố cục: Thiếu Mở - Kết
-Phần thân bài cần sắp xếp lại theo trình tự hợp lí.
f)Phương pháp thuyết minh: giải thích, liệt kê, dùng số liệu
2. Ghi nhớ:
Hoạt động 3 HDHS làm bài tập luyện
Mục tiêu: học sinh tạo lập được bố cục văn bản hoàn chỉnh cho bài văn thuyết minh về một danh lam thắng cảnh
Nắm được nhiệm vụ trong việc xây dựng bố cục bài văn
Phương pháp trọng tâm: thảo luận nhóm
Thời gian dự kiến: 15’
Yêu cầu học sinh lập lại bố cục cho bài thuyết minh về Hồ Hoàn Kiếm
Thảo luận nhóm – đại diện trình bày
II. Luyện tập:
Bố cục : 3 phần
Mở bài : giới thiệu cái nhìn bao quát về quần thể danh lam thắng cảnh Hồ Hoàn Kiếm
Thân bài:
Vị trí địa lí của danh lam thắng cảnh
Thắng cảnh đó có những ộ phận nào? Nguồn gốc, quá trình xây dựng, tôn tạo. lần lượt giải thích, mô tả từng phần
Không gian bao quanh Hồ: cây xanh, đường viền
Vị trí của thắng cảnh trong đời sống của nhân dân thủ đô, cả nước, du khách nước ngoài..
Kết bài: ý nghĩa lịch sử, văn hóa của thắng cảnh, bài học về giữ gìn, tôn tạo.
C – Hướng dẫn học bài ở nhà:
Học thuộc phần ghi nhớ
Chuẩn bị tài liệu, cho bài làm văn thuyết minh số 5 

File đính kèm:

  • docxBai_20_Thuyet_minh_ve_mot_danh_lam_thang_canh.docx
Giáo án liên quan