Giáo án Ngữ văn 8 - Tiết 3: Luyện tập làm đơn từ - Năm học 2015-2016

Ý kiến xác nhận

Của nhà trường

( bên nhận)

? Một bạn học sinh viết xin nghỉ học như sau:

 ĐƠN XIN NGHỈ HỌC

Kính gửi cô giáo chủ nhiệm.

 Hôm qua em đi học về, chẳng may em bị ngã xe đạp. Chân em bị đau nên em không thể đến lớp học được. Vì vậy em viết đơn này xin phép cô cho em nghỉ một vài buổi học, khi nào khỏi em sẽ tiếp tục đi học. Em xin hứa sẽ chép bài và làm bài tập đầy đủ.

 Em xin chân thành cảm ơn cô.

 

doc4 trang | Chia sẻ: hoanphung96 | Ngày: 03/09/2019 | Lượt xem: 175 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Ngữ văn 8 - Tiết 3: Luyện tập làm đơn từ - Năm học 2015-2016, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: / 9/2015
 Ngày dạy 8A: /9/2015
 8B: /9/2015
 Tiết 3 : LUYỆN TẬP LÀM ĐƠN TỪ 
 1. Mục tiêu 
 a.Kiến thức.
 - Thông qua tiết luyện tập giúp học sinh củng cố kiến thức về đơn từ.
 b. Kĩ năng.
 - Rèn kĩ năng tạo lập văn bản đơn từ đúng theo yêu cầu của văn bản hành chính.
 c. Thái độ.
 - Học sinh biết viết đơn từ trong cuộc sống.
 2. Chuẩn bị của gv và hs.
 a. Chuẩn bị của gv.
 - Nghiên cứu, soạn giáo án.
 b.Chuẩn bị của hs.
 - Học bài cũ, chuẩn bị bài mới.
 3.Tiến trình bài dạy
 a. Kiểm tra bài cũ (3’)
 * Câu hỏi : Người ta thường viết báo cáo để làm gì? Nêu hình thức trình bày của văn bản báo cáo?
 * Đáp án: 
 - Báo cáo thường là bản tổng hợp trình bày về tình hình, sự việc và các kết quả đạt được của 1 cá nhân hay tập thể.
 - Báo cáo cần trình bày trang trọng, rõ ràng và sáng sủa theo 1 số mục quy định sẵn.
Bài mới
 * Vào bài (1’): Chúng ta sẽ thực hành làm một số bài tập để củng cố thêm những kiến thức về đơn từ. 
 * Nội dung.
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Nội dung ghi bảng
? Em hãy viết đơn cho tình huống sau: Gia đình em chuyển chỗ ở, em muốn được học tiếp ở chỗ ở mới đến. ( viết đơn xin chuyển trường ).
Gv gọi hs đọc bài.
GV NX - sửa chữa - bổ sung.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG
Kính gửi: - Hiệu trưởng Trường (đi)...
- Hiệu trưởng Trường (đến)
 Tôi tên là........ phụ huynh của học sinh.......... sinh ngày........... Đang học lớp....... năm học 2015 -2016. Tại trường......... thuộc Huyện........... Tỉnh...
Nay xin chuyển đến học lớp...... năm học 2015-2016 tại trường....... Huyện.....Tỉnh......... Nay xin chuyển đến học lớp....
Năm học 2015-2016 tại trường...... Huyện....... Tỉnh.... Lý do.....................
Rất mong sự chấp thuận Quý Trường.
 , ngày .. tháng  năm 20. 
 Ký tên
Ý kiến xác nhận
Của nhà trường
( bên nhận)
? Một bạn học sinh viết xin nghỉ học như sau:
 ĐƠN XIN NGHỈ HỌC
Kính gửi cô giáo chủ nhiệm.
 Hôm qua em đi học về, chẳng may em bị ngã xe đạp. Chân em bị đau nên em không thể đến lớp học được. Vì vậy em viết đơn này xin phép cô cho em nghỉ một vài buổi học, khi nào khỏi em sẽ tiếp tục đi học. Em xin hứa sẽ chép bài và làm bài tập đầy đủ.
 Em xin chân thành cảm ơn cô.
 ? Theo em đơn trên thiếu mục nào?
GVbổ sung – chốt.
GV phát phiếu bài tập cho học sinh.
Gv cho học sinh thảo luận theo bàn và điền vào đơn theo mẫu.
GV gọi hs trình bày.
GV NX – bổ sung.
- HS làm bài tập.
- Đọc bài – sửa chữa.
- Học sinh suy nghĩ và trả lời.
- Hs thảo luận - điền thông tin.
1. Bài tập 1.( 16’)
2. Bài tập 2. (10’)
 Văn bản trên thiếu mục : Quốc hiệu, tên người viết, ngày tháng, chữ kí người viết đơn.
 3. Bài tập 3. ( 10’)
Viết đơn theo mẫu.
Củng cố, luyện tập (4’)
 ? Trong những nội dung sau, mục nào không bắt buộc phải có trong đơn?
Người gửi
Nơi gửi
Trình bày sự việc và nguyện vọng
Địa điểm làm đơn 
Hướng dẫn hs tự học bài ở nhà (1’)
Học bài cũ, hoàn thiện các bài tập.
Sưu tầm các loại đơn từ.
4. Rút kinh nghiệm sau giờ dạy 
 - Thời gian : ..........................................................................................................
................................................................................................................................
.................................................................................................................................
- Nội dung kiến thức : ............................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
................................................................................................................................
- Phương pháp : ......................................................................................................
MẪU SỐ 1
(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số: 30 /2012/TTLT- TTLT-BLĐTBXH-BNN&PTNT-BNV-BCT-BTTTT ngày 12 12 /2012)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐƠN ĐĂNG KÝ HỌC NGHỀ 
Họ và tên: ...................................................................................... : Nam, :Nữ
Sinh ngày.........tháng ..........năm ............ Dân tộc: .....................Tôn giáo:................................
Số CMTND: ....................................Nơi cấp:...................................Ngày cấp:............................
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:.............................................................................................
Chỗ ở hiện tại: .......................................................................................................................................
Trình độ học vấn: ....................................Điện thoại liên hệ: ..........................................................
Đối tượng theo Quyết định 1956/QĐ-TTg (Đề nghị đánh dấu vào1 trong 3 ô trống):
 Người có công với cách mạng, hộ nghèo, người dân tộc thiểu số, người tàn tật, người bị thu hồi đất canh tác.
 Người thuộc hộ cận nghèo.
 Đối tượng lao động nông thôn khác.
Tôi chưa được hỗ trợ học nghề theo chính sách của Quyết định 1956; chưa được hỗ trợ học nghề theo các chính sách khác của Nhà nước. Nay tôi làm đơn đăng ký học nghề: ..................................................................... do (CSDN):...........................................................
....................................................tổ chức đào tạo tại:......................................................................
Dự kiến việc làm sau khi học (Đề nghị đánh dấu vào 1 trong 4 ô trống): 
 Tự tạo việc làm Được doanh nghiệp, đơn vị bao tiêu sản phẩm Được doanh nghiệp, người sử dụng lao động ký hợp đồng lao động Đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.
Nếu được tham gia lớp học, tôi xin chấp hành nội quy lớp học, quy định của cơ sở dạy nghề.
Tôi xin cam đoan những thông tin trên hoàn toàn đúng sự thật, nếu có gì không đúng, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm./. 
Xác nhận của UBND cấp xã: ....
Xác nhận Ông (bà)  có hộ khẩu thường trú/tạm trú tại xã:...........
và thuộc diện đối tượng (1): ..
TM. UBND xã ..........
 (Ký tên và đóng dấu)
.........., ngày ..... tháng .... năm 20.....
Người viết đơn
(Ký, ghi rõ họ và tên)

File đính kèm:

  • docTiet 3- T.C V 8 (2).doc
Giáo án liên quan