Giáo án Môn Toán lớp 2

I. Mục tiêu :

 -Giúp học sinh củng cố về : Đọc viết, so sánh các số có hai chữ số.

 -Phân tích số có hai chữ số theo chục và đơn vị.

 -Giáo dục : Tính cẩn thận chính xác.

II. Đồ dùng dạy- học :

 GV : Bảng phụ kẻ BT 1,5.

 HS : Bảng con.

III. Các hoạt động dạy- học:

 1.Khởi động : (1 phút) Hát

 2.Kiểm tra bài cũ: (4 phút)

 -Cho hs nêu các số từ 0 đến 100.

 -Nhận xét ghi điểm

 3. Bài mới :

 a) Giới thiệu bài mới: “On tập các số đến 100 (TT)”

 b) Các hoạt động dạy học :

 

doc368 trang | Chia sẻ: dungnc89 | Ngày: 25/04/2017 | Lượt xem: 92 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Giáo án Môn Toán lớp 2, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
i mới : 
 a) Giới thiệu bài mới: “Ôn tập về hình học”
 b) Các hoạt động dạy học :
TG
Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
15 ph
10 ph
*Hoạt động 1: Hướng dẫn làm BT 1,2,3.
Mục tiêu: Hs làm được tính nhẫm, tính viết dạng có nhớ, điền số.
Bài tâïp 1 : Mỗi hình dưới đây là gì ?
-Cho hs quan sát hình SGK.
-Nhận xét
Bài tập 2 : Vẽ đoạn thẳng
Có độ dài 8cm
Có độ dài 1dm
Bài tập 3 : Nêu tên ba điểm thẳng hàng.
-Gv ghi bảng.
A. .I
 .B
D. .E .C
*Hoạt động 2: Hướng dẫn làm BT4,5.
Mục tiêu: Hs vẽ được hình theo mẫu.
Bài tập 4 : Vẽ hình theo mẫu.
-Gv quan sát SGK.
-Chấm chữa bài.
-Hs đọc đề.
-Hs quan sát trả lời tên từng hình
-Hs đọc yêu cầu.
-2 Hs lên bảng vẽ. Lớp vẽ vào vở
-Hs đọc yêu cầu.
-Hs thảo luận nhóm. Đại diện trả lời.
-Hs đọc đề.
-Hs quan sát SGK , xem ô vuông trong vở vẽ lại.
 4./ Củng cố : (4 phút)
 -Cho hs lên bảng làm lại bài tập 2.
 - Nhận xét tiết học – Dặn dò.
TOÁN
BÀI 85 : ÔN TẬP VỀ ĐO LƯỜNG
I. MỤC TIÊU :
 -Hs xác định được khối lượng (qua sử dụng cân)
 -Xem lịch để biết số ngày trong mỗi tháng và các ngỳ trong tuần lễ. Xác định thời điểm (qua xem giờ đúng trên đồng hồ)
 -Giáo dục : Tính cẩn thận chính xác.	
II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC :
 GV : Dụng cụ học tập.
 HS : Bảng con. 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:	
 1.Khởi động : (1 phút) Hát 
 2.Kiễm tra bài cũ: (4 phút)
 -Cho 2 hs lên bảng làm lại bài tập 2.
 -Nhận xét ghi điểm
 3. Bài mới : 
 a) Giới thiệu bài mới: “Ôn tập về đo lường”
 b) Các hoạt động dạy học :
TG
Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
15 ph
10 ph
*Hoạt động 1: Hướng dẫn làm BT 1,2
Mục tiêu: Hs tính được trọng lượng, xem được lịch.
Bài tâïp 1 : Y/C hs đọc đề.
-Cho hs xem tranh SGK
-Nhận xét
Bài tập 2 : Xem lịch rồi cho biết.
-Cho hs xem lịch tháng 10, 11, 12 SGK.
-Nhận xét.
Hoạt động 2: Hướng dẫn làm BT3,4.
Mục tiêu: Hs biết xem ngày trong tuần, xem đồng hồ.
Bài tập 3 : Xem tờ lịch ở bài tập 2 rồi cho biết.
-Gv nêu câu hỏi.
Bài tập 4 : Gv cho hs quan sát tranh SGK.
-Gv gợi ý tóm tắt.
-Gv nhận xét.
-Hs đọc yêu cầu.
-Hs quan sát tranh SGK xác định trọng lượng từng tranh và trả lời.
-6Hs lên bảng đặt tính rồi tính. 
-Hs đọc yêu cầu.
-Hs xem lich và trả lời cá nhân.
-Hs đọc đề.
-Hs nhìn vào tờ lịch trong SGK trả lời cá nhân.
.Hs quan sát tranh và đồng hồ để xác định giờ.
 4./ Củng cố : (4 phút)
 -Cho hs thực hành xem đồng hồ.
 - Nhận xét tiết học – Dặn dò.
 - 
TUẦN 18
TOÁN
BÀI 86 : ÔN TẬP VỀ GIẢI TOÁN 
I. MỤC TIÊU :
 -Củng cố về qui trình giải bài toán có lời văn (dạng toán đơn về cộng, trừ)
 -Cách trình bày giải toán có lời văn.
 -Giáo dục : Tính cẩn thận chính xác.
II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC :
 GV : Dụng cụ học tập.
 HS : Bảng con. 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:	
 1.Khởi động : (1 phút) Hát 
 2.Kiễm tra bài cũ: (4 phút)
 -Cho 3 hs lên nêu các ngày thứ bảy trong tờ lịch tháng 12.
 -Nhận xét ghi điểm
 3. Bài mới : 
 a) Giới thiệu bài mới: “Ôn tập về giải toán”
 b) Các hoạt động dạy học :
TG
Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
15 ph
10 ph
*Hoạt động 1: Hướng dẫn làm BT 1,2.
Mục tiêu: Hs giải được toán có lời văn dạng tìm tổng, ít hơn.
Bài tâïp 1 : Toán đố
-Gv gợi ý.
-Nhận xét.
Bài tập 2 : Toán đố.
-Y/C hs tóm tắt.
*Hoạt động 2: Hướng dẫn làm BT3, 4.
Mục tiêu: Hs giải được bài toán có lời văn dạng nhiều hơn, tìm số.
Bài tập 4 : Toán đố.
-Gv gợi ý tóm tắt.
-Chấm chữa bài.
Bài tập 4 : Viết số thích hợp vào các ô màu xanh.
-Gv nhận xét.
-Hs đọc yêu cầu.
-2 hs lên bảng làm.
-Hs đọc yêu cầu.
-Hs lên bảng làm, lớp làm vào vở.
-Hs đọc đề.
-1 Hs lên bảng làm, lớp làm vào vở.
-Hs đọc yêu cầu.
-2 hs lên bảng làm.
 4./ Củng cố : (4 phút)
 -Cho hs lên bảng, lớp làm bảng con : 38 + 42 ; 47 + 35 ; 36 + 64
 - Nhận xét tiết học – Dặn dò.
TOÁN
BÀI 87 : LUYỆN TẬP CHUNG
I. MỤC TIÊU :
 -Củng cố về cộng trừ nhẩm và viết (có nhớ một lần).
 -Tìm một thành phần chưa biết của phép cộng và trừ. Giải bài toán và vẽ hình
 -Giáo dục : Tính cẩn thận chính xác.
II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC :
 GV : Dụng cụ dạy học.
 HS : Bảng con 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:	
 1.Khởi động : (1 phút) Hát 
 2.Kiểm tra bài cũ: (4 phút)
 -Cho 2 hs lên bảnglàm lại bài tập 2 :
 -Nhận xét ghi điểm
 3. Bài mới : 
 a) Giới thiệu bài mới: “Luyện tập chung”
 b) Các hoạt động dạy học :
TG
Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
15ph
10 ph
*Hoạt động 1: Hướng dẫn làm BT 1,2,3.
Mục tiêu: Hs làm được tính nhẩm, đặt tính rồi tính, tìm thành phần chưa biết.
Bài tâïp 1 : Tính nhẫm .
Bài tập 2 : Đặt tính rồi tính.
Bài tập 3 : Tìm x.
*Hoạt động 2: Hướng dẫn làm BT 4,5..
Mục tiêu: Giúp hs giải bài toán, vẽ hình theo mẫu.
Bài tập 4: Toán đố.
-Gợi ý, tóm tắt.
-Chấm chữa bài.
Bài tập 5 : Dùng thước và bút nối các điểm để có.
a) Hình chữ nhật b) Hình tứ giác
. . . .
. . . .
-Nhận xét .
-Hs nối tiếp nêu kết quả.
-Hs đọc yêu cầu.
-Hs lên bảng làm, lớp làm bảng con .
-Hs đọc yêu cầu.
-Làm vào vở.
-Hs đọc yêu cầu.
-Hs làm vào vở.
-Hs đọc yêu cầu.
-2 hs lên bảng vẽ. Lớp làm vào vở.
 4./ Củng cố : (4 phút)
 -Cho 4 hs lên bảng làm lại bài tập 2 : 28 + 19 ; 73 – 35 ; 53 + 47 ; 90 - 42.
 - Nhận xét tiết học – Dặn dò.
TOÁN
BÀI 88 : LUYỆN TẬP CHUNG
I. MỤC TIÊU :
 -Củng cố về cộng trừ có nhớ. Tính giá trị biểu thức số đơn giản.
 -Tìm một thành phần chưa biết của phép cộng hoặc phep tính trừ. Giải bài toán và vẽ đoạn thẳng có độ dài cho trước.
 -Giáo dục : Tính cẩn thận chính xác.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
 GV : Dụng cụ dạy học.
 HS : Bảng con 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:	
 1.Khởi động : (1 phút) Hát 
 2.Kiểm tra bài cũ: (4 phút)
 -Cho 3 hs lên bảng làm , lớp làm bảng con : x + 18 = 62 ; x – 27 = 37 ; 
40 – x = 8 
 -Nhận xét ghi điểm
 3. Bài mới : 
 a) Giới thiệu bài mới: “Luyện tập chung”
 b) Các hoạt động dạy học :
TG
Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
15ph
10 ph
*Hoạt động 1: Hướng dẫn làm BT 1,2,3.
Mục tiêu: Hs làm được cộng có nhơ, tính biểu thức, viết số thích hợ vào ô trống.
Bài tâïp 1 : Tính.
Bài tập 2 : Tính. 
-Gv ghi phép tính, hướng dẫn
Bài tập 3 : Viết số thích hơpï vào ô trống.
-Gv đính bài tập lên bảng.
-Nhận xét.
*Hoạt động 2: Hướng dẫn làm BT 4,5..
Mục tiêu: Giúp hs giải bài toán, vẽ đoạn thẳng.
Bài tập 4: Toán đố.
-Gợi ý, tóm tắt.
-Chấm chữa bài.
Bài tập 5 : Y/C hs đọc đề.
-Nhận xét .
-Hs đọc yêu cầu.
-Hs lên bảng làm, lớp làm bảng con .
-Hs đọc yêu cầu.
-3 hs lên bảng làm, lớp làm vào vở.
-Hs đọc yêu cầu.
-6 Hs lên điền.
-Hs đọc yêu cầu.
-2 hs lên bảng làm. Lớp làm vào vở.
-Hs đọc đề.
-2 hs lên bảng vẽ. Lớp vẽ vào vở.
 4./ Củng cố : (4 phút)
 -Cho 3 hs lên bảng làm: 14 – 8 + 9 ; 15 – 6 + 3 ; 9 + 9 15
 - Nhận xét tiết học – Dặn dò.
TOÁN
BÀI 89 : LUYỆN TẬP CHUNG
I. MỤC TIÊU :
 -Củng cố về đặt tính và thực hiện phép tính cộng, trừ có nhớ.
 -Tính giá trị biểu thức số. Bước đầu nhận biết tính chất giao hoán của phép cộng. Giải bài toán về ít hơn một số đơn vị. Biết ngày trong tuần, ngày trong tháng.
 -Giáo dục : Tính cẩn thận chính xác.
II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC :
 GV : Dụng cụ dạy học.
 HS : Bảng con 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:	
 1.Khởi động : (1 phút) Hát 
 2.Kiểm tra bài cũ: (4 phút)
 -Cho 3 hs lên bảng làm : 5 + 7 – 6 ; 8 + 8 – 9 ; 13 – 5 + 6
 -Nhận xét ghi điểm
 3. Bài mới : 
 a) Giới thiệu bài mới: “Luyện tập chung”
 b) Các hoạt động dạy học :
TG
Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
15ph
10 ph
*Hoạt động 1: Hướng dẫn làm BT 1,2,3.
Mục tiêu: Hs biết dặt tính, tính biểu thức, giải toán dnạg ít hơn.
Bài tâïp 1 : Đặt tính rồi tính.
Bài tập 2 : Tính. 
-Gv ghi phép tính, hướng dẫn.
Bài tập 3 : Toán đố.
-Gv gợi ý.
-Chấm chữa bài.
*Hoạt động 2: Hướng dẫn làm BT 4,5..
Mục tiêu: Hs điền được số thích hợp vào ô trống, xem được lịch. 
Bài tập 4: Viết số thích hợp vào ô trống.
-Gợi ý.
-Nhận xét.
Bài tập 5 : Xem lịch rồi cho biết.
-Gv nêu câu hỏi
-Nhận xét .
-Hs đọc yêu cầu.
-Hs lên bảng làm, lớp làm bảng con .
-Hs đọc yêu cầu.
-4 hs lên bảng làm, lớp làm vào vở.
-Hs đọc yêu cầu.
-Hs tóm tắt và giải. Lớp làm vào vở
-Hs đọc yêu cầu.
4 hs lên bảng làm. Lớp theo dõi nhận xét
-Hs đọc đề.
-Hs thảo luận nhóm. Đại diện trả lời
 4./ Củng cố : (4 phút)
 -Cho 3 hs lên bảng làm: 12 + 8 + 6 ; 36 + 19 – 19 ; 25 + 15 - 30
 - Nhận xét tiết học – Dặn dò.
TOÁN
BÀI 90 : KIỂM TRA CUỐI KỲ I 
I. MỤC TIÊU : 
 Đánh giá về kết quả học tập :
 -Phép cộng, trừ (có nhớ) trong phạm vi 100.
 -Tìm một thành phần chưa biết của phép cộng trừ..
 -Giải toán bằng một phép cộng hoặc một phép trừ.
 -Giáo dục : Tính cẩn thận chính xác.
II. DỰ KIẾN ĐỀ KIỂM TRA TRONG 40 PHÚT :
	1.Tính
	 8 + 7 = 	12 – 8 = 	5 + 9 = 	11 – 6 = 
	14 – 9 = 	4 + 7 = 	17 – 8 = 	 8 + 8 = 
	2.Đặt tính rồi tính :
	45 + 26	62 - 29	34 + 46	80 – 37
	3.Tìm x : 
	X + 22 = 40	x – 14 = 34
	4.Mỹ cân nặng 36kg. Lan nhẹ hơn Mỹ 8kg. hỏi Lan cân nặng bao nhiêu kilôgam ?
	5.Xem tờ lịch tháng 12, trả lời câu hỏi :
	Trong tháng 12 có mấy ngày thứ bảy ? Đó là những ngày nào ?
	6.Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng :
	Số hình chữ nhật có trong hình vẽ là ;
3
B. 4
C. 5
III. HƯỚNG DẪN CÁCH ĐÁNH GIÁ :
	Bài 1 : 2 điểm
	Mỗi phép tính đúng cho 0,25 điểm.
	Bài 2 : 3 điểm
	Mỗi phép tính đúng (đặt tính và tính đúng) cho 0,75 điểm.
	Bài 3 : 1 điểm
	Mỗi bài tìm x đúng 0,5 điểm.
	Bài 4 : 2 điểm
	Nêu câu lời giải đúng cho 0,5 điểm
Nêu phép tính đúng cho 1 điểm
Nêu đáp số đúng cho 0,5 điểm.
	Bài 5 : 1 điểm
	Nêu câu trả lời đúng cho 1 điểm.
	Bài 6 : 1 điểm
	Khoanh vào chữ C cho 1 điểm.
	Khoanh vào chữ B cho 0,75 điểm.
	Khoanh vào chữ A cho 0,25 điểm.
	Chú ý : Hs không phải vẽ hình trên bảng, hs chỉ chép phần : Số hình chữ nhật trong hình vẽ là :
	A.3
	B.4
	C.5
TUẦN 19
TOÁN
BÀI 91 : TỔNG CỦA NHIỀU SỐ
I. MỤC TIÊU :
 -Bước đầu nhận biết về tổng của nhiều số.
 -Chuẩn bị học phép nhân.
 -Giáo dục : Tính cẩn thận chính xác.
II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC :
 GV : Phiếu ghi BT2
 HS : Bảng con. 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:	
 1.Khởi động : (1 phút) Hát 
 2.Kiểm tra bài cũ: (4 phút)
 -Nhận xét lại bài kiểm tra học kỳ 1
 3. Bài mới : 
 a) Giới thiệu bài mới: “Tổng của nhiều số”
 b) Các hoạt động dạy học :
TG
Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
10 ph
15 ph
*Hoạt động 1: Tìm tổng của nhiều số
Mục tiêu: Giúp hs biết cách tìm tổng của nhiều số
-Gv ghi bài tính lên bảng và hướng dẫn cách tính : 2 + 3 + 4 = 9 hoặc 2
 + 3
 4
 9
-Gv hướng dẫn làm các phép tính còn lại : 12 + 34 +40 ; 15 + 46 + 29 +8
*Hoạt động 2: Thực hành
Mục tiêu: HS làm được các phép tính dạng tìm tổng, tìm số ?
Bài tập 1 : Tính 
Bài tập 2 : Tính.
-Nhận xét tuyên dương.
Bài tập 3 : Số ?
-Nhận xét tuyên dương.
-Hs theo dõi tìm tổng của nhiều số.
-Nêu lại cách tính
-Đọc yêu cầu.
-Hs lên bảng làm, lớp làm vào vở.
-Hs đọc yêu cầu.
-2 nhóm thi đua làm.
-Hs đọc đề.
- 2 hs lên bảng làm. Lớp làm vào VBT.
4./ Củng cố : (4 phút)
 -Cho làm bảng con : 14 + 33 +21 ; 36 + 20 + 9
 - Nhận xét tiết học – Dặn dò.
TOÁN
BÀI 92 : PHÉP NHÂN
I. MỤC TIÊU :
 -Bước đầu nhận biết phép nhân trong mối quan hệ với một tổng các số hạng bằng nhau
 -Biết đọc, viết và tính kết quả của phép nhân.
 -Giáo dục : Tính cẩn thận chính xác.
II. ĐỒ DÙNG - HỌC :
 GV : 5 tấm bìa, mỗi bìa có 2 chấm tròn. Dụng cụ dạy học.
 HS : Bảng con. 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:	
 1.Khởi động : (1 phút) Hát 
 2.Kiểm tra bài cũ: (4 phút)
 -Cho 3 hs lên bảng làm, lớp làm bảng con : 8 + 7 + 5 ;6 + 6 + 6 + 6; 7 + 3 +8
	-Nhận xét ghi điểm 
 3. Bài mới : 
 a) Giới thiệu bài mới: “Phép nhân”
 b) Các hoạt động dạy học :
TG
Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
10 ph
15 ph
*Hoạt động 1: Tìm phép nhân 
Mục tiêu: Giúp hs nhận biết về phép nhân
-Gv đính lần lượt các tấm bìa lên bảng :
-Gv rút ra phép cộng của nhiều số : 
2 + 2 + 2 + 2 + 2
-Từ phép cộng của nhiều số, Gv hướng dẫn rutù ra phép nhân : 2 x 5 = 10 
Đọc là : Hai nhân năm bằng mười.
 Dẫu X gọi là dấu nhân 
*Hoạt động 2: Thực hành
Mục tiêu: HS biết chuyển số hạng bằng nhau thành phép nhân, viết phép nhân
Bài tập 1 : Chuyển tổng các số hạng bằng nhau thành phép nhân.
-Gv đính các tranh các bài tập.
-Hướng dẫn mẫu 4 + 4 = 8
 4 x 2 = 8
Bài tập 2 : Viết phép nhân (theo mẫu).
-Gv ghi mẫu : 4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 20
 4 x 5 = 20
-Nhận xét tuyên dương.
Bài tập 3 : Viết phép nhân :
-Gv đính tranh hình a,b SGK lên bảng.
-Nhận xét tuyên dương.
-Hs theo dõi tìm tổng của nhiều số.
-Nêu lại cách tính
-Hs đọc lại
-Đọc yêu cầu.
-Hs lên bảng làm, lớp làm bảng con
-Hs đọc yêu cầu.
-3 nhóm thi đua làm.
-Hs đọc đề.
- 2 hs lên bảng làm. Lớp làm vào VBT.
4./ Củng cố : (4 phút)
 -Cho viết phép nhân bảng con : 5 + 5 + 5; 3 + 3 + 3 + 3
 - Nhận xét tiết học – Dặn dò.
TOÁN
BÀI 93 : 	THỪA SỐ - TÍCH
I. MỤC TIÊU :
 -Biết tên gọi thành phần và kết quả các phép nhân.
 -Củng cố cách tìm kết quả của phép nhân.
 -Giáo dục : Tính cẩn thận chính xác.
II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC :
 GV : Viết sẵn một số tổng, tích trong các BT1,2 lên bảng.
 HS : Bảng con. 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:	
 1.Khởi động : (1 phút) Hát 
 2.Kiểm tra bài cũ: (4 phút)
 -Cho 3 hs lên bảng làm, lớp làm bảng con : 4 + 4 + 4 + 4 + 4; 9 + 9 + 9
	-Nhận xét ghi điểm 
 3. Bài mới : 
 a) Giới thiệu bài mới: “Thừa số – Tích ”
 b) Các hoạt động dạy học :
TG
Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
10 ph
15 ph
*Hoạt động 1: Tìm thừa số - Tích 
Mục tiêu: Giúp hs nhận biết về thừa số - tích
-Gv ghi phép tính :
 2 x 5 = 10
Thừa số Thừa số Tích
Chú ý : 2 x 5 cũng gọi là tích.
-Hướng dẫn hs tên gọi và thành phần trong phép nhân.
*Hoạt động 2: Thực hành
Mục tiêu: HS biết viết các tổng dưới dạng tích, các tích dưới dạng tổng, viết được phép nhân.
Bài tập 1 : Viết các tổng sau dưới dạng tích ( theo mẫu ).
Mẫu : 3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 3 x 5
-Gv hướng dẫn.
Bài tập 2 : Y/C hs đọc đề.
Mẫu : 6 x 2 = 6 + 6 = 12 vậy 6 x 2 = 12
-Nhận xét tuyên dương.
Bài tập 3 : Viết phép nhân (theo mẫu ) biết : Mẫu : 8 x 2 = 16
-Gv hướng dẫn
-Nhận xét tuyên dương.
-Hs đọc lại.
-Hs đọc lại
-Đọc yêu cầu.
-hs theo dõi
-Hs lên bảng làm, lớp làm bảng con.
-Hs đọc yêu cầu.
-Hs làm bảng con.
-Hs đọc đề.
- Lớp làm vào VBT.
-Hs nêu lại các nhân.
 4./ Củng cố : (4 phút)
 -Cho hs tìm kết quả : 5 x 2 ; 2 x 5 ; 3 x 4 ; 4 x 3
 - Nhận xét tiết học – Dặn dò.
TOÁN
BÀI 94 : BẢNG NHÂN 2
I. MỤC TIÊU :
 -Lập bảng nhân 2 và học thuộc lóng bảng nhân.
 -Thực hành nhân 2, giải bài toán và đếm thêm 2.
 -Giáo dục : Tính cẩn thận chính xác.
II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC :
 GV : Các tấm bìa, mỗi tấm có 2 chấm tròn.
 HS : Bảng con. 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:	
 1.Khởi động : (1 phút) Hát 
 2.Kiểm tra bài cũ: (4 phút)
 -Cho 3 hs lên bảng làm, lớp làm bảng con : 3 x 4 ; 4 x 3 ; 5 x 2 
	-Nhận xét ghi điểm 
 3. Bài mới : 
 a) Giới thiệu bài mới: “Bảng nhân 2”
 b) Các hoạt động dạy học :
TG
Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
10 ph
15 ph
*Hoạt động 1: Lập bảng nhân 2 
Mục tiêu: Giúp hs lập được bảng nhân 2 và học thuộc lòng bảng nhân
-Gv đính lần lượt các tấm bìa lên bảng hướng dẫn học sinh lập bảng nhân 2.
 -Gv ghi bảng : 2 x 1 = 2
 . . . . . . .
 2 x 10 = 20
*Hoạt động 2: Thực hành
Mục tiêu: HS biết tính nhẩm phép nhân, giải bài toán và đếm thêm 2.
Bài tập 1 : Tính nhẩm
Bài tập 2 : Toán đố.
-Gv gợi ý hướng dẫn
-Nhận xét tuyên dương.
Bài tập 3 : Đếm thêm 2 rồi viết số thích hợp vào ô trống.
 -Gv hướng dẫn
-Nhận xét tuyên dương.
-Hs quan sát.
-Hs đọc cá nhân + đồng thanh.
-Hs học thuộc lòng bảng nhân
-Đọc yêu cầu.
-Hs nêu nối tiếp.
-Hs đọc đề.
-Hs lên bảng làm, lớp làm vào VBT
-Hs đọc yêu cầu.
-2 nhóm thi làm.
-Hs nêu miệng lại nối tiếp,
4./ Củng cố : (4 phút)
 -Cho hs đọc lại thuộc lòng bảng nhân.
 - Nhận xét tiết học – Dặn dò.
TOÁN
BÀI 95 : LUYỆN TẬP 
I. MỤC TIÊU :
 -Củng cố việc ghi nhớ bảng nhân 2 qua thực hành tính.
 -Giải bài toán về nhân 2.
 -Giáo dục : Tính cẩn thận chính xác.
II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC :
 GV : Dụng cụ dạy học.
 HS : Bảng con 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:	
 1.Khởi động : (1 phút) Hát 
 2.Kiểm tra bài cũ: (4 phút)
 -Cho 2 hs lên bảng viết lại phép nhân ở BT 3
 -Nhận xét ghi điểm
 3. Bài mới : 
 a) Giới thiệu bài mới: “Luyện tập”
 b) Các hoạt động dạy học :
TG
Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
15 ph
10 ph
*Hoạt động 1: Hướng dẫn làm BT 1,2,3.
Mục tiêu: Hs biết tìm số , tính theo mẫu, giải bài toán.
Bài tâïp 1 : Số ? 
-Gv nhận xét
Bài tập 2 : Tính ( theo mẫu)
Mẫu : 2cm x 3 = 6cm
Bài tập 3 : Toán đố.
-Gv gợi ý hướng dẫn
-chấm chữa bài.
*Hoạt động 2: Hướng dẫn làm bài tập 4.
Mục tiêu: Hs viết được số thích hợp vào ô trống.
Bài tập 4: Viết số thích hợp vào ô trống (theo mẫu).
-Gv hướng dẫn.
-Nhận xét .
Bài tập 5: Viết số thích hợp vào ô trống (theo mẫu).
-Gv hướng dẫn.
-Nhận xét
-Hs đọc đề.
-4 hs lên bảng làm.
-Hs đọc yêu cầu.
-Hs lên bảng làm, lớp làm bảng con .
-Hs đọc yêu cầu.
-2 Hs lên bảng. Lớp làm vào VBT.
-Hs đọc yêu cầu.
-3 hs lên bảng làm. Lớp làm vào bảng con.
-Hs làm vào VBT. 5 hs lên bảng làm.
4./ Củng cố : (4 phút)
 -Cho 3 hs lên bảng lớp làm bảng con : 2cm x 5 ; 2dm x 8 ; 2kg x 4
 - Nhận xét tiết học – Dặn dò.
TUẦN 20
TOÁN
BÀI 96 : BẢNG NHÂN 3
I. MỤC TIÊU :
 -Lập bảng nhân 2 và học thuộc lóng bảng nhân.
 -Thực hành nhân 3, giải bài toán và đếm thêm 3.
 -Giáo dục : Tính cẩn thận chính xác.
II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC :
 GV : Các tấm bìa, mỗi tấm có 3 chấm tròn.
 HS : Bảng con. 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:	
 1.Khởi động : (1 phút) Hát 
 2.Kiểm tra bài cũ: (4 phút)
 -Cho 3 hs lên bảng làm, lớp làm bảng con : 2 x 5 ; 2 x 6 ; 2 x 7
	-Nhận xét ghi điểm 
 3. Bài mới : 
 a) Giới thiệu bài mới: “Bảng nhân 3”
 b) Các hoạt động dạy học :
TG
Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
10 ph
15 ph
*Hoạt động 1: Lập bảng nhân 3 
Mục tiêu: Giúp hs lập được bảng nhân 3 và học thuộc lòng bảng n

File đính kèm:

  • docTOÁN.doc