Giáo án môn Tin học 9 năm 2015 - Bài 3: Tổ chức và truy cập thông tin trên internet

1.Tổ chức thông tin trên Internet

Siêu văn bản và trang web

Siêu văn bản:Là dạng văn bản tích hợp nhiều dạng dữ liệu khác nhau và siêu liên kết đến văn bản khác.

Trang web là một siêu văn bản được gán địa chỉ truy cập trên Internet.

Địa chỉ truy cập được gọi là địa chỉ trang web.

Website, địa chỉ Website và trang chủ

Website là nhiều trang web liên quan được tổ chức dưới 1 địa chỉ.

Địa chỉ truy cập chung được gọi là địa chỉ của website

 

doc3 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 05/02/2020 | Lượt xem: 25 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án môn Tin học 9 năm 2015 - Bài 3: Tổ chức và truy cập thông tin trên internet, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần:
3
Ngày soạn:
22/8/2015
Tiết:
5 - 6
Bài 3: TỔ CHỨC VÀ TRUY CẬP THÔNG TIN TRÊN INTERNET
I. MỤC TIÊU
1.Kiến thức:
HS nắm được cách tổ chức thông tin trên mạng Internet
Biết phần mền trình duyệt trang web
2. Kỹ năng: 
Biết cách tìm kiếm thông tin trên mạng
3. Thái độ:
Giáo dục thái độ học tập nghiêm túc
II. CHUẨN BỊ
1. Giáo viên: Giáo án, SGK, bảng phụ.
2. Học sinh: Học bài cũ, xem trước bài mới.
III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP
1.Ổn định lớp 
2. Kiểm tra bài cũ (thông qua)
3. Bài mới
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
NỘI DUNG
Hoạt động 1: Tìm hiểu tổ chức thông tin trên Internet 
- Cho Hs tham khảo các thông tin trong SGK. Em hãy cho biết thế nào là siêu văn bản ?
- Nhận xét, bổ sung (nếu cần)
Gv: Trang web là gì?
®Nhận xét, bổ sung (nếu cần)
Gv: Cho Hs đọc thông tin ở SGK.
Website là gì?
®Nhận xét, bổ sung (nếu cần)
- Trang chủ là gì?
®Nhận xét, bổ sung (nếu cần)
- Giới thiệu một số trang website (trang 23 SGK)
Tiết 1:
1.Tổ chức thông tin trên Internet
Siêu văn bản và trang web
Siêu văn bản:Là dạng văn bản tích hợp nhiều dạng dữ liệu khác nhau và siêu liên kết đến văn bản khác.
Trang web là một siêu văn bản được gán địa chỉ truy cập trên Internet. 
Địa chỉ truy cập được gọi là địa chỉ trang web.
Website, địa chỉ Website và trang chủ
Website là nhiều trang web liên quan được tổ chức dưới 1 địa chỉ.
Địa chỉ truy cập chung được gọi là địa chỉ của website
Trang chủ (Home page) là trang Web mở ra đầu tiên được gọi mỗi khi truy cập vào 1 Website, 
Địa chỉ Website cũng chính là địa chỉ trang chủ của Website 
Hoạt động 2: Tìm hiểu về truy cập web 
- Cho Hs tìm hiểu TT SGK, Trình duyệt web là gì ?
®Nhận xét, bổ sung (nếu cần)
- Giới thiệu một ssố phần mền trình duyệt web: Exploer, Firefox.
Chức năng và cách sử dụng của các trình duyệt tương tự nhau.
- Cho Hs nghiên cứu TT SGK, Muốn truy cập một trang web ta làm thế nào?
®Nhận xét, bổ sung (nếu cần)
- Các trang Web liên kết với nhau trong cùng Website, khi di chuyển đến các thành phần chứa liên kết con trỏ có hình bàn tay. Dùng chuột nháy vào liên kết để chuyển tới trang web được liên kết.
2. Truy cập Web
a) Trình duyệt web
 Là phần mềm giúp con người truy cập các trang web và khai thác tài nguyên trên Internet
Truy cập trang web
Truy cập trang web ta cần thực hiện:
Nhập địa chỉ trang web vào ô địa chỉ 
Nhấn enter.
Hoạt động 3: Tìm hiểu Tìm kiếm thông tin trên mạng Intenet 
- Nhiều trang website đăng tải thông tin cùng một chủ đề nhưng ở mức độ khác nhau. Nếu biết địa chỉ ta có thể gõ địa chỉ vào ô địa chỉ của trình duyệt để hiển thị. Trong trường hợp ngược lại (không biết địa chỉ trang Web), làm sao ta có thể tìm kiếm được thông tin?
®Nhận xét, máy tìm kiếm có chức năng gì? 
® Nhận xét, chốt lại và giải thích thêm: các máy tìm kiếm được cung cấp trên các trang web, kết quả tìm kiếm được hiển thị dưới dạng danh sách liệt kê các liên kết có liên quan.
Gv: Giới thiệu môt số máy tìm kiếm
- Cho Hs nghiên cứu TT SGK. Sử dụng máy tìm kiếm TT như thế nào?
- Từ khóa là gì?
® nhận xét , bổ sung (nếu cần)
Gv: Cách tìm kiếm TT của các máy tương tự nhau. Máy tìm kiếm có thể tìm kiếm những gì?
Gv: mô tả các bước tìm kiếm thông tin?
® nhận xét , bổ sung (nếu cần)
Tiết 2:
3. Tìm kiếm thông tin trên mạng Intenet
a) Máy tìm kiếm
Máy tìm kiếm là công cụ hộ trợ tìm kiếm TT trên mạng Internet theo yêu cầu của người dùng.
Google:
Yahoo: 
Microsoft: 
AltaVista:
b) Sử dụng máy tìm kiếm
Máy tìm kiếm dựa trên từ khóa do người dùng cung cấp sẽ hiển thị danh sách các kết quả có liên quan dưới dạng liên kết.
*. Truy cập máy tìm kiếm:
Gõ từ khóa vào ô dành để nhập từ khóa.
Nhấn enter hoặc nháy nút tìm kiếm
Kết quả tìm kiếm liệt kê dưới dạng danh sách các liên kết.
4. CỦNG CỐ 
Trả lời câu trang 26 SGK
5. DẶN DÒ 
Về nhà học bài, chuẩn bị cho bài thực hành.
IV. RÚT KINH NGHIỆM
................................................................................................................................................................................................................................................................................ 	
Duyệt tuần 3 tiết 5, 6
Ngày / /2015

File đính kèm:

  • docBai_3_To_chuc_va_truy_cap_thong_tin_tren_Internet.doc