Giáo án môn Tin học 9 - Bài học 3: Tổ chức và truy cập thông tin trên internet

1. Tổ chức thông tin trên Internet: (15’)

 Thông tin trên Internet thường được tổ chức dưới dạng các trang Web. Mỗi trang Web có địa chỉ truy cập riêng.

 a. Siêu văn bản và trang web:

 + Siêu văn bản: Là dạng văn bản tích hợp nhiều dạng dữ liệu khác nhau và các siêu liên kết đến văn bản khác.

+ Trang web là một siêu văn bản được gán địa chỉ truy cập trên Internet.

+ Địa chỉ truy cập được gọi là địa chỉ trang web.

 

doc6 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 05/02/2020 | Lượt xem: 40 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án môn Tin học 9 - Bài học 3: Tổ chức và truy cập thông tin trên internet, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Ngày soạn: 06/09/2015 Ngày dạy: 09/09/2015 Dạy lớp: 9B
	 10/09/2015 Dạy lớp: 9A
Tiết 5 – Bài 3: TỔ CHỨC VÀ TRUY CẬP
 THÔNG TIN TRÊN INTERNET (t1)
I. MỤC TIÊU:
 1. Kiến thức 
- Biết Internet là một kho dữ liệu khổng lồ từ hàng triệu máy chủ thông tin trên toàn thế giới.
	- Biết các khái niệm hệ thống WWW, trang Web và Website, địa chỉ trang Web và địa chỉ Website
Từ đó học sinh có thái độ nghiêm túc tiếp thu bài học.
 2. Kỹ năng
 - Học sinh cần nhận thức được tầm quan trọng của môn học 
 3. Thái độ 
 - Yêu thích môn học, hăng say phát biểu.
II. CHUẨN BỊ: 
 1. Giáo viên: Giáo án, SGK tin 9
 2. Học sinh: Học bài, làm bài tập, đọc trước bài mới.
III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: 
	1. BÀI CŨ: (7’)
 * Câu 1: Làm thế nào để kết nối được Internet?
 *Câu 2: Nêu sự hiểu biết của em về thương mại điện tử?
 * Đặt vấn đề: (1’)
 Các em lâu nay đã truy cập Internet nhưng có lẽ ít ai để ý cách tổ chức thông tin trên Internet. Vậy cách tổ chức thông tin trên Internet như thế nào ta tìm hiểu bài mới.
 2. BÀI MỚI:
Hoạt động của giáo viên và học sinh
Ghi bảng
* GV: Cho HS quan sát trực quan cách tổ chức thông tin trên các trang Web – HS quan sát.
?Hãy cho biết cách tổ chức thông tin trên Internet?
* HS: Trả lời
* Gv: Cho hs tham khảo các thông tin trong SGK. 
? Em hãy cho biết thế nào là siêu văn bản?
* HS: Siêu văn bản là dạng văn bản tích hợp nhiều dạng dữ liệu khác nhau và siêu liên kết đến văn bản khác.
* GV: Cho HS quan sát lại các trang Web – HS quan sát
?Trang web là gì?
* HS: Trang web là một siêu văn bản được gán địa chỉ truy cập trên Internet.
?Thế nào gọi là địa chỉ truy cập?
* HS: Trả lời địa chỉ truy cập được gọi là địa chỉ trang web.
* GV: Cho HS đọc thông tin ở sgk
?Website là gì?
* HS: suy nghĩ trả lời 
* GV: - giới thiệu website chủ, địa chỉ của trang chủ.
 - Giới thiệu một số trang website
* Ví dụ về WebSite.
- WWW.edu.net.vn: WebSite giáo dục
- vietnamnet.vn: WebSite báo điện tử Việt Nam
- thưathienhue.vn: WebSite Thừa Thiên Huế, 
1. Tổ chức thông tin trên Internet: (15’)
 Thông tin trên Internet thường được tổ chức dưới dạng các trang Web. Mỗi trang Web có địa chỉ truy cập riêng.
 a. Siêu văn bản và trang web:
 + Siêu văn bản: Là dạng văn bản tích hợp nhiều dạng dữ liệu khác nhau và các siêu liên kết đến văn bản khác.
+ Trang web là một siêu văn bản được gán địa chỉ truy cập trên Internet. 
+ Địa chỉ truy cập được gọi là địa chỉ trang web.
b. Website địa chỉ website và trang chủ:
- Website là một hoặc nhiều trang web liên quan được tổ chức dưới 1 địa chỉ truy cập chung.
- Địa chỉ truy cập chung được gọi là địa chỉ của website.
- WWW là hệ thống các WebSite trên Internet hay còn gọi là một mạng lưới thông tin đa dạng khổng lồ toàn cầu.
HẠOT ĐỘNG 3: Tìm hiểu về truy cập Web 
* GV: Truy cập vào các trang Web – HS quan sát trực quan.a
* HS: Nghiên cứu thông tin ở sgk
?Muốn truy cập một webSite ta làm thế nào?
* HS: suy nghĩ trả lời: Truy cập trang web ta cần thực hiện:
- Nhập địa chỉ trang web vào ô địa chỉ rồi nhấn enter.
?Thế nào là trình duyệt Web? – HS trả lời
* Gv chốt cho hs ghi bài
* Ví dụ: Trình duyệt Web: Internet Explorer (IE), Netscape Navigator, Mozilla Firefox, 
* GV: Giới thiệu thêm về trang web liên kết với nhau trong cùng website, khi di chuyển đến các thành phần chứa liên kết con trỏ có hình bàn tay. Dùng chuột nháy vào liên kết để chuyển tới trang web được liên kết.
* GV: Truy cập vào một số trang Web – HS quan sát.
?Để truy cập được trang Web ta làm thế nào? 
* HS: trả lời cần biết địa chỉ trang web đó và ta nhập địa chỉ trên cửa sổ trình duyệt
* VD: Để truy cập trang:
 WWW.Google.com ta thực hiện:
B1: Mở trình duyệt Web
B2: Gõ địa chỉ: Google.com vào thanh Address →
Nhấn Enter.
2. Truy cập Web: (11’)
a) Trình duyệt Web:
 Là phần mền giúp con người truy cập các trang web và khai thác tài nguyên trên Internet.
b) Truy cập trang Web:
 Truy cập trang web ta cần thực hiện:
B1: Nhập địa chỉ trang web vào ô địa chỉ 
B2: Nhấn enter.
HOẠT ĐỘNG 4: Câu hỏi và bài tập.
 Bài 2 SGK trang 26: Trình bày khái niệm (5’)
	- Địa chỉ trang web là địa chỉ dùng để nhận biết và phân biệt trang web này với trang web khác trong cùng website hoặc trên Internet.
	- WebSite: Một hoặc nhiều trang web liên quan được tổ chức dưới một địa chỉ truy cập chung.
	- Địa chỉ website: Chính là địa chỉ trang chủ của website đó
 Bài 3 SGK trang 26: 
	WWW tên viết tắt của World Wide Web là dịch vụ web trên mạng Internet.
3. CỦNG CỐ, LUYỆN TẬP: (4’)
	- Cần hiểu rõ cách tổ chức thông tin trên Internet và biết cách truy cập web.
4. HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ: (3’)
	- Về xem lại toàn bộ lí thuyết đã học ở bài 3 phần 1 và 2, làm các bài tập 1 và 4 ở SGK. Xem tiếp bài 3 phần 3 để tiết sau học.
Ngày soạn: 06/09/2015 Ngày dạy: 10/09/2015 Dạy lớp: 9B
	 11/09/2015 Dạy lớp: 9A
Tiết 6– Bài 3: TỔ CHỨC VÀ TRUY CẬP THÔNG TIN TRÊN INTERNET(T2)
I. MỤC TIÊU:
 1. Kiến thức
	- Biết trình duyệt là công cụ được sử dụng để truy cập web.
	- Biết có thể sử dụng máy tìm kiếm để tìm kiếm thông tin và hình ảnh trên Internet.
- HS nghiêm túc tiếp thu bài học, hiểu tầm quan trọn nội dung bài học.
 2. Kỹ năng
 - Học sinh cần nhận thức được tầm quan trọng của môn học 
 3. Thái độ 
 - Yêu thích môn học, hăng say phát biểu.
II. CHUẨN BỊ: 
 1. Giáo viên: Giáo án, SGK tin 9
 2. Học sinh: Học bài, làm bài tập, đọc trước bài mới.
III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: 
 1. BÀI CŨ: (10’)
	* Câu 1: Hãy cho biết khái niệm địa chỉ của trang web, Website, địa chỉ website?
	* Câu 2 : Siêu văn bản là gì? Hãy phân biệt sự khác nhau giữa văn bản và trang web? 
 * Đặt vấn đề : (1’)
 Các em đã sử dụng máy tính nhiều rồi. Muốn tìm kiếm thông tin trên internet ta sử dụng những loại máy tìm kiếm nào ? để hiểu vấn đề đó, ta tìm hiểu bài mới.
 2. BÀI MỚI:
	* HOẠT ĐỘNG 1: Tìm hiểu cách tìm kiếm thông tin trên mạng Internet
Hoạt động giáo viên và học sinh
Ghi bảng
* GV: Mở trang web Google và truy cập một số thông tin.
* HS: Quan sát và nghiên cứu thông tin ở sgk
GV: Nhiều website đăng tải thông tin cùng một chủ đề nhưng ở mức độ khác nhau. Nếu biết địa chỉ ta có thể gõ địa chỉ vào ô địa chỉ của trình duyệt để hiển thị. Trong trường hợp ngược lại tìm kiếm thông tin nhờ máy tìm kiếm.
?Máy tìm kiếm có chức năng gì?
* HS suy nghĩ trả lời: Là công cụ hộ trợ tìm kiếm TT trên mạng Internet theo yêu cầu của người dùng.
* GV: - Chốt lại giải thích thêm: các máy tìm kiếm cung cấp trên các trang web, kết quả tìm kiếm được hiển thị dưới dạng danh sách liệt kê các liên kết có liên quan.
- Giới thiệu và chỉ rõ một số máy tìm kiếm bằng cách truy cập đển các website như Google, Yahoo,
Ô nhập từ khóa Máy tìm kiếm (Trang chủ)
* HS: Nghiên cứu thông tin ở sgk
?Sử dụng máy tìm kiếm thông tin như thế nào?
* HS: Suy nghĩ trả lời: Máy tìm kiếm dựa trên từ khóa do người dùng cung cấp, sẽ hiển thị danh sách các kết quả có liên quan dưới dạng liên kết. Người dùng nháy chuột vào liên kết để truy cập trang web tương ứng.
Cách tìm kiếm TT của các máy tương tự nhau.
? Máy tìm kiếm có thể tìm kiếm những gì?
* HS: Tìm kiếm trang web, hình ảnh, tin tức
? Tìm hiểu các bước tìm kiếm?
* HS suy nghĩ, thảo luận trả lời, Gv chốt lại cho HS ghi bài.
3. Tìm kiếm thông tin trên Internet: (25’)
 a) Máy tìm kiếm (Search Engine): 
 Là công cụ hộ trợ tìm kiếm thông tin trên Internet theo yêu cầu của người dùng.
+ Một số máy tìm kiếm
- Google:
 - Yahoo: 
 - Microsoft: 
 - AltaVista:
Ô nhập từ khóa Máy tìm kiếm (Trang chủ)
 b) Sử dụng máy tìm kiếm: 
 Máy tìm kiếm là công cụ hỗ trợ tìm kiếm thông tin trên Internet theo yêu cầu của người dùng.
* Các bước để tìm kiếm thông tin trên máy tìm kiếm.
B1: Truy cập máy tìm kiếm 
 B2: Gõ từ khóa vào ô dành để nhập từ khóa.
 B3: Nhấn enter hoặc nháy nút tìm kiếm
 Kết quả tìm kiếm liệt kê dưới dạng danh sách các liên kết.
3. CỦNG CỐ, LUYỆN TẬP: (5’)
 - Hiểu máy tìm kiếm là gì?
	 - Nắm cách sử dụng máy tìm kiếm.
4. HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ: (4’) 
	- Về nhà đọc thêm bài đọc thêm 2 “Thông tin trên mạng Internet”.
	- Về nhà làm bài tập còn lại ở SGK trang 26 để tiết sau thực hành.
 Ngày 07 tháng 09 năm 2015
 Ký duyệt của TTCM
 Nguyễn Văn Đông

File đính kèm:

  • docBai_3_To_chuc_va_truy_cap_thong_tin_tren_Internet.doc