Giáo án môn Tin học 8 - Tiết 41: Học vẽ hình với phần mềm geogebra

1. Em đã biết gì về Geogebra:

- Phần mềm GeoGebra dùng để vẽ các hình hình học đơn giản như điểm, đoạn thẳng, đường thẳng ở lớp 7 em đó được học qua.

- Đặc điểm quan trọng nhất của phần mềm Geogebra là khả năng tạo ra sự gắn kết giữa các đối tượng hình học, được gọi là quan hệ như thuộc, vuông góc, song song. Đặc điểm này giúp cho phần mềm có thể vẽ được các hình rất chính xác và có khả năng tương tác như chuyển động nhưng vẫn giữ được mối quan hệ giữa các đối tượng.

2. Làm quen với phần mềm Geogebra tiếng Việt.

a. Khởi động:

Để khởi động phần mềm Geogebra ta nháy đúp vào biểu tượng có trên màn hình nền.

 

doc4 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 05/02/2020 | Lượt xem: 34 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án môn Tin học 8 - Tiết 41: Học vẽ hình với phần mềm geogebra, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Tuần 22 - Tiết 41
 Ngày dạy: 18/01/2016
HỌC VẼ HÌNH 
VỚI PHẦN MỀM GEOGEBRA
1. MỤC TIÊU:
Kiến thức:
 * Hoạt động 1: - Học sinh biết về phần mềm Geogebra; biết thêm các tính năng đặc biệt, nổi trội của phần mềm này.
 * Hoạt động 2: - Học sinh biết khởi động phần mềm Geogebra; biết các thành phần trên màn hình chính của phần mềm; biết công dụng, cách thực hiện đối với các công cụ làm việc chính của phần mềm (công cụ di chuyển, các công cụ liên quan đến đối tượng điểm và liên quan đến đoạn, đường thẳng).
 - Học sinh hiểu được các công dụng và thao tác thực hiện để thực hành với từng công cụ được học.
Kĩ năng: 
Hs thực hiện được:
- Học sinh thực hiện được việc khởi động phần mềm; thực hiện được với các công cụ được học trong tiết.
Hs thực hiện thành thạo:
- Học sinh thực hiện thành thạo việc khởi động phần mềm; thực hiện thành thạo các công cụ được học trong tiết.
Thái độ:
Thói quen:
- Học sinh thói quen tự rèn luyện trong của môn học có ‏ý thức học tập bộ môn, ham thích tìm hiểu về tư duy khoa học. 
Tính cách:
- Rèn luyện tính kiên trì trong học tập, rèn luyện.
2. NỘI DUNG BÀI HỌC:
- Em biết gì về Geogebra.
- Làm quen và tìm hiểu phần mềm Geogebra tiếng Việt.
3. CHUẨN BỊ:
3.1. Giáo viên: Phòng máy. Phần mềm Geogebra hoạt động tốt.
3.2. Học sinh: Học bài cũ, xem trước bài mới.
4. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP:
Ổn định tổ chức và kiểm diện. (2 phút)
Giáo viên ổn định tổ chức và kiểm diện học sinh.
Kiểm tra miệng: (2 phút)
 Trong chương trình Tin học 8 chúng ta đã được học và thực hành với những phần mềm nào. Công dụng của từng phần mềm đó là gì?
Tiến trình bài học:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
NỘI DUNG BÀI HỌC
Hoạt động 1: Tìm hiểu phần mềm Geogebra (5’)
Gv: Ở lớp 7 các em đã học qua phần mềm Geogebra. Nhắc lại cho thầy biết em biết gì về phần mềm này:
Hs: Nhớ bài và trả lời.
Gv: Giới thiệu thêm về phần mềm Geogebra để học sinh nắm.
Hs: Nắm kiến thức.
Hoạt động 2: Làm quen với phần mềm Geogebra tiếng Việt. (25’)
a. Khởi động:
Gv: Thông thường để khởi động một phần mềm ta làm như thế nào?
Hs: Trả lời.
Gv: Đối với phần mềm Sun Times củng vậy. Để khởi động phần mềm ..... 
b. Giới thiệu màn hình Geogebra tiếng Việt:
Gv: Yêu cầu học sinh quan sát màn hình của phần mềm sau khi khởi động
? Trên màn hình chính của phần mềm có các thành phần chính nào?
Hs: Quan sát màn hình và trả lời.
Gv: Giới thiệu thêm về màn hình chính của màn hình.
Hs: Lắng nghe giáo viên giới thiệu.
c. Giới thiệu các công cụ làm việc chính:
Công cụ di chuyển:
Gv: Giới thiệu công cụ di chuyển để học sinh nắm.
Hs: Nắm kiến thức.
Gv: Để chọn nhiều đối tượng cùng lúc ta làm thế nào?
Hs: Tìm hiểu sách giáo khoa và trả lời.
Gv: Đưa ra chú ý: 
Hs: Nắm chú ý của bài.
Các công cụ liên quan đến đối tượng điểm:
Gv: Giáo viên lần lượt cùng Hs tìm hiểu các công cụ liên quan đến đối tượng điểm:
Công cụ : 
Công cụ : 
Công cụ : 
Hs: Nắm kiến thức.
Gv: Đưa ra yêu cầu cho học sinh thực hiện.
Hs: Thực hiện yêu cầu của giáo viên.
Các công cụ liên quan đến đoạn, đường thẳng:
Gv: Giáo viên lần lượt cùng Hs tìm hiểu các công cụ liên quan đến đoạn và đường thẳng:
Công cụ : 
Công cụ : 
Công cụ : 
Công cụ : 
Hs: Nắm kiến thức.
Gv: Đưa ra yêu cầu cho học sinh thực hiện.
Hs: Thực hiện yêu cầu của giáo viên.
1. Em đã biết gì về Geogebra:
- Phần mềm GeoGebra dùng để vẽ các hình hình học đơn giản như điểm, đoạn thẳng, đường thẳng ở lớp 7 em đó được học qua. 
- Đặc điểm quan trọng nhất của phần mềm Geogebra là khả năng tạo ra sự gắn kết giữa các đối tượng hình học, được gọi là quan hệ như thuộc, vuông góc, song song. Đặc điểm này giúp cho phần mềm có thể vẽ được các hình rất chính xác và có khả năng tương tác như chuyển động nhưng vẫn giữ được mối quan hệ giữa các đối tượng.
2. Làm quen với phần mềm Geogebra tiếng Việt.
a. Khởi động:
Để khởi động phần mềm Geogebra ta nháy đúp vào biểu tượng có trên màn hình nền.
b. Giới thiệu màn hình Geogebra tiếng Việt:
Bảng chọn là hệ thống cỏc lệnh chớnh của phần mềm Geogebra. Với phần mềm Geogebra tiếng Việt em sẽ thấy cỏc lệnh bằng tiếng Việt.
 Chú ý rằng các lệnh trên bảng chọn không dùng để vẽ các đối tượng-hình. Các lệnh tác động trực tiếp với đối tượng hình học được thực hiện thông qua các công cụ trên thanh công cụ của phần mềm.
Thanh công cụ của phần mềm chứa các cụng cụ làm việc chính. Đây chính là các cụng cụ dùng để vẽ, điều chỉnh và làm việc với các đối tượng.
- Khi nháy chuột lên một nút lệnh ta sẽ thấy xuất hiện các công cụ khác cùng nhóm. 
- Mỗi cụng cụ đều có một biểu tượng riêng tương ứng. Biểu tượng cho biết công dụng của công cụ đó.
c. Giới thiệu các công cụ làm việc chính:
Công cụ di chuyển:
 Công cụ di chuyển có ý nghĩa đặc biệt là không dùng để vẽ hoặc khởi tạo hình mà dùng để di chuyển hình. Với công cụ này, ta có thể: kéo thả chuột lên đối tượng (điểm, đoạn, đường, ...); di chuyển hình; chọn các đối tượng khi thực hiện các lệnh điều khiển thuộc tính của các đối tượng.
 Có thể chọn nhiều đối tượng bằng cách nhấn giữ phím Ctrl trong khi chọn. 
Chú ý: Khi đang sử dụng một công cụ khác, nhấn phím ESC để chuyển về công cụ di chuyển. 
Các công cụ liên quan đến đối tượng điểm:
 Công cụ dùng để tạo một điểm mới. Điểm được tạo có thể là điểm tự do trên mặt phẳng hoặc là điểm thuộc một đối tượng khác (ví dụ đường thẳng, đoạn thẳng).
Cách tạo: Chọn công cụ và nháy chuột lên một điểm trống trên màn hình hoặc nháy chuột lên một đối tượng để tạo điểm thuộc đối tượng này.
 Công cụ dùng để tạo ra điểm là giao của hai đối tượng đó có trên mặt phẳng. 
Cách tạo: (Sgk)
 Công cụ dùng để tạo trung điểm của (đoạn thẳng nối) hai điểm cho trước.
 Cách tạo: (Sgk)
Các công cụ liên quan đến đoạn, đường thẳng:
 Các công cụ , , dùng để tạo đường, đoạn, tia đi qua hai điểm cho trước. Thao tác như sau: chọn công cụ, sau đó nháy chuột chọn lần lượt hai điểm trên màn hình. 
 Công cụ sẽ tạo ra một đoạn thẳng đi qua một điểm cho trước và với độ dài có thể nhập trực tiếp từ bàn phím.
Thao tác: Chọn công cụ, chọn một điểm cho trước, sau đó nhập một giá trị số vào cửa sổ có dạng:
Nháy nút Áp dụng sau khi đã nhập xong độ dài đoạn thẳng. 
Chú ý: Trong cửa sổ trên có thể nhập một chuỗi kí tự là tên cho một giá trị số.
Tổng kết. (8 phút)
 - Cho học sinh thực hành các công cụ đã được học trong tiết này trên phần mềm Geogebra. 
Hướng dẫn học tập. (3 phút)
Đối với bài học ở tiết này:
- Về nhà xem lại các kiến thức đã được học hôm nay.
- Về nhà thực hiện lại các thao tác đã được học (nếu có điều kiện).
Đối với bài học ở tiết tiếp theo:
- Xem trước và tìm hiểu các công cụ tạo mối quan hệ hình học; các công cụ liên quan đến hình tròn; các công cụ biến đổi hình:
 + Công dụng và thao tác thực hiện.
PHỤ LỤC.
----------˜˜&™™----------

File đính kèm:

  • docHoc_ve_hinh_voi_phan_mem_Geogebra.doc