Giáo án môn Thể dục 5 - Bài 12: Đội hình đội ngũ – trò chơi “nhảy đúng nhảy nhanh”

1/ Phần mở đầu:

- GV nhận lớp, phổ biến nhiệm vụ, yêu cầu bài học (M. tiu).

- Chạy theo 1 hng dọc quanh sn tập.

- Xoay các khớp theo vịng trịn.

- Trò chơi “Lm theo tín hiệu”.

- Kiểm tra: gọi 1-2 HS ln thực hiện t/h hng ngang,dn hng, dồn hng.

2/ Phần cơ bản:

a/ ĐHĐN: Ơn dàn hàng, dồn hàng, đi đều vòng phải, vòng trái, đổi chân khi đi đều sai nhịp.

 * HS yếu: Thực hiện đúng cách dàn hàng, dồn hàng, đi đều vòng phải, vòng trái.

 * HS giỏi: Thực hiện đúng cch dàn hàng, dồn hàng, đi đều vòng phải, vòng trái, biết cch đổi chân khi đi đều sai nhịp.

 - Lớp trưởng điều khiển, cả lớp thực hiện, GV quan st, hướng dẫn cho các em thực hiện chưa tốt.

 - Chia tổ tập luyện: tổ trưởng điều khiển tổ mình, GV quan sát, sửa sai cho các HS thực hiện chưa được.

 

doc1 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 08/02/2020 | Lượt xem: 74 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án môn Thể dục 5 - Bài 12: Đội hình đội ngũ – trò chơi “nhảy đúng nhảy nhanh”, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 BÀI 12: ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ – 
 TRÒ CHƠI “NHẢY ĐÚNG NHẢY NHANH”
I/ MỤC TIÊU: 
- Dàn hàng, dồn hàng, đi đều vòng phải, vòng trái, đổi chân khi đi đều sai nhịp. Y/c thực hiện đúng cách dàn hàng, dồn hàng, đi đều vòng phải, vòng trái; biết cách đổi chân khi đi đều sai nhịp.
- Trò chơi: “Nhảy đúng nhảy nhanh”. Y/c biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi.
II/ ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN:
- Địa điểm: Trên sân trường. Vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện.
- Phương tiện: Chuẩn bị 1 còi, kẻ sân chơi trò chơi.
III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
Nội Dung
Đ. Lượng
PP Tổ Chức
1/ Phần mở đầu:
- GV nhận lớp, phổ biến nhiệm vụ, yêu cầu bài học (M. tiêu). 
- Chạy theo 1 hàng dọc quanh sân tập.
- Xoay các khớp theo vịng trịn.
- Trò chơi “Làm theo tín hiệu”.
- Kiểm tra: gọi 1-2 HS lên thực hiện t/h hàng ngang,dàn hàng, dồn hàng.
2/ Phần cơ bản: 
a/ ĐHĐN: Ơn dàn hàng, dồn hàng, đi đều vòng phải, vòng trái, đổi chân khi đi đều sai nhịp. 
 * HS yếu: Thực hiện đúng cách dàn hàng, dồn hàng, đi đều vòng phải, vòng trái. 
 * HS giỏi: Thực hiện đúng cách dàn hàng, dồn hàng, đi đều vòng phải, vòng trái, biết cách đổi chân khi đi đều sai nhịp. 
 - Lớp trưởng điều khiển, cả lớp thực hiện, GV quan sát, hướng dẫn cho các em thực hiện chưa tớt. 
 - Chia tở tập luyện: tở trưởng điều khiển tở mình, GV quan sát, sửa sai cho các HS thực hiện chưa được.
 - Các tở thi đua trình diễn nợi dung trên. GV cùng HS nhận xét, tuyên dương.
b/ Trò chơi : “ Nhảy đúng nhảy nhanh ”.
- GV giải thích cách chơi, luật chơi, cử trọng tài.
- Cho chơi thử, sau đó chơi chính thức.
 - GV nhận xét, biểu dương. 
3/ Phần kết thúc:
 - Tại chỡ thực hiện 1 sớ đợng tác thả lỏng.
 - GV cùng HS hệ thớng bài.
 - GV nhận xét, đánh giá kết quả giờ học và giao bài tập về nhà. 
6-10 phút
1-2 phút
1-2 phút
2 phút
1-2 phút
1-2 phút
18-22 phút
12-14 phút
6-8 phút
4-6 phút
2 phút
1-2 phút
1-2 phút
 €€€€€
 €€€€€
 €€€€€
 € €€€€€
 €
 € €€€€
 € €
 € € €
 € €
 €€€€ €
 €€€€€
 €€€€€
 € €€€€€
 € € 
 €€€€
 €€€€€
 €€€€€
 €€€€€
 € €€€€€
 € 

File đính kèm:

  • docGA 12.doc