Giáo án môn Thể dục 4 - Bài 64: Môn tự chọn – nhảy dây

1/. Phần mở đầu:

- GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học.

- Tại chỗ khởi động các khớp.

- Trò chơi khởi động.

2/. Phần cơ bản:.

a) Môn tự chọn: Đá cầu:

 - Ôn tâng cầu bằng đùi.

 + Chia nhóm tự tập luyện.

 + GV quan sát, sửa sai.

 + Thi tâng cầu bằng đùi.

 + GV cùng HS nhận xét, tuyên dương.

 - Nhảy dây kiểu chân trước chân sau.

 + Chia nhóm tập luyện.

 + Thi đua giữa các tổ, có nhận xét, tuyên dương.

 b) Trò chơi vận động:

 Trò chơi “Dẫn bóng”.

 + GV nêu tê, giải thích lại cách chơi, cho chơi thử, sau đó chơi chính thức có phân thắng thua.

 + GV có nhận xét, tuyên dương.

 

doc1 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 08/02/2020 | Lượt xem: 343 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án môn Thể dục 4 - Bài 64: Môn tự chọn – nhảy dây, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BÀI 64: MÔN TỰ CHỌN – NHẢY DÂY
I - MỤC TIÊU:
	- Tâng cầu bằng đùi à Thực hiện động tác tâng cầu bằng đùi.
	- Nhảy dây à Thực hiện cơ bản đúng động tác nhảy kiểu chân trước chân sau.
II - ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN:
- Địa điểm: Trên sân trường. Vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện.
- Phương tiện: Chuẩn bị còi và dây.
III - NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
Phần – Nội Dung
Định lượng
Phương Pháp
Tổ Chức
Số Lượng
Thời Gian
1/. Phần mở đầu:
GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học.
Tại chỗ khởi động các khớp.
Trò chơi khởi động.
1 lần
1 lần
‘’
(6’ – 10’)
1’
1’ – 2’
1’
€€€€€
€€€€€
€€€€€
€€€€€
€
2/. Phần cơ bản:.
Môn tự chọn: Đá cầu:
 - Ôn tâng cầu bằng đùi.
	+ Chia nhóm tự tập luyện.
	+ GV quan sát, sửa sai.
	+ Thi tâng cầu bằng đùi.
	+ GV cùng HS nhận xét, tuyên 	dương.	
 - Nhảy dây kiểu chân trước chân 	sau.
	+ Chia nhóm tập luyện.
	+ Thi đua giữa các tổ, có nhận 	xét, tuyên dương.
 b) Trò chơi vận động:
	Trò chơi “Dẫn bóng”.
	+ GV nêu tê, giải thích lại cách 	chơi, cho chơi thử, sau đó chơi 	chính thức có phân thắng thua.
	+ GV có nhận xét, tuyên dương.
2 – 3 lần
2 – 3 lần
(18’ – 22’)
10’ – 12’
8’ – 10’
3/. Phần kết thúc:
Một số động tác hồi tĩnh.
GV cùng HS hệ thôáng lại bài.
GV nhận xét, đánh giá kết quả giờ học và giao bài tập về nhà.
GV hô “Giải tán !”. HS hô to “Khỏe !”.
1 lần
‘’
‘’
(4’ – 6’)
1’ – 2’
‘’
‘’
€€€€€
€€€€€
€€€€€
€€€€€
€
Ơ

File đính kèm:

  • docGA 64.doc