Giáo án môn Thể dục 4 - Bài 30: Ôn bài thể dục phát triển chung – trò chơi “lò cò tiếp sức”

1/ Phần mở đầu:

- GV nhận lớp, phổ biến nhiệm vụ, yêu cầu bài học (M. tiu).

- Chạy theo 1 hng dọc xung quanh sn tập.

- Xoay các khớp theo vịng trịn.

- Trò chơi “Lm theo tín hiệu”.

- Kiểm tra: gọi 1-2 HS thực hiện đ/t chân, lưng bụng của bi TDPTC .

2/ Phần cơ bản:

a/ Bi TD pht triển chung:

 Ơn 8 động tác:

 + GV hơ nhịp cho HS tập.

+ Cử cn sự ln vừa hơ nhịp vừa tập cng cc bạn, GV quan st uốn nắn, sửa chữa động tác sai.

* HS yếu: Chỉ cần nhớ thuộc động tác nào tập động tác đó.

* HS giỏi: Tập thuộc theo thứ tự các động tác.

 

doc1 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 08/02/2020 | Lượt xem: 262 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án môn Thể dục 4 - Bài 30: Ôn bài thể dục phát triển chung – trò chơi “lò cò tiếp sức”, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 BÀI 30: ÔN BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG – 
 TRÒ CHƠI “LÒ CÒ TIẾP SỨC”
I/ MỤC TIÊU: 
- Ơn bài TDPTC. Y/c thực hiện cơ bản đúng các động tác đã học của bài TDPTC.
	- Trò chơi “Lò cò tiếp sức”. Y/c biết cách chơi và tham gia chơi được.
II/ ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN:
- Địa điểm: Trên sân trường. Vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện.
- Phương tiện: Chuẩn bị 1 còi, kẻ sân cho trị chơi.
III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
Nội Dung
Đ. Lượng
PP Tổ Chức
1/ Phần mở đầu:
- GV nhận lớp, phổ biến nhiệm vụ, yêu cầu bài học (M. tiêu). 
- Chạy theo 1 hàng dọc xung quanh sân tập.
- Xoay các khớp theo vịng trịn.
- Trò chơi “Làm theo tín hiệu”.
- Kiểm tra: gọi 1-2 HS thực hiện đ/t chân, lưng bụng của bài TDPTC .
2/ Phần cơ bản: 
a/ Bài TD phát triển chung:
 Ơn 8 động tác:
 + GV hơ nhịp cho HS tập.
+ Cử cán sự lên vừa hơ nhịp vừa tập cùng các bạn, GV quan sát uốn nắn, sửa chữa động tác sai.
* HS yếu: Chỉ cần nhớ thuộc động tác nào tập động tác đĩ.
* HS giỏi: Tập thuộc theo thứ tự các động tác.
 + Chia tở tập luyện: tở trưởng điều khiển tở mình, GV quan sát, sửa sai cho các HS thực hiện chưa được.
 + Các tở thi đua trình diễn nợi dung trên. GV cùng HS nhận xét, tuyên dương.
b/ Trò chơi : “Lò cò tiếp sức”.
- GV giải thích cách chơi, luật chơi, cử trọng tài.
- Cho chơi thử, sau đó chơi chính thức.
 - GV nhận xét, biểu dương. 
3/ Phần kết thúc:
 - Tại chỗ thực hiện động tác thả lỏng.
 - GV cùng HS hệ thớng bài.
 - GV nhận xét, đánh giá kết quả giờ học và giao bài tập về nhà. 
6-10 phút
1-2 phút
1phút
2-3 phút
1-2 phút
1-2 phút
18-22 phút
13-16 phút
5-6 phút
4-6 phút
2 phút
1-2 phút
1-2 phút
 €€€€€
 €€€€€
 €€€€€
 € €€€€€
 €
€ €€€€
€ €
€ € €
€ €
 €€€€ €
 €€€€
 €€€€ 
 €€€€
€ €
 €€€€
 €€€€€
 €€€€€
 €€€€€
 € €€€€€
 € 

File đính kèm:

  • docGA 30.doc