Giáo án môn soạn thảo văn bản điện tử - Phần 1: Microsoft Word - Bài: Lập bảng biểu

Giảng bài mới

.Lập bảng biểu

1.Tạo một bảng mới

2.Các thao tác trên bảng

a. Nhập và di chuyển con trỏ nhập trên bảng.

b. Đánh dấu chọn các ô trên bảng.

c. Chèn thêm hàng, cột vào bảng.

d. Hủy bỏ hàng, cột trong bảng.

e. Nhập nhiều ô thành một ô.

f. Tách một ô thành nhiều ô.

g. Thay đổi kích thước của cột và hàng.

 

docx3 trang | Chia sẻ: dung89st | Ngày: 09/05/2016 | Lượt xem: 526 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án môn soạn thảo văn bản điện tử - Phần 1: Microsoft Word - Bài: Lập bảng biểu, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
GIÁO ÁN SỐ: 01
Thời gian thực hiện: 45 phút
Tên chương : Mcrosoft WORD
Thực hiện từ ngày: ... / .../.đến ngày / /
TÊN BÀI:Lập bảng biểu 
MỤC TIÊU CỦA BÀI : 
Sau khi học xong bài học này người học có khả năng:
- Biết cách tạo bảng trong Microsoft Word 2003.
- Thực hiện thành thục các thao tác với bảng trong Microsoft Word 2003.
ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DAY HỌC:
Giáo án, đề cương bài giảng, máy tính,máy chiếu Projetor........vv
 I, Ổn định lớp học	Thời gian: 3 phút ...............................................................................................................................................
Phát vấn quan sát và kiểm tra sỹ số lớp ................................................................................
...............................................................................................................................................
II, THỰC HIỆN BÀI HỌC: 
TT
NỘI DUNG
HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
THỜI GIAN
HOẠT ĐỘNG DẠY CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG HỌC CỦA HỌC SINH
1
Dấn nhập
 Soạn thảo văn bản điện tử cũng giống như soạn thảo văn bản trên giấy cần rất nhiều thao tác, kỹ năng khác nhau.
 Những buổi trước chúng ta đã được biết Các thao tác cơ bản với văn bản và Định dạng văn bản. 
 Hôm nay chúng ta sẽ làm quen với thao tác mới trong Word đó là Lập bảng biểu.
- Diễn giải, phân tích.
- Lấy ví dụ.
- Lắng nghe, suy nghĩ.
3Phút
2
 1.3
Giảng bài mới
.Lập bảng biểu 
1.Tạo một bảng mới 
-Nêu vấn đề, phân tích.
- Lấy ví dụ minh họa.
- Hướng dẫn thực hiện.
- Lắng nghe, ghi chép lại nội dung chính.
- Quan sát thao tác của giáo viên.
3 phút
2.Các thao tác trên bảng
a. Nhập và di chuyển con trỏ nhập trên bảng.
b. Đánh dấu chọn các ô trên bảng.
c. Chèn thêm hàng, cột vào bảng.
d. Hủy bỏ hàng, cột trong bảng.
e. Nhập nhiều ô thành một ô.
f. Tách một ô thành nhiều ô.
g. Thay đổi kích thước của cột và hàng.
- Phân tích, giảng giải, trình chiếu hình ảnh.
- Thao tác mẫu cho học sinh quan sát.
- Phân tích, giảng giải, trình chiếu hình ảnh.
- Thao tác mẫu cho học sinh quan sát.
- Phân tích, giảng giải, trình chiếu hình ảnh.
- Thao tác mẫu cho học sinh quan sát.
- Phân tích, giảng giải, trình chiếu hình ảnh.
- Thao tác mẫu cho học sinh quan sát.
- Phân tích, giảng giải, trình chiếu hình ảnh.
- Thao tác mẫu cho học sinh quan sát.
- Phân tích, giảng giải, trình chiếu hình ảnh.
- Thao tác mẫu cho học sinh quan sát.
- Phân tích, giảng giải, trình chiếu hình ảnh.
- Thao tác mẫu cho học sinh quan sát.
- Lắng nghe, ghi chép lại nội dung chính.
- Quan sát thao tác của giáo viên.
- Lắng nghe, ghi chép lại nội dung chính.
- Quan sát thao tác của giáo viên.
- Lắng nghe, ghi chép lại nội dung chính.
- Quan sát thao tác của giáo viên.
- Lắng nghe, ghi chép lại nội dung chính.
- Quan sát thao tác của giáo viên.
- Lắng nghe, ghi chép lại nội dung chính.
- Quan sát thao tác của giáo viên.
- Lắng nghe, ghi chép lại nội dung chính.
- Quan sát thao tác của giáo viên.
- Lắng nghe, ghi chép lại nội dung chính.
- Quan sát thao tác của giáo viên.
2 phút
3 phút
5 phút
5 phút
5 phút
5 phút
3 phút
3.
4.
5.
Tạo tiêu đề cho bảng.
Sắp xếp các dữ liệu trên một bảng. 
 Tính tổng cuối cột số trong một bảng. 
- Phân tích, giảng giải, trình chiếu hình ảnh.
- Thao tác mẫu cho học sinh quan sát.
- Phân tích, giảng giải, trình chiếu hình ảnh.
- Thao tác mẫu cho học sinh quan sát.
- Phân tích, giảng giải, trình chiếu hình ảnh.
- Thao tác mẫu cho học sinh quan sát.
- Lắng nghe, ghi chép lại nội dung chính.
- Quan sát thao tác của giáo viên.
- Lắng nghe, ghi chép lại nội dung chính.
- Quan sát thao tác của giáo viên.
- Lắng nghe, ghi chép lại nội dung chính.
- Quan sát thao tác của giáo viên.
1 phút
1 phút
1 phút
3
Củng cố kiến thức và kết thúc bài
- Củng cố kiến thúc bài học.
- Giải quyết các vấn đề học sinh chưa hiểu
- Rà soát lượng kiến thức học sinh tiếp thu để cũng cố vào bài học mới.
- Tổng hợp kiến thức, nhấn mạnh nội dung trọng tâm
- Trả lời các câu hỏi của học sinh.
- Ra câu hỏi và bài tập về nhà.
- Lắng nghe, ghi các nội dung chưa hiểu được.
- Đặt các câu hỏi
- Ghi bài về nhà 
5 phút
4
Hướng dấn tự học:
- Tìm học thêm các tài liệu liên quan
1 phút
Nguồn tài liệu tham khảo
Giáo trình tin học văn phòng: T.S Võ Văn Tuấn Dũng .
TRƯỞNG KHOA/ TRƯỞNG TỔ MÔN
Ngày 15 tháng 5 năm 2015
GIÁO VIÊN

File đính kèm:

  • docxGIÁO ÁN.docx
Giáo án liên quan