Giáo án môn học lớp 4 - Tuần thứ 16

I.MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- Giúp HS hoàn thành các BT trong ngày.

- Củng cố các BT về chia cho số có ba chữ số;

2. Kĩ năng:

- HS vận dụng để tính giá trị của biểu thức và tìm thành phần chưa biết trong phép nhân, phép chia.

3. Thái độ:

- Giáo dục HS tính chính xác, khoa học.

II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC:

1. Giáo viên: - Phiếu học tập. Bảng phụ.

2. Học sinh: - Vở cùng em học toán.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

A. Ổn định tổ chức lớp: (1’)

B. Tiến trình giờ dạy:

 

doc21 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 13/02/2020 | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Giáo án môn học lớp 4 - Tuần thứ 16, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuan 16 HƯỚNG DẪN HỌC
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- Giúp HS hoàn thành các BT trong ngày.
- Củng cố một số BT về đọc - hiểu; củng cổ BT về điền từ.
2. Kĩ năng:
- Rèn kĩ năng đọc – hiểu và kĩ năng sử dụng các tiếng có âm đầu d/gi/r và l/n khi nói, viết.
3. Thái độ:
- Giáo dục HS tính tự giác, tích cực, chủ động.
II. ĐỒ DÙNG DẠY- HOC.
1. Giáo viên: - Bảng phụ. Phấn màu.
2. Học sinh: - Vở cùng em học TV.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:
A. Ổn định tổ chức lớp: (1’)
B. Tiến trình giờ dạy:
Thời gian
Nội dung
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
10’
26’
12’
8’
6’
3’
1. Hoàn thành các BT trong ngày.
2. Hướng dẫn làm bài tập TV.
a. Bài 1:
- Đọc – hiểu: “Tết làng”
b. Bài 2: 
* Điền vào chỗ trống tiếng cá âm đầu d/gi/r?
c. Bài 3: 
Điền tiếng có âm đầu l hoặc n?
3. Củng cố - Dặn dò:
- GV yêu cầu HS tự hoàn thành các BT còn chưa xong trong ngày.
- GV theo dõi, giúp đỡ HS yếu.
* Gọi HS đọc yêu cầu BT.
- Gọi HS khá đọc bài.
- Y/c HS tự làm bài tập.
- Gọi HS nêu miệng KQ.
- Nhận xét, sửa chữa.
- Chốt đáp án đúng.
* GV treo bảng phụ. Gọi HS đọc nội dung và y/c BT.
- Cho HS thảo luận nhóm đôi.
- Gọi HS lên điền.
- HD nhận xét, sữa chữa.
- GV chốt đáp án đúng:
Các từ cần điền là: 
a/ gian, giải, dựng, giải, dứt. 
b/ reo, gieo,.
c/ dám, giám, ra, dám, ra.
* Cho HS tự làm bài vào vở.
- GV phát phiếu cho 2 nhóm HS, y/c các nhóm làm.
- Cho HS dán phiếu lên bảng, HD nhận xét, sửa chữa.
- GV nhận xét giờ học.
- Dặn dò HS.
- HS tự hoàn thành các BT còn chưa xong trong ngày.
* 1 HS đọc bài. Lớp đọc thầm.
- HS tự làm bài trong vở BT. (khoanh vào câu trả lời đúng).
- Trả lời miệng:
* 1 HS đọc, lớp đọc thầm.
- Thảo luận nhóm đôi.
- HS nối tiếp nhau lên điền bảng phụ.
- Nhận xét, bổ sung.
* HS tự làm bài rồi chữa bài.
Đáp án: Lại, nặng, loáng, lạc, lên.
HƯỚNG DẪN HỌC
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- Giúp HS hoàn thành các BT trong ngày.
- Củng cố một số BT về câu kể và về quan sát đồ vật.
2. Kĩ năng:
- HS biết sử dụng câu kể.
- Rèn kĩ năng quan sát đồ vật.
3. Thái độ: 
- Giáo dục HS tính tự giác, tích cực, chủ động trong học tập.
II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC.
1.Giáo viên: - Phiếu học tập (hoặc VBT), bảng phụ, 3 tờ giấy khổ to.
2. Học sinh: - Vở cùng em học
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:
A. Ổn định tổ chức lớp: (1’)
B. Tiến trình giờ dạy:
Thời gian
Nội dung
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
10’
26’
3’
7’
6’
10’
3’
1. Hoàn thành các BT trong ngày.
2. Hướng dẫn làm bài tập TV.
a. Bài 1:
b. Bài 2: 
* Viết câu kể.
c. Bài 3:
- Tìm câu kể trong đoạn văn.
d. Bài 5:
- Quan sát đồ vật hoặc đồ chơi.
3. Củng cố - Dặn dò:
- GV yêu cầu HS tự hoàn thành các BT còn chưa xong trong ngày.
- GV theo dõi, giúp đỡ HS yếu.
* Gọi HS đọc y/c BT.
- GV treo bảng phụ đoạn văn. Gọi 1 HS đọc.
- Cho HS thảo luận làm bài.
- Gọi HS phát biểu.
- Nhận xét, sửa chữa.
- GV chốt KQ đúng.
(Đáp án: 3 câu kể).
* Gọi HS đọc nội dung và y/c BT.
- Cho HS làm bài cá nhân.
- Gọi 3HS chữa bài miệng.
- HD nhận xét, sửa chữa.
- GV đánh giá.
- GV gọi HS đọc câu văn vừa đặt.
* Gọi HS đọc y/c BT
- GV treo bảng phụ đoạn văn.
- Cho HS tìm và viết câu kể có trong đoạn văn.
- Gọi HS nêu ý kiến.
* Gọi HS đọc đề bài.
- HD cách làm.
- Cho 2 HS làm giấy khổ to, HS khác làm vở.
- Gọi HS dán BT.
- HD nhận xét, đánh giá.
- Gọi 2, 3 HS đọc bài làm của mình.
- GV nhận xét giờ học. 
- Dặn dò HS.
- HS tự hoàn thành các BT còn chưa xong trong ngày.
* 1 HS đọc.
- 1 HS đoạn văn, lớp đọc thầm.
- Thảo luận cặp.
- HS phát biểu ý kiến.
- Nhận xét.
* HS đọc y/c BT.
- Suy nghĩ làm bài cá nhân.
- 3 HS lên bảng viết câu kể theo y/c.
- Nhận xét, bổ sung.
- 3, 4 HS đọc câu văn của mình.
* 1 HS đọc y/c BT. 
- HS đọc thầm đoạn văn.
- Tự làm bài.
- Nêu ý kiến.
* 2 HS đọc đề bài.
- Làm bài vào vở, 2 HS làm trên giầy khổ to.
- Nhận xét, bổ sung bài trên bảng.
- 2 HS đọc bài làm trong vở.
HƯỚNG DẪN HỌC
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- Giúp HS hoàn thành các bài tập trong ngày.
- Củng cố một số BT về chia số có ba, bốn năm chữ số cho số có hai chữ số .
2. Kĩ năng:
- HS biết áp dụng để tính giá trị của biểu thức và giải toán có liên quan.
3. Thái độ:
- Giáo dục HS tính chính xác, khoa học.
II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC:
1. Giáo viên: - Giấy khổ to.
2. Học sinh: - Vở cùng em học toán.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:
A. Ổn định tổ chức lớp: (1’)
B. Tiến trình giờ dạy:
Thời gian
Nội dung
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
10’
26’
10’
8’
8’
3’
1. Hoàn thành các BT trong ngày.
2. Hướng dẫn làm bài tập Toán.
a. Bài 1:
Đặt tính rồi tính.
b. Bài 2: 
- Tính giá trị biểu thức.
c. Bài 3:
- Giải toán có lời văn.
3. Củng cố - Dặn dò:
- Yêu cầu HS tự hoàn thành các BT ở buổi học sáng. GV theo dõi, giúp đỡ HS yếu.
* Gọi HS nêu y/c BT.
- Yêu cầu HS tự làm bài vào vở.
- Gọi 3 HS làm trên bảng. 
- HD chữa bài.
- Chốt KQ đúng.
* Gọi HS nêu y/c BT.
- Cho HS tự làm bài vào vở. 2 HS làm giấy khổ to.
- HD chữa bài trên giấy.
- GV đánh giá, chốt lời giải đúng.
a/ 70 – 49 : 7 + 3 x 6
= 70 - 7 + 18
= 63 + 18 = 81
b/ 4375 x 15 + 489 x 72
= 65625 + 35208
= 100833
* Gọi HS đọc BT.
- HDHS tóm tắt bài toán và nêu cách giải.
- Cho HS giải bài vào vở, 1 HS gải trên bảng.
- HDHS chữa bài.
- Chốt lời giải đúng.
 - Nhận xét giờ học. 
 - Dặn dò HS.
- HS tự hoàn thành các BT ở buổi sáng.
* 1 HS nêu y/c BT.
- HS tự đặt tính và tính.
- 3 HS làm trên bảng.
- Chữa bài (nêu các bước chia)
* 2 HS đọc.
- HS tự làm bài vào vở. 2 HS làm giấy khổ to.
- Giải BT vào vở.
- Chữa bài (Nêu thứ tự tính).
* 1 HS nêu.
- Tính giá trị biểu thức vào vở.
- 1 HS làm bảng.
- Chữa bài.
Bài giải
Xe thứ nhất chở được là:
27 x 20 = 540 (l)
Xe thứ hai chở được là:
540 + 90 = 630 (l)
Xe thứ hai chở được số thùng dầu là:
630 : 45 = 14 (thùng)
Đáp số: 14 thùng
HƯỚNG DẪN HỌC
I.MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- Giúp HS hoàn thành các BT trong ngày.
- Củng cố các BT về chia cho số có ba chữ số; 
2. Kĩ năng:
- HS vận dụng để tính giá trị của biểu thức và tìm thành phần chưa biết trong phép nhân, phép chia.
3. Thái độ:
- Giáo dục HS tính chính xác, khoa học.
II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC:
1. Giáo viên: - Phiếu học tập. Bảng phụ.
2. Học sinh: - Vở cùng em học toán.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:
A. Ổn định tổ chức lớp: (1’)
B. Tiến trình giờ dạy:
Thời gian
Nội dung
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
10’
36’
10’
8’
8’
3’
1. Hoàn thành các BT trong ngày.
2. Hướng dẫn làm bài tập Toán.
a. Bài 1:
Đặt tính rồi tính.
b. Bài 2: Tính.
c. Bài 4: Tìm x.
3. Củng cố - Dặn dò:
- GV yêu cầu HS tự hoàn thành các BT còn chưa xong trong ngày.
- GV theo dõi, giúp đỡ HS yếu.
* Gọi HS nêu y/c BT.
- Gọi 3 HS lên bảng làm bài. Cả lớp làm vào vở.
- HD nhận xét, sửa chữa.
- Gọi HS nêu cách chia.
- GV đánh giá, chốt KQ đúng.
* Gọi HS đọc y/c BT.
- GV treo bảng phụ, gọi 2 HS đọc 2 biểu thức.
- Gọi HS nhận xét đặc điểm của 2 biểu thức và nêu cách tính.
- Cho HS làm bài vào vở. 2 HS lên bảng làm.
- Nhận xét, bổ sung.
- GV đánh giá, chốt KQ đúng.
a/ (25915+3550:25): 71
= (25915 + 142) : 71
= 26057 : 70 = 367
b/14 x 10 x 32:(300+ 20)
= 140 x 32 : 320
= 4480 : 320 = 14
* Gọi HS đọc y/c BT.
- Gọi 2 HS đọc 2 phép tính.
- Gọi HS nêu tên gọi của thành phần chưa biết trong phép tính và cách giải.
- Cho HS giải BT vào vở. 2 HS giải bảng lớp.
- HD nhận xét, sửa chữa.
- Chốt lời giải đúng.
- Nhận xét tiết học.
- Dặn dò HS.
- HS tự hoàn thành các BT còn chưa xong trong ngày.
* HS tự đặt tính rồi tính KQ.
- 3 HS làm trên bảng. HS khác làm vở.
- Nhận xét, sữa chữa.
* 1 HS đọc y/c BT.
- 2 HS đọc 2 biểu thức.
- HS nhận xét đặc điểm của 2 biểu thức và nêu cách tính. 
- Làm bài vào vở. 2 HS làm bảng. 
- Chữa bài.
* 1 HS đọc BT.
- Nêu cách giải.
- Giải BT.
- Chữa bài.
a/ 436 x X = 11772
X = 11772 : 36
X = 327
b/ 39600 : x = 90
X= 39600 : 90
X = 440
HƯỚNG DẪN HỌC
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- Giúp HS hoàn thành các BT trong ngày.
- Củng cố các BT về chia cho số có ba chữ số.
2. Kĩ năng:
- HS biết vận dụng để tính giải toán.
3. Thái độ:
- Giáo dục HS tính chính xác, khoa học.
II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC:
1. Giáo viên: - Phiếu học tập. Bảng phụ.
2. Học sinh: - Vở cùng em học toán.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:
A. Ổn định tổ chức lớp: (1’)
B. Tiến trình giờ dạy:
Thời gian
Nội dung
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
10’
36’
10’
8’
8’
3’
1. Hoàn thành các BT trong ngày.
2. Hướng dẫn làm bài tập Toán.
a. Bài 1:
Đặt tính rồi tính.
b. Bài 2: Tìm X.
c. Bài 3:
- Giải toán.
3. Củng cố - Dặn dò:
- GV yêu cầu HS tự hoàn thành các BT còn chưa xong trong ngày.
- GV theo dõi, giúp đỡ HS yếu.
* Gọi HS nêu y/c BT.
- Gọi 4 HS lên bảng làm bài. Cả lớp làm vào vở.
- HD nhận xét, sửa chữa.
- Gọi HS nêu cách chia.
- Chốt KQ đúng.
* Gọi HS đọc y/c BT.
- Gọi 2 HS đọc 2 phép tính.
- Gọi HS nêu tên gọi của thành phần chưa biết trong phép tính và cách giải.
- Cho HS giải BT vào vở. 2 HS giải bảng lớp.
- HD nhận xét, sửa chữa.
- Chốt lời giải đúng.
* Gọi HS đọc bài toán.
- HD phân tích và tóm tắt đầu bài.
- Gọi HS nêu cách giải.
- Cho HS giải vào vở.
- Gọi HS chữa bài.
- Nhận xét, đánh giá.
- Chootsb bài giải đúng.
- Nhận xét tiết học.
- Dặn dò HS.
- HS tự hoàn thành các BT còn chưa xong trong ngày.
* HS tự đặt tính rồi tính KQ.
- 4 HS làm trên bảng. HS khác làm vở.
- Nhận xét, sữa chữa.
* 1 HS đọc y/c BT.
- Nêu cách giải.
- Giải BT.
- Chữa bài.
a/ 517 x X = 151481
X = 151481 : 517
X = 293
b/ 195906 : X = 634
X = 195906 : 634
X = 309
* 1 HS đọc BT.
- Toám tắt bài toán.
- 1 HS nêu cách giải.
- HS giải bài vào vở.
- 1 HS chữa bài.
- Nhận xét. Bổ sung.
Bài giải
Phân xưởng A dệt được số áo là:
144 x 84 = 12096 (áo)
Mỗi người ở phân xưởng B dệt được số áo là:
12096 : 112 = 108 (áo)
Đáp số: 108 áo
Tuan 17
HƯỚNG DẪN HỌC
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- Giúp HS hoàn thành các BT trong ngày.
2. Kĩ năng:
- Củng cố một số kiến thức cuối học kì I thông qua một số BT tiếng Việt.
3. Thái độ:
- Giáo dục HS tính tự giác, tích cực, chủ động.
II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC.
1. Giáo viên: - Bảng phụ.
2. Học sinh: - Vở cùng em học Tiếng Việt.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:
A. Ổn định tổ chức lớp: (1’)
B. Tiến trình giờ dạy:
Thời gian
Nội dung
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
10’
26’
3’
1. Hoàn thành các BT trong ngày.
2. Hướng dẫn làm bài tập TV:
a. Bài 1:
Đọc-hiểu.
b.Bài 3: 
c. Bài 4: (Gạch dưới động từ.)
d. Bài 5 :
3. Củng cố - Dặn dò:
- GV yêu cầu HS tự hoàn thành các BT còn chưa xong trong ngày.
- GV theo dõi, giúp đỡ HS yếu.
* Gọi HS đọc bài: Sự tích các loài hoa.
- Y/c HS tự đọc câu hỏi và làm bài tập.
- Gọi HS nêu miệng KQ.
- Nhận xét, sửa chữa.
- Chốt đáp án đúng.
* Gọi HS đọc nội dung và y/c BT.
- GV treo bảng phụ.
- Cho HS thảo luận nhóm đôi.
- Gọi HS lên khoanh vào đáp án đúng.
- HD nhận xét, chốt KQ đúng.
(Đáp án:
a/ ý C, G
b/ câu B, D, E, G
- Gọi HS nêu y/c BT.
* Treo bảng phụ.
- Cho HS đọc thầm đoạn văn.
- Cho HS suy nghĩ làm bài.
- Gọi HS lên bảng làm bài.
- HD nhận xét, sửa chữa.
* GV viết 3 tính từ lên bảng, gọi 3 HS lên đặt câu, HS cả lớp viết vào vào vở.
- HD nhận xét, sửa chữa.
* GV nhận xét giờ học.
- Dặn dò HS.
- HS tự hoàn thành các BT còn chưa xong trong ngày.
* 1 HS đọc bài. Lớp đọc thầm.
- HS tự làm bài trong vở BT.(khoanh vào chữ cái trước ý đúng).
- Nêu miệng KQ.
* 1 HS đọc, lớp đọc thầm.
- Thảo luận nhóm đôi.
- HS nối tiếp nhau lên làm bảng phụ.
- Nhận xét, bổ sung.
* 1HS đọc.
- Đọc thầm đoạn văn.
- HS tự làm bài rồi chữa bài.
+ Đáp án: Các động từ là:
Kể, trông, chui, tán, quạt.
* 3 HS lên bảng làm bài.
- Cả lớp làm vào vở.
- Nhận xét bài trên bảng.
HƯỚNG DẪN HỌC
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- Giúp HS hoàn thành các BT trong ngày.
2. Kĩ năng:
- Tếp tục củng cố một số kiến thức cuối học kì I thông qua một số BT Tiếng Việt.
3. Thái độ:
- Giáo dục HS tính tự giác, tích cực, chủ động trong học tập.
II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC.
1. Giáo viên: - Phiếu học tập, bảng phụ, giấy khổ to.
2. Học sinh: - Vở cùng em học Tiếng Việt.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:
A. Ổn định tổ chức lớp: (1’)
B. Tiến trình giờ dạy:
Thời gian
Nội dung
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
10’
26’
3’
1. Hoàn thành các BT trong ngày.
2. Hướng dẫn luyện tập.
a. Bài 7b. 
b. Bài 9:
c. Bài 10:
3. Củng cố - Dặn dò:
- GV yêu cầu HS tự hoàn thành các BT còn chưa xong trong ngày.
- GV theo dõi, giúp đỡ HS yếu.
* Gọi HS đọc nội dung và y/c BT.
- GV treo bảng phụ.
- Cho HS tự làm vào vở.
- Gọi 2 HS lên bảng trình bày.
- Nhận xét, sửa chữa.
* Gọi HS đọc nội dung và y/c BT.
- Cho HS thảo luận nhóm đôi.
- Gọi HS nêu miệng KQ.
* Gọi HS đọc đề bài văn.
- HDHS xác định y/c của đề bài.
- Cho HS viết bài vào vở.
- Phát phiếu cho 2 HS làm.
- Cho HS có phiếu lên dán trên bảng lớp.
- HD nhận xét bài trên phiếu.
- Gọi vài HS đọc bài làm của mình.
* GV nhận xét giờ học. 
- Dặn dò HS.
- HS tự hoàn thành các BT còn chưa xong trong ngày.
* 1 HS đọc.
- Làm bài vào vở.
- 2 HS làm trên bảng:
HS 1: Nghĩa tích cực: quyết chí, bền bỉ, vững chí, tu chí, nuôi chí lớn.
HS2 : Nghĩa tiêu cực: nản chí, nản long, sờn long, mất ý chí.
- Nhận xét, sửa chữa.
* 1 HS đọc, lớp đọc thầm.
- Thảo luận theo cặp.
- Nêu miệng KQ.
(Đó là các câu: a, c, d, g)
* HS đọc y/c BT.
- Làm bài vào vở, 2 HS làm vào khiếu khổ to.
- Nhận xét bài trên phiếu.
- 2, 3 HS đọc bài làm của mình.
HƯỚNG DẪN HỌC
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- Giúp HS hoàn thành các bài tập trong ngày.
2. Kĩ năng:
- Củng cố một số BT về dấu hiệu chia hết cho 9.
3. Thái độ:
- Giáo dục HS tính tự giác, tích cực, chủ động trong học tập.
II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC.
1. Giáo viên: - Phiếu học tập.
2. Học sinh: - Vở cùng em học toán
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:
A. Ổn định tổ chức lớp: (1’)
B. Tiến trình giờ dạy:
Thời gian
Nội dung
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
10’
5’
5’
5’
7’
3’
1. Hoàn thành các BT trong ngày.
2. HD làm bài tập toán.
a. Bài 1: 
Tìm các số chia hết cho 9 ?
b. Bài 2:
 Tìm các số không chia hết 9.
c. Bài 3:
 d. Bài 4 :
3. Củng cố - Dặn dò:
- Yêu cầu HS tự hoàn thành các BT ở buổi học sáng. GV theo dõi, giúp đỡ HS yếu.
* Gọi HS nêu y/c BT.
 - GV viết các số lên bảng.
 - Yêu cầu HS tự làm bài vào vở.
 - Gọi 1 HS làm trên bảng. 
 - HD chữa bài.
-> Gọi HS nhắc lại dấu hiệu chia hết cho 9.
* Gọi HS nêu y/c BT.
- GV viết các số lên bảng.
- Cho HS tự làm bài vào vở.
- Gọi HS chữa bài.( y/c HS giải thích cách làm)
- Chốt KQ đúng.
+ Các số không chia hết 9 là :69, 9257, 5452, 8720, 3 741 113.
* Gọi HS đọc BT.
- GV treo bảng phụ.
- Cho HS làm bài theo cặp.
- Gọi HS nối tiếp nhau lên điền vào bảng phụ.
- HD nhận xét, sửa chữa.
* Gọi HS đọc nội dung và y/c BT.
- GV viết các số lên bảng.
- yêu cầu HS suy nghĩ, làm bài cá nhân vào vở.
- Gọi HS chữa bài.
- HD nhận xét, đánh giá.
* Nhận xét giờ học. 
 - Dặn dò HS.
- HS tự hoàn thành các BT ở buổi sáng.
* 1 HS nêu y/c BT.
- HS tự làm bài.
- 1 HS làm trên bảng.
- Chữa bài, giải thích.
+ Các số chia hết cho 9 là : 999, 234, 2565.
-> 1, 2 HS nhắc lại.
* 1 HS đọc.
- HS làm vào vở.
- 1 HS làm bảng lớp.
- Nhận xét, sửa chữa.
- 1 HS nêu.
* 1 HS đọc.
- HS thảo luận cặp.
- Chữa bài.
* 1 HS đọc BT.
- Làm bài cá nhân.
- 2 HS chữa bài.
+ Chia hết cho 3: 180, 108, 510, 501, 105, 150, 810, 801.
+ Chia hết cho 2 và 5: 150, 180, 510, 810, 850, 580.
HƯỚNG DẪN HỌC
I.MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- Giúp HS hoàn thành các BT trong ngày.
2. Kĩ năng:
- Củng cố các BT về dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9. HS biết vận dụng để lập số.
3. Thái độ:
- Giáo dục HS tính chính xác, khoa học.
II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC.
1. Giáo viên: - Phiếu học tập, bảng phụ.
2. Học sinh: - Vở cùng em học toán
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:
A. Ổn định tổ chức lớp: (1’)
B. Tiến trình giờ dạy:
Thời gian
Nội dung
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
10’
6’
8’
8’
3’
1. Hoàn thành các BT trong ngày.
2. Hướng dẫn luyện tập:
a. Bài 1: 
b. Bài 2: 
c. Bài 3: 
3. Củng cố - Dặn dò:
- GV yêu cầu HS tự hoàn thành các BT còn chưa xong trong ngày.
- GV theo dõi, giúp đỡ HS yếu.
* Gọi HS nêu y/c BT.
- GV viết các số lên bảng.
- Cho HS làm vào vở theo 3 nhóm.
- Gọi đại diện 3 nhóm lên bảng làm bài. 
- HD nhận xét, sửa chữa.
(Yêu cầu HS giải thích).
* Gọi HS nêu y/c BT.
- GV viết chữ số lên bảng.
- Yêu cầu HS viết các số vào vở theo y/c. 
- Gọi HS chữa bài.
- Nhận xét, đánh giá.
- Chốt KQ đúng.
* Gọi HS đọc BT. 
- GV phát phiếu cho các nhóm đôi làm bài, 1 nhóm làm phiều khổ to.
- Gọi nhóm có phiếu khổ to lên dán phiếu.
- HD nhận xét, sửa chữa.
* - Nhận xét tiết học.
- Dặn dò HS.
- HS tự hoàn thành các BT còn chưa xong trong ngày.
* 1 HS đọc, lớp đọc thầm.
- HS làm vào vở theo nhóm.
- 3 HS đại diện 3 nhóm lên chữa bài.
- Nhận xét, bổ sung.
a. Các số chia hết 3: 294, 2763, 3681, 78132.
b. Các số không chia hết 3: 634, 6020, 33319.
* 1 HS nêu y/c BT.
- Làm bài vào vở: Viết các số chia hết cho 9; các số chia hết 3 nhưng không chia hết 9. 
- Chữa bài.
* 1 HS đọc BT.
- Làm bài trong phiếu.
- Chữa bài trên phiếu khổ to.
HƯỚNG DẪN HỌC
I.MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- Giúp HS hoàn thành các BT trong ngày.
- Củng cố về đọc-viết số tự nhiên; các phép tính cộng, trừ, nhân, chia với số tự nhiên. 
2. Kĩ năng:
- HS biết vận dụng đẻ tính giá trị của biểu thức và giải toán có liên quan.
3. Thái độ:
- Giáo dục HS tính chính xác, khoa học.
II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC.
1. Giáo viên: - Phiếu học tập, bảng phụ.
2. Học sinh: - Vở cùng em học toán
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:
A. Ổn định tổ chức lớp: (1’)
B. Tiến trình giờ dạy:
Thời gian
Nội dung
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
10’
26’
3’
1. Hoàn thành các BT trong ngày.
2. Hướng dẫn luyện tập:
a. Bài 1: 
Viết số.
b. Bài 2: 
Tính.
c. Bài 3: 
Tính giá trị biểu thức.
d. Bài 4:
e. Bài 5:
Giải toán.
3. Củng cố - Dặn dò:
- GV yêu cầu HS tự hoàn thành các BT còn chưa xong trong ngày.
- GV theo dõi, giúp đỡ HS yếu.
* Gọi HS nêu y/c BT.
- Cho HS làm vào vở.
- Gọi HS lên bảng viết số. 
- HD nhận xét, sửa chữa.
- Gọi HS đọc lại số vừa viết.
* Gọi HS nêu y/c BT.
- Gọi 4 HS lên bảng làm bài. HS khác làm vào vở.
- Nhận xét, sửa chữa.
- GV đánh giá, chốt lời giải đúng.
* Gọi HS đọc y/c BT. 
- Cho HS làm bài vào vở.
- Gọi 2 HS chữa bài.
- GV nhận xét, chốt KQ đúng.
a/ 468 : 3 + 61 x 4
= 156 + 244
= 400
b/ 1235 x 25 x 4 
= 30875 x 4
= 123500
* Yêu cầu HS tự đọc BT và tự làm bài.
- Gọi HS nêu miệng KQ.
* Gọi HS đọc bài toán.
- Gợi ý HS nêu cách giải.
- Cho HS giải BT vào vở, 1 HS giải bảng lớp.
- HD chữa bài.
* - Nhận xét tiết học.
- Dặn dò HS.
- HS tự hoàn thành các BT còn chưa xong trong ngày.
* 1 HS đọc, lớp đọc thầm.
- HS làm vào vở.
- 2 HS lên bảng viết.
- Nhận xét, sửa chữa.
a. 35 462 000
b. 162 376 489
- HS đọc số vừa viết.
* 1 HS nêu y/c BT.
- Làm bài vào vở, 4 HS làm bảng lớp.
- Chữa bài.
* 1 HS đọc.
- Làm bài vào vở.
- 2 HS chữa bài .
Cả lớp nhận xét.
* HS tự đọc BT và tự làm bài.
- HS nối tiếp nêu KQ.
* 2 HS đọc BT.
- 1 HS nêu cách giải.\
- Giải BT.
- Chữa bài.

File đính kèm:

  • docHDH.doc