Giáo án môn học lớp 1 - Tuần 16 năm 2014 - 2015

Tiết 78: LUYỆN TẬP

I.MỤC TIÊU:

- Biết tìm tỉ số phần trăm của một số.

 - Vận dụng giải toán tỉ số phần trăm.

 - GD tính cẩn thận, trình bày khoa học.

 II. CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC:

* Khởi động:

- PCTHĐTQ tổ chức cho các bạn ôn lại bài.

- PCTHĐTQ nhận xét.

- GV nhận xét chung.

* Giới thiệu bài:

- GV giới thiệu bài.

- GV đọc mục tiêu bài.

- HS trao đổi mục tiêu bài học.

A. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH:

 

doc8 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 10/02/2020 | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án môn học lớp 1 - Tuần 16 năm 2014 - 2015, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 16 
Tiết 76 LUYỆN TẬP 
I.MỤC TIÊU:
- Biết cách tính tỉ số phần trăm của hai số.
- Vận dụng giải toán tìm tỉ số phần trăm
- GD: Tính cẩn thận,trình bày sạch đẹp,khoa học.
II.CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC:
* Khởi động: 
- PCTHĐTQ tổ chức cho các bạn ôn lại bài.
- PCTHĐTQ nhận xét.
- GV nhận xét chung.
* Giới thiệu bài:
- GV giới thiệu bài.
- GV đọc mục tiêu bài.
- HS trao đổi mục tiêu bài học.
A. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH:
Bài 1:
- HS đọc đề bài.
- GV hướng dẫn mẫu.
- Lưu ý HS khi làm phép tính với các tỉ số % phải hiểu đây là làm tính với tỉ số % của cùng một đại lượng.
Việc 1: Làm bài vào nháp.
Việc 2: Trao đổi với bạn bên cạnh.
Việc 3: Sửa bài vào vở.
Bài 2: 
Việc 1: Đọc kĩ đề bài.
Việc 2: Làm bài vào vở.
Việc 3: Đọc kết quả trước nhóm.
Việc 4: Nhóm thống nhất kết quả.
- Trưởng ban tổ chức cho các nhóm báo cáo kết quả làm việc.
- GV nhận xét.
B. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG:
- Dặn HS về nhà hoàn thành bài 3.
- Chia sẻ với cha mẹ kết quả đã làm được.
- GV nhận xét.
Tiết 77 GIẢI TOÁN VỀ TỈ SỐ PHẦN TRĂM. 
I. MỤC TIÊU:
- Biết tìm tỉ số phần trăm của một số.
- Vận dụng để giải bài toán đơn giản về tìm giá trị một số phần trăm của một số.
- GD tính cẩn thận, trình bày khoa học.
II CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC:
* Khởi động: 
- PCTHĐTQ tổ chức cho các bạn hát vui hoặc trò chơi học tập.
- PCTHĐTQ nhận xét.
- GV nhận xét chung.
* Giới thiệu bài:
- GV giới thiệu bài.
- GV đọc mục tiêu bài.
- HS trao đổi mục tiêu bài học.
A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN:
* HS trải nghiệm:
Việc 1: Đọc ví dụ a trong SGK.
Việc 2: Trao đổi trong nhóm để tìm ra cách làm bài.
Việc 3: Thư kí ghi kết quả tổng hợp vào bảng nhóm.
Trưởng ban tổ chức cho các nhóm báo cáo kết quả.
- Đại diện các nhóm trình bày trước lớp.
- HS nhận xét, bổ sung. 
-GV hỗ trợ HS trong quá trình tìm kiến thức mới.
* Rút ra quy tắc.
Bài toán: 
Việc 1: Đọc kĩ đề toán.
Việc 2: Suy nghĩ làm bài vào nháp.
Việc 1: Trao đổi kết quả với bạn. 
Việc 2: Điều chỉnh kết quả.
- Trưởng ban tổ chức cho các nhóm báo cáo kết quả.
- Đại diện các nhóm báo cáo kết quả.
- GV nhận xét, chốt lại, nhấn mạnh kiến thức cần nắm.
B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH:
Thực hành luyện tập vào vở: lần lượt các bài tập 1, 2: 
* Cách thực hiện từng bài như sau:
Việc 1: Mở SGK, đọc hiểu nhiệm vụ của bài tập.
Việc 2: Làm bài tập vào vở.
Việc 1: Các em đổi vở, nhận xét bài cho nhau và thống nhất kết quả. Nếu không thống nhất thì đề nghị trao đổi nhóm.
Việc 1: Nhóm trưởng điều hành chia sẻ đánh giá kết quả của các bạn. các bạn trong nhóm lắng nghe và bổ sung.
Việc 2: Thư ký tổng hợp ý kiến của cả nhóm và báo cáo cô giáo. 
* Trưởng ban học tập tổ chức cho các bạn chia sẻ những nội dung sau:
- Cá nhân, nhóm đánh giá theo mục tiêu.
- Cùng nhau nhắc lại quy tắc vừa học.
Kết thúc bài hướng dẫn, em trao đổi với bạn và cô giáo về những việc đã làm và hỏi cô giáo về những điều em chưa hiểu.
C. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG:
- Dặn HS về nhà hoàn thành bài 3.
- Chia sẻ với cha mẹ kết quả đã làm được.
- GV nhận xét.
Tiết 78: LUYỆN TẬP 
I.MỤC TIÊU:
- Biết tìm tỉ số phần trăm của một số.
 - Vận dụng giải toán tỉ số phần trăm.
 - GD tính cẩn thận, trình bày khoa học.
 II. CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC:
* Khởi động: 
- PCTHĐTQ tổ chức cho các bạn ôn lại bài.
- PCTHĐTQ nhận xét.
- GV nhận xét chung.
* Giới thiệu bài:
- GV giới thiệu bài.
- GV đọc mục tiêu bài.
- HS trao đổi mục tiêu bài học.
A. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH:
Thực hành luyện tập vào vở: lần lượt các bài tập 1, 2,3 : 
* Cách thực hiện từng bài như sau:
Việc 1: Mở SGK, đọc hiểu nhiệm vụ của bài tập.
Việc 2: Làm bài tập vào vở.
Việc 1: Các em đổi vở, nhận xét bài cho nhau và thống nhất kết quả. Nếu không thống nhất thì đề nghị trao đổi nhóm.
Việc 1: Nhóm trưởng điều hành chia sẻ đánh giá kết quả của các bạn. các bạn trong nhóm lắng nghe và bổ sung.
Việc 2: Thư ký tổng hợp ý kiến của cả nhóm và báo cáo cô giáo. 
* Trưởng ban học tập tổ chức cho các bạn chia sẻ những nội dung sau:
- Cá nhân, nhóm đánh giá theo mục tiêu.
Kết thúc bài hướng dẫn, em trao đổi với bạn và cô giáo về những việc đã làm và hỏi cô giáo về những điều em chưa hiểu.
C. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG:
- Chia sẻ với cha mẹ kết quả đã làm được.
- GV nhận xét.
Tiết 79: GIẢI TOÁN VỀ TỈ SỐ PHẦN TRĂM(Tiếp theo).
I. MỤC TIÊU:
- Biết tìm một số khi biết giá trị phần trăm của nó.
- Vận dụng để giải một số bài toán dạng tìm một số khi biết giá trị phần trăm của nó.
- GD tính cẩn thận, trình bày khoa học.
 II. CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC:
* Khởi động: 
- PCTHĐTQ tổ chức cho các bạn hát vui hoặc trò chơi học tập.
- PCTHĐTQ nhận xét.
- GV nhận xét chung.
* Giới thiệu bài:
- GV giới thiệu bài.
- GV đọc mục tiêu bài.
- HS trao đổi mục tiêu bài học.
A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN:
* HS trải nghiệm:
Việc 1: Đọc ví dụ a trong SGK.
Việc 2: Trao đổi trong nhóm để tìm ra cách làm bài.
Việc 3: Thư kí ghi kết quả tổng hợp vào bảng nhóm.
Trưởng ban tổ chức cho các nhóm báo cáo kết quả.
- Đại diện các nhóm trình bày trước lớp.
- HS nhận xét, bổ sung. 
-GV hỗ trợ HS trong quá trình tìm kiến thức mới.
* Rút ra quy tắc.
Bài toán: 
Việc 1: Đọc kĩ đề toán.
Việc 2: Suy nghĩ làm bài vào nháp.
Việc 1: Trao đổi kết quả với bạn. 
Việc 2: Điều chỉnh kết quả.
- Trưởng ban tổ chức cho các nhóm báo cáo kết quả.
- Đại diện các nhóm báo cáo kết quả.
- GV nhận xét, chốt lại, nhấn mạnh kiến thức cần nắm.
B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH:
Thực hành luyện tập vào vở: lần lượt các bài tập 1, 2: 
* Cách thực hiện từng bài như sau:
Việc 1: Mở SGK, đọc hiểu nhiệm vụ của bài tập.
Việc 2: Làm bài tập vào vở.
Việc 1: Các em đổi vở, nhận xét bài cho nhau và thống nhất kết quả. Nếu không thống nhất thì đề nghị trao đổi nhóm.
Việc 1: Nhóm trưởng điều hành chia sẻ đánh giá kết quả của các bạn. các bạn trong nhóm lắng nghe và bổ sung.
Việc 2: Thư ký tổng hợp ý kiến của cả nhóm và báo cáo cô giáo. 
* Trưởng ban học tập tổ chức cho các bạn chia sẻ những nội dung sau:
- Cá nhân, nhóm đánh giá theo mục tiêu.
- Cùng nhau nhắc lại quy tắc vừa học.
Kết thúc bài hướng dẫn, em trao đổi với bạn và cô giáo về những việc đã làm và hỏi cô giáo về những điều em chưa hiểu.
C. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG:
- Dặn HS về nhà hoàn thành bài 3.
- Chia sẻ với cha mẹ kết quả đã làm được.
- GV nhận xét.
Tiết 80 LUYỆN TẬP
I.MỤC TIÊU:
- Biết cách làm ba dạng Toán cơ bản về tỉ số phần trăm:
- GD tính cẩn thận,trình bày khoa học.
 II. CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC:
* Khởi động: 
- PCTHĐTQ tổ chức cho các bạn ôn lại bài.
- PCTHĐTQ nhận xét.
- GV nhận xét chung.
* Giới thiệu bài:
- GV giới thiệu bài.
- GV đọc mục tiêu bài.
- HS trao đổi mục tiêu bài học.
A. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH:
Thực hành luyện tập vào vở: lần lượt các bài tập 1, 2, 3: 
* Cách thực hiện từng bài như sau:
Việc 1: Mở SGK, đọc hiểu nhiệm vụ của bài tập.
Việc 2: Làm bài tập vào vở.
Việc 1: Các em đổi vở, nhận xét bài cho nhau và thống nhất kết quả. Nếu không thống nhất thì đề nghị trao đổi nhóm.
Việc 1: Nhóm trưởng điều hành chia sẻ đánh giá kết quả của các bạn. các bạn trong nhóm lắng nghe và bổ sung.
Việc 2: Thư ký tổng hợp ý kiến của cả nhóm và báo cáo cô giáo. 
* Trưởng ban học tập tổ chức cho các bạn chia sẻ những nội dung sau:
- Cá nhân, nhóm đánh giá theo mục tiêu.
Kết thúc bài hướng dẫn, em trao đổi với bạn và cô giáo về những việc đã làm và hỏi cô giáo về những điều em chưa hiểu.
C. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG:
- Chia sẻ với cha mẹ kết quả đã làm được.
- GV nhận xét.
Tổ trưởng Kiểm tra
 Hiệp Tùng, ngày tháng năm 2015
Nguyễn Thị Hồng Thắm
BGH Kí duyệt
 Hiệp Tùng, ngày tháng năm 2015
Phan Văn Tính

File đính kèm:

  • docTUAN_16.doc