Giáo án Mĩ thuật 6 - Tiết 10, Bài 9: Học tập

- Nhắc lại các bước tiến hành đã hướng dẫn ở bài trước.

1. Bố cục. Hình ảnh chính, phụ được qui vào các mảng to, nhỏ để làm rỏ trọng tâm của tranh.

 2. Vẻ hình. Hình vẻ nên có sự khác nhau có tĩnh, có động, nhân vật trong tranh phải ăn nhập với nhau, hợp lý, thống nhất để biểu hiện nội dung.

 3. Vẻ màu. Màu sắc rực rỡ hay dịu êm tuỳ theo đề tài và cảm xúc của người vẽ và bằng các chất liệu khác nhau. (Theo cảm xúc và sáng tạo).

 

doc2 trang | Chia sẻ: halinh | Ngày: 11/05/2015 | Lượt xem: 1020 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Mĩ thuật 6 - Tiết 10, Bài 9: Học tập, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 31/10/2012
Ngày giảng: 02/11/2012
Tiết 10 - Bài 9 - Vẽ tranh
Đề tài: học tập
I/ Mục tiêu bài học. 
Luyện cho HS khả năng xây dụng bố cục theo nội dung chủ đề.
Thể hiện được tình cảm đối với ngôi trường, thầy cô, bạn bè.
 - HS vẽ được một tranh đề tài học tập.
II/ Chuẩn bị .
	1. Đồ dùng dạy- học 
	A. Giáo viên.
	- Bộ tranh về đề tài học tậpi. 
	- Một số tranh của hoạ sĩ , HS …
	B. Học sinh.
	- Vỡ vẽ, bút chì, tẩy, màu vẽ…
	2. Phương pháp dạy – học. 
	- Ván đáp, trực quan,gợi mỡ, luyện tập…
III/ tiến trình dạy – học.
1 Ôn định tổ chức. 1' Giaựo vieõn kieồm tra sú soỏ vaứ sửù chuaồn bũ cuỷa hoùc sinh
 2 Kiểm tra bài củ. 3'
? Hãy nêu các bước vẽ tranh đề tài.
à Gồm có 3 bướcsau:
B1. Xây dung bố cục. B2. Vẽ hình. B3. Vẽ màu
Bài mới.
+ Giụựi thieọu baứi: Tieỏt hoùc trửụực caực em ủaừ tỡm hieồu veà phửụng phaựp veừ tranh ủeà taứi. vaứ naộm baột ủửụùc ủaởc ủieồm cuừng nhử caực hoaùt ủoọng trong ủeà taứi hoùc taọp, hoõm nay thaày vaứ caực em cuứng nhau tiếp tục nghieõn cửựu baứi “Veừ tranh – ủeà taứi: Hoùc taọp”.
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
HĐ1. Nhắc lại cách vẽ tranh.
- Nhắc lại các bước tiến hành đã hướng dẫn ở bài trước.
Bố cục. Hình ảnh chính, phụ được qui vào các mảng to, nhỏ để làm rỏ trọng tâm của tranh.
 2. Vẻ hình. Hình vẻ nên có sự khác nhau có tĩnh, có động, nhân vật trong tranh phải ăn nhập với nhau, hợp lý, thống nhất để biểu hiện nội dung.
 3. Vẻ màu. Màu sắc rực rỡ hay dịu êm tuỳ theo đề tài và cảm xúc của người vẽ và bằng các chất liệu khác nhau. (Theo cảm xúc và sáng tạo).
- Nhắc nhở HS bám sát theo chủ đề đã chọn nhưng cần tìm các bố cục khác nhau & thể hiện rõ hình ảnh hoạt động học tập
HĐ1 . Cách vẽ.
- Nghe giảng và tiến hành theo yêu cầu bài vẽ.
HĐ3. Hướng dẫn HS làm bài.
- Theo dõi, gợi ý để các em làm bài có kết quả cụ thể là:
 + Chọn chủ đề.
 + Cách bố cục.
 + Cách vẽ hình.
 + Vẽ màu.
- Bám sát chủ đề đả chọn, tìm hình ảnh đặc trưng để thể hiện rỏ hình ảnh về hoạt động học tập
HĐ3. Thực hành.
- làm bài theo yêu cầu của bài tập & của GV.
- Ghi chép.
HĐ4. Đánh giá kết quả học tập. 
- GV choùn moọt soỏ baứi veừ cuỷa hoùc sinh ụỷ nhieàu mửực ủoọ khaực nhau vaứ cho HS neõu nhaọn xeựt vaứ xeỏp loaùi theo caỷm nhaọn cuỷa mỡnh về:
 + Bố cục
 + Cách vẽ hình
 + Vẽ mầu
- Xếp loại đánh giá một số bài
- Nhận xét đánh giá bài vẽ theo gợi ý của GV
- Ghi chép.
4/. Hướng dẫn về nhà: 1'
+ Baứi taọp veà nhaứ: Hoùc sinh veà nhaứ hoaứn thaứnh baứi taọp. 
+ Chuaồn bũ baứi mụựi: 
- Sưu tầm các bài trang trí cơ bản và các đồ vật có trang trí đẹp, các hình ảnh trang trí nội ngoại thất
- Vỡ vẽ, bút chì, thước, compa, màu vẽ..
IV : Rút kinh nghiệm :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

File đính kèm:

  • docBài 10.doc