Giáo án Lớp Lá - Phát triển nhận thức: Thêm bớt chia nhóm có số lượng 7 ra làm 2 phần - Năm học 2015-2016 - Lê Thị Mỹ Nga

Cháu xếp bên trái 6 - bên phải 1 và đặt số tương ứng mỗi nhóm,

- Cho cháu đọc số lượng từng nhóm

+ Cháu xem cơ cịn cĩ gì nữa

- Cho cháu lên gắn 7 cy bt

- Cháu chia 7 cy bt làm 2 phần: 5-2(5t)

 bên tri 5 cy bt, bên phải 2 cy bt và đặt số tương ứng

- Cho cháu đọc số lượng từng nhóm

- Tương tự hộp phấn cho chu chia lm 2 phần: 4-3(5t)

Nhĩm 7 cy bt, 7 hộp phấn trẻ chia lm 2 phần tuỳ ý (4t)

Bút, phấn, sách là dụng cụ của cô giáo dùng để dạy các con học vì thế các con không lấy làm rách, hư của cô để cô dạy các con học viết, học làm toán

+ Cô cùng cháu chơi trò chơi “Tập tầm vơng” cô cầm 7 cục tẩy vào lòng bàn tay, cô dấu ra sau lưng cô chia làm 2 nhóm, cô đưa 2 tay ra phía trước và đọc “tập tầm vơng, xem cô chia rồi cc con đoán xem tay cô có mấy”

 Cháu đoán xem tay phải cô có mấy? Còn lại tay trái có mấy? Bạn nào nói đúng được khen.

 

doc2 trang | Chia sẻ: xuannguyen98 | Ngày: 25/12/2020 | Lượt xem: 75 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Lớp Lá - Phát triển nhận thức: Thêm bớt chia nhóm có số lượng 7 ra làm 2 phần - Năm học 2015-2016 - Lê Thị Mỹ Nga, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường MN Thị Trấn 
Ngày soạn: 11 / 11 / 2015
Ngày dạy: 18 / 11 / 2015
Người dạy: Nguyễn Thị Mỹ Nga
 Lĩnh vực phát triển nhận thức
THÊM BỚT CHIA NHÓM CÓ SỐ LƯỢNG 7 RA LÀM 2 PHẦN
1. Yêu cầu
 Kiến thức
- Cháu biết cách chia nhóm đồ vật có số lượng 7 thành 2 phần theo nhiều cách (5t)
 Dạy trẻ chia nhĩm đồ vật cĩ số lượng 7 ra làm 2 phần (4t).
 Kĩ năng
- Trẻ biết dùng tay phải chia đúng thao tác (5T)
 Dạy trẻ dùng tay phải để chia nhĩm (4t).
 Thái độ
 - Giáo dục trẻ thích học toán
2. Chuẩn bị
 - Đồ dùng có số lượng 7, chữ số
 - Tranh, vở bài tập toán
 -Băng casstes
3. Cách tiến hành
Hoạt động của cô
Hoạt động của trẻ
* Hoạt động 1: bé hát hay
Cả lớp hát bài :Cơ và mẹ
Bài hát nĩi về cơ giáo như mẹ hiền, cơ yêu thương các con cũng như mẹ ở nhà, nhưng mẹ ở nhà thì làm việc nhà cịn cơ giáo thì đến trường dạy các con, vậy cơ giáo đi dạy thì cần cĩ những đồ dùng như: thước, bút, phấn
Hoạt động 2: cùng học nhé
 Chia nhóm đồ vật có số lượng 7 thành 2 phần
 Cơ gắn 6 cây thước, cả lớp đếm
- Cô thấy còn xót 1 cây thước, cô gắn tiếp lên bảng
 Và Cho cháu đếm lại
- Bây giờ cháu lên giúp cơ chia 7 cây thước làm 2 phần : 6-1(5t)
Cháu xếp bên trái 6 - bên phải 1 và đặt số tương ứng mỗi nhĩm,
- Cho cháu đọc số lượng từng nhóm
+ Cháu xem cơ cịn cĩ gì nữa
- Cho cháu lên gắn 7 cây bút
- Cháu chia 7 cây bút làm 2 phần: 5-2(5t)
 bên trái 5 cây bút, bên phải 2 cây bút và đặt số tương ứng
- Cho cháu đọc số lượng từng nhóm
- Tương tự hộp phấn cho cháu chia làm 2 phần: 4-3(5t)
Nhĩm 7 cây bút, 7 hộp phấn trẻ chia làm 2 phần tuỳ ý (4t)
Bút, phấn, sáchlà dụng cụ của cơ giáo dùng để dạy các con học vì thế các con khơng lấy làm rách, hư của cơ để cơ dạy các con học viết, học làm tốn
+ Cô cùng cháu chơi trò chơi “Tập tầm vơng” cô cầm 7 cục tẩy vào lòng bàn tay, cô dấu ra sau lưng cô chia làm 2 nhóm, cô đưa 2 tay ra phía trước và đọc “tập tầm vơng, xem cô chia rồi các con đoán xem tay cô có mấy”
 Cháu đoán xem tay phải cô có mấy? Còn lại tay trái có mấy? Bạn nào nói đúng được khen.
* Hoạt động 3: bé nào giỏi
- Cô cho cháu chia số đồ dùng theo yêu cầu của cô, tìm số đặt tương ứng, đọc số lượng từng nhóm
Trị chơi :Tạo nhĩm
* Hoạt động 4:bé nhanh trí
Cho trẻ đọc vè vào bàn thực hiện vở bài tập tốn: chia nhĩm cĩ số lượng 7 ra làm 2 phần
- cả lớp hát
Trẻ đếm
Trẻ thực hiện
- Gắn số tương ứng
- Đọc số lượng từng nhóm
- Cháu lên gắn và chia nhóm
- Cháu tham gia chơi
- Cháu chia nhóm theo yêu cầu
Trẻ tham gia chơi
Trẻ vừa đi vừa đọc bài vào bàn thực hiện bài tập

File đính kèm:

  • docLonh_vc_phaut_trien_nhan_thuc_THEAM_BOUT_CHIA_NHOUM_COU_SOA_LONG_7_RA_LAM_2_PHAAN.doc