Giáo án Lớp Lá - Môn Toán - Đề tài: Thêm bớt chia nhóm đồ vật có 10 đối tượng làm 2 phần

- Luyện tập thêm bớt có 10 đối tượng theo tỉ lệ 1 : 1

-Cô có số thỏ và số củ cải xếp theo hàng tương ứng tỉ lệ 1:1

-Cô gợi hỏi: Các con xem nhóm thỏ và nhóm củ cải như thế nào?

- Để thỏ và củ cải băng nhau thì phải như thế nào?

- chúng ta cùng xem lại số thỏ và củ cải như thế nào nhé?

- Đều bằng nhau là mấy?

-Cô nói 1 chú thỏ đói bụng đã ăn hết 1 củ cải rồi. Các con xem số thỏ và số củ cà rốt bây giờ như thế nào?

-Nhóm nào nhiều hơn? Nhóm nào ít hơn?

Nhiều hơn là mấy?

-Nếu cô không muốn thêm vào thì bạn nào có cách khác không?

- Vậy số thỏ và cà rốt như thế nào?

- Bằng nhau là mấy?

- Các con ơi hôm nay minh sẽ chọn thực phẩm nào nấu ăn?

 

doc4 trang | Chia sẻ: dungnc89 | Ngày: 01/04/2017 | Lượt xem: 199 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Lớp Lá - Môn Toán - Đề tài: Thêm bớt chia nhóm đồ vật có 10 đối tượng làm 2 phần, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tröôøng Maãu Giaùo Long Thaïnh
Giaùo vieân: Huỳnh Ngọc Ân
 Lôùp : Laù 3
GIAÙO AÙN
Thöù ba ngaøy 20 thaùng 04 naêm 2010
Moân : TOÁN
 Ñeà Taøi : THÊM BỚT CHIA NHÓM ĐV CÓ 10 ĐT LÀM 2 PHẦN
 Tieát : 
 I.YÊU CẦU :
Kiến thức : Trẻ nhận biết chia nhóm có 10 đồ vật thành 2 phần theo các cách khác nhau. Củng cố kĩ năng thêm bớt trong phạm vi 10.
Kỷ năng : Rèn luyện cho trẻ kỹ năng chia nhóm đồ vật trong phạm vi 10. Kĩ năng so sánh số lượng hơn kém trong phạm vi 10.
Thái độ : Giáo dục các cháu tính ham hiểu biết tìm hiểu về môn toán. Giáo dục Các cháu tích cực tham gia vào hoạt động.
II. CHUẨN BỊ : 
 -Ñoà duøng: Mỗi trẻ có 10 củ cà rốt, 2 thẻ số có tổng là 10, tranh chưa dán quả, quả cắt sẳn, hồ dán
 - Đội hình: Tự do, nhóm vòng tròn.
III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG :
Hoaït ñoäng cuûa coâ
Hoaït ñoäng cuûa chaùu
Löu yù
Hoạt động 1:
-Ổn định: Cho cháu hát bài “cá vàng bơi”
- Cô gợi hỏi cháu vừa hát bài hát gì?
- Trong bài hát nhắc đến con vật gì?
- các con biết các món ăn nào được chế biến từ thịch cá
- Thịt cá cung cấp cho ta chất gì?
- Để có sức khỏe tốt theo con chúng ta cần ăn đủ mấy nhóm chất?
- Vậy đó là những nhóm chất nào?
- Cô cho cháu xem tranh 4 nhóm chất dinh dưỡng
- Cô còn có tranh gì nữa?
- Các các con cùng đếm xem có bao nhiêu thực phẩm nhé và cho cháu phân loại nhóm thưc phẩm?
- Thêm bớt chia nhóm đồ vật có 10 đối tượng làm 2 phần” nhé !
àNào! Bây giờ chúng ta cùng nhau thi đua xem ai tinh mắt xem các thực phẩm này là gì và có số lượng là bao nhiêu nhé!
Hoạt động 2:
*Phần 1: Luyện nhận biết nhóm có 10 đối tượng:
-Cô cho trẻ chơi thi đếm nhanh các quả sắp xếp không thành dãy để tìm nhóm có số lượng là 10.
-Cho trẻ đếm theo các hướng khác nhau, các nhóm khác về màu sắc hình dạng như đếm 10 bắp cải, 10 củ khoai tây Hoặc có số lượng ít hơn 10.
-Cho trẻ chơi tìm chữ số tương ứng.
- Cô cho cháu xem trên màng hình có gì?
 - Thỏ thích ăn gì nhất? Vậy bây giờ chúng ta hãy cùng tặng củ cả cho các chú thỏ !...
- Luyện tập thêm bớt có 10 đối tượng theo tỉ lệ 1 : 1
-Cô có số thỏ và số củ cải xếp theo hàng tương ứng tỉ lệ 1:1
-Cô gợi hỏi: Các con xem nhóm thỏ và nhóm củ cải như thế nào?
- Để thỏ và củ cải băng nhau thì phải như thế nào?
- chúng ta cùng xem lại số thỏ và củ cải như thế nào nhé?
- Đều bằng nhau là mấy?
-Cô nói 1 chú thỏ đói bụng đã ăn hết 1 củ cải rồi. Các con xem số thỏ và số củ cà rốt bây giờ như thế nào?
-Nhóm nào nhiều hơn? Nhóm nào ít hơn?
Nhiều hơn là mấy?
-Nếu cô không muốn thêm vào thì bạn nào có cách khác không? 
- Vậy số thỏ và cà rốt như thế nào?
- Bằng nhau là mấy?
- Các con ơi hôm nay minh sẽ chọn thực phẩm nào nấu ăn?
*Phần 2: Chia nhóm đối tượng làm 2 phần:
-Cô mở màn hình và cháu đếm được 10 bắp cải, số 10 hiện ra.
-Với 10 bắp cô sẽ chia làm 2 phần, bạn nào giỏi hãy đoán xem mỗi phần có bao nhiêu bắp cải nhé!
+Cô nhấn chuột phần thứ nhất hiện ra 9 bắp cải và gợi hỏi cháu đoán phần thứ hai có bao nhiêu bắp cải để tổng hai phần là 10.
+Tiếp theo cô nhấn chuột mở ra phần 1 có 6 bắp cải. Cô gợi hỏi cháu phần còn lại là bao nhiêu để tổng 2 phần là 10.
-Tương tự cô mở màn hình chia 2 phần: 
5 - 5, 8 - 2. Cô gợi hỏi để cháu biết phần 1sl có mấy ? Và cháu sẽ đoán phần còn lại là bao nhiêu?...
àCô đọc câu đố đố cháu “ Củ gì màu đỏ, con thỏ thích ăn?”
*Sau khi cháu đoán củ cà rốt cô cho cháu lấy 10 củ cà rốt trong rỗ ra chơi. (Trong lúc cháu chơi, cô mở màn hình có 10 củ cà rốt với các cách chia để gợi ý cháu chơi.Cô quan sát và sữa sai cho trẻ).
-cô cho trẻ đếm số củ cải trong rỗ
-Cô mở màn hình cho trước 9 củ cà rốt, và gợi hỏi cho cháu đoán và chia phần còn lại là bao nhiêu.
-Tương tự cho cháu chia theo số lượng mà cháu thích
Hoạt động 3:
*Phần 3: Luyện tập: 
-Cô tổ chức cho cháu chơi: Bé nào giỏi nhất?
-Cô có 2 phần và cho trước số 9 và số 1. Phía dưới có sẳn 10 quả lê, cho cháu lên chọn lê tương tuơng ứng với số lượng ở 2 phần.
-Tiếp theo với số 6 và 1. Cho cháu lên chọn số quả dâu tương ứng với số lượng cho trước.
-Tương tự với 10 quả na và 10 quả , cho cháu chọn số quả tương ứng với số lượng cho trước là 5-5, 6-4
-Cô tổ chức cho trẻ chơi tìm đúng số nhà
+Cách chơi: Cô có 3 ngôi nhà có chứa các thẻ số. Cháu chọn số theo ý thích tương ứng sao cho tổng của số ngôi nhà và thẻ số trên tay trẻ đều bằng 10. (chơi 2-3 lần).
+Luật chơi: Sau thời gian quy định cháu nào không tìm đúng nhà có số tương ứng với thẻ cầm trên tay hoặc về không đúng nhà thì xem như bị thua.
-Tiếp theo cho cháu chơi trò chơi tập thể: Mỗi đội có 2 tranh dán cây chưa có quả. Trong thời gian quy định mỗi đội sẽ dán số quả cho 2 cây sao cho có tổng là 10. Sau đó viết số tương ứng.
àCuối tiết học cô nhận xét chung và khen lớp. Nhắc nhở cháu sắp xếp đồ dùng gọn gàng ngăn nắp sau khi học xong.
-Cháu hát
- Cháu trả lời 
- Cháu trả lời
- Cháu chú ý xem tranh
-Cháu chú ý lắng nghe.
-Cháu chú ý
-Cháu đếm và phân nhóm
-Cháu chú ý lắng nghe và nhắc lại tên đề tài.
-Cháu đếm 
-Cháu lên chọn số tương ứng với số thực phẩm 
-Cháu chú ý và trả lời
-Cháu đếm 
- Cháu trả lời
-Không bằng nhau.
-Cháu trả lời
-Thêm vào 1 củ cà rốt.
-Đều bằng nhau, đều bằng 10.
-Bớt ra 1 chú thỏ. 
- cháu trả lời
-Cháu kể ra
-Cháu cùng nhau đếm.
-Cháu quan sát và đoán phần còn lại là bao nhiêu
-Cháu nhấp chuột phần còn lại
-Cháu nhấp chuột phần còn lại
-Cháu đoán củ cà rốt.
-Cháu tham gia chơi 
-Cháu tham gia trò chơi 
-Cháu tham gia trò chơi.
-Cháu thi đua nhau dán quả và viết số tương ứng.
-Đội hình.
-Nhóm đồ chơi.
Nhận xét tiết dạy: .................
.....................................................................................................................................
 Duyệt của BGH 	Giáo viên 
Đinh Thị Kim Ngân 	Huỳnh Ngọc Ân

File đính kèm:

  • docgiao_an_toan.doc