Giáo án lớp 4 - Đọc thư viện

I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT

- HS hiểu về mùa nước nổi, chợ nổi.

 - Rèn kỹ năng khai thác sách vở, thông tin trong thư viện.

 - HS hiểu ND , ý nghĩa của câu chuyện.

- Rèn kỹ năng lắng nghe tích cực.

- Rèn thói quen thích đọc sách và yêu thích sách.

II .TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN

GV:

 - Sách để đọc cho HS nghe

 - Các câu chuyện để giới thiệu cho HS

 - Một số bản phôtô các đoạn để HS cùng đọc

HS:

 - Truyện đ nghe , đ đọc để kể trước lớp

 

doc30 trang | Chia sẻ: dungnc89 | Ngày: 21/04/2017 | Lượt xem: 4825 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Giáo án lớp 4 - Đọc thư viện, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ng đoc
* Hoạt động lớp
a) Trước khi đọc
- GV cho HS xem bìa sách , yêu cầu HS cho biết bìa sách vẽ gì?
- Cho HS đoán tên của truyện
 - GV giới thiệu sách , nhà xuất bản – giới thiệu câu chuyện sẽ đọc
b) Trong khi đọc:
- GV đọc truyện cho HS nghe, thỉnh thoảng dừng lại đặt câu hỏi phỏng đoán để HS trả lời
+ Trước tình hình đất nước nguy cấp như thế thì vua Hùng sẽ làm như thế nào?
+ Theo em nhà vua có tìm được người tài ra giúp nước không?
+ Theo em nhà vua có tin và làm theo lời một cậu bé mới ba tuồi như Gióng không?
+ Theo em Gióng có thể đánh thắng giặc Ân hung tàn không?
* Hoạt động nhĩm
c) Sau khi đọc
- Nhĩm trưởng điều động các thành viên thảo luận các CH sau:
+Trong câu chuyện có những nhân vật nào? em thích nhân vật nào nhất ? vì sao?
+ Thánh Gióng sống vào đời vua nào?
+ Để nhớ ơn người anh hùng nhà vua đã làm gì ?
+ Hiện nay những dấu vết năm xưa của trạân đánh vẩn còn lưu lại , đó là gì?
B: HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG
- GV giới thiệu thêm một số câu truyện khác trong sách ( GV sơ lượt ND một số câu chuyện trên cho HS nghe)
- Giới thiệu thêm một vài sách mới của cùng nhà xuất bản
THÁNG 12
Ngày soạn .. ngày dạy.
Đọc thư viện 
TIẾT 8: HÌNH THỨC HOẠT ĐỘNG: CÙNG ĐỌC
BÀI ĐỌC: CÓC KIỆN TRỜI 
I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT
- HS hiểu ND , ý nghĩa của câu chuyện
- Yêu thích các loài vật
- Rèn kỹ năng lắng nghe tích cực
- Rèn thói quen thích đọc sách và yêu thích sách
 - Rèn kỹ năng khai thác sách vở, thơng tin trong thư viện.
II TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN
GV:
 - Sách để đọc cho HS nghe
 - Các câu chuyện để giới thiệu cho HS
HS:
 - Một số bảng phô tô truyện “ Cocù kiện trời “ để HS cùng đọc	
III TIẾN TRÌNH
A: HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN
1. Khởi động
* Hoạt động lớp
 - Cho cả lớp hát bài : Con cóc con
2) Các hoạt động đoc
* Hoạt động lớp
a) Trước khi đọc
 - GV cho HS xem tranh , yêu cầu HS cho biết tranh vẽ gì?
-> HS quan sát , phát biểu
 - Cho HS đoán tên của truyện
-> HS lần lượt dự đốn
 - GV giới thiệu truyện , nhà xuất bản
-> HS lắng nghe
b) Trong khi đọc:
* GV đọc lần 1
 - GV đọc truyện cho HS nghe, thỉnh thoảng dừng lại cho HS xem tranh và đặt câu hỏi phỏng đoán
 + Theo em các loài vật khác có ủng hộ và cùng lên kiện trời với Cóc không?
 + Em nghĩ ngọc hoàng có dễ dàng đáp ứng yêu cầu của các loải vật không?
 + Theo em Cocù và các bạn có chiến thắng ngọc hoàng không?
* GV đọc lần 2
 - Giải nghĩa từ :ngọc hoàng, thiên lôi (kết hợp cho HS xem tranh)
 - Cho HS cùng đọc đoạn :
 +” Cóc dẫn các bạn đi mãi..cọp thì ra phía sau chờ đấy”.
 +” Từ nay về sau.báo hiệu nhắc ta”
c) Sau khi đọc
* Hoạt động nhĩm
 - Nhĩm trưởng điều động nhĩm thảo luận các CH sau:
 + Trong câu chuyện có những con vật nào? em thích con vật nào nhất ? vì sao?
 + Theo em nguyên nhân nào vì sau Cóc và các bạn có thể chiến thắng được nhà trời?
 + Vậy qua câu chuyện em rút ra được bài ghọc gì cho bản thân?
* Hoạt động lớp
 - Các nhĩm trình bày
 - GV nhận xét chốt GDHS : đoàn kết là sức mạnh, phải biết yêu thương giúp đỡ nhau trong học tập và công việc
B: HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG
 - Giới thiệu thêm một vài sách mới của cùng nhà xuất bản yêu cầu HS tìm đọc
 - Yêu cầu HS về kể lại truyện cho người thân nghe
THÁNG 01
Ngày soạn .. ngày dạy.
Đọc thư viện 
TIẾT 9: HÌNH THỨC HOẠT ĐỘNG:ĐỌC TO NGHE CHUNG
BÀI ĐỌC:TÊN KHỔNG LỒ ĐÁNG SỢ 
I MỤC TIÊU CẦN ĐẠT
- HS nắm được ND câu chuyện
- Yêu thích các loài vật
- HS hiểu ý nghĩa của câu chuyện: Đoàn kết là sức mạnh
- Rèn kỹ năng lắng nghe tích cực
- Rèn thói quen thích đọc sách và yêu thích sách
II TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN
- Truyện “ Tên khổng lồ đáng sợ “
- Các câu chuyện để giới thiệu cho HS	
III.TIẾN TRÌNH
A: HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN
1. Khởi động
* Hoạt động lớp
- Gọi một vài HS kể lại cho cả lớp nghe các câu chuyện cổ tích mà em đã đọc 
- GV hỏi lại HS đã kể chuyện 
+ Nhân vật mà em thích nhất trong câu chuyện ? vì sao?
+ Nội dung, ý nghĩa của câu chuyện?
- GV NX tuyên dương
2)Các hoạt động đoc
* Hoạt động lớp
a) Trước khi đọc
- GV cho HS xem bìa sách , yêu cầu HS cho biết bìa sách vẽ gì?
- Cho HS đoán tên của sách 
- GV giới thiệu truyện , nhà xuất bản
b) Trong khi đọc:
- GV đọc truyện cho HS nghe, thỉnh thoảng dừng lại cho HS xem tranh và đặt câu hỏi phỏng đoán
+ Theo em thằn lằn, bướm và kiến có giúp chuồn chuồn và rắn không?
+ Em nghĩ chuồn chuồn và các bạn của chồn chuồn có thắng được tên khổng lồ độc ác không?
c) Sau khi đọc
* Hoạt động nhĩm
Nhĩm trưởng điều động nhĩm thảo luận các CH sau:
- Trong câu chuyện có những nhân vật nào? em thích nhân vật nào nhất ? vì sao?
- Theo em vì sao chuồn chuồn và các bạn chiến thắng được tên khổng lồ độc ác? 
- Qua câu chuyện muốn nói với ta điều gì?	
* Hoạt động lớp
 - Các nhĩm trình bày
 - GV nhận xét chốt GDHS : Phải biết đoàn kết ,yêu thương giúp đỡ nhau cùng học tập tiến bộ
B: HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG
- GV giới thiệu thêm một số câu truyện khác trong sách ( GV sơ lượt ND một số câu chuyện cho HS nghe để kích thích tính tò mò ham tìm hiểu của các em)
- Giới thiệu thêm một vài sách mới của cùng nhà xuất bản
- Yêu cầu về kể lại câu chuyện cho người thân nghe
THÁNG 01
Ngày soạn .. ngày dạy.
Đọc thư viện 
TIẾT 10 : BỮA TIỆC TOÀN VÀNG ( CÙNG ĐỌC )
I MỤC TIÊU CẦN ĐẠT
- HS nắm được ND câu chuyện
- HS hiểu ý nghĩa của câu chuyện: Tiền không là tất cả, không mang đến cho con người hạnh phúc .Con người sống trên đời không nên quá tham lam. 
- Rèn kỹ năng lắng nghe tích cực
- Rèn thói quen thích đọc sách và yêu thích sách
II TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN
- Truyện “ Bữa tiệc toàn vàng “và một số bảng phô tô để học sinh cùng đọc
- Các câu chuyện để giới thiệu cho HS	
III: TIẾN TRÌNH 
A: HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN
1. Khởi động
* Hoạt động lớp
- Gọi một vài HS kể lại cho cả lớp nghe các câu chuyện cổ tích mà em đã đọc 
- GV hỏi lại HS đã kể chuyện 
+ Nhân vật mà em thích nhất trong câu chuyện ? vì sao?
+ Nội dung, ý nghĩa của câu chuyện?
- GV NX tuyên dương
2)Các hoạt động đoc
* Hoạt động lớp
a) Trước khi đọc
- GV cho HS xem tranh , yêu cầu HS cho biết tranh vẽ gì?
- Cho HS đoán tên của truyện
- GV giới thiệu truyện , nhà xuất bản
b) Trong khi đọc:
* GV đọc lần 1
- GV đọc truyện cho HS nghe, thỉnh thoảng dừng lại cho HS xem tranh và đặt câu hỏi phỏng đoán
+ Theo em tất cả thức ăn , đồ uống ,..trong nhà đều biến thành vàng là điều tốt hay xấu ? Vì sao?
+ Theo em cuối cùng hai vợ chồng sẽ phải có kết cục như thế nào?
* GV đọc lần 2
- Giải nghĩa từ :biếp trưởng, cá khô (kết hợp cho HS xem tranh)
- Cho HS cùng đọc đoạn “ Với mỗi giờ qua đivẩn mải điếm”. “Cặp vợ chồng tiếp tục như thếkhông được hưởng sự giàu sang”.
c) Sau khi đọc
* Hoạt động nhĩm
Nhĩm trưởng điều động nhĩm thảo luận các CH sau:
- Trong câu chuyện có những nhân vật nào
- Theo em vì sao hai vợ chồng phải có kết cục bi thảm như vậy?
- Qua câu chuyện muốn nói với ta điều gì?
* Hoạt động lớp
 - Các nhĩm trình bày
- GV nhận xét chốt GDHS : Tiền tuy là rất cần thiết nhưng nó không phải là tất cả, chúng ta không nên quá mù quáng vì tiền, tiền không mang đến cho con người hạnh phúc nếu quá tham lam, phụ thuộc vào nó
B: HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG
- GV giới thiệu thêm một số câu truyện khác trong sách ( GV sơ lượt ND một số câu chuyện cho HS nghe để kích thích tính tò mò ham tìm hiểu của các em)
- Giới thiệu thêm một vài sách mới của cùng nhà xuất bản
- Yêu cầu về kể lại câu chuyện cho người thân nghe
THÁNG 2
Đọc thư viện 
TIẾT 11 : CÂY ĐA BIẾT NÓI ( CÙNG ĐỌC )
I MỤC TIÊU CẦN ĐẠT
- HS nắm được ND câu chuyện
- Rèn kỹ năng lắng nghe tích cực
- Rèn thói quen thích đọc sách và yêu thích sách
II TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN
II CHUẨN BỊ
- Truyện “ Cây đa biết nói “và một số bảng phô tô để học sinh cùng đọc
- Các câu chuyện khác để giới thiệu cho HS	
- HS nắm được ND câu chuyện
- HS hiểu ý nghĩa của câu chuyện: Tiền không là tất cả, không mang đến cho con người hạnh phúc .Con người sống trên đời không nên quá tham lam. 
- Rèn kỹ năng lắng nghe tích cực
- Rèn thói quen thích đọc sách và yêu thích sách
III: TIẾN TRÌNH 
A: HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN
1. Khởi động
* Hoạt động cá nhân
- Gọi một vài HS kể lại cho cả lớp nghe các câu chuyện cổ tích mà em đã đọc 
- GV hỏi lại HS đã kể chuyện 
+ Nhân vật mà em thích nhất trong câu chuyện ? vì sao?
+ Nội dung, ý nghĩa của câu chuyện?
- GV NX tuyên dương
2)Các hoạt động đoc
* Hoạt động lớp
a) Trước khi đọc
- GV cho HS xem tranh , yêu cầu HS cho biết tranh vẽ gì?
- Cho HS đoán tên của truyện
- GV giới thiệu truyện , nhà xuất bản
b) Trong khi đọc:
* GV đọc lần 1
- GV đọc truyện cho HS nghe, thỉnh thoảng dừng lại cho HS xem tranh và đặt câu hỏi phỏng đoán
+ Theo em khi quan cho chặt cành đa để khảo thì cành đa có thể trả lời được không ? vì sao?
+ Theo em liệu tên trộm có mắc mẹo của quan không?
* GV đọc lần 2
- Giải nghĩa từ :cây đa, địa phận (kết hợp cho HS xem tranh)
- Cho HS cùng đọc đoạn 
+ Quan bèn sai chặt một cành đa để khảo.con xin xưng”
+ “Có tật giật mìnhmắc mẹo thật”
c) Sau khi đọc
*Hoạt động nhĩm
- Nhĩm trưởng điều động nhĩm thảo luận các CH :
+ Trong câu chuyện có những nhân vật nào? Em thích nhân vật nào nhất ? vì sao?
+ Theo em vì sao tên trộm mắc mưu quan
+ Nội dung chính của câu chuyện là gì?
* Hoạt động lớp
 - Các nhĩm trình bày
- GV nhận xét chốt GDHS : trong cuộc sống có rất nhiều chuyện chúng ta cần thông minh để khéo léo để giải quyết nhầm mang lại kết quả tốt nhất
B: HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG
*Hoạt động lớp
- GV giới thiệu thêm một số câu truyện khác trong sách ( GV sơ lượt ND một số câu chuyện cho HS nghe để kích thích tính tò mò ham tìm hiểu của các em)
- Giới thiệu thêm một vài sách mới của cùng nhà xuất bản
THÁNG 02
TUẦN:...
Đọc thư viện 
TIẾT 12: CÁI TRỐNG THẦN (ĐỌC TO NGHE CHUNG)
I MỤC TIÊU CẦN ĐẠT
- HS nắm được ND câu chuyện
- Rèn kỹ năng lắng nghe tích cực
- Rèn thói quen thích đọc sách và yêu thích sách
II CHUẨN BỊ
- Truyện “ cái trống thần “
- Các câu chuyện để giới thiệu cho HS	
III CÁC HOẠT ĐỘNG
HOẠT ĐỘNG CỦA gGV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
1. Khởi động
- Gọi một vài HS kể lại cho cả lớp nghe các câu chuyện cổ tích mà em đã đọc 
- GV hỏi lại HS đã kể chuyện 
+ Nhân vật mà em thích nhất trong câu chuyện ? vì sao?
+ Nội dung, ý nghĩa của câu chuyện?
- GV NX tuyên dương
2)Các hoạt động đoc
a) Trước khi đọc
- GV cho HS xem bìa sách , yêu cầu HS cho biết bìa sách vẽ gì?
- Cho HS đoán tên của sách 
- GV giới thiệu truyện , nhà xuất bản
b) Trong khi đọc:
- GV đọc truyện cho HS nghe, thỉnh thoảng dừng lại cho HS xem tranh và đặt câu hỏi phỏng đoán
+ Theo em thần có cho Út mượn trống không?
+ Em nghĩ ba chàng trai có bị hùm ăn thịt không?
c) Sau khi đọc
- Trong câu chuyện có những nhân vật nào? em thích nhân vật nào nhất ? vì sao?
- Theo em vì sao Uùt có thể chiến thắng được hùm?
- Nội dung chính của câu chuyện là gì?
3) Giới thiệu sách mới để tìm đọc
- GV giới thiệu thêm một số câu truyện khác trong sách ( GV sơ lượt ND một số câu chuyện cho HS nghe để kích thích tính tò mò ham tìm hiểu của các em)
- Giới thiệu thêm một vài sách mới của cùng nhà xuất bản
- 1-2 HS kể trước lớp
- HS kể chuyện phát biểu
- HS quan sát – phát biểu
- Vài HS đoán 
- Lắng nghe
- Vài HS phát biểu
- Vài HS phát biểu
- HS phát biểu
- Vì Út gan dạ và rất thông minh
- Ca ngơi chàng Út tông minh và gan dạ đã chiến thắng húm cứu được ba ngưới con gái xinh đẹp
- Lắng nghe
CÁC LƯU Ý 
..........
THÁNG 03
TUẦN : 
Đọc thư viện 
TIẾT 13 : SỰ TÍCH CÁI BÌNH VÔI ( CÙNG ĐỌC )
I MỤC TIÊU CẦN ĐẠT
- HS nắm được ND câu chuyện 
- Biết được bài học đạo lí qua câu chuyện 
- Rèn kỹ năng lắng nghe tích cực
- Rèn thói quen thích đọc sách và yêu thích sách
II TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN
- Truyện “ SưÏ tích cái bình vôi “và một số bảng phô tô để học sinh cùng đọc
- Các câu chuyện khác để giới thiệu cho HS	
III: TIẾN TRÌNH 
A: HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN
1. Khởi động
* Hoạt động cá nhân
- Gọi một vài HS kể lại cho cả lớp nghe các sự tích mà em đã đọc 
- GV hỏi lại HS đã kể chuyện 
+ Nhân vật mà em thích nhất trong câu chuyện ? vì sao?
+ Nội dung, ý nghĩa của câu chuyện?
- GV NX tuyên dương
2)Các hoạt động đoc
*Hoạt độn lớp
a) Trước khi đọc
- GV cho HS xem tranh , yêu cầu HS cho biết tranh vẽ gì?
- Cho HS đoán tên của truyện
- GV giới thiệu truyện , nhà xuất bản
b) Trong khi đọc:
* GV đọc lần 1
- GV đọc truyện cho HS nghe, thỉnh thoảng dừng lại cho HS xem tranh và đặt câu hỏi phỏng đoán
?
+ Theo em với lòng căm ghét tên trộm như vậy thì sư cụ có thật lòng chỉ giúp cho tên trộm con đường sáng để chuột tội hay không?
+ Em nghĩ tên trộm có làm theo lời sư cụ chỉ dẫn không ? vì sao?
+ Theo em têm trôm có thật được Phật độ hay phải chết theo ý đồ của sư cụ?
+ Liệu sư cụ có được phật độ như tên trộm khi nhảy từ cây đa xuống không?
* GV đọc lần 2
- Giải nghĩa từ :cây đa, sư cụ , bình vôi (kết hợp cho HS xem tranh)
- Cho HS cùng đọc đoạn :Vì oán thù và ham muốn ,moi tận ruột lấy vôi ra đế ăn trầu”
c) Sau khi đọc
*Hoạt độn nhĩm
-Nhĩm trưởng điều động nhĩm thảo luận các CH:
+ Trong câu chuyện có những nhân vật nào? Em thích nhân vật nào nhất ? vì sao?
+ Sau khi về già tên trộm có mong muốn gì?
+ Cho biết kết cục của nhà sư và tên t trộm khác nhau như thế nào?
* Hoạt động lớp
- Đại diện nhĩm trình bày
- Nhĩm khác NX - BS
- GV nhận xét chốt GDHS:Con người phải biết hướng đến cái thiện , phải biết bao dung và tha thứ không nên vì thù oán hoặc ham muốn để rồi phải có những kết cuộc không mong muốn?
B: HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG
*Hoạt động lớp
- GV giới thiệu thêm một số câu truyện khác trong sách ( GV sơ lượt ND một số câu chuyện cho HS nghe để kích thích tính tò mò ham tìm hiểu của các em)
- Giới thiệu thêm một vài sách mới của cùng nhà xuất bản
THÁNG 03
TUẦN:
Đọc thư viện
TIẾT 14: CÂY KHẾ (ĐỌC TO NGHE CHUNG)
I MỤC TIÊU CẦN ĐẠT
- HS nắm được ND câu chuyện
- Hiểu ý nghĩa cũa câu truyện
- Rèn kỹ năng lắng nghe tích cực
- Rèn thói quen thích đọc sách và yêu thích sách
II TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN
- Truyện “ Cây khế “
- Các câu chuyện để giới thiệu cho HS	
III: TIẾN TRÌNH 
A: HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN
1. Khởi động
* Hoạt động cá nhân
- Gọi một vài HS kể lại cho cả lớp nghe các câu chuyện cổ tích mà em đã đọc 
- GV hỏi lại HS đã kể chuyện 
+ Nhân vật mà em thích nhất trong câu chuyện ? vì sao?
+ Nội dung, ý nghĩa của câu chuyện?
- GV NX tuyên dương
2)Các hoạt động đoc
* Hoạt động lớp
a) Trước khi đọc
- GV cho HS xem bìa sách , yêu cầu HS cho biết bìa sách vẽ gì?
- Cho HS đoán tên của sách 
- GV giới thiệu truyện , nhà xuất bản
b) Trong khi đọc:
- GV đọc truyện cho HS nghe, thỉnh thoảng dừng lại cho HS xem tranh và đặt câu hỏi phỏng đoán
+ Theo em với tính tham lam của người anh thì liệu người anh có chia tài sản thật công bằng cho em mình không?
+ Với tính trung thực hiền làng thì vợ chồng người em có vì việc chia của mà oán hận người anh không?
+Theo em người em có tin và làm theo lời chim dặn không?
+ Theo em khi thấy người em trở nên giáu có thì người anh có cam tâm không?
+ Theo em với tính tham lam như vây người anh có làm túi đúng theo lời chim không?
+ Theo em người anh tham lam có cục như thế nào?
c) Sau khi đọc
*Hoạt động nhĩm
- Nhĩm trưởng điều động thảo luận theo các CH sau:
+ Trong câu chuyện có những nhân vật nào? em thích nhân vật nào nhất ? vì sao?
+ Khi chia tài sản người anh đã chia như thế nào?
+ Người anh tham lam có kết cục như thế nào? 
+Vì sao người anh có kết cục bi thảm như vậy?
- Các nhĩm khác NX BS
- > GV chốt lại GDHS: Làm người phải sống có tình có nghĩa, phải yêu thương nhau ,làm người không nên quá tham lam , không nên vì lợi ích mà quên đi đạo lý làm người của ông cha ta
B: HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG
*Hoạt động lớp
- GV giới thiệu thêm một số câu truyện khác trong sách ( GV sơ lượt ND một số câu chuyện cho HS nghe để kích thích tính tò mò ham tìm hiểu của các em)
- Giới thiệu thêm một vài sách mới của cùng nhà xuất bản
THÁNG 04
TUẦN :
Đọc thư viện
TIẾT 15: HA LI VƠ Ở XỨ SỞ NHỮNG NGƯỜI TÍ HON
(ĐỌC TO NGHE CHUNG)
I MỤC TIÊU CẦN ĐẠT
- HS nắm được ND câu chuyện
- Hiểu ý nghĩa cũa câu truyện
- Rèn kỹ năng lắng nghe tích cực
- Rèn thói quen thích đọc sách và yêu thích sách
II TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN
- Truyện “ Ha- li – vơ ở xứ sở những người tí hon “
- Các câu chuyện để giới thiệu cho HS	
III TIẾN TRÌNH
A: HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN
1. Khởi động
* Hoạt động cá nhân
- Gọi một vài HS kể lại cho cả lớp nghe các câu chuyện cổ tích mà em đã đọc 
- GV hỏi lại HS đã kể chuyện 
+ Nhân vật mà em thích nhất trong câu chuyện ? vì sao?
+ Nội dung, ý nghĩa của câu chuyện?
- GV NX tuyên dương
2)Các hoạt động đoc
*Hoạt độn lớp
a) Trước khi đọc
- GV cho HS xem bìa sách , yêu cầu HS cho biết bìa sách vẽ gì?
- Cho HS đoán tên của truyện
- GV giới thiệu truyện , nhà xuất bản
b) Trong khi đọc:
- GV đọc truyện cho HS nghe, thỉnh thoảng dừng lại cho HS xem tranh và đặt câu hỏi phỏng đoán
+ Theo em với cuộc sống sung sướng như hiện tại ở xứ sở tí hon thì ha- li – vơ có còn muốn trở về quê hương không?
+ Ha-li- vơ là một người yêu hòa bình chá ghét chiến tranh nhưng hoàng đế lại là người có ơn với chàng vây theo em chàng phải xử sự như thế nào để vẹn cả hai bên?
+ Theo em những người dân trên đảo quốc Ble phuxku, sẽ đối xử với chàng ra sao?
+ Theo em Ha- li –vơ có trở về tổ quốc được không?
c) Sau khi đọc
Hoạt độn nhĩm
- Nhĩm trưởng điều động thảo luận theo các CH sau:
+ Nhân vật chính trong câu chuyện là ai? anh ta là người như thế nào?
+ Câu chuyện kết thúc ra sau?
+ Qua câu chuyện em rút ra điểu gì?
- Các nhĩm khác NX BS
- > GV chốt lại GDHS: Dù đi đâu ta cũng không được quên quê hương tổ quốc vì không có nơi nào tốt hơn quê hương tổ quốc của ta. Bên cạnh đó chúng ta phải đấu tranh chống lại chiến tranh ủng hộ nền hòa bình của các nước.
B: HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG
*Hoạt động lớp
- GV giới thiệu thêm một số câu truyện khác trong sách ( GV sơ lượt ND một số câu chuyện cho HS nghe để kích thích tính tò mò ham tìm hiểu của các em)
- Giới thiệu thêm một vài sách mới c

File đính kèm:

  • docMon_Doc_thu_vien.doc
Giáo án liên quan