Giáo án Lịch sử 9 - Tiết 1, Bài 1: Liên Xô và các nước Đông Âu (Từ 1945 đến giữa những năm 70 của thế kỷ XX)

a) Kinh tế.

- Đề ra và thực hiện các kế hoạch dài hạn :

+ 2 kế hoạch 5 năm lần 5 (1951-1955) và lần 6 (1956 - 1959) và kế hoạch 7 năm (1959-1965).

* Phương hướng chính : Ưu tiên phát triển công nghiệp nặng, thực hiện thâm canh trong sản xuất nông nghiệp, đẩy mạnh tiến bộ khoa học kỹ thuật, tăng cường sức mạnh quốc phòng của đất.

+ kết quả: Sản xuất công nghiệp bình quân hàng năm tăng 9,6 %, là cường quốc công nghiệp đứng hàng thứ hai thế giới (sau Mỹ).

b) Khoa học-kỹ thuật : Phát triển mạnh.

- 1957 phóng thành công vệ tinh nhân tạo

- 1961 Phóng thành công con tàu “phương đông” đưa con người bay vòng quanh trái đất.

 

doc3 trang | Chia sẻ: halinh | Ngày: 08/05/2015 | Lượt xem: 8449 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Lịch sử 9 - Tiết 1, Bài 1: Liên Xô và các nước Đông Âu (Từ 1945 đến giữa những năm 70 của thế kỷ XX), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần: 01
Tiết: 01 
Bài 1 LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU (Từ 1945 đến giữa những năm 70 của thế kỷ XX)
Ngày soạn: 19/08/2013
Ngày dạy: 20/08/2013 
A- MỤC TIÊU BÀI HỌC
 1. Kiến thức : HS cần nắm được :
1. Công cuộc khôi phục kinh tế sau Chiến tranh thế giới thứ hai (1945- 1950):
- Đất nước bị chiến tranh tàn phá nặng nề (hơn 27 triệu người chết, 1710 thành phố, hơn 70 000 làng mạc bị phá hủy…).
- Để khắc phục, nhân dân Liên Xô thực hiện và hoàn thành kế hoạch 5 năm lần thứ tư (1946- 1950) trước thời hạn.
- Công nghiệp tăng 73% so với trước chiến tranh, một số ngành nông nghiệp vượt mức trước chiến tranh. Năm 1949, chế tạo thành công bom nguyên tử.
2. Liên Xô tiếp tục xây dựng cơ sở vật chất- kỹ thuật của CNXH (Từ năm 1950 đến nửa đầu những năm 70 của thế kỷ XX): 
- Tiếp tục thực hiện các kế hoạch dài hạn với phương châm: Ưu tiên phát triển công nghiệp nặng, đẩy mạnh tiến bộ khoa học- kỹ thuật, tăng cường sức mạnh quốc phòng.
- Kết quả: 
+ Sản xuất công nghiệp bình quân hàng năm tăng 9,6 %, là cường quốc công nghiệp đứng hàng thứ hai thế giới (sau Mỹ). Là nước mở đầu kỷ nguyên chinh phục vũ trụ- năm 1957, phóng thành công vệ tinh nhân tạo, năm 1961, phóng tàu “Phương Đông”, bay vòng quanh Trái Đất.
+ Về đối ngoại: Chủ trương duy trì hòa bình thế giới, quan hệ hữu nghị với các nước, ủng hộ công cuộc đấu tranh giải phóng của các dân tộc.
 2. Tư tưởng :
 - HS cần hiểu được những thành tựu to lớn trong công cuộc xây dựng CNXH của Liên Xô từ 1945 đến đầu những năm 70 đã tạo cho Liên Xô một thực lực để chống lại âm mưu phá hoại và bao vây của CNĐQ.
 - Liên Xô thực sự là thành trì của lực lượng cách mạng thế giới.
 3. Kỹ năng : Rèn luyện cho HS kỹ năng phân tích, nhận định và đánh giá các sự kiện lịch sử trong các hoàn cảnh cụ thể.
B- CHUẨN BỊ
 GV : Giáo án, SGK, bản đồ Liên Xô, Một số tranh ảnh tiêu biểu và những thành tựu khoa học kỹ thuật của Liên Xô trong giai đoạn này.
 HS : SGK, Vở ghi, vở bài tập lịch sử, tư liệu sưu tầm về thành tựu KH-KT của Liên Xô trong giai đoạn này.
C- TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC
 1. Ổn định tổ chức : (1')
 2. Kiểm tra : (4') KT việc chuẩn bị tài liệu và đồ dùng học tập môn sử của HS.
 3. Bài mới :	Tiết 1 : Liên Xô
TG
Hoạt động của thầy và trò
Nội dung cần đạt
17’
Hoạt động 1 : Cá nhân/ nhóm
GV - Hướng dẫn HS quan sát bản đồ Liên Xô.
- Đọc Sgk phần 1(T.3).
+ Sau chiến tranh thế giới thứ hai, nhân dân Liên Xô phải chịu những tổn thất như thế nào?
+ Công cuộc khôi phục kinh tế và hàn gắn vết thương chiến tranh của nhân dân Liên Xô đã đạt được những thành tựu gì ?
- Nhận xét - bổ sung - chốt.
I. Liên Xô.
1- Công cuộc khôi phục kinh tế sau chiến tranh (1945-1950).
* Những thiệt hại trong chiến tranh.
- Trong chiến tranh thế giới thứ hai Liên Xô bị thiệt hại nặng nề : 27 triệu người chết, 1.710 thành phố bị tàn phá, hơn 7 vạn làng mạc, gần 32.000 nhà máy xí nghiệp, 6,5 vạn Km đường sắt bị phá hủy.
* Thành tựu :
- Kinh tế :
+ Hoàn thành kế hoạch 5 năm (1946-1950) trước thời hạn 9 tháng.
+ Năm 1950, công nghiệp tăng 73%.
+ Hơn 6000 nhà máy được khôi phục và xây dựng.
+ Một số nghành Nông nghiệp vượt trước chiến tranh (1939).
- Khoa học kỹ thuật :
+ Năm 1949, Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử.
18’
Hoạt động 2 : Cá nhân
- Đọc phần 2 (T.4).
+ Sau khi hoàn thành song việc khôi phục kinh tế, Liên Xô đã làm gì để xây dựng cơ sở vật chất cho CNXH ?
Về kinh tế ?
Về khoa học kỹ thuật ?
Về đối ngoại ?
- Nhận xét- phân tích - kết luận.
- Hướng dẫn HS quan sát hình 1 (Vệ tinh nhân tạo của Liên Xô)
2- Tiếp tục công cuộc xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật của CNXH ( Từ 1950 đến đầu những năm 70 của thế kỷ XX).
a) Kinh tế.
- Đề ra và thực hiện các kế hoạch dài hạn :
+ 2 kế hoạch 5 năm lần 5 (1951-1955) và lần 6 (1956 - 1959) và kế hoạch 7 năm (1959-1965).
* Phương hướng chính : Ưu tiên phát triển công nghiệp nặng, thực hiện thâm canh trong sản xuất nông nghiệp, đẩy mạnh tiến bộ khoa học kỹ thuật, tăng cường sức mạnh quốc phòng của đất.
+ kết quả: Sản xuất công nghiệp bình quân hàng năm tăng 9,6 %, là cường quốc công nghiệp đứng hàng thứ hai thế giới (sau Mỹ).
b) Khoa học-kỹ thuật : Phát triển mạnh.
- 1957 phóng thành công vệ tinh nhân tạo
- 1961 Phóng thành công con tàu “phương đông” đưa con người bay vòng quanh trái đất.
c) Đối ngoại : 
- Chủ trương duy trì và chung sống hòa bình , quan hệ hợp tác với tất cả các nước.
- Tích cực ủng hộ, giúp đỡ các phong trào đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân giành độc lập của các dân tộc trên thế giới. 
- Là chỗ dựa vững chắc của hòa bình và cách mạng thế giới.
 4) Củng cố :(4’)
 ? Vì sao sau chiến tranh thế giới thứ hai, Liên Xô phải tiến hành khôi phục kinh tế, hàn gắn vết thương chiến tranh và tiếp tục xây dựng CNXH ?
 ? : Em hãy nêu những thành tựu to lớn về kinh tế, khoa học kỹ thuật và đối ngoại của Liên Xô ( Từ 1945đến đầu những năm 70 của thế kỷ XX) ?
 5) Dặn dò : (1’) Soạn phần II – Đông âu ( T. 5) 
6. Rút kinh nghiệm.
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

File đính kèm:

  • docS9TU1-T1.doc