Giáo án Lịch sử 8 bài 26: Phong trào kháng chiến chống pháp trong những năm cuồi thế kỉ XIX ( tiếp theo)

Cuộc khởi nghĩa Hương Khê (1885– 1895)

- Địa bàn hoạt động: Các huyện Hương Khê, Hương Sơn – Hà Tĩnh sau đó lan sang các tỉnh khác

- Lãnh đạo: Phan Đình Phùng, Cao Thắng

- Diễn biến:

+ 1885-1889: Xây dựng lực lượng

+ 1889 – 1895: Bước vào giai đoạn quyết liệt, đẩy lùi nhiều cuộc càn quét của địch

 

doc3 trang | Chia sẻ: dung89st | Ngày: 21/04/2016 | Lượt xem: 874 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Lịch sử 8 bài 26: Phong trào kháng chiến chống pháp trong những năm cuồi thế kỉ XIX ( tiếp theo), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Ngaøy soaïn: 31/ 01/ 2015
Ngaøy daïy: 03/ 02/ 2015
Tuaàn: 25
Tieát : 41
BAØI 26: PHONG TRÀO KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP
TRONG NHỮNG NĂM CUỒI THẾ KỈ XIX ( tiếp theo)
I. MỤC TIÊU
1. Kieán thöùc: Sau bài học HS cần:
Trình bày trên lược đồ diễn biến của cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất trong phong trào Cần Vương – cuộc khởi nghĩa Hương Khê
Hiểu được vì sao cuộc khởi nghĩa Hương Khê là cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất trong phong trào Cần Vương
2.Thái độ:
Bồi dưỡng, nâng cao lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, trân trọng và biết ơn những vị anh hùng dân tộc cho HS.
3. Kó naêng: 
Bieát phân tích, mô tả , khái quát, phân tích sự kiện lịch sử, lập niên biểu, nhận xét về nhân vật lịch sử
Rèn luyện khả năng giải thích nhận định lịch về sự kiện lịch sử.
II. CHUẨN BỊ
1.Giáo viên: 
Giáo án, lược đồ cuộc khởi nghĩa Hương Khê, tư liệu liên quan đến Phan Đình Phùng và Cao Thắng
2. Học sinh: 
SGK, hoïc baøi, ñoïc baøi ôû nhaø.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 
Ổn định(1’):
8A6.
Kieåm tra baøi cuõ (7’)
Em hãy trình bày nguyên nhân, diễn biến và kết quả của cuộc phản công quân Pháp ở kinh thành Huế của phái chủ chiến?
Phong trào Cần Vương là gì? Chia làm mấy giai đoạn? diễn biến chính của phong trào?
Giôùi thieäu baøi mới:
Phong trào Cần vương là phong trào yêu nước chống Pháp cuối thế kỉ XIX của văn thân sỹ phu và nhân dân yêu nước dưới ngọn cờ phong kiến. Trong phong trào có những cuộc khởi nghĩa tiêu biểu thể hiện mục tiêu, tính chất, quy mô của phong trào, tiêu biểu nhất là cuộc khởi nghĩa Hương Khê. Vậy cuộc khởi nghĩa Hương Khê đã diễn ra như thế nào?, bài học hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu
 3. Bài mới: 
HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
NỘI DUNG KIẾN THỨC
Hoaït ñoäng 1: Tìm hiểu về Phan Đình Phùng (10’)
? Em hãy cho biết lãnh đạo của cuộc khởi nghĩa Hương Khê là ai?
HS: (yếu) Dựa vào SGK, trả lời
GV: Lãnh tụ cao nhất của cuộc khởi nghĩa là Phan Đình Phùng
? Em biết gì về lãnh tụ Phan Đình Phùng?
HS: Khái quát về tiểu sử của Phan Đình Phùng
GV: Cho HS xem hình ảnh về lãnh tụ Phan Đình Phùng
Là người cương trực thẳng thắn, yêu nước, là thủ lĩnh có uy tín nhất của phong trào Cần Vương ở khu vực Nghệ - Tĩnh. Ông là linh hồn của cuộc khởi nghĩa Hương Khê.
Hoaït ñoäng 2: Tìm hiểu về cuộc khởi nghĩa Hương Khê (20’)
GV: Treo lược đồ cuộc khởi nghĩa Hương Khê, giải thích chú giải
? Em hãy cho biết cuộc khởi nghĩa Hương Khê có địa bàn hoạt động ở đâu?
HS( yếu): Dựa vào lược đồ, trả lời, xác định được phạm vi hoạt động của cuộc khởi nghĩa trên lược đồ
GV: Trình bày diễn biến của cuộc khởi nghĩa trên lược đồ
Yêu cầu HS:
? Em hãy trình bày diễn biến của cuộc khởi nghĩa Hương Khê trên lược đồ?
HS: Chú ý theo dõi, trình bày được diễn biến cuộc khởi nghĩa trên lược đồ
GV: Gọi một HS khác lên trình bày
? Em hãy cho biết kết quả, ý nghĩa của cuộc khởi nghĩa?
HS: Dựa vào SGK, trả lời
GV: Sau cuộc khởi nghĩa phong trào Cần Vương hoàn toàn thất bại, phong trào yêu nước chuyển sang một giai đoạn mới
? Em hãy giải thích vì sao cuộc khởi nghĩa Hương Khê là cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất trong phong trào Cần Vương?
HS: Thảo luận nhóm
GV: Hướng dẫn HS: về quy mô, tính chất, thời gian tồn tại, phạm vi ảnh hưởng của cuộc khởi nghĩa, trình độ tổ chức và sức bền bỉ của phong trào.
Tổ chức cho các nhóm thảo luận, bổ sung hoàn thiện
GV: Chốt: Đây là cuộc khởi nghĩa có thời gian tồn tại cùng với thời gian tồn tại của phong trào Cần Vương, có địa bàn hoạt động rộng lớn ở khu vực Bắc Trung Bộ, sức chiến đấu bền bỉ, và sức mạnh của cuộc khởi nghĩa đã đánh lùi được nhiều đợt càn quét của giặc, và cuộc khởi nghĩa thất bại đánh dấu sự thất bại của phong trào Cần Vương – con đường cứu nước theo khuynh hướng phong kiến.
I. NHỮNG CUỘC KHỞI NGHĨA LỚN TRONG PHONG TRÀO CẦN VƯƠNG
1. Cuộc khởi nghĩa Ba Đình 91886-1887) (giảm tải)
2. Cuộc khởi nghĩa Bãi Sậy (1883 – 1892) ( giảm tải)
3. Cuộc khởi nghĩa Hương Khê (1885– 1895) 
- Địa bàn hoạt động: Các huyện Hương Khê, Hương Sơn – Hà Tĩnh sau đó lan sang các tỉnh khác
- Lãnh đạo: Phan Đình Phùng, Cao Thắng
- Diễn biến:
+ 1885-1889: Xây dựng lực lượng
+ 1889 – 1895: Bước vào giai đoạn quyết liệt, đẩy lùi nhiều cuộc càn quét của địch
	4. Cuûng coá: (6’)
GV: Khái quát toàn bộ nội dung bài 26 bằng việc cho HS trả lời các câu hỏi trả lời nhanh
Ai là lãnh tụ của cuộc khởi nghĩa Hương Khê?
Ai là linh hồn của cuộc khởi nghĩa Hương Khê?
Cuộc khởi nghĩa nào thất bại đã chấm dứt phong trào cứu nước theo khuynh hướng phong kiến?
Đâu là cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất trong phong trào Cần Vương?
Những dấu hiệu nào cho thấy cuộc khởi nghĩa Hương Khê là cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất của phong trào Cần Vương?
Địa bàn hoạt động của cuộc khởi nghĩa Hương Khê là ở đâu?
 	5. Höôùng daãn hoïc taäp ôû nhaø: (1’)
Làm bài tập 3 trang 130, chuẩn bị bài 27
IV. RÚT KINH NGHIỆM
..

File đính kèm:

  • docsu_8_tiet_41_20150726_022253.doc