Giáo án Lịch sử 8 bài 1 tiết 2: Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ

1.Tình hình các thuộc địa, nguyên nhân của chến tranh.

-13 thuộc địa nằm ven bờ Đại Tây Dương, có tiềm năng thiên nhiên dồi dào -> thực dân Anh bắt đầu xâm lược từ thế kỉ XVI – XVIII thì chúng chính thức thiết lập 13 thuộc địa ở Bắc Mĩ.

-Nền kinh tế tư bản chủ nghĩa ở thuộc địa phát triển nhanh chóng bị thực dân Anh kìm hãm bằng các chính xách vô lí ( đánh thuế nặng, độc quyền buôn bán ) -> nảy sinh mâu thuẫn giữa thuộc địa và chính quốc.

 

doc3 trang | Chia sẻ: dung89st | Ngày: 21/04/2016 | Lượt xem: 3242 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Lịch sử 8 bài 1 tiết 2: Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 18/8/10
Ngày giảng: 7c:20/8/10
Bài 1
Những cuộc cách mạng tư sản đầu tiên
Tiết 2 Mục III
Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ.
I. Mục tiêu bài học
1.Kiến thức. Hiểu được nguyên nhân, diễn biến, tính chất và ý nghã lịch sử của các cuộc cách mạng tư sản. Cách mạng tư sản Hà Lan giữa thế kỉ XVI. Cách mạng tư sản Anh giữa thế kỉ XVII chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ và sự thành lập Hợp chủng quốc châu Mĩ
2.Kĩ năng: Có kĩ năng sử dụng tranh ảnh, bản đồ lịch sử
Chủ độcg học tập giải quyết các vấn đề đặt ra trong bài.
3.Thái độ: Nhận thức đúng vai trò của quần chúng nhân dân trong các cuộc cách mạng tư sản
Nhận thức đúng về chủ nghĩa tư bản có tiến bộ (là xã hội phát triển cao hơn xã hội phong kiến) và hạn chế của nó (vẫn là chế độ bóc lột, thay chế độ phong kiến)
II: Chuẩn bị:
1.Giáo viên: sgk, sgv, chuẩn kiến thức kĩ năng
 bản đồ thế giới.
2.Học sinh: Chuẩn bị bài ỏ nhà
III. Phương pháp: Đàm thoại, phân tích, nêu vấn đề.
IV. Tổ chức dạy học: 
1.ổn định: 8c: (1’)
2.Kiểm tra bài cũ. (3’)
3.Tiến trình tổ chức các hoạt động.
Giới thiệu bài (1’)
Mục tiêu: Qua những cuộc cách mạng tư sản đầu tiếnh có hứng thú cho học bài mới
Cách tiến hành: Các em đã tìm hiểu về xã hội phong kiến trong chương trình lịch sử lớp 7. Những mâu thuẫn gay gáet giữa tầng lớp mới (tư sản và các tầng lớp nhân dân) với chế độ phong kiến trong lòng xã hội phong kiến đã suy yếu đòi hỏi phải giải quyết bằng một cuộc cách mạng tư sản là tất yếu. Vậy cuộc cách mạng tư sản đầu tiên đã diễn ra như thế nào? Chúng ta sẽ tìm hiểu qua nội dung bài học ngày hôm nay
Hoạt động của thầy và trò
Nội dung chính
Hoạt động 1. Tìm hiểu Tình hình các thuộc địa, nguyên nhân của chến tranh.
Mục tiêu: Hiểu được Tình hình các thuộc địa, nguyên nhân của chến tranh.
Thời gian: (10’)
Hs quan sát lược đồ 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ.
? Xác định vị trí của 13 nước thuộc địa, tiềm năng thiên nhiên, quá trình xâm lược và thành lập các thuộc địa của thực dân Anh ở Bắc Mĩ.
Hs chỉ lược đồ và xác định vị trí 
? Vì sao mâu thuẫn giữa thuộc địa và chính quốc nảy sinh ? Nêu những biểu hiện chứng tỏ mâu thuẫn đó? 
Hs trả lời
Gv nhận xét kết luận 
? Vì sao thực dân Anh kìm hãm sự phát triển của nền kinh tế thuộc địa? Cuộc đấu tranh của nhân dân thuộc địa chống thực dân Anh nhằm mục đích gì? 
H: Muốn kinh tế thuộc địa gắn chặt và phụ thuộc vào chính quốc để dễ bề cai trị và bóc lột.
Mục đích: Thoát khỏi thống trị của thực dân Anh, mở đường cho nền kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển ở thuộc địa.
Hoạt động 2. Tìm hiểu diễn biến cuộc chiến tranh.
Mục tiêu: Hiểu được diễn biến cuộc chiến tranh
Thời gian: (12’)
Hs đọc sgk.
? Duyên cớ trực tiếp dẫn đến chiến ttranh? Sự kiện đó chứng tỏ điều gì? 
H: 12-1773 nhân dân cảng Bôtxtơn tấn công 3 tàu chở hàng của Anh. đại hội lục địa 10 1774 ở phi - la - đen – phia.
Nhân dân thuộc địa quyết tâm chống thực dân Anh ( đòi xoá bỏ chế đọ thuế và các luật cấm vô lí)
Gv khẳng định: Việc đàn áp nhân dân Bôtx tơn và không chấp nhận kiến nghị của đại hội lục địa -> chiến tranh chính thức bùng nổ.
? Nêu sự kiện diễn biến cuộc chiến tranh? 
Hs trình bày
Gv nhận xét kết luận.
Hs đọc phần chữ in nhỏ nội dung của bản tuyên ngôn độc lập.
? Tính chất tiến bộ và hạn chế của tuyên ngôn. Trên thực tế những quyền này có thực hiện được không? 
Bản tuyên ngôn này được liên hệ trong bản tuyên ngôn nào của nước ta.
Hs thảo luận nhóm
Báo cáo kết quả
Gv nhận xét chốt.
? Với tình hình tiến bộ, hạn chế của nó, tuyên ngôn có ý nghĩa ro lớn đối với tiến trình cuộc đấu tranh giành độc lập vì sao vậy ? 
H: Đáp ứng được lòng mong mỏi nguyện vọng của nhân dân -> tích cực tham gia cuộc đấu tranh giành độc lập đưa đến thắng lợi liên tiếp của quân lục địa, tiêu biểu là chiến thắng xa ra to ga 10- 1777
? Chiến thắng xã ga to ga có ý nghĩa gì
Hs trình bày
Gv nhận xét kết luận.
Hoạt động 3. Tìm hiểu kết quả và ý nghĩa của chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ.
Mục tiêu: Hiểu được kết quả và ý nghĩa của chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ.
Thời gian: (13’)
? Việc buộc Anh ký hiệp ước Véc xai -> kết quả to lớn nhất mà cuộc chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ là gì ? 
H: Thoát khỏi sự thống trị của thực dân Anh, giành độc lập.
Khai sinh ra nước cộng hoà tư sản Mĩ được hiến pháp 1787 thừa nhận .
? ý nghĩa của cuộc cách mạng ? 
Hs trình bày
Gv nhận xét
Kết luận.
1.Tình hình các thuộc địa, nguyên nhân của chến tranh.
-13 thuộc địa nằm ven bờ Đại Tây Dương, có tiềm năng thiên nhiên dồi dào -> thực dân Anh bắt đầu xâm lược từ thế kỉ XVI – XVIII thì chúng chính thức thiết lập 13 thuộc địa ở Bắc Mĩ.
-Nền kinh tế tư bản chủ nghĩa ở thuộc địa phát triển nhanh chóng bị thực dân Anh kìm hãm bằng các chính xách vô lí ( đánh thuế nặng, độc quyền buôn bán ) -> nảy sinh mâu thuẫn giữa thuộc địa và chính quốc.
2 .diễn biến cuộc chiến tranh
-12-1773 nhân dân bôtx tơn nổi dậy.
4-1775 chiến tranh bùng nổ.
-7-1776 bản tuyên ngôn độc lập ra đời, quân lục địa thắng lợi liên tiếp.
-7-1783 Anh kí hiệp ước Véc - xai công nhận nền độc lập cho các thuộc địa Mĩ.
3.Kết quả và ý nghĩa của chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ.
Kết quả: Giành độc lập, khai sinh ra nước cộng hoà tư sản Mĩ.
ý nghĩa: Là cuộc cách mạng tư sản thực hiện nhiệm vụ giải phóng dân tộc mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển.
4.Củng cố (3’)
? Nguyên nhân dẫn đến cách mạng, mục tiêu nhiệm vụ và kết quả mà cuộc cách mạng tư sản này giành được ? 
5.Hướng dẫn học bài (1’)
Về nhà học bài
Chuẩn bị bài: Cách mạng tư sản pháp.

File đính kèm:

  • docsu 8 t2.doc
Giáo án liên quan