Giáo án lao động lớp 9d - Tuần 1 lao động vệ sinh sân trường

Nhận xét ý thức tham gia của HS:

 + Thực hiện giờ giấc:

 + ý thức chuẩn bị dụng cụ:

+ ý thức tổ chức kỷ luật:

 Đánh giá mức độ hoàn thành công việc:

ã Dặn dò nhắc nhở:

Thu dọn kiểm tra dụng cụ để mang về nhà cho đầy đủ.

Khi về không ai được đi chơi la cà, không được vào các quán điện tử, không được đi tắm sông. Trên đường về phải thực hiện đúng luật ATGT

 

doc37 trang | Chia sẻ: rimokato | Ngày: 11/06/2015 | Lượt xem: 813 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án lao động lớp 9d - Tuần 1 lao động vệ sinh sân trường, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
vệ sinh chung, ý thức xây dựng cảnh quan môi trường sạch đẹp.
Thông qua lao động giáo dục cho HS có thái độ biết kính trọng, yêu quý người lao động.
II/ Chuẩn bị 
Dụng cụ lao động: Chổi chít, chổi rễ, hót rác, bao dứa để đựng rác. Mỗi HS phải chuẩn bị dụng cụ lao động theo sự phân công của các tổ trưởng.
HS đi lao động phải đội mũ,nón, đi dép hoặc giày, có khẩu trang. Đi lao động đúng giờ, bắt đầu thực hiện từ 14 giờ 15 phút.
III/Thực hiện.
HS tập trung theo từng tổ, các tổ trưởng kiểm tra dụng cụ và báo cáo sĩ số của tổ, kiểm tra dụng cụ lao động
GV phân công khu vực vệ sinh cho từng tổ:
+ Tổ 1: Vệ sinh đằng sau các lớp học của khu nhà để xe đạp của HS
+ Tổ 2: Vệ sinh toàn bộ khu vực sân trong, trước các phòng học.
+ Tổ 3: Vệ sinh khu vực quanh nhà hội trường và nhà học chức năng.
GV nêu các yêu cầu kỹ thuật:
+ Khi quét phải đưa chổi quét thấp, quét sạch lá cây, rác bẩn ở sân trường và ở dưới các rãnh. Hót rác đổ đúng nơi qui định.
+ Khi lao động không được nghịch nhau, không được lấy chổi đập nhau, không được quét ngược chiều gió và quét ngược chiều nhau.Quét đúng khu vực đã được phân công.
Trong quá trình HS thực hiện GV thường xuyên kiểm tra đôn đốc và hướng dẫn để HS thực hiện đúng yêu cầu và đúng tiến độ
IV/ Nghiệm thu đánh giá và dặn dò
	Nhận xét ý thức tham gia của HS:
	+ Thực hiện giờ giấc:
	+ ý thức chuẩn bị dụng cụ: 	
+ ý thức tổ chức kỷ luật:
	Đánh giá mức độ hoàn thành công việc:
Dặn dò nhắc nhở:
Thu dọn kiểm tra dụng cụ để mang về nhà cho đầy đủ.
Khi về không ai được đi chơi la cà, không được vào các quán điện tử, không được đi tắm sông. Trên đường về phải thực hiện đúng luật ATGT
Ngày soạn : 23-11-2014
tuần 15
Lao động vệ sinh sân trường
I/ Mục đích yêu cầu
Giáo dục HS có ý thức tự giác lao động. Lao động có kỹ thuật
Giáo dục HS có ý thức giữ gìn vệ sinh chung, ý thức xây dựng cảnh quan môi trường sạch đẹp.
Thông qua lao động giáo dục cho HS có thái độ biết kính trọng, yêu quý người lao động.
II/ Chuẩn bị 
Dụng cụ lao động: Chổi chít, chổi rễ, hót rác, bao dứa để đựng rác. Mỗi HS phải chuẩn bị dụng cụ lao động theo sự phân công của các tổ trưởng.
HS đi lao động phải đội mũ,nón, đi dép hoặc giày, có khẩu trang. Đi lao động đúng giờ, bắt đầu thực hiện từ 14 giờ 15 phút.
III/Thực hiện.
HS tập trung theo từng tổ, các tổ trưởng kiểm tra dụng cụ và báo cáo sĩ số của tổ, kiểm tra dụng cụ lao động
GV phân công khu vực vệ sinh cho từng tổ:
+ Tổ 1: Vệ sinh đằng sau các lớp học của khu nhà để xe đạp của HS
+ Tổ 2: Vệ sinh toàn bộ khu vực sân trong, trước các phòng học.
+ Tổ 3: Vệ sinh khu vực quanh nhà hội trường và nhà học chức năng.
GV nêu các yêu cầu kỹ thuật:
+ Khi quét phải đưa chổi quét thấp, quét sạch lá cây, rác bẩn ở sân trường và ở dưới các rãnh. Hót rác đổ đúng nơi qui định.
+ Khi lao động không được nghịch nhau, không được lấy chổi đập nhau, không được quét ngược chiều gió và quét ngược chiều nhau.Quét đúng khu vực đã được phân công.
Trong quá trình HS thực hiện GV thường xuyên kiểm tra đôn đốc và hướng dẫn để HS thực hiện đúng yêu cầu và đúng tiến độ
IV/ Nghiệm thu đánh giá và dặn dò
	Nhận xét ý thức tham gia của HS:
	+ Thực hiện giờ giấc:
	+ ý thức chuẩn bị dụng cụ: 	
+ ý thức tổ chức kỷ luật:
	Đánh giá mức độ hoàn thành công việc:
Dặn dò nhắc nhở:
Thu dọn kiểm tra dụng cụ để mang về nhà cho đầy đủ.Khi về không ai được đi chơi la cà, không được vào các quán điện tử, không được đi tắm sông. Trên đường về phải thực hiện đúng luật ATGT
Ngày soạn : 5-12-2014
tuần 16
Lao động vệ sinh sân trường
I/ Mục đích yêu cầu
Giáo dục HS có ý thức tự giác lao động. Lao động có kỹ thuật
Giáo dục HS có ý thức giữ gìn vệ sinh chung, ý thức xây dựng cảnh quan môi trường sạch đẹp.
Thông qua lao động giáo dục cho HS có thái độ biết kính trọng, yêu quý người lao động.
II/ Chuẩn bị 
Dụng cụ lao động: Chổi chít, chổi rễ, hót rác, bao dứa để đựng rác. Mỗi HS phải chuẩn bị dụng cụ lao động theo sự phân công của các tổ trưởng.
HS đi lao động phải đội mũ,nón, đi dép hoặc giày, có khẩu trang. Đi lao động đúng giờ, bắt đầu thực hiện từ 14 giờ 15 phút.
III/Thực hiện.
HS tập trung theo từng tổ, các tổ trưởng kiểm tra dụng cụ và báo cáo sĩ số của tổ, kiểm tra dụng cụ lao động
GV phân công khu vực vệ sinh cho từng tổ:
+ Tổ 1: Vệ sinh đằng sau các lớp học của khu nhà để xe đạp của HS
+ Tổ 2: Vệ sinh toàn bộ khu vực sân trong, trước các phòng học.
+ Tổ 3: Vệ sinh khu vực quanh nhà hội trường và nhà học chức năng.
GV nêu các yêu cầu kỹ thuật:
+ Khi quét phải đưa chổi quét thấp, quét sạch lá cây, rác bẩn ở sân trường và ở dưới các rãnh. Hót rác đổ đúng nơi qui định.
+ Khi lao động không được nghịch nhau, không được lấy chổi đập nhau, không được quét ngược chiều gió và quét ngược chiều nhau.Quét đúng khu vực đã được phân công.
Trong quá trình HS thực hiện GV thường xuyên kiểm tra đôn đốc và hướng dẫn để HS thực hiện đúng yêu cầu và đúng tiến độ
IV/ Nghiệm thu đánh giá và dặn dò
	Nhận xét ý thức tham gia của HS:
	+ Thực hiện giờ giấc:
	+ ý thức chuẩn bị dụng cụ: 	
+ ý thức tổ chức kỷ luật:
	Đánh giá mức độ hoàn thành công việc:
Dặn dò nhắc nhở:
Thu dọn kiểm tra dụng cụ để mang về nhà cho đầy đủ.
Khi về không ai được đi chơi la cà, không được vào các quán điện tử, không được đi tắm sông. Trên đường về phải thực hiện đúng luật ATGT
Ngày soạn : 12-12-2014
tuần 17
Lao động vệ sinh sân trường
I/ Mục đích yêu cầu
Giáo dục HS có ý thức tự giác lao động. Lao động có kỹ thuật
Giáo dục HS có ý thức giữ gìn vệ sinh chung, ý thức xây dựng cảnh quan môi trường sạch đẹp.
Thông qua lao động giáo dục cho HS có thái độ biết kính trọng, yêu quý người lao động.
II/ Chuẩn bị 
Dụng cụ lao động: Chổi chít, chổi rễ, hót rác, bao dứa để đựng rác. Mỗi HS phải chuẩn bị dụng cụ lao động theo sự phân công của các tổ trưởng.
HS đi lao động phải đội mũ,nón, đi dép hoặc giày, có khẩu trang. Đi lao động đúng giờ, bắt đầu thực hiện từ 14 giờ 15 phút.
III/Thực hiện.
HS tập trung theo từng tổ, các tổ trưởng kiểm tra dụng cụ và báo cáo sĩ số của tổ, kiểm tra dụng cụ lao động
GV phân công khu vực vệ sinh cho từng tổ:
+ Tổ 1: Vệ sinh đằng sau các lớp học của khu nhà để xe đạp của HS
+ Tổ 2: Vệ sinh toàn bộ khu vực sân trong, trước các phòng học.
+ Tổ 3: Vệ sinh khu vực quanh nhà hội trường và nhà học chức năng.
GV nêu các yêu cầu kỹ thuật:
+ Khi quét phải đưa chổi quét thấp, quét sạch lá cây, rác bẩn ở sân trường và ở dưới các rãnh. Hót rác đổ đúng nơi qui định.
+ Khi lao động không được nghịch nhau, không được lấy chổi đập nhau, không được quét ngược chiều gió và quét ngược chiều nhau.Quét đúng khu vực đã được phân công.
Trong quá trình HS thực hiện GV thường xuyên kiểm tra đôn đốc và hướng dẫn để HS thực hiện đúng yêu cầu và đúng tiến độ
IV/ Nghiệm thu đánh giá và dặn dò
	Nhận xét ý thức tham gia của HS:
	+ Thực hiện giờ giấc:
	+ ý thức chuẩn bị dụng cụ: 	
+ ý thức tổ chức kỷ luật:
	Đánh giá mức độ hoàn thành công việc:
Dặn dò nhắc nhở:
Thu dọn kiểm tra dụng cụ để mang về nhà cho đầy đủ.
Khi về không ai được đi chơi la cà, không được vào các quán điện tử, không được đi tắm sông. Trên đường về phải thực hiện đúng luật ATGT
Ngày soạn : 17-12-2014
tuần 18
Lao động vệ sinh sân trường
I/ Mục đích yêu cầu
Giáo dục HS có ý thức tự giác lao động. Lao động có kỹ thuật
Giáo dục HS có ý thức giữ gìn vệ sinh chung, ý thức xây dựng cảnh quan môi trường sạch đẹp.
Thông qua lao động giáo dục cho HS có thái độ biết kính trọng, yêu quý người lao động.
II/ Chuẩn bị 
Dụng cụ lao động: Chổi chít, chổi rễ, hót rác, bao dứa để đựng rác. Mỗi HS phải chuẩn bị dụng cụ lao động theo sự phân công của các tổ trưởng.
HS đi lao động phải đội mũ,nón, đi dép hoặc giày, có khẩu trang. Đi lao động đúng giờ, bắt đầu thực hiện từ 14 giờ 15 phút.
III/Thực hiện.
HS tập trung theo từng tổ, các tổ trưởng kiểm tra dụng cụ và báo cáo sĩ số của tổ, kiểm tra dụng cụ lao động
GV phân công khu vực vệ sinh cho từng tổ:
+ Tổ 1: Vệ sinh đằng sau các lớp học của khu nhà để xe đạp của HS
+ Tổ 2: Vệ sinh toàn bộ khu vực sân trong, trước các phòng học.
+ Tổ 3: Vệ sinh khu vực quanh nhà hội trường và nhà học chức năng.
+ Tổ 4: Vệ sinh từ cổng trường đến trước cửa khu phòng hiệu bộ.
GV nêu các yêu cầu kỹ thuật:
+ Khi quét phải đưa chổi quét thấp, quét sạch lá cây, rác bẩn ở sân trường và ở dưới các rãnh. Hót rác đổ đúng nơi qui định.
+ Khi lao động không được nghịch nhau, không được lấy chổi đập nhau, không được quét ngược chiều gió và quét ngược chiều nhau.Quét đúng khu vực đã được phân công.
Trong quá trình HS thực hiện GV thường xuyên kiểm tra đôn đốc và hướng dẫn để HS thực hiện đúng yêu cầu và đúng tiến độ
IV/ Nghiệm thu đánh giá và dặn dò
	Nhận xét ý thức tham gia của HS:
	+ Thực hiện giờ giấc:
	+ ý thức chuẩn bị dụng cụ: 	
+ ý thức tổ chức kỷ luật:
	Đánh giá mức độ hoàn thành công việc:
Dặn dò nhắc nhở:
Thu dọn kiểm tra dụng cụ để mang về nhà cho đầy đủ.
Khi về không ai được đi chơi la cà, không được vào các quán điện tử, không được đi tắm sông. Trên đường về phải thực hiện đúng luật ATGT
Ngày soạn : 28-12-2014
tuần 19
Lao động vệ sinh sân trường
I/ Mục đích yêu cầu
Giáo dục HS có ý thức tự giác lao động. Lao động có kỹ thuật
Giáo dục HS có ý thức giữ gìn vệ sinh chung, ý thức xây dựng cảnh quan môi trường sạch đẹp.
Thông qua lao động giáo dục cho HS có thái độ biết kính trọng, yêu quý người lao động.
II/ Chuẩn bị 
Dụng cụ lao động: Chổi chít, chổi rễ, hót rác, bao dứa để đựng rác. Mỗi HS phải chuẩn bị dụng cụ lao động theo sự phân công của các tổ trưởng.
HS đi lao động phải đội mũ,nón, đi dép hoặc giày, có khẩu trang. Đi lao động đúng giờ, bắt đầu thực hiện từ 14 giờ 15 phút.
III/Thực hiện.
HS tập trung theo từng tổ, các tổ trưởng kiểm tra dụng cụ và báo cáo sĩ số của tổ, kiểm tra dụng cụ lao động
GV phân công khu vực vệ sinh cho từng tổ:
+ Tổ 1: Vệ sinh đằng sau các lớp học của khu nhà để xe đạp của HS
+ Tổ 2: Vệ sinh toàn bộ khu vực sân trong, trước các phòng học.
+ Tổ 3: Vệ sinh khu vực quanh nhà hội trường và nhà học chức năng.
GV nêu các yêu cầu kỹ thuật:
+ Khi quét phải đưa chổi quét thấp, quét sạch lá cây, rác bẩn ở sân trường và ở dưới các rãnh. Hót rác đổ đúng nơi qui định.
+ Khi lao động không được nghịch nhau, không được lấy chổi đập nhau, không được quét ngược chiều gió và quét ngược chiều nhau.Quét đúng khu vực đã được phân công.
Trong quá trình HS thực hiện GV thường xuyên kiểm tra đôn đốc và hướng dẫn để HS thực hiện đúng yêu cầu và đúng tiến độ
IV/ Nghiệm thu đánh giá và dặn dò
	Nhận xét ý thức tham gia của HS:
	+ Thực hiện giờ giấc:
	+ ý thức chuẩn bị dụng cụ: 	
+ ý thức tổ chức kỷ luật:
	Đánh giá mức độ hoàn thành công việc:
Dặn dò nhắc nhở:
Thu dọn kiểm tra dụng cụ để mang về nhà cho đầy đủ.
Khi về không ai được đi chơi la cà, không được vào các quán điện tử, không được đi tắm sông. Trên đường về phải thực hiện đúng luật ATGT
Ngày soạn : 3-1-2015 
 tuần 20
Lao động vệ sinh sân trường
I/ Mục đích yêu cầu
Giáo dục HS có ý thức tự giác lao động. Lao động có kỹ thuật
Giáo dục HS có ý thức giữ gìn vệ sinh chung, ý thức xây dựng cảnh quan môi trường sạch đẹp.
Thông qua lao động giáo dục cho HS có thái độ biết kính trọng, yêu quý người lao động.
II/ Chuẩn bị 
Dụng cụ lao động: Chổi chít, chổi rễ, hót rác, bao dứa để đựng rác. Mỗi HS phải chuẩn bị dụng cụ lao động theo sự phân công của các tổ trưởng.
HS đi lao động phải đội mũ,nón, đi dép hoặc giày, có khẩu trang. Đi lao động đúng giờ, bắt đầu thực hiện từ 14 giờ 15 phút.
III/Thực hiện.
HS tập trung theo từng tổ, các tổ trưởng kiểm tra dụng cụ và báo cáo sĩ số của tổ, kiểm tra dụng cụ lao động
GV phân công khu vực vệ sinh cho từng tổ:
+ Tổ 1: Vệ sinh đằng sau các lớp học của khu nhà để xe đạp của HS
+ Tổ 2: Vệ sinh toàn bộ khu vực sân trong, trước các phòng học.
+ Tổ 3: Vệ sinh khu vực quanh nhà hội trường và nhà học chức năng.
GV nêu các yêu cầu kỹ thuật:
+ Khi quét phải đưa chổi quét thấp, quét sạch lá cây, rác bẩn ở sân trường và ở dưới các rãnh. Hót rác đổ đúng nơi qui định.
+ Khi lao động không được nghịch nhau, không được lấy chổi đập nhau, không được quét ngược chiều gió và quét ngược chiều nhau.Quét đúng khu vực đã được phân công.
Trong quá trình HS thực hiện GV thường xuyên kiểm tra đôn đốc và hướng dẫn để HS thực hiện đúng yêu cầu và đúng tiến độ
IV/ Nghiệm thu đánh giá và dặn dò
	Nhận xét ý thức tham gia của HS:
	+ Thực hiện giờ giấc:
	+ ý thức chuẩn bị dụng cụ: 	
+ ý thức tổ chức kỷ luật:
	Đánh giá mức độ hoàn thành công việc:
Dặn dò nhắc nhở:
Thu dọn kiểm tra dụng cụ để mang về nhà cho đầy đủ.
Khi về không ai được đi chơi la cà, không được vào các quán điện tử, không được đi tắm sông. Trên đường về phải thực hiện đúng luật ATGT
Ngày soạn : 8-1-2014 Tuần 21
Lao động vệ sinh sân trường
I/ Mục đích yêu cầu
Giáo dục HS có ý thức tự giác lao động. Lao động có kỹ thuật
Giáo dục HS có ý thức giữ gìn vệ sinh chung, ý thức xây dựng cảnh quan môi trường sạch đẹp.
Thông qua lao động giáo dục cho HS có thái độ biết kính trọng, yêu quý người lao động.
II/ Chuẩn bị 
Dụng cụ lao động: Chổi chít, chổi rễ, hót rác, bao dứa để đựng rác. Mỗi HS phải chuẩn bị dụng cụ lao động theo sự phân công của các tổ trưởng.
HS đi lao động phải đội mũ,nón, đi dép hoặc giày, có khẩu trang. Đi lao động đúng giờ, bắt đầu thực hiện từ 14 giờ 15 phút.
III/Thực hiện.
HS tập trung theo từng tổ, các tổ trưởng kiểm tra dụng cụ và báo cáo sĩ số của tổ, kiểm tra dụng cụ lao động
GV phân công khu vực vệ sinh cho từng tổ:
+ Tổ 1: Vệ sinh đằng sau các lớp học của khu nhà để xe đạp của HS
+ Tổ 2: Vệ sinh toàn bộ khu vực sân trong, trước các phòng học.
+ Tổ 3: Vệ sinh khu vực quanh nhà hội trường và nhà học chức năng.
GV nêu các yêu cầu kỹ thuật:
+ Khi quét phải đưa chổi quét thấp, quét sạch lá cây, rác bẩn ở sân trường và ở dưới các rãnh. Hót rác đổ đúng nơi qui định.
+ Khi lao động không được nghịch nhau, không được lấy chổi đập nhau, không được quét ngược chiều gió và quét ngược chiều nhau.Quét đúng khu vực đã được phân công.
Trong quá trình HS thực hiện GV thường xuyên kiểm tra đôn đốc và hướng dẫn để HS thực hiện đúng yêu cầu và đúng tiến độ
IV/ Nghiệm thu đánh giá và dặn dò
	Nhận xét ý thức tham gia của HS:
	+ Thực hiện giờ giấc:
	+ ý thức chuẩn bị dụng cụ: 	
+ ý thức tổ chức kỷ luật:
	Đánh giá mức độ hoàn thành công việc:
Dặn dò nhắc nhở:
Thu dọn kiểm tra dụng cụ để mang về nhà cho đầy đủ.
Khi về không ai được đi chơi la cà, không được vào các quán điện tử, không được đi tắm sông. Trên đường về phải thực hiện đúng luật ATGT
Ngày soạn : 14-1-2014
Tuần22
Lao động vệ sinh sân trường
I/ Mục đích yêu cầu
Giáo dục HS có ý thức tự giác lao động. Lao động có kỹ thuật
Giáo dục HS có ý thức giữ gìn vệ sinh chung, ý thức xây dựng cảnh quan môi trường sạch đẹp.
Thông qua lao động giáo dục cho HS có thái độ biết kính trọng, yêu quý người lao động.
II/ Chuẩn bị 
Dụng cụ lao động: Chổi chít, chổi rễ, hót rác, bao dứa để đựng rác. Mỗi HS phải chuẩn bị dụng cụ lao động theo sự phân công của các tổ trưởng.
HS đi lao động phải đội mũ,nón, đi dép hoặc giày, có khẩu trang. Đi lao động đúng giờ, bắt đầu thực hiện từ 14 giờ 15 phút.
III/Thực hiện.
HS tập trung theo từng tổ, các tổ trưởng kiểm tra dụng cụ và báo cáo sĩ số của tổ, kiểm tra dụng cụ lao động
GV phân công khu vực vệ sinh cho từng tổ:
+ Tổ 1: Vệ sinh đằng sau các lớp học của khu nhà để xe đạp của HS
+ Tổ 2: Vệ sinh toàn bộ khu vực sân trong, trước các phòng học.
+ Tổ 3: Vệ sinh khu vực quanh nhà hội trường và nhà học chức năng.
GV nêu các yêu cầu kỹ thuật:
+ Khi quét phải đưa chổi quét thấp, quét sạch lá cây, rác bẩn ở sân trường và ở dưới các rãnh. Hót rác đổ đúng nơi qui định.
+ Khi lao động không được nghịch nhau, không được lấy chổi đập nhau, không được quét ngược chiều gió và quét ngược chiều nhau.Quét đúng khu vực đã được phân công.
Trong quá trình HS thực hiện GV thường xuyên kiểm tra đôn đốc và hướng dẫn để HS thực hiện đúng yêu cầu và đúng tiến độ
IV/ Nghiệm thu đánh giá và dặn dò
	Nhận xét ý thức tham gia của HS:
	+ Thực hiện giờ giấc:
	+ ý thức chuẩn bị dụng cụ: 	
+ ý thức tổ chức kỷ luật:
	Đánh giá mức độ hoàn thành công việc:
Dặn dò nhắc nhở:
Thu dọn kiểm tra dụng cụ để mang về nhà cho đầy đủ.
Khi về không ai được đi chơi la cà, không được vào các quán điện tử, không được đi tắm sông. Trên đường về phải thực hiện đúng luật ATGT
Ngày soạn: 20-1-2014
Tuần23
Lao động vệ sinh sân trường
I/ Mục đích yêu cầu
Giáo dục HS có ý thức tự giác lao động. Lao động có kỹ thuật
Giáo dục HS có ý thức giữ gìn vệ sinh chung, ý thức xây dựng cảnh quan môi trường sạch đẹp.
Thông qua lao động giáo dục cho HS có thái độ biết kính trọng, yêu quý người lao động.
II/ Chuẩn bị 
Dụng cụ lao động: Chổi chít, chổi rễ, hót rác, bao dứa để đựng rác. Mỗi HS phải chuẩn bị dụng cụ lao động theo sự phân công của các tổ trưởng.
HS đi lao động phải đội mũ,nón, đi dép hoặc giày, có khẩu trang. Đi lao động đúng giờ, bắt đầu thực hiện từ 14 giờ 15 phút.
III/Thực hiện.
HS tập trung theo từng tổ, các tổ trưởng kiểm tra dụng cụ và báo cáo sĩ số của tổ, kiểm tra dụng cụ lao động
GV phân công khu vực vệ sinh cho từng tổ:
+ Tổ 1: Vệ sinh đằng sau các lớp học của khu nhà để xe đạp của HS
+ Tổ 2: Vệ sinh toàn bộ khu vực sân trong, trước các phòng học.
+ Tổ 3: Vệ sinh khu vực quanh nhà hội trường và nhà học chức năng.
GV nêu các yêu cầu kỹ thuật:
+ Khi quét phải đưa chổi quét thấp, quét sạch lá cây, rác bẩn ở sân trường và ở dưới các rãnh. Hót rác đổ đúng nơi qui định.
+ Khi lao động không được nghịch nhau, không được lấy chổi đập nhau, không được quét ngược chiều gió và quét ngược chiều nhau.Quét đúng khu vực đã được phân công.
Trong quá trình HS thực hiện GV thường xuyên kiểm tra đôn đốc và hướng dẫn để HS thực hiện đúng yêu cầu và đúng tiến độ
IV/ Nghiệm thu đánh giá và dặn dò
	Nhận xét ý thức tham gia của HS:
	+ Thực hiện giờ giấc:
	+ ý thức chuẩn bị dụng cụ: 	
+ ý thức tổ chức kỷ luật:
	Đánh giá mức độ hoàn thành công việc:
Dặn dò nhắc nhở:
Thu dọn kiểm tra dụng cụ để mang về nhà cho đầy đủ.
Khi về không ai được đi chơi la cà, không được vào các quán điện tử, không được đi tắm sông. Trên đường về phải thực hiện đúng luật ATGT
Ngày soạn : 28-1-2014
Tuần 24
Lao động vệ sinh sân trường
I/ Mục đích yêu cầu
Giáo dục HS có ý thức tự giác lao động. Lao động có kỹ thuật
Giáo dục HS có ý thức giữ gìn vệ sinh chung, ý thức xây dựng cảnh quan môi trường sạch đẹp.
Thông qua lao động giáo dục cho HS có thái độ biết kính trọng, yêu quý người lao động.
II/ Chuẩn bị 
Dụng cụ lao động: Chổi chít, chổi rễ, hót rác, bao dứa để đựng rác. Mỗi HS phải chuẩn bị dụng cụ lao động theo sự phân công của các tổ trưởng.
HS đi lao động phải đội mũ,nón, đi dép hoặc giày, có khẩu trang. Đi lao động đúng giờ, bắt đầu thực hiện từ 14 giờ 15 phút.
III/Thực hiện.
HS tập trung theo từng tổ, các tổ trưởng kiểm tra dụng cụ và báo cáo sĩ số của tổ, kiểm tra dụng cụ lao động
GV phân công khu vực vệ sinh cho từng tổ:
+ Tổ 1: Vệ sinh đằng sau các lớp học của khu nhà để xe đạp của HS
+ Tổ 2: Vệ sinh toàn bộ khu vực sân trong, trước các phòng học.
+ Tổ 3: Vệ sinh khu vực quanh nhà hội trường và nhà học chức năng.
GV nêu các yêu cầu kỹ thuật:
+ Khi quét phải đưa chổi quét thấp, quét sạch lá cây, rác bẩn ở sân trường và ở dưới các rãnh. Hót rác đổ đúng nơi qui định.
+ Khi lao động không được nghịch nhau, không được lấy chổi đập nhau, không được quét ngược chiều gió và quét ngược chiều nhau.Quét đúng khu vực đã được phân công.
Trong quá trình HS thực hiện GV thường xuyên kiểm tra đôn đốc và hướng dẫn để HS thực hiện đúng yêu cầu và đúng tiến độ
IV/ Nghiệm thu đánh giá và dặn dò
	Nhận xét ý thức tham gia của HS:
	+ Thực hiện giờ giấc:
	+ ý thức chuẩn bị dụng cụ: 	
+ ý thức tổ chức kỷ luật:
	Đánh giá mức độ hoàn thành công việc:
Dặn dò nhắc nhở:
Thu dọn kiểm tra dụng cụ để mang về nhà cho đầy đủ.
Khi về không ai được đi chơi la cà, không được vào các quán điện tử, không được đi tắm sông. Trên đường về phải thực hiện đúng luật ATGT
Ngày soạn : 4-2-2014
Tuần 25
Lao động vệ sinh sân trường
I/ Mục đích yêu cầu
Giáo dục H

File đính kèm:

  • docGA LAO DONG 9.doc