Giáo án kỳ 1 Thể dục 9

NHẢY CAO - CHẠY BỀN

I. Mục tiêu

- Nhảy cao:

+ Ôn động tác đá lăng trước – sau

+ Đá lăng sang ngang.

+ Đà một bước giậm nhảy - đá lăng

+ Chạy đà chính diện - giậm nhảy co chân qua xà.

- Chạy bền: Luyện tập chạy bền.

II- Yờu cầu :

1- Kiến thức : - Biết cách thực hiện các đông tác : đá lăng trước – sau –sang ngang , đà một bước giậm nhảy đá chân lăng . Chạy đà chính diện - giậm nhảy co chân qua xà.

- Biết phõn phối sức chạy hết cự li

2- Kĩ năng : - Thực hiện được các động tác : đá lăng trước – sau –sang ngang , đà một bước giậm nhảy đá chân lăng , chạy đà chính diện - giậm nhảy co chân qua xà.

- Thực hiện được hết cự li qui định trong chạy bền .

 

doc84 trang | Chia sẻ: dung89st | Ngày: 10/05/2016 | Lượt xem: 221 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Giáo án kỳ 1 Thể dục 9, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
phục gọn gàng, vệ sinh sõn tập.
III. Nội dung và phương phỏp lờn lớp.
Nội dung
TG
Phương phỏp – Tổ chức
A. Mở đầu
1. Nhận lớp
- Ổn định tổ chức lớp
- Phổ biến mục tiờu tiết học
2. Khởi động
- Xoay cỏc khớp cổ tay, cổ chõn, vai, hụng, gối.
- ẫp dõy chằng hụng ngang dọc
3.Kiểm tra
- Bài TD phỏt triển chung nhịp 1-45 (nam, nữ)
8 – 10p
2l x8N
-Kiểm tra sĩ số.
- GV phổ biến mục tiờu
- GV cho HS khởi động
*
 x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
- Quan sỏt nhắc nhở
- Gọi HS thực hiện GV đỏnh giỏ cho điểm
B. Cơ bản
1. Bài TD
- ễn: Từ nhịp 1-45(nam, nữ)
nội dung SGV trang 17 - 21.
2. Chạy ngắn
- Chạy ngắn: Luyện tập:
 + Chạy bước nhỏ
 + Chạy đạp sau
 + Xuất phỏt thấp - chạy lao và chạy gữa quóng(cự ly 60m)
 + Một số điểm cơ bản trong luật điền kinh phần chạy nhanh
3.Chạy bền: 
Chạy trờn địa hỡnh tự nhiờn
* Củng cố:
- Gọi 2 HS ( 1 nam, 1 nữ) thực hiện từ nhịp 1-45
28-30'
10-12’
10-12’
5-7’
- Chia lớp thành 2 nhúm nam, nữ riờng
- Cho HS ụn, quan sỏt sửa sai
- Cho học sinh tập 
- Quan sỏt sửa sai
- Điều khiển- HS chạy 
- Quan sỏt nhắc nhở
-GV giới thiệu theo SGV T36
- Giỏo viờn cho nam chạy riờng ,nữ chạy riờn 
- Gọi HS thực hiện. 
- Gọi HS nhận xột đỏnh giỏ GV đỏnh giỏ cho điểm
C. Kết thỳc.
- Thả lỏng:
- Nhận xột đỏnh giỏ tiết học
- Về nhà: Một số ĐT bổ trợ cho chạy, luyện chạy bền, cỏc ĐT của bài TD.
- Xuống lớp 
5'
 €GV
 LT€€€€€€€€€€
 €€€€€€€€€
 €€€€€€€€€
 €€€€€€€€€
- GV hoõ “giaỷi taựn” HS ủoàng thanh hoõ “khoỷe”. 
Ngày soạn: 3/10/2014	Tuần : 8
Ngày giảng: 6-10/10	Tiết : 16
BÀI TD - CHẠY NGẮN- CHẠY BỀN
I. Mục tiờu:
-Bài TD: 
 ễn luyện bài TD chuẩn bị kiểm tra 
Chạy ngắn: 
+ ễn luyện nõng cao kĩ thuật.
 + Bổ sung một số điểm cơ bản trong luật điền kinh phần chạy nhanh.
-Chạy bền: + Chạy trờn địa hỡnh tự nhiờn
II. Yờu cầu :
1- Kiến thức : - Biết được cỏc động tỏc của bài thể dục phỏt triển chung từ nhịp 1-45. 
- Biết phối hợp cỏc giai kt trong chạy nhanh .
- Biết phõn phối sức chạy hết cự li trong chạy bền 
2- Kĩ năng : - Thực hiện tương đối chớnh xỏc cỏc động tỏc của bài thể dục từ nhịp 1-45 
- Thực hiện tương đối chớnh xỏc kết hợp cỏc giai đoạn kt trong chạy nhanh.
- Thực hiện chạy hết cư li qui định trong chạy bền .
3-Thỏi độ : 
* Học sinh nghiờm tỳc, tớch cực, tự giỏc học tập thực hiện tương đối tốt cỏc nội dung ụn luyện. 
II. Địa điểm – Phương tiện
 - Sõn tập.
 - Chuẩn bị: - GV: Cũi, cờ, vụi bột.
 - HS: Trang phục gọn gàng, vệ sinh sõn tập.
III. Nội dung và phương phỏp lờn lớp.
Nội dung
TG
Phương phỏp – Tổ chức
A. Mở đầu
1. Nhận lớp
- Ổn định tổ chức lớp
- Phổ biến mục tiờu tiết học
2. Khởi động
- Xoay cỏc khớp cổ tay, cổ chõn, vai, hụng, gối.
- ẫp dõy chằng hụng ngang dọc
3.Kiểm tra
- Bài TD phỏt triển chung nhịp 1-45 (nam, nữ)
8 - 10’
-Kiểm tra sĩ số.
- GV phổ biến mục tiờu
- GV cho HS khởi động
*
 x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
- Quan sỏt nhắc nhở
- Gọi HS thực hiện GV đỏnh giỏ cho điểm
B. Cơ bản
1. Bài TD
- ễn: Từ nhịp 1-45(nam, nữ)
nội dung SGV trang 17 - 21.
2. Chạy ngắn
- Chạy ngắn: Luyện tập:
 + Chạy bước nhỏ
 + Chạy đạp sau
 + Xuất phỏt thấp - chạy lao và chạy gữa quóng(cự ly 60m)
3.Chạy bền: 
Chạy trờn địa hỡnh tự nhiờn
* Củng cố:
- Gọi 2 HS ( 1 nam, 1 nữ) thực hiện từ nhịp 1-45
28-30'
10-12’
10-12’
5-7’
- Chia lớp thành 2 nhúm nam, nữ riờng
- Cho HS ụn, quan sỏt sửa sai
- Cho học sinh tập 
- Quan sỏt sửa sai
- Điều khiển- HS chạy 
- Quan sỏt nhắc nhở
- Giỏo viờn cho nam chạy riờng ,nữ chạy riờn 
- Gọi HS thực hiện. 
- Gọi HS nhận xột đỏnh giỏ GV đỏnh giỏ cho điểm
C. Kết thỳc.
- Thả lỏng:
- Nhận xột đỏnh giỏ tiết học
- Về nhà: Một số ĐT bổ trợ cho chạy, luyện chạy bền, cỏc ĐT của bài TD.
- Xuống lớp 
5'
 €GV
 LT€€€€€€€€€€
 €€€€€€€€€
 €€€€€€€€€
 €€€€€€€€€
- GV hoõ “giaỷi taựn” HS ủoàng thanh hoõ “khoỷe”. 
Bỡnh An, ngày..thỏng .năm201
BGH duyệt
Ngày soạn: 10/10/2014	Tuần : 9
Ngày giảng:	13-17/10	Tiết : 17
KIỂM TRA BÀI THỂ DỤC
I. Mục tiờu:
- Kiểm tra bài thể dục phỏt triển chung nam, nữ riờng 45 động tỏc 
II. Yờu cầu : 
1- Kiến thức : 
- Biết được cỏc động tỏc từ nhịp 1- 45 của bài thể dục phỏt triển chung .
2- Kĩ năng : 
- Thực hiện tương đối chớnh xỏc , đều đẹp 
3- Thỏi độ :
- Học sinh nghiờm tỳc, tớch cực, tự giỏc học tập thực hiện tốt cỏc nội dung kiểm tra. 
II. Địa điểm – Phương tiện
 - Sõn tập.
 - Chuẩn bị: - GV: Cũi, vụi bột.
 - HS: Trang phục gọn gàng, vệ sinh sõn tập.
III. Nội dung và phương phỏp lờn lớp.
Nội dung
TG
Phương phỏp – Tổ chức
A. Mở đầu
1. Nhận lớp
- Ổn định tổ chức lớp
- Phổ biến mục tiờu tiết học
2. Khởi động
- Xoay cỏc khớp cổ tay, cổ chõn, vai, hụng, gối.
- ẫp dõy chằng hụng 
- ẫp ngang, dọc
8-10’
-Kiểm tra sĩ số.
- GV phổ biến mục tiờu
- GV cho HS khởi động
- Quan sỏt nhắc nhở
B. Cơ bản
 A, Nội dung kiểm tra:
Bài TD phỏt triển chung nam, nữ riờng
+ Từ nhịp 1- 45(nam) 
+ Từ nhịp 1-45(nữ)
B, Tổ chức và phương phỏp kiểm tra:
- Kiểm tra thành nhiều đợt mỗi đợt 3- 6 HS (nam,nữ riờng).
- Những HS đến lượt kiểm tra được gọi tờn, tiến vào vạch chuẩn bị ở vị trớ quy định. GV hụ nhịp để HS thực hiện động tỏc. Những HS khỏc theo dừi và chuẩn bị ý kiến nhận xột.
- Mỗi HS được tham gia kiểm tra 1lần (cả bài). Trường hợp HS bị điểm TB hoặc dưới TB, GV cú thể kiểm tra lần 2. Khi kiểm tra lại điểm khụng quỏ 8
C, Cỏch cho điểm:
Điểm kiểm tra cho theo mức độ thực hiện động tỏc của từng HS
-Điểm 9-10(Đ): Thuộc, thực hiện đỳng, đẹp cỏc động tỏc trong bài. 
-Điờm 7-8(Đ): Thuộc cả bài, cú 2-5 nhịp động tỏc bị sai sút nhỏ.
-Điểm 5-6(Đ): Cú 5-9 nhịp động tỏc thực hiện sai.
-Điểm 3-4(CĐ): Cú 10-15 nhịp động tỏc thực hiện sai.
-Điểm 1-2(CĐ): Cú trờn 16 nhịp động tỏc thực hiện sai.
* Củng cố
- Cụng bố điểm
28-30'
- Chia lớp thành 2 
nhúm nam, nữ riờng
- Cho HS ụn
- Gọi HS thực hiện theo đợt nam tập bài của nam nữ tập bài của nữ
 Quan sỏt, gọi HS nhận xột, đỏnh giỏ cho điểm 
- Giỏo viờn đếm nhịp cho học sinh tập ( hoăc cho lớp trưởng điều khiển nếu làm tốt )
- Quan sỏt, gọi HS nhận xột, đỏnh giỏ cho điểm 
- Nhận xột đỏnh giỏ đọc điểm
C. Kết thỳc.
- Thả lỏng:
- Nhận xột đỏnh giỏ tiết học
- Giao bài tập về nhà về nhà 
- Gv xuống lớp 
5’
 €GV
 LT€€€€€€€€€€
 €€€€€€€€€
 €€€€€€€€€
 €€€€€€€€€
- GV hoõ “giaỷi taựn” HS ủoàng thanh hoõ “khoỷe”. 
Ngày soạn: 10/10/2014	Tuần : 9
Ngày giảng:	13-17/10	Tiết : 18
CHẠY NGẮN- CHẠY BỀN
I. Mục tiờu:
- Chạy ngắn: + Một số động tỏc bổ trợ chạy nhanh .
 + Xuất phỏt thấp - chạy lao - chạy giữa quóng- chạy về đớch (cự ly 60m)
-Chạy bền: Chạy trờn địa hỡnh tự nhiờn.
II. Yờu cầu :
1- Kiến thức :
- Biết được một số động tỏc bổ trợ ,xuất phỏt – chạy lao – giữa quảng - về đớch trong chay nhanh .
- Biệt phõn phối sức trong chạy bờn 
2- Kĩ năng : 
- Thực hiện được cỏc động tỏc bổ trợ . Thực hiện tương đối chớnh xỏc 4 giai đoạn kt và nõng cao thành tớch trong chạy nhanh 
3- Thỏi độ; 
* Học sinh nghiờm tỳc, tớch cực, tự giỏc học tập thực hiện tương đối tốt cỏc nội dung ụn luyện. 
II. Địa điểm – Phương tiện
 - Sõn tập.
 - Chuẩn bị: - GV: Cũi, cờ, vụi bột.
 - HS: Trang phục gọn gàng, vệ sinh sõn tập.
III. Nội dung và phương phỏp lờn lớp.
Nội dung
TG
Phương phỏp – Tổ chức
A. Mở đầu
1. Nhận lớp
- Ổn định tổ chức lớp
- Phổ biến mục tiờu tiết học
2. Khởi động
- Xoay cỏc khớp 
- ẫp dõy chằng hụng ngang ,dọc.
- Chạy bước nhỏ , nõng cao đựi , gút cham mụng 
8 - 10’
2lx 8N
- Kiểm tra sĩ số.
- GV phổ biến mục tiờu
- GV cho HS khởi động
*
 x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
B. Cơ bản
1. Chạy ngắn
Luyện tập: 30m 
 + Chạy bước nhỏ
 + Chạy nõng cao đựi
 + Chạy đạp sau
 + Xuất phỏt thấp - chạy lao - chạy gữa quóng- chạy về đớch (cự ly 60m)
2.Chạy bền:
chạy trờn dịa hỡnh tự nhiờn
28-30'
2-3l
2-3l
2-3l
2-3l
5'
- Giỏo viờn nhắc lại kt kết hợp làm mẫu
- Cho HS tập
- Điều khiển HS luện tập và sửa sai 
- Luyện tập phối hợp 4 giai đoạn kt 
- GV quan sỏt và sửa sai 
- Gv nhắc nhở động viờn học sinh trờn đường chạy 
C. Kết thỳc.
- Thả lỏng:
- Nhận xột đỏnh giỏ tiết học
-Giao bài tập về nhà: 
- Xuống lớp 
5'
 €GV
 LT€€€€€€€€€€
 €€€€€€€€€
 €€€€€€€€€
 €€€€€€€€€
- GV hoõ “giaỷi taựn” HS ủoàng thanh hoõ “khoỷe”. 
Bỡnh An, ngày..thỏng .năm201
BGH duyệt
Ngày soạn: 17/10/2014	Tuần : 10
Ngày giảng:20-24/10	Tiết : 19
CHẠY NGẮN- CHẠY BỀN
I. Mục tiờu:
- Chạy ngắn: + Một số động tỏc bổ trợ chạy nhanh .
 + Xuất phỏt thấp - chạy lao - chạy giữa quóng- chạy về đớch (cự ly 60m)
-Chạy bền: Chạy trờn địa hỡnh tự nhiờn.
II. Yờu cầu :
1- Kiến thức :
- Biết được một số động tỏc bổ trợ ,xuất phỏt – chạy lao – giữa quảng - về đớch trong chay nhanh .
- Biệt phõn phối sức trong chạy bờn 
2- Kĩ năng : 
- Thực hiện được cỏc động tỏc bổ trợ . Thực hiện tương đối chớnh xỏc cỏc giai đoạn kt và nõng cao thành tớch trong chạy nhanh 
3- Thỏi độ; 
* Học sinh nghiờm tỳc, tớch cực, tự giỏc học tập thực hiện tương đối tốt cỏc nội dung ụn luyện. 
II. Địa điểm – Phương tiện
 - Sõn tập.
 - Chuẩn bị: - GV: Cũi, cờ, vụi bột.
 - HS: Trang phục gọn gàng, vệ sinh sõn tập.
III. Nội dung và phương phỏp lờn lớp.
Nội dung
TG
Phương phỏp – Tổ chức
A. Mở đầu
1. Nhận lớp
- Ổn định tổ chức lớp
- Phổ biến mục tiờu tiết học
2. Khởi động
- Xoay cỏc khớp 
- ẫp dõy chằng hụng ngang ,dọc.
- Chạy bước nhỏ , nõng cao đựi , gút cham mụng 
8 - 10’
2lx 8N
-Kiểm tra sĩ số.
- GV phổ biến mục tiờu
- GV cho HS khởi động
*
 x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
B. Cơ bản
1. Chạy ngắn
Luyện tập: 30m 
 + Chạy bước nhỏ
 + Chạy nõng cao đựi
 + Chạy đạp sau
 + Xuất phỏt thấp - chạy lao - chạy gữa quóng- chạy về đớch (cự ly 60m)
2.Chạy bền:
chạy trờn dịa hỡnh tự nhiờn
Cũng cố : 
- Thực hiện 4 giai đoạn kt trong chạy nhanh 
28-30'
2-3l
2-3l
2-3l
2-3l
5'
- Giỏo viờn nhắc lại kt kết hợp làm mẫu
- Cho HS tập
- Điều khiển HS luện tập và sửa sai 
- Luyện tập phối hợp 4 giai đoạn kt 
- GV quan sỏt và sửa sai 
- Gv nhắc nhở động viờn học sinh trờn đường chạy 
- Lớp nhận xột và đỏnh giỏ 
- Gv nhận xột và cũng cố 
C. Kết thỳc.
- Thả lỏng:
- Nhận xột đỏnh giỏ tiết học
-Giao bài tập về nhà: 
- Xuống lớp 
5'
 €GV
 LT€€€€€€€€€€
 €€€€€€€€€
 €€€€€€€€€
 €€€€€€€€€
- GV hoõ “giaỷi taựn” HS ủoàng thanh hoõ “khoỷe”. 
Ngày soạn: 17/10/2014	Tuần : 10
Ngày giảng:	20-24/10	 Tiết : 20
CHẠY NGẮN 
I. Mục tiờu:
ễn một số bài tập bổ trợ , trũ chơi :“cướp cờ”
 + Xuất phỏt thấp - chạy lao - chạy giữa quóng - về đớch (cự ly 60m).
II. Yờu cầu : 
Kiến thức : - Biết cỏch thực hiện xuất phỏt thấp – chạy lao – chạy giữa quóng – về đớch (60m ) .
Kĩ năng : Thực hiện cơ bản đỳng xuất phỏt thấp – chạy lao – giữa quảng – về đớch 
II. Địa điểm – Phương tiện
 - Sõn tập.
 - Chuẩn bị: - GV: Cũi, cờ, vụi bột, dõy đớch, đồng hồ bấm giõy.
 - HS: Trang phục gọn gàng, vệ sinh sõn tập.
III. Nội dung và phương phỏp lờn lớp. 
Nội dung
TG
Phương phỏp – Tổ chức
A. Mở đầu
1. Nhận lớp
- Ổn định tổ chức lớp
- Phổ biến mục tiờu tiết học
2. Khởi động
- Xoay cỏc khớp cổ tay, cổ chõn, vai, hụng, gối.
- ẫp dõy chằng hụng - ẫp ngang, dọc
3.Kiểm tra
- tư thế sẵn sàng - xuất phỏt - chạy lao - chạy giữa quóng
8 - 10’
-Kiểm tra sĩ số.
- GV phổ biến mục tiờu
- GV cho HS khởi động
*
 x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
- Gọi HS thực hiện GV đỏnh giỏ cho điểm
B. Cơ bản
1. Chạy ngắn
- Chạy ngắn: Luyện tập:
 + Chạy bước nhỏ
+ Chạy đạp sau
- Trũ chơi : “ cướp cờ “
+ Xuất phỏt thấp - chạy lao - chạy gữa quóng - về đớch (cự ly 60m) 
 * Củng cố:
- Gọi 2 HS ( 1 nam, 1 nữ) thực hiện từ nhịp 1-45 (nữ), 1-45(nam)
28-30'
2-3 l
2-3 l
5’
2-3 l
- Cho học sinh tập 
- Quan sỏt sửa sai
 - Gv phổ biến luật chơi và chia lớp từ 2-4 đội bằng nhau .
- Tổ chức cho hs chơi trũ chơi 
- Gv nhắc lại một số điểm yếu mà nhiều hs thường mắc phải và tổ chức cho hs luyện tập 
-Sử dụng đồng hồ bỏo kết quả cho HS sau mỗi lầ chạy 
- Gọi HS thực hiện. 
- Gọi HS nhận xột đỏnh giỏ GV đỏnh giỏ cho điểm
C. Kết thỳc.
- Thả lỏng:
- Nhận xột đỏnh giỏ tiết học
- Dặn dũ và giao bài tập về nhà .
- Gv xuống lớp 
5’
 €GV
 LT€€€€€€€€€€
 €€€€€€€€€
 €€€€€€€€€
 €€€€€€€€€
- GV hoõ “giaỷi taựn” HS ủoàng thanh hoõ “khoỷe”. 
Bỡnh An, ngày..thỏng .năm201
BGH duyệt
Ngày soạn: 24/10/2014	Tuần : 11
Ngày giảng:	27-31/10	 Tiết : 21
CHẠY NGẮN : KIỂM TRA
I. Mục tiờu:
- Chạy ngắn: Kiểm tra chạy ngắn (60m )
II. Yờu cầu : 
1- Kiến thức : Biết cỏch thực hiện chạy ngắn (60m ).
2- Kĩ năng : +Thực hiện cơ bản đỳng 4 giai đoạn chạy ngắn .
 + Đạt tiờu chuẩn RLTT ( Chạy nhanh )
II. Địa điểm – Phương tiện
 - Sõn tập.
 - Chuẩn bị: - GV: Cũi, cờ, vụi bột, dõy đớch, đồng hồ bấm giõy.
 - HS: Trang phục gọn gàng, vệ sinh sõn tập.
III. Nội dung và phương phỏp lờn lớp.
Nội dung
TG
Phương phỏp – Tổ chức
A. Mở đầu
1. Nhận lớp
- Ổn định tổ chức lớp
- Phổ biến mục tiờu tiết học
2. Khởi động
- Xoay cỏc khớp cổ tay, cổ chõn, vai, hụng, gối.
- ẫp dõy chằng hụng -ẫp ngang, dọc
8 - 10’
-Kiểm tra sĩ số.
- GV phổ biến mục tiờu
- GV cho HS khởi động
*
 x x x x x x x
 x x x x x x x
 x x x x x x x
 x x x x x x x
- Quan sỏt nhắc nhở
B. Cơ bản
1. Chạy ngắn kiểm tra: 
a, Nội dung kiểm tra:
- Kỹ thuật và thành tớch chạy 60m 
- Kiểm tra thành nhiều đợt mỗi đợt 2 -3 HS
- Cỏch cho điểm: Điểm kiểm tra cho theo mức độ KT và TT học sinh thực hiện được :
- Điểm 9-10(Đ): thực hiện đỳng KT 4 giai đoạn TT đạt mức G theo TCRLTT
- Điểm 7-8(Đ): Thực hiện đỳng kỹ thuật xuất phỏt thấp và kỹ thuật chạy giữa quóng TT đạt mức K theo TCRLTT 
- Điểm 5-6(Đ): Thực hiện đỳng kỹ thuật chạy giữa quóng cú một số sai sút nhỏ khi thực hiện xphỏt TT đạt mức Đ theo TCRLTT 
 - Điểm 3-4(CĐ): cỏc trường hợp cũn lại 
2, Củng cụ: Cụng bố điểm 
28-30'
- GV nờu nội dung, phương phỏp kiểm tra 
- Gọi HS thực hiện. 
- Sử dụng đồng hồ tớnh thời gian cho HS, GV đỏnh giỏ cho điểm
- Cử 2 em cầm dõy đớch, 1 em hụ khẩu lệnh 
- Theo dừi nhắc nhở động viờn cỏc em chạy căn cứ vào kết quả thực hiện của HS mà cho điểm
- Đọc điểm, giải dỏp những ý kiến của HS
C. Kết thỳc.
- Thả lỏng:
- Nhận xột đỏnh giỏ tiết học
-Về nhà: Luyện chạy bền
5’
 €GV
 LT€€€€€€€€€€
 €€€€€€€€€
 €€€€€€€€€
 €€€€€€€€€
- GV hoõ “giaỷi taựn” HS ủoàng thanh hoõ “khoỷe”. 
Ngày soạn: 24/10/2014	Tuần : 11
Ngày giảng:	27-31/10	Tiết : 22
nhảy cao - chạy bền
I. Mục tiêu
- Nhảy cao:
+ Ôn động tác đá lăng trước - sau
+ Đá lăng sang ngang.
+ Đà một bước giậm nhảy - đá lăng 
+ Trò chơi: “Lò cò tiếp sức”
- Chạy bền: Luyện tập chạy bền trờn địa hỡnh tự nhiờn 
II- Yờu cầu :
Kiến thức : - Biết cỏch thực hiện cỏc đụng tỏc : đỏ lăng trước – sau –sang ngang , đà một bước giậm nhảy đỏ chõn lăng . 
- Biết phõn phối sức chạy hết cự li 
 Kĩ năng : - Thực hiện được cỏc động tỏc : đỏ lăng trước – sau –sang ngang , đà một bước giậm nhảy đỏ chõn lăng .
Thực hiện được hết cự li quo định trong chạy bền .
3-Thỏi độ : 
 HS thực hiện tương đối tốt các động tác bổ trợ cho nhảy cao,nghiêm túc tự giác, tích cực tập luyện.
II. Địa điểm – Phương tiện
- Sân tập, bàn ghế GV, một số vạch chuẩn.
Nội dung
ĐL
Phương pháp – Tổ chức
A. Mở đầu
1. Nhận lớp
- ổn định tổ chức lớp
- Phổ biến mục tiêu tiết học
2. Khởi động
- Chạy nhẹ nhàng 1 vòng sân tập
- Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối.
8-10p
1-2l
5-6l
4l X 8N
X X X X X X X
X X X X X X X
X X X X X X X
X X X X X X X
*
- Lớp trưởng báo cáo
- GV phổ biến mục tiêu
- GV cho HS khởi động
 X X X X X X X
X X X X X X X
 X X X X X X X
X X X X X X X
*
B. Cơ bản
1. Nhảy cao
- Ôn một số động tác bổ trợ:
+ Đá lăng trước sau.
+ Đá lăng sang ngang.
+ Đà một bước giậm nhảy - đá lăng.
Trò chơi: 
- “Lò cò tiếp sức”
3. Chạy bền
- Luyện tập chạy bền trờn địa hỡnh tự nhiờn 
* Củng cố:
- 2 HS thực hiện đà một bước giậm nhảy - đá lăng.
30-32
23-25’
2-3 l
5-6p
5-7’
5’
- Giỏo viờn làm mẫu kết hợp phõn tớch kĩ thuật cỏc động tỏc 
- GV cho HS tập theo nhịp đếm
- Quay sát sửa sai
-Chia nhúm luện tập 
 X X X X X X X
X X X X X X X
 X X X X X X X
X X X X X X X
*
- Phổ biến luật chơi 
- Chia lớp thành 4 đội nam nữ bằng nhau. 
- GV cho HS chơi trũ chơi 
- Gv quan sỏt nhắc nhở động viờn hs trờn đường chạy 
- Lớp quan sát, gọi HS nhận xét đánh giá
C. Kết thúc.
- Thả lỏng:
+ Cúi thả lỏng
+ Nhảy thả lỏng
+ Rung lắc tay chân
- Nhận xét đánh giá tiết học
- Về nhà: Ôn các động tác bổ trợ cho nhảy cao, luyện chạy bền 
5’
2X8n
2X8n
2X8n
X X X X X X X
X X X X X X X
X X X X X X X
X X X X X X X
*
- Cho HS thả lỏng 
- Nhận xét đánh giá tiết học
- Ra bài tập về nhà
Bỡnh An, ngày..thỏng .năm201
BGH duyệt
Ngày soạn: 31/10/2014	Tuần : 12
Ngày giảng:3-7/11	 	Tiết : 23
nhảy cao - chạy bền
I. Mục tiêu
- Nhảy cao:
+ Ôn động tác đá lăng trước – sau
+ Đá lăng sang ngang.
+ Đà một bước giậm nhảy - đá lăng 
+ Chạy đà chính diện - giậm nhảy co chân qua xà.
- Chạy bền: Luyện tập chạy bền.
II- Yờu cầu :
Kiến thức : - Biết cỏch thực hiện cỏc đụng tỏc : đỏ lăng trước – sau –sang ngang , đà một bước giậm nhảy đỏ chõn lăng . Chạy đà chính diện - giậm nhảy co chân qua xà. 
- Biết phõn phối sức chạy hết cự li 
 Kĩ năng : - Thực hiện được cỏc động tỏc : đỏ lăng trước – sau –sang ngang , đà một bước giậm nhảy đỏ chõn lăng , chạy đà chính diện - giậm nhảy co chân qua xà.
Thực hiện được hết cự li qui định trong chạy bền .
II. Địa điểm - Phương tiện
- Sân tập, bàn ghế GV, cột - xà - đệm.
Nội dung
ĐL
Phương pháp – Tổ chức
A. Mở đầu
1. Nhận lớp
- ổn định tổ chức lớp
- Phổ biến mục tiêu tiết học
2. Khởi động
- Chạy nhẹ nhàng 1 vòng sân tập
- Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối.
- ép dây chằng hông ngang dọc.
- Chạy bước nhỏ ,nõng cao đựi, gút chạm mụng (tại chổ )
8-10’
1-2’
5-6’
1v
4X8
 X X X X X X X
X X X X X X X
X X X X X X X
X X X X X X X
	*
- Lớp trưởng báo cáo
- GV phổ biến mục tiêu
- GV cho HS khởi động
 X X X X X X X
X X X X X X X
 X X X X X X X
X X X X X X X
*
B. Cơ bản
1. Nhảy cao
- Ôn một số động tác bổ trợ:
+ Đá lăng trước sau.
+ Đá lăng sang ngang.
+ Đà một bước giậm nhảy - đá lăng.
+ Chạy đà chính diện-giậm nhảy co chân qua xà.
* Củng cố:
- 2 HS thực hiện chạy đà chính diện-giậm nhảy co chân qua xà.
3. Chạy bền
- Luyện tập chạy bền
30-32
23-25’
2-3 l
2-3 l
2-3l
8-10
3l
5’
- Giỏo nội dung bài tập và làm mẫu kt chạy đà chớnh diện – giậm nhảy co chõn qua xà 
- Cho HS tập theo nhịp đếm
- Quay sát sửa sai
- Chia nhúm luyện tập .
.Nhúm 1 : ụn : đỏ lăng trước, sau, sang ngang , đà một bước giậm nhảy- đỏ lăng .
.Nhúm 2 : Tập chạy đà chớnh diờn – giậm nhảy co chõn qua xà 
( 8-10’ đổi nhúm )
- Giỏo viờn quan sỏt sửa sai 
 X X X X X X X
 X X X X X X X
 X X X X X X X
	 X X X X X X X
*
XXXXXXX
XXXXXXX
- Lớp quan sát, gọi HS nhận xét đánh giá.
- Gv nhận xột và cũng cố 
- Cho học sinh luyện tập chạy bền,giỏo viờn quan sỏt và nhắc nhở 
C. kết thúc.
- Thả lỏng:
+ Cúi thả lỏng
+ Nhảy thả lỏng
+ Rung lắc tay chân
- Nhận xét đánh giá tiết học
- Về nhà: Ôn các động tác bổ trợ cho nhảy cao, luyện chạy bền 
5’
2X8n
2X8n
2X8n
 €GV
 LT€€€€€€€€€€
 €€€€€€€€€
 €€€€€€€€€
 €€€€€€€€€
- GV hoõ “giaỷi taựn” HS ủoàng thanh hoõ “khoỷe”. 
Ngày soạn: 31/10/2014	Tuần : 12
Ngày giảng:	3-7/11	Tiết : 24
nhảy cao - chạy bền
I. Mục tiêu
- Nhảy cao:
* Ôn động tác bổ trợ cho nhảy cao:
+ Đá lăng trước – sau, đá lăng sang ngang.
+ Đà một bước giậm nhảy - đá lăng ,chạy đà chính diện - giậm nhảy co chân qua xà.
* Giai đoạn chạy đà:
+ Xác định điểm giậm nhảy và hướng chạy đà
+ Đo đà và chỉnh đà
- Chạy bền: Luyện tập chạy bền.
II- Yờu cầu :
Kiến thức : Biết thực hiện cỏc động tỏc bổ trợ , xỏc định điểm giậm nhảy và hướng chạy đà , đo đà và cỏch chỉnh đà .
Kĩ năng : Thực hiện được cỏc động tỏc bổ trợ , xỏc định điểm giậm nhảy và hướng chạy đà , đo đà và cỏch chỉnh đà
II. Địa điểm - Phương tiện
Sân tập, bàn ghế GV, cột - xà - đệm.
Nội dung
ĐL
Phương pháp – Tổ chức
A. Mở đầu
1. Nhận lớp
- ổn định tổ chức lớp
- Phổ biến mục tiêu tiết học
2. Khởi động
- Chạy nhẹ nhàng 1 vòng sân tập
- Xoay các khớp cổ tay, cổ c

File đính kèm:

  • docgiao_an_td_20150727_080526.doc
Giáo án liên quan