Giáo án Khoa học Lớp 4 - Bài 29: Tiết kiệm nước

Bước 1: Tổ chức và hướng dẫn

- GV chia nhóm và giao nhiệm vụ cho các nhóm:

 Xây dựng bảng cam kết về tiết kiệm nước.

 Thảo luận để tìm ý cho nội dung tranh tuyên truyền.

 Phân công từng thanh viên trong nhóm vẽ hoặcviết từng phần của bức tranh tuyên truyền.

Bước 2: Thực hành

- GV đi đến các nhóm kiệm tra và giúp đỡ cá nhóm.

Bước 3: Trình bày và đánh giá

- GV đánh giá và nhận xéa2

 

 

doc2 trang | Chia sẻ: halinh | Ngày: 21/05/2015 | Lượt xem: 4065 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Khoa học Lớp 4 - Bài 29: Tiết kiệm nước, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MÔN: khoa học.	Tuần 15
BÀI 29: TIẾT KIỆM NƯỚC.
 Ngày thực hiện:
Mục tiêu:
Sau bài học, HS biết:
Nêu việc nên và không nên làm để tiết kiệm nước.
Giải thích được lí do phải tiết kiệm nước.
Vẽ tranh cổ động tuyên truyền tiết kiệm nước.
Đồ dùng dạy học:
Hình vẽ trong SGK.
Giấy A0 đủ cho các nhóm, bút màu đủ cho mỗi HS.
Hoạt động giảng dạy:
Thời gian
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
ĐDDH
 3 Phút
 5 Phút
 13 Phút
 17 Phút
 3 Phút
A/ Khởi động:
B/ Bài cũ:
-Kể ra một số việc nên và không nên làm để bảo vệ nguồn nước.
C/ Bài mới:
Hoạt động 1: Tìm hiểu tại sao phải tiết kiệm nước và làm thế nào để tiết kiệm nước
*Mục tiêu:
- Nêu những việc nên và không nên làm để tiết kiệm nước.
- Giải thích được lí do phải tiết kiệm nước.
*Cách tiến hành:
Bước 1: Làm việc theo cặp
- GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi trang 60, 61. 
- Yêu cầu 2 hai HS quay lại với nhau chỉ vào từng hình vẽ nêu những việc nên và không nên làm để tiết kiệm nước.
Bước 2: Làm việc cả lớp
- GV nêu cầu các nhóm HS trình bày kết quả của mình.
-GV yêu cầu HS liên hệ thực tế về việc sử dụng nước của cá nhân, gia đình và người dân địa phương nơi các em sinh sống
- GV chốt ý.
Hoạt động 2:
‘ Vẽ tranh cổ động tuyên truyền tiết kiệm nước’
*Mục tiêu:
Bản thân HS cam kết tiết kiệm nước và tuyên truyền, cổ động người khác cùng tiết kiệm nước
*Cách tiến hành:
Bước 1: Tổ chức và hướng dẫn
- GV chia nhóm và giao nhiệm vụ cho các nhóm:
Xây dựng bảng cam kết về tiết kiệm nước.
Thảo luận để tìm ý cho nội dung tranh tuyên truyền.
Phân công từng thanh viên trong nhóm vẽ hoặcviết từng phần của bức tranh tuyên truyền.
Bước 2: Thực hành
- GV đi đến các nhóm kiệm tra và giúp đỡ cá nhóm.
Bước 3: Trình bày và đánh giá
- GV đánh giá và nhận xéa2
D/ Củng cố và dặn dò:
-Nêu việc nên và không nên làm để tiết kiệm nước?
- Chuẩn bị bài 28.
2 HS trả lời
 - HS trả lời câu hỏi mà GV yêu cầu.
 - HS làm việc theo cặp theo sự hướng dẫn của GV.
 - Các nhóm lên trình bày trước lớp.
 - HS làm theo sự hướng dẫn của GV.
- Nhóm trưởng điều khiển các bạn làm việc như GV đã hướng dẫn
 - Đại diện mỗi nhóm lên trình bày về sản phẩm của nhóm mình. Cử đại diện phát biểu cam kết của nhóm về việc thực hiện tiết kiệm nứoc và nêu ý tưởng của bức tranh
SGK
Giấy A0
bút màu
Các ghi nhận cần chú ý:

File đính kèm:

  • doc27.doc