Giáo án Hướng dẫn học Tuần 14 - Lớp 3

TIẾT 2: TIẾNG ANH

Giáo viên chuyên dạy

TIẾT 2: HƯỚNG DẪN HỌC

HOÀN THÀNH CÁC BÀI TẬP

I. MỤC TIÊU

- Củng cố bảng chia 9. Vận dụng bảng chia 9 để giải toán có lời văn.

- Rèn trí nhớ và KN tính cho HS

- GD HS chăm học.

II. ĐỒ DÙNG

GV : Nội dung

 HS : Vở

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

 

doc5 trang | Chia sẻ: dungnc89 | Ngày: 24/04/2017 | Lượt xem: 277 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Hướng dẫn học Tuần 14 - Lớp 3, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BUỔI CHIỀU 
TIẾT 1: HƯỚNG DẪN HỌC
HOÀN THÀNH CÁC BÀI TẬP
I. MỤC TIÊU
- Củng cố về đơn vị đo KL gam và kg. 
- Rèn KN tính và giải toán có kèm đơn vị đo KL.
- GD HS chăm học toán.
II- ĐỒ DÙNG 
GV : 1 cân đĩa và 1 cân đồng hồ.
III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
TG
ND 
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
5'
10'
10'
10'
3'
1/ Tổ chức:
2/ Luyện tập
 Bài 1 : Điền dấu >, <, = vào chỗ chấm
Bài 2: 
Bài 3: 
3/ Củng cố:
 125g ....... 215g
 56g ........ 45g
 342g ........ 342g - 42g
- Nhận xét.
- Mẹ mua 750 gam đường, nhà em ăn hết 215 gam đường. Hỏi nhà em còn bao nhiêu gam đường
- Bài toán cho biết gì ?
- Bài toán hỏi gì ?
- GV nhận xét bài làm của HS
- Thực hành cân 1 số đồ vật
- GV nhận xét
- GV nhận xét chung tiết học
- Hát
- HS làm bài vào bảng con
- 3 em lên bảng làm
 125g < 215g
 56g > 45g
 362g = 300g + 62g
- 1, 2 HS đọc bài toán
- Mua 750g đường, ăn hết : 215 g đường
- Còn bao nhiêu gam đường ?
- HS làm bài vào vở
 Bài giải
 Còn số gam đường là :
 750 - 215 = 535 ( gam )
 Đáp số : 535 gam
- Đổi vở nhận xét bài bạn
- HS thực hành cân, sau đó đọc khối lượng
- Nhận xét
TIẾT 2: TIẾNG ANH
Giáo viên chuyên dạy
TIẾT 2: HƯỚNG DẪN HỌC
HOÀN THÀNH CÁC BÀI TẬP
I. MỤC TIÊU
- Củng cố bảng chia 9. Vận dụng bảng chia 9 để giải toán có lời văn.
- Rèn trí nhớ và KN tính cho HS
- GD HS chăm học.
II. ĐỒ DÙNG 
GV : Nội dung
	HS : Vở
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
TG
ND 
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
5'
10'
10'
10'
3'
1/ Tổ chức:
2/ Kiểm tra bài cũ
3/ Luyện tập
Bài 1 : Tính nhẩm
Bài 2: Tính
Bài 3: 
4/ Củng cố:
- Đọc bảng chia 9
27 : 9 = 90 : 9=
63 : 9 = 36 : 9 =
 45 : 9 = 81 : 9 =
54 : 9 + 14 81 : 9 : 3
 45 : 9 x 9 18 : 9 x 7
Có 72 kg ngô, chia đều vào 9 túi. Hỏi mỗi túi có bao nhiêu li - lô - gam ngô ?
- Bài toán cho biết gì ?
- Bài toán hỏi gì ?
- GV nhận xét bài làm của HS
- GV nhận xét tiết học
- 4, 5 HS đọc
- Nhận xét
- HS tính nhẩm
- 4, 5 HS đọc kết quả
- Nhận xét bạn
 27 : 9 = 3 90 : 9 = 10
 63 : 9 = 6 36 : 9 = 4
 45 : 9 = 5 81 : 9 = 9
- HS làm bài vào vở
54 : 9 + 14 = 6 + 14 
 = 20 
81 : 9 : 3 = 9 : 3
 = 3
45 : 9 x 9 = 5 x 9 18 : 9 x 7 = 2 x 7
 = 45 = 14
- Đổi vở cho bạn, nhận xét
- 2, 3 HS đọc bài toán
- Có 72 kg ngô, chia đều vào 9 túi
- Mỗi túi có bao nhiêu li - lô - gam ngô ?
- HS làm bài vào vở
- 1 em lên bảng làm
 Bài giải
 Mỗi túi có số kg ngô là :
 72 : 9 = 8 ( kg )
 Đáp số : 8kg
TIẾT 3: THỂ DỤC
Giáo viên chuyên dạy
TIẾT 4: TIẾNG ANH
Giáo viên chuyên dạy
TIẾT 3: HƯỚNG DẪN HỌC
HOÀN THÀNH CÁC BÀI TẬP
I. MỤC TIÊU
	- Củng cố kĩ năng đọc trơn và đọc hiểu bài : Người liên lạc nhỏ
	- §ọc kết hợp trả lời câu hỏi
II. ĐỒ DÙNG 
- GV : SGK
- HS : SGK
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
TG
ND 
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
5'
10'
10'
10'
3'
1/ Kiểm tra bài cũ
2. Bài mới
a. HĐ1: Đọc tiếng
b. HĐ 2 : đọc hiểu
c. HĐ 3 : đọc phân vai
3/ Củng cố:
- Đọc bài : Người liên lạc nhỏ
- GV đọc mẫu, HD giọng đọc
- Đọc câu
- Đọc đoạn
- Đọc cả bài
- GV hỏi HS câu hỏi trong SGK
- Gọi 1 nhóm đọc phân vai
- GV HD giọng đọc của từng vai
- GV nhận xét giờ học
- Khen tổ, nhóm, cá nhân đọc tốt
- 4 HS nối tiếp nhau đọc 4 đoạn của bài
- Nhận xét bạn đọc
- HS theo dõi
- HS nối tiếp nhau đọc từng câu, kết hợp luyện đọc từ khó
+ Đọc nối tiếp 4 đoạn
- Kết hợp luyện đọc câu khó
- Đọc đoạn theo nhóm
- Thi đọc giữa các nhóm
- Bình chọn nhóm đọc hay
+ 1 HS đọc cả bài
- HS trả lời
- Đọc phân vai theo nhóm
- Các nhóm thi đọc phân vai
- Bình chọn nhóm đọc hay
TIẾT 4: HƯỚNG DẪN HỌC
HOÀN THÀNH CÁC BÀI TẬP
I. MỤC TIÊU
	- Tiếp tục ôn kiểu câu Ai thế nào ? Tìm đúng bộ phận trong câu trả lời câu hỏi Ai ( cái gì ? con gì ) ? và thế nào ?
	- Vận dụng làm bài tập
II. ĐỒ DÙNG
	GV : Nội dung
	HS : Vở
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
TG
ND 
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
5'
15'
15'
2'
1/ Kiểm tra bài cũ
2/ Bài mới
 Bài tập 1
 Bài tập 2
3/ Củng cố:
- Kết hợp trong bài mới
- Tìm bộ phận trả lời câu hỏi Ai ( con gì, cái gì ) ?
- Mẹ em là cô giáo dạy rất giỏi.
- Con chim này hót rất hay.
- Cái bàn này đẹp quá.
- GV nhận xét
+ Tìm bộ phận trả lời cho câu hỏi thế nào?
- Mẹ em là cô giáo dạy rất giỏi.
- Con chim này hót rất hay.
- Cái bàn này đẹp quá.
- GV nhận xét
- GV nhận xét tiết học
- Về nhà ôn bài.
- 1, 2 HS đọc yêu cầu bài tập
- HS làm bài vào vở, 3 HS lên bảng làm
- Đổi vở nhận xét bài làm của bạn
- Nhận xét bài làm của bạn
- Lời giải : 
- Ai là cô giáo dạy rất giỏi ?
- Con gì hót rất hay ?
- Cái gì đẹp quá ?
+ HS làm bài vào vở
- 3 HS lên bảng làm
- Nhận xét bài làm của bạn
- Lời giải
- Mẹ em thế nào ?
- Con chim này thế nào ?
- Cái bàn này thế nào ?

File đính kèm:

  • dochuong_dan_hoc_tuan_14.doc
Giáo án liên quan