Giáo án Hướng dẫn học Lớp 4 - Tuần 23 đến 26

HƯỚNG DẪN HỌC

I-MỤC TIÊU:

- Hoàn thành bài các môn học trong ngày .

- Bồi dưỡng phụ đạo cho học sinh môn toán về phép trừ hai phân số và giải toán.

- Giáo dục học sinh yêu thích môn toán.

- Hướng dẫn học sinh chuẩn bị bài hôm sau.

II. CHUẨN BỊ:

- Bài tập

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

Nội dung Hoạt động dạy Hoạt động học

1.Hoàn thành bài các môn

học trong ngày

2. Bồi dưỡng phụ đạo cho học sinh môn toán.

HS làm vở : Cùng em học toán 4 : Tiết 2 - Tuần 24

Bài 1: Tính

Bài 3: Rút gọn rồi tính

Bài 3: Giải toán

3. Hướng dẫn học sinh chuẩn bị bài hôm sau

- GV hướng dẫn học sinh hoàn thành bài.

- Gọi HS chữa bài.

- GV quan sát nhận xét.

- Gọi HS đọc đề

- GV cho HS làm bài

- Gọi HS chữa bài.

- GV nhận xét sửa chữa.

+ Nêu cách trừ hai phân số?

- Gọi HS đọc đề

- GV cho HS làm bài

- Gọi HS chữa bài.

- GV nhận xét sửa chữa.

+ Nêu cách làm?

- Gọi HS đọc đề

- GV cho HS làm bài

- Gọi HS chữa bài.

- GV nhận xét sửa chữa.

- Hướng dẫn học sinh chuẩn bị bài hôm sau môn: Luyện từ và câu, Toán, Khoa học, Đạo đức.

- HS tự hoàn thành

- HS chữa bài.

- HS nhận xét.

- HS đọc đề

- HS làm bài

- HS chữa bài.

- HS nhận xét sửa chữa.

- HS đọc đề

- HS làm bài

- HS chữa bài.

- HS nhận xét sửa chữa.

- HS đọc đề

- HS làm bài

- HS chữa bài.

- HS nhận xét sửa chữa.

- HS nêu .

 

doc20 trang | Chia sẻ: xuannguyen98 | Ngày: 08/01/2021 | Lượt xem: 31 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Hướng dẫn học Lớp 4 - Tuần 23 đến 26, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
+ Nêu cách rút gọn phân số?
- Gọi HS đọc đề 
- GV cho HS làm bài 
- Gọi HS chữa bài.
- GV nhận xét sửa chữa.
+ Nêu cách làm?
- Hướng dẫn học sinh chuẩn bị bài hôm sau môn: Tập đọc, Toán, Khoa, Kể chuyện
- HS tự hoàn thành 
- HS chữa bài.
- HS nhận xét.
- HS đọc đề 
- HS làm bài 
- HS chữa bài.
- HS nhận xét sửa chữa.
- HS đọc đề 
- HS làm bài 
- HS chữa bài.
- HS nhận xét sửa chữa.
- HS đọc đề 
- HS làm bài 
- HS chữa bài.
- HS nhận xét sửa chữa.
- HS nêu .
HƯỚNG DẪN HỌC
I-MỤC TIÊU:
- Hoàn thành bài các môn học trong ngày .
- Bồi dưỡng phụ đạo cho học sinh môn Tiếng Việt phần tập đọc và chính tả trong vở Cùng em học Tiếng Việt 4 – Tiết 1- Tuần 23
- Giáo dục học sinh yêu thích mônTiếng Việt .
- Hướng dẫn học sinh chuẩn bị bài hôm sau.
II. CHUẨN BỊ:
Bài tập 
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Nội dung
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1.Hoàn thành bài các môn 
học trong ngày
.
.
..
2. Bồi dưỡng phụ đạo cho học sinh môn Tiếng Việt.
HS làm vở : Cùng em học Tiếng Việt 4 - Tiết 1- Tuần 23
Bài 1: Đọc hiểu bài : “Thăm nhà Bác”
Bài 2: Hoàn chỉnh các câu thành ngữ sau bằng cách:
a) Điền tiếng có âm đầu x hoặc s?
b) Điền tiếng có âm đầu n hoặc l?
3. Hướng dẫn học sinh chuẩn bị bài hôm sau 
- GV hướng dẫn học sinh hoàn thành bài.
- Gọi HS chữa bài.
- GV quan sát nhận xét.
- Gọi HS đọc bài 
- GV cho HS làm bài 
- Gọi HS chữa bài.
- GV nhận xét sửa chữa.
- Gọi HS đọc đề 
- GV cho HS làm bài 
- Gọi HS chữa bài.
- GV nhận xét sửa chữa.
- Hướng dẫn học sinh chuẩn bị bài hôm sau môn: Tập đọc, Toán, Chính tả, Lịch sử.
- HS tự hoàn thành 
- HS chữa bài.
- HS nhận xét.
- HS đọc 
- HS làm bài 
- HS chữa bài.
- HS nhận xét sửa chữa.
- HS đọc đề 
- HS làm bài 
- HS chữa bài.
- HS nhận xét sửa chữa.
- HS nêu .
Tuần 24: HƯỚNG DẪN HỌC
I-MỤC TIÊU:
- Hoàn thành bài các môn học trong ngày .
- Bồi dưỡng phụ đạo cho học sinh môn Tiếng Việt phần Luyện từ và câu trong vở Cùng em học Tiếng Việt 4 – Tiết 2 - Tuần 23
- Giáo dục học sinh yêu thích mônTiếng Việt .
- Hướng dẫn học sinh chuẩn bị bài hôm sau.
II. CHUẨN BỊ:
Bài tập 
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Nội dung
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1.Hoàn thành bài các môn 
học trong ngày
..
.
..
2. Bồi dưỡng phụ đạo cho học sinh môn Tiếng Việt 
HS làm vở : Cùng em học Tiếng Việt 4 – Tiết 2 - Tuần 24
Bài 1: 
Bài 2: 
Bài 3: 
3. Hướng dẫn học sinh chuẩn bị bài hôm sau 
- GV hướng dẫn học sinh hoàn thành bài.
- Gọi HS chữa bài.
- GV quan sát nhận xét.
- Gọi HS đọc đề 
- GV cho HS làm bài 
- Gọi HS chữa bài.
- GV nhận xét sửa chữa.
- Gọi HS đọc đề 
- GV cho HS làm bài 
- Gọi HS chữa bài.
- GV nhận xét sửa chữa.
- Gọi HS đọc đề 
- GV cho HS làm bài 
- Gọi HS chữa bài.
- GV nhận xét sửa chữa.
- Hướng dẫn học sinh 
chuẩn bị bài hôm sau môn: Toán, Tập làm văn ,Đạo đức, Kĩ thuật
- HS tự hoàn thành 
- HS chữa bài.
- HS nhận xét.
- HS đọc đề 
- HS làm bài 
- HS chữa bài.
- HS nhận xét sửa chữa.
- HS đọc đề 
 - HS làm bài 
- HS chữa bài.
- HS nhận xét sửa chữa.
- HS đọc đề 
 - HS làm bài 
- HS chữa bài.
- HS nhận xét sửa chữa.
- HS nêu .
HƯỚNG DẪN HỌC
I-MỤC TIÊU:
- Hoàn thành bài các môn học trong ngày .
- Bồi dưỡng phụ đạo cho học sinh môn toán về phép cộng phân số và giải toán.
- Giáo dục học sinh yêu thích môn toán.
- Hướng dẫn học sinh chuẩn bị bài hôm sau.
II. CHUẨN BỊ:
Bài tập 
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Nội dung
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1.Hoàn thành bài các môn 
học trong ngày
..
..
..
2. Bồi dưỡng phụ đạo cho học sinh môn toán.
HS làm vở : Cùng em học toán 4 – Tiết 1- Tuần 24
Bài 1: Tính
Bài 2: Tính (theo mẫu)
Bài 4: Giải toán
3. Hướng dẫn học sinh chuẩn bị bài hôm sau 
- GV hướng dẫn học sinh hoàn thành bài.
- Gọi HS chữa bài.
- GV quan sát nhận xét.
- Gọi HS đọc đề 
- GV cho HS làm bài 
- Gọi HS chữa bài.
- GV nhận xét sửa chữa.
+ Nêu cách cộng PS?
- Gọi HS đọc đề 
- GV cho HS làm bài 
- Gọi HS chữa bài.
- GV nhận xét sửa chữa.
+ Nêu cách cộng STN với phân số?
- Gọi HS đọc đề 
- GV cho HS làm bài 
- Gọi HS chữa bài.
- GV nhận xét sửa chữa.
- Hướng dẫn học sinh chuẩn bị bài hôm sau môn: Luyện từ và câu, Toán, Tập làm văn.
- HS tự hoàn thành 
- HS chữa bài.
- HS nhận xét.
- HS đọc đề 
- HS làm bài 
-HS chữa bài.
- HS nhận xét sửa chữa.
-HS đọc đề 
- HS làm bài 
- HS chữa bài.
- HS nhận xét sửa chữa.
-HS đọc đề 
- HS làm bài 
- HS chữa bài.
- HS nhận xét sửa chữa.
- HS nêu .
HƯỚNG DẪN HỌC
I-MỤC TIÊU:
- Hoàn thành bài các môn học trong ngày .
- Bồi dưỡng phụ đạo cho học sinh môn toán về phép trừ hai phân số và giải toán.
- Giáo dục học sinh yêu thích môn toán.
- Hướng dẫn học sinh chuẩn bị bài hôm sau.
II. CHUẨN BỊ:
Bài tập 
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Nội dung
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1.Hoàn thành bài các môn 
học trong ngày
2. Bồi dưỡng phụ đạo cho học sinh môn toán.
HS làm vở : Cùng em học toán 4 : Tiết 2 - Tuần 24
Bài 1: Tính
Bài 3: Rút gọn rồi tính
Bài 3: Giải toán
3. Hướng dẫn học sinh chuẩn bị bài hôm sau 
- GV hướng dẫn học sinh hoàn thành bài.
- Gọi HS chữa bài.
- GV quan sát nhận xét.
- Gọi HS đọc đề 
- GV cho HS làm bài 
- Gọi HS chữa bài.
- GV nhận xét sửa chữa.
+ Nêu cách trừ hai phân số?
- Gọi HS đọc đề 
- GV cho HS làm bài 
- Gọi HS chữa bài.
- GV nhận xét sửa chữa.
+ Nêu cách làm?
- Gọi HS đọc đề 
- GV cho HS làm bài 
- Gọi HS chữa bài.
- GV nhận xét sửa chữa.
- Hướng dẫn học sinh chuẩn bị bài hôm sau môn: Luyện từ và câu, Toán, Khoa học, Đạo đức.
- HS tự hoàn thành 
- HS chữa bài.
- HS nhận xét.
- HS đọc đề 
- HS làm bài 
- HS chữa bài.
- HS nhận xét sửa chữa.
- HS đọc đề 
- HS làm bài 
- HS chữa bài.
- HS nhận xét sửa chữa.
- HS đọc đề 
- HS làm bài 
- HS chữa bài.
- HS nhận xét sửa chữa.
- HS nêu .
HƯỚNG DẪN HỌC
I-MỤC TIÊU:
- Hoàn thành bài các môn học trong ngày .
- Bồi dưỡng phụ đạo cho học sinh môn toán về cộng, trừ phân số và tìm thành phần chưa biết trong phép tính.
- Giáo dục học sinh yêu thích môn toán.
- Hướng dẫn học sinh chuẩn bị bài hôm sau.
II. CHUẨN BỊ:
Bài tập 
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Nội dung
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1.Hoàn thành bài các môn 
học trong ngày
..
..
..
2. Bồi dưỡng phụ đạo cho học sinh môn toán.
HS làm vở : Cùng em học toán 4 – Tiết 3 - Tuần 24
Bài 1: Tính (theo mẫu)
Bài 2: Tính
Bài 3: Tìm x
3. Hướng dẫn học sinh chuẩn bị bài hôm sau 
- GV hướng dẫn học sinh hoàn thành bài.
- Gọi HS chữa bài.
- GV quan sát nhận xét.
- Gọi HS đọc đề 
- GV cho HS làm bài 
- Gọi HS chữa bài.
- GV nhận xét sửa chữa.
+ Nêu cách làm?
- Gọi HS đọc đề 
- GV cho HS làm bài 
- Gọi HS chữa bài.
- GV nhận xét sửa chữa.
+ Nêu cách cộng, trừ hai phân số?
- Gọi HS đọc đề 
- GV cho HS làm bài 
- Gọi HS chữa bài.
- GV nhận xét sửa chữa.
+ Nêu cách tìm x?
- Hướng dẫn học sinh chuẩn bị bài hôm sau môn: Tập đọc, Toán, Khoa, Kể chuyện 
- HS tự hoàn thành 
- HS chữa bài.
- HS nhận xét.
- HS đọc đề 
- HS làm bài 
- HS chữa bài.
- HS nhận xét sửa chữa.
- HS đọc đề 
- HS làm bài 
- HS chữa bài.
- HS nhận xét sửa chữa.
- HS đọc đề 
- HS làm bài 
- HS chữa bài.
- HS nhận xét sửa chữa.
- HS nêu .
HƯỚNG DẪN HỌC
I-MỤC TIÊU:
- Hoàn thành bài các môn học trong ngày .
- Bồi dưỡng phụ đạo cho học sinh môn Tiếng Việt phần tập đọc và chính tả trong vở Cùng em học Tiếng Việt 4 – Tiết 1- Tuần 24
- Giáo dục học sinh yêu thích mônTiếng Việt .
- Hướng dẫn học sinh chuẩn bị bài hôm sau.
II. CHUẨN BỊ:
Bài tập 
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Nội dung
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1.Hoàn thành bài các môn 
học trong ngày
..
.
.
2. Bồi dưỡng phụ đạo cho học sinh môn Tiếng Việt.
HS làm vở : Cùng em học Tiếng Việt 4 – Tiết 1- Tuần 24
Bài 1: Đọc hiểu bài:
 “Tàn nhang”
Bài 2: Điền chuyện hay truyện vào từng chỗ trống để có từ ngữ viết đúng.
Bài 3: Điền ch hoặc tr vào chỗ chấm để hoàn chỉnh đoạn văn.
3. Hướng dẫn học sinh chuẩn bị bài hôm sau 
- GV hướng dẫn học sinh hoàn thành bài.
- Gọi HS chữa bài.
- GV quan sát nhận xét.
- Gọi HS đọc bài 
- GV cho HS làm bài 
- Gọi HS chữa bài.
- GV nhận xét sửa chữa.
- Gọi HS đọc đề 
- GV cho HS làm bài 
- Gọi HS chữa bài.
- GV nhận xét sửa chữa.
- Gọi HS đọc đề 
- GV cho HS làm bài 
- Gọi HS chữa bài.
- GV nhận xét sửa chữa.
- Hướng dẫn học sinh chuẩn bị bài hôm sau môn: Tập đọc, Toán, Tập làm văn, Lịch sử.
- HS tự hoàn thành 
- HS chữa bài.
- HS nhận xét.
- HS đọc 
- HS làm bài 
- HS chữa bài.
- HS nhận xét sửa chữa.
- HS đọc đề 
- HS làm bài 
- HS chữa bài.
- HS nhận xét sửa chữa.
- HS đọc đề 
- HS làm bài 
- HS chữa bài.
- HS nhận xét sửa chữa. 
HS nêu .
HƯỚNG DẪN HỌC
I-MỤC TIÊU:
- Hoàn thành bài các môn học trong ngày .
- Bồi dưỡng phụ đạo cho học sinh môn Tiếng Việt phần Luyện từ và câu trong vở Cùng em học Tiếng Việt 4 – Tiết 2 - Tuần 24
- Giáo dục học sinh yêu thích mônTiếng Việt .
- Hướng dẫn học sinh chuẩn bị bài hôm sau.
II. CHUẨN BỊ:
Bài tập 
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Nội dung
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1.Hoàn thành bài các môn 
học trong ngày
.
.
.
2. Bồi dưỡng phụ đạo cho học sinh môn Tiếng Việt 
HS làm vở : Cùng em học Tiếng Việt 4 – Tiết 2 - Tuần 24
Bài 1: Đọc đoạn văn sau rồi gạch dưới những câu kể Ai là gì?
Bài 2 : Gạch dưới bộ phận vị ngữ của câu kể ai là gì? trong đoạn văn .
Bài 3: Viết vào chỗ trống trong mỗi dòng sau để hoàn thành câu kể theo mẫu Ai là gì??
3. Hướng dẫn học sinh chuẩn bị bài hôm sau 
- GV hướng dẫn học sinh hoàn thành bài.
- Gọi HS chữa bài.
- GV quan sát nhận xét.
- Gọi HS đọc đề 
- GV cho HS làm bài 
- Gọi HS chữa bài.
- GV nhận xét sửa chữa.
- Gọi HS đọc đề 
- GV cho HS làm bài 
- Gọi HS chữa bài.
- GV nhận xét sửa chữa.
- Gọi HS đọc đề 
- GV cho HS làm bài 
- Gọi HS chữa bài.
- GV nhận xét sửa chữa.
- Hướng dẫn HS chuẩn bị bài hôm sau môn: Toán, Địa lí, Tập làm văn, Kĩ thuật.
- HS tự hoàn thành 
- HS chữa bài.
- HS nhận xét.
- HS đọc đề 
- HS làm bài 
- HS chữa bài.
- HS nhận xét sửa chữa.
- HS đọc đề 
 - HS làm bài 
- HS chữa bài.
- HS nhận xét sửa chữa.
- HS đọc đề 
- HS làm bài 
- HS chữa bài.
- HS nhận xét sửa chữa.
- HS nêu .
Tuần 25: HƯỚNG DẪN HỌC
I-MỤC TIÊU:
- Hoàn thành bài các môn học trong ngày .
- Bồi dưỡng phụ đạo cho học sinh môn toán về phép nhân phân số. 
- Giáo dục học sinh yêu thích môn toán.
- Hướng dẫn học sinh chuẩn bị bài hôm sau.
II. CHUẨN BỊ:
Bài tập 
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Nội dung
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1.Hoàn thành bài các môn 
học trong ngày
.
.
.
2. Bồi dưỡng phụ đạo cho học sinh môn toán.
HS làm vở : Cùng em học toán 4 – Tiết 1- Tuần 25
Bài 1: Viết số thích hợp vào ô trống 
Bài 2: Tính
Bài 4: Tính (theo mẫu)
3. Hướng dẫn học sinh chuẩn bị bài hôm sau 
- GV hướng dẫn học sinh hoàn thành bài.
- Gọi HS chữa bài.
- GV quan sát nhận xét.
- Gọi HS đọc đề 
- GV cho HS làm bài 
- Gọi HS chữa bài.
- GV nhận xét sửa chữa.
+ Nêu cách làm?
- Gọi HS đọc đề 
- GV cho HS làm bài 
- Gọi HS chữa bài.
- GV nhận xét sửa chữa.
+ Nêu cách nhân hai phân số?
- Gọi HS đọc đề 
- GV cho HS làm bài 
- Gọi HS chữa bài.
- GV nhận xét sửa chữa.
+ Nêu cách tính diện tích HCN?
- Hướng dẫn học sinh chuẩn bị bài hôm sau môn: Luyện từ và câu, Toán, Tập làm văn
- HS tự hoàn thành 
- HS chữa bài.
- HS nhận xét.
- HS đọc đề 
- HS làm bài 
-HS chữa bài.
- HS nhận xét sửa chữa.
-HS đọc đề 
- HS làm bài 
- HS chữa bài.
- HS nhận xét sửa chữa.
-HS đọc đề 
- HS làm bài 
- HS chữa bài.
- HS nhận xét sửa chữa.
- HS nêu .
HƯỚNG DẪN HỌC
I-MỤC TIÊU:
- Hoàn thành bài các môn học trong ngày .
- Bồi dưỡng phụ đạo cho học sinh môn toán về phép nhân phân số và tìm phân số của một số.
- Giáo dục học sinh yêu thích môn toán.
- Hướng dẫn học sinh chuẩn bị bài hôm sau.
II. CHUẨN BỊ:
Bài tập 
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Nội dung
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1.Hoàn thành bài các môn 
học trong ngày
..
..
..
2. Bồi dưỡng phụ đạo cho học sinh môn toán.
HS làm vở : Cùng em học toán 4 – Tiết 2 - Tuần 25
Bài 1: Viết (theo mẫu)
Bài 2: Tính bằng hai cách
Bài 3 : Giải toán
3. Hướng dẫn học sinh chuẩn bị bài hôm sau 
- GV hướng dẫn học sinh hoàn thành bài.
- Gọi HS chữa bài.
- GV quan sát nhận xét.
- Gọi HS đọc đề 
- GV cho HS làm bài 
- Gọi HS chữa bài.
- GV nhận xét sửa chữa.
+ Nêu cách làm?
- Gọi HS đọc đề 
- GV cho HS làm bài 
- Gọi HS chữa bài.
- GV nhận xét sửa chữa.
+ Nêu cách làm?
- Gọi HS đọc đề bài
- y/c HS phân tích đề
- Y/c HS làm bài
- NX - chữa bài
+ Nêu cách tính diện tích HBH? 
- Hướng dẫn học sinh chuẩn bị bài hôm sau môn: Luyện từ và câu, Toán, Khoa học, Đạo Đức
- HS tự hoàn thành 
- HS chữa bài.
- HS nhận xét.
- HS đọc đề 
- HS làm bài 
- HS chữa bài.
- HS nhận xét sửa chữa.
- HS đọc đề 
- HS làm bài 
- HS chữa bài.
- HS nhận xét sửa chữa.
- HS đọc đề 
- HS nêu
- 1 HS lên bảng giải 
- HS nhận xét sửa chữa.
- HS nêu
- HS nêu .
HƯỚNG DẪN HỌC
I-MỤC TIÊU:
- Hoàn thành bài các môn học trong ngày .
- Bồi dưỡng phụ đạo cho học sinh môn toán về phép chia phân số.
- Giáo dục học sinh yêu thích môn toán.
- Hướng dẫn học sinh chuẩn bị bài hôm sau.
II. CHUẨN BỊ:
Bài tập 
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Nội dung
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1.Hoàn thành bài các môn 
học trong ngày
2. Bồi dưỡng phụ đạo cho học sinh môn toán.
HS làm vở : Cùng em học toán 4 : Tiết 3- Tuần 25
Bài 2: Tính
Bài 3: Tìm x
Bài 4: Giải toán
3. Hướng dẫn học sinh chuẩn bị bài hôm sau 
- GV hướng dẫn học sinh hoàn thành bài.
- Gọi HS chữa bài.
- GV quan sát nhận xét.
- Gọi HS đọc đề 
- GV cho HS làm bài 
- Gọi HS chữa bài.
- GV nhận xét sửa chữa.
+ Nêu cách chia PS?
- Gọi HS đọc đề 
- GV cho HS làm bài 
- Gọi HS chữa bài.
- GV nhận xét sửa chữa.
+ Nêu cách tìm x?
- Gọi HS đọc đề 
- GV cho HS làm bài 
- Gọi HS chữa bài.
- GV nhận xét sửa chữa.
+ Nêu cách làm?
- Hướng dẫn học sinh chuẩn bị bài hôm sau môn: Tập đọc, Toán, Khoa, Kể chuyện
- HS tự hoàn thành 
- HS chữa bài.
- HS nhận xét.
- HS đọc đề 
- HS làm bài 
- HS chữa bài.
- HS nhận xét sửa chữa.
- HS đọc đề 
- HS làm bài 
- HS chữa bài.
- HS nhận xét sửa chữa.
- HS đọc đề 
- HS làm bài 
- HS chữa bài.
- HS nhận xét sửa chữa.
- HS nêu .
HƯỚNG DẪN HỌC
I-MỤC TIÊU:
- Hoàn thành bài các môn học trong ngày .
- Bồi dưỡng phụ đạo cho học sinh môn Tiếng Việt phần tập đọc và chính tả trong vở Cùng em học Tiếng Việt 4 – Tiết 1- Tuần 25
- Giáo dục học sinh yêu thích mônTiếng Việt .
- Hướng dẫn học sinh chuẩn bị bài hôm sau.
II. CHUẨN BỊ:
Bài tập 
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Nội dung
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1.Hoàn thành bài các môn 
học trong ngày
.
.
..
2. Bồi dưỡng phụ đạo cho học sinh môn Tiếng Việt.
HS làm vở : Cùng em học Tiếng Việt 4 - Tiết 1- Tuần 25
Bài 1: Đọc hiểu bài : “Cây âm nhạc”
Bài 2: Điền d, gi hoặc r vào chỗ trống để có từ ngữ viết đúng.
Bài 3: Điền l hoặc n vào chỗ trống?
3. Hướng dẫn học sinh chuẩn bị bài hôm sau 
- GV hướng dẫn học sinh hoàn thành bài.
- Gọi HS chữa bài.
- GV quan sát nhận xét.
- Gọi HS đọc bài 
- GV cho HS làm bài 
- Gọi HS chữa bài.
- GV nhận xét sửa chữa.
- Gọi HS đọc đề 
- GV cho HS làm bài 
- Gọi HS chữa bài.
- GV nhận xét sửa chữa.
- Gọi HS đọc đề 
- GV cho HS làm bài 
- Gọi HS chữa bài.
- GV nhận xét sửa chữa.
- Hướng dẫn học sinh chuẩn bị bài hôm sau môn: Tập đọc, Toán, Chính tả, Lịch sử.
- HS tự hoàn thành 
- HS chữa bài.
- HS nhận xét.
- HS đọc 
- HS làm bài 
- HS chữa bài.
- HS nhận xét sửa chữa.
- HS đọc đề 
- HS làm bài 
- HS chữa bài.
- HS nhận xét sửa chữa.
- HS đọc đề 
- HS làm bài 
- HS chữa bài.
- HS nhận xét sửa chữa.
- HS nêu .
HƯỚNG DẪN HỌC
I-MỤC TIÊU:
- Hoàn thành bài các môn học trong ngày .
- Bồi dưỡng phụ đạo cho học sinh môn Tiếng Việt phần Luyện từ và câu trong vở Cùng em học Tiếng Việt 4 – Tiết 2 - Tuần 25
- Giáo dục học sinh yêu thích mônTiếng Việt .
- Hướng dẫn học sinh chuẩn bị bài hôm sau.
II. CHUẨN BỊ:
Bài tập 
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Nội dung
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1.Hoàn thành bài các môn 
học trong ngày
..
.
..
2. Bồi dưỡng phụ đạo cho học sinh môn Tiếng Việt 
HS làm vở : Cùng em học Tiếng Việt 4 – Tiết 2 - Tuần 25
Bài 1: Chép lại chủ ngữ của mỗi câu kể Ai là gì?
Bài 2: Viết vào chỗ trống các từ ngữ thích hợp để hoàn thiện các câu sau:
Bài 3: Viết đoạn văn giới thiệu về lớp em và các bạn trong lớp, trong đó có ít nhất 3 câu kể Ai là gì?
3. Hướng dẫn học sinh chuẩn bị bài hôm sau 
- GV hướng dẫn học sinh hoàn thành bài.
- Gọi HS chữa bài.
- GV quan sát nhận xét.
- Gọi HS đọc đề 
- GV cho HS làm bài 
- Gọi HS chữa bài.
- GV nhận xét sửa chữa.
- Gọi HS đọc đề 
- GV cho HS làm bài 
- Gọi HS chữa bài.
- GV nhận xét sửa chữa.
- Gọi HS đọc đề 
- GV cho HS làm bài 
- Gọi HS chữa bài.
- GV nhận xét sửa chữa.
- Hướng dẫn học sinh 
chuẩn bị bài hôm sau môn: Toán, Tập làm văn ,Đạo đức, Kĩ thuật
- HS tự hoàn thành 
- HS chữa bài.
- HS nhận xét.
- HS đọc đề 
- HS làm bài 
- HS chữa bài.
- HS nhận xét sửa chữa.
- HS đọc đề 
 - HS làm bài 
- HS chữa bài.
- HS nhận xét sửa chữa.
- HS đọc đề 
 - HS làm bài 
- HS chữa bài.
- HS nhận xét sửa chữa.
- HS nêu .
Tuần 26: HƯỚNG DẪN HỌC
I-MỤC TIÊU:
- Hoàn thành bài các môn học trong ngày .
- Bồi dưỡng phụ đạo cho học sinh môn toán về các phép tính về phân số và giải toán.
- Giáo dục học sinh yêu thích môn toán.
- Hướng dẫn học sinh chuẩn bị bài hôm sau.
II. CHUẨN BỊ:
Bài tập 
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Nội dung
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1.Hoàn thành bài các môn 
học trong ngày
..
..
..
2. Bồi dưỡng phụ đạo cho học sinh môn toán.
HS làm vở : Cùng em học toán 4 – Tiết 1- Tuần 26
Bài 1: Tính rồi rút gọn
Bài 2: Tính
Bài 4: Giải toán
3. Hướng dẫn học sinh chuẩn bị bài hôm sau 
- GV hướng dẫn học sinh hoàn thành bài.
- Gọi HS chữa bài.
- GV quan sát nhận xét.
- Gọi HS đọc đề 
- GV cho HS làm bài 
- Gọi HS chữa bài.
- GV nhận xét sửa chữa.
+ Nêu cách chia PS?
- Gọi HS đọc đề 
- GV cho HS làm bài 
- Gọi HS chữa bài.
- GV nhận xét sửa chữa.
+ Nêu cách chia STN cho PS và chia PS cho STN?
- Gọi HS đọc đề 
- GV cho HS làm bài 
- Gọi HS chữa bài.
- GV nhận xét sửa chữa.
- Hướng dẫn học sinh chuẩn bị bài hôm sau môn: Luyện từ và câu, Toán, Tập làm văn.
- HS tự hoàn thành 
- HS chữa bài.
- HS nhận xét.
- HS đọc đề 
- HS làm bài 
-HS chữa bài.
- HS nhận xét sửa chữa.
-HS đọc đề 
- HS làm bài 
- HS chữa bài.
- HS nhận xét sửa chữa.
-HS đọc đề 
- HS làm bài 
- HS chữa bài.
- HS nhận xét sửa chữa.
- HS nêu .
HƯỚNG DẪN HỌC
I-MỤC TIÊU:
- Hoàn thành bài các môn học trong ngày .
- Bồi dưỡng phụ đạo cho học sinh môn toán về các phép tính về phân số và giải toán.
- Giáo dục học sinh yêu thích môn toán.
- Hướng dẫn học sinh chuẩn bị bài hôm sau.
II. CHUẨN BỊ:
Bài tập 
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Nội dung
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1.Hoàn thành bài các môn 
học trong ngày
2. Bồi dưỡng phụ đạo cho học sinh môn toán.
HS làm vở : Cùng em học toán 4 : Tiết 2 - Tuần 26
Bài 1:Tính
Bài 3: Tính
Bài 4: Giải toán
3. Hướng dẫn học sinh chuẩn bị bài hôm sau 
- GV hướng dẫn học sinh hoàn thành bài.
- Gọi HS chữa bài.
- GV quan sát nhận xét.
- Gọi HS đọc đề 
- GV cho HS làm bài 
- Gọi HS chữa bài.
- GV nhận xét sửa chữa.
+ Nêu cách làm?
- Gọi HS đọc đề 
- GV cho HS làm bài 
- Gọi HS chữa bài.
- GV nhận xét sửa chữa.
+ Nêu cách tính?
- Gọi HS đọc đề 
- GV cho HS làm bài 
- Gọi HS chữa bài.
- GV nhận xét sửa chữa.
- Hướng dẫn học sinh chuẩn bị bài hôm sau môn: Luyện từ và câu, Toán, Khoa học, Đạo đức.
- HS tự hoàn thành 
- HS chữa bài.
- HS nhận xét.
- HS đọc đề 
- HS làm bài 
- HS chữa bài.
- HS nhận xét sửa chữa.
- HS đọc đề 
- HS làm bài 
- HS chữa bài.
- HS nhận xét sửa chữa.
- HS đọc đề 
- HS làm bài 
- HS chữa bài.
- HS nhận xét sửa chữa.
- HS nêu .
HƯỚNG DẪN HỌC
I-MỤC TIÊU:
- Hoàn thành bài các môn học trong ngày .
- Bồi dưỡng phụ đạo cho học sinh môn toán về các phép tính về phân số và giải toán.
- Giáo dục học sinh yêu thích môn toán.
- Hướng dẫn học sinh chuẩn bị bài hôm sau.
II. CHUẨN BỊ:
Bài tập 
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Nội dung
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1.H

File đính kèm:

  • docHDH_LOP_4_TUAN_23_DEN_26.doc
Giáo án liên quan