Giáo án Học vần 1 cả năm

TIẾT 2 + 3 HỌC VẦN

 BÀI 51: ÔN TẬP

I.Mục đích yêu cầu:

- Đọc được các vần có kết thúc bằng n

- Đọc được từ ngữ và câu ứng dụng trong sgk

- Nghe hiểu và kể được một đoạn truyện theo tranh tryện kể: Chia phần

II Đồ dùng dạy học:

 GV: Phấn màu, bảng phụ, SGK,

 HS: SGK, bảng con, phấn, bộ đồ dùng

III.Các hoạt động dạy học:

 

doc244 trang | Chia sẻ: dungnc89 | Ngày: 19/04/2017 | Lượt xem: 353 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Giáo án Học vần 1 cả năm, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thứ hai ngày 19 tháng 11 năm 2012
 HS: NGHỈ
 GV: KỈ NIỆM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM
............................................................................................................
Thứ ba ngày 20 tháng 11 năm 2012
 HS + GV: NGHỈ NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 
TIẾT 3 + 4 HỌC VẦN
 BÀI 42: ƯU, ƯƠU 
I.Mục đích yêu cầu:
Đọc, viết được : ưu, ươu, trái lựu, hươu sao.
Đọc được từ ngữ và câu ứng dụng trong sgk
Luyện nói theo chủ đề: Hổ, báo, gấu, hươu, nai voi.
II Đồ dùng dạy học:
 GV: Phấn màu, bảng phụ, SGK, 
 HS: SGK, bảng con, phấn, bộ đồ dùng
III.Các hoạt động dạy học:
TIẾT 1
Nội dung
Giáo viên
Học sinh
1. ổn định tổ chức- 1’
Hát một bài
Yêu cầu HS hát
Hát
Học sinh
2. Kiểm tra bài cũ: 4’
Đọc, viết:
buổi chiều
hiểu bai
yêu cầu 
- Đọc từ
- Nhận xét khen HS 
- Viết bảng con( mỗi tổ 1 từ)
- HS đọc lại từ
3. Bài mới: 28’
a/ GTB
Bài 42: ưu, ươu
b/ Dạy vần ưu
- Nhận diện vần ưu
- HD ghép và đọc tiếng “lựu”
- GT từ “trái lựu” 
c/ Dạy vần ươu
 * Nghỉ giữa tiết 
d/ GT từ ứng dụng
chú cừu bầu rượu
mưu trí bướu cổ
e/ HD viết : ưu, ươu, trái lựu, hươu sao
Trò chơi củng cố tiết học- 7’
- Ghi tên bài lên bảng bằng phấn màu
- ghi bảng vần ưu
? Vần ưu muốn thành tiếng “lựu” cô phải thêm âm gì, dấu gì?
- Gt tranh vẽ trái lựu
? Tranh vẽ gì?
- Ghi từ “trái lựu”
- Giải nghĩa từ
*Dạy tượng tự vần ưu
Yêu cầu HS hát một bài
- Ghi bảng từ ứng dụng
- Giải nghĩa từ
- Viết mẫu+ nêu qui trình
- Sửa sai cho HS
- Nêu cách chơi 
- 2 HS nhắc lại tên bài
- So sánh với vần iêu đã học
- Ghép vàn ưu vào bảng gài
- Phân tích vần ưu
- Đánh vần: theo dãy
- Đọc trơn vần: cả lớp( nối tiếp)
-TL
- Ghép tiếng lựu 
- Phân tích tiếng lựu
- Đánh vần -> đọc trơn
- Trả lời nội dung tranh
- Đọc trơn từ
- Đọc cả bài: 
- So sánh ưu với ươu
- Đọc cả bài
Hát
- Gạch chân tiếng có vần mới -> đọc -> đọc trơn từ
- Viết bảng con
- Chơi 
 TIẾT 2
4. Luyện tập -30’
a/ Luyện đọc bảng lớp tiết 1
b/ GT câu ứng dụng( SGK)
c/ Luyện nói chủ đề: Chuối, bưởi, vua sữa
* Nghỉ giữa tiết
d/ Luyện đọc – SGK
e/ Luyện viết vở tập viết
? Hôm nay các con học vần gì mới? có tiếng gì mới? từ nào?
- Chỉ bảng ( theo thứ tự hoặc không)
Sửa sai cho HS
- GT tranh minh họa ( sgk)
? nội dung tranh
- Ghi bảng câu ứng dụng hoặc không ghi
- Sửa sai cho HS
- Gt tranh phần luyện nói
? nội dung tranh
- Uốn học sinh trả lời đủ câu
- Đọc mẫu nêu cách đọc tốt
Sửa sai cho 
Yêu cầu HS nêu Y/C của bài viết
- Theo dõi giúp đỡ
- TL
- Đọc: CN, DT
- TL
- Tìm tiếng có vần mới -> đọc - > đọc câu
- TL
- Luyện đọc: CN, ĐT
- Viết bài – nhìn chữ mẫu đầu dòng
5/ Củng cố, dặn dò 
 Trò chơi củng cố bài học.
Nêu cách chơi
- Khen HS
- Nhắc học bài cũ , xem trước bài mới
- Chơi
CHIỀU 
TIẾT 1 + 2 HỌC VẦN
 BÀI 43: ÔN TẬP 
I.Mục đích yêu cầu:
Đọc được các vần có kết thúc bằng u. o
Đọc được từ ngữ và câu ứng dụng trong sgk
Nghe hiểu và kể được một đoạn truyện theo tranh tryện kể: Sói và Cừu
II Đồ dùng dạy học:
 GV: Phấn màu, bảng phụ, SGK, 
 HS: SGK, bảng con, phấn, bộ đồ dùng
III.Các hoạt động dạy học:
Nội dung
Giáo viên
Học sinh
1. ổn định tổ chức- 1’
Hát một bài
Yêu cầu HS hát
Hát
Học sinh
2. Kiểm tra bài cũ: 4’
Đọc, viết:
chú cừu 
bầu rượu
mưu trí 
- Đọc từ
- Nhận xét khen HS 
- Viết bảng con( mỗi tổ 1 từ)
- HS đọc lại từ
3. Ôn tập: 28’
a/ GTB
Bài 43: Ôn tập
b/ Ôn các vần vừa học
b/ Ghép chữ thành vần
* Nghỉ giữa tiết 
c/ GT từ ứng dụng
ao bèo cá sấu kì diệu
e/ HD viết : cá sấu, ki diệu
Trò chơi củng cố tiết học- 7’
- Ghi tên bài lên bảng bằng phấn màu
- Đọc âm
- HD HS ghép chữ ở cột dọc với chữ ở hàng ngang
* Lưu ý những ô tô màu( không ghép được)
Yêu cầu HS hát một bài
- Ghi bảng từ ứng dụng
- Giải nghĩa từ
- Viết mẫu+ nêu qui trình
- Sửa sai cho HS
- Nêu cách chơi 
Nhắc lại tên bài
- Chỉ chữ
- Chỉ chữ và đọc âm
- Ghép và đọc
Hát
- Đọc trơn từ
- Đọc cả bài
- Viết bảng con
- Chơi 
TIẾT 2
4. Luyện tập -30’
a/ Luyện đọc bảng lớp tiết 1
b/ GT đoạn thơ ứng dụng( SGK)
c/Kể chuyện: Cây khế
* Nghỉ giữa tiết
d/ Luyện đọc – SGK
e/ Luyện viết vở tập viết
? Hôm nay các con học bài gì? 
 - Chỉ bảng ( theo thứ tự hoặc không)
Sửa sai cho HS
- GT tranh minh họa ( sgk)
? nội dung tranh
- Ghi bảng đoạn thơ ứng dụng hoặc không ghi
- Sửa sai cho HS
Kể lần 1
Kể lần 2 + Tranh
? nội dung truyện -> rút ra bài học
- Đọc mẫu nêu cách đọc tốt
Sửa sai cho 
Yêu cầu HS nêu Y/C của bài viết
- Theo dõi giúp đỡ
- TL
- Đọc: CN, DT
- TL
- Tìm tiếng có vần ôn tập -> đọc - > đọc câu
- Kể lại truyện theo tranh
- Luyện đọc: CN, ĐT
- Viết bài – nhìn chữ mẫu đầu dòng
5/ Củng cố, dặn dò 
 Trò chơi củng cố bài học.
Nêu cách chơi
- Khen HS
- Nhắc học bài cũ , xem trước bài mới
- Chơi
Thứ năm ngày 22 tháng 11 năm 2012
TIẾT 1 + 2 HỌC VẦN
 BÀI 44: ON, AN 
I.Mục đích yêu cầu:
Đọc, viết được : on, an, mẹ con, nhà sàn.
Đọc được từ ngữ và câu ứng dụng trong sgk
Luyện nói theo chủ đề: Bé và bạn bè.
II Đồ dùng dạy học:
 GV: Phấn màu, bảng phụ, SGK, 
 HS: SGK, bảng con, phấn, bộ đồ dùng
III.Các hoạt động dạy học:
TIẾT 1
Nội dung
Giáo viên
Học sinh
1. ổn định tổ chức- 1’
Hát một bài
Yêu cầu HS hát
Hát
Học sinh
2. Kiểm tra bài cũ: 4’
Đọc, viết:
ao bèo 
cá sấu 
kì diệu 
- Đọc từ
- Nhận xét khen HS 
- Viết bảng con( mỗi tổ 1 từ)
- HS đọc lại từ
3. Bài mới: 28’
a/ GTB
Bài 44: on, an
b/ Dạy vần on
- Nhận diện vần on
- HD ghép và đọc tiếng “con”
- GT từ “mẹ con” 
c/ Dạy vần an
 * Nghỉ giữa tiết 
d/ GT từ ứng dụng
rau non thợ hàn
hòn đá bàn ghế
e/ HD viết : on, an, mẹ con, nhà sàn
Trò chơi củng cố tiết học- 7’
- Ghi tên bài lên bảng bằng phấn màu
- ghi bảng vần on
? Vần on muốn thành tiếng “con” cô phải thêm âm gì?
- Gt tranh vẽ mẹ bế bé
? Tranh vẽ gì?
- Ghi từ “mẹ con”
- Giải nghĩa từ
*Dạy tượng tự vần on
Yêu cầu HS hát một bài
- Ghi bảng từ ứng dụng
- Giải nghĩa từ
- Viết mẫu+ nêu qui trình
- Sửa sai cho HS
- Nêu cách chơi 
- 2 HS nhắc lại tên bài
- So sánh với vần oi đã học
- Ghép vàn on vào bảng gài
- Phân tích vần on
- Đánh vần: theo dãy
- Đọc trơn vần: cả lớp( nối tiếp)
-TL
- Ghép tiếng con 
- Phân tích tiếng con
- Đánh vần -> đọc trơn
- Trả lời nội dung tranh
- Đọc trơn từ
- Đọc cả bài: 
- So sánh on với an
- Đọc cả bài
Hát
- Gạch chân tiếng có vần mới -> đọc -> đọc trơn từ
- Viết bảng con
- Chơi 
 TIẾT 2
4. Luyện tập -30’
a/ Luyện đọc bảng lớp tiết 1
b/ GT câu ứng dụng( SGK)
c/ Luyện nói chủ đề: Chuối, bưởi, vua sữa
* Nghỉ giữa tiết
d/ Luyện đọc – SGK
e/ Luyện viết vở tập viết
? Hôm nay các con học vần gì mới? có tiếng gì mới? từ nào?
- Chỉ bảng ( theo thứ tự hoặc không)
Sửa sai cho HS
- GT tranh minh họa ( sgk)
? nội dung tranh
- Ghi bảng câu ứng dụng hoặc không ghi
- Sửa sai cho HS
- Gt tranh phần luyện nói
? nội dung tranh
- Uốn học sinh trả lời đủ câu
- Đọc mẫu nêu cách đọc tốt
Sửa sai cho 
Yêu cầu HS nêu Y/C của bài viết
- Theo dõi giúp đỡ
- TL
- Đọc: CN, DT
- TL
- Tìm tiếng có vần mới -> đọc - > đọc câu
- TL
- Luyện đọc: CN, ĐT
- Viết bài – nhìn chữ mẫu đầu dòng
5/ Củng cố, dặn dò 
 Trò chơi củng cố bài học.
Nêu cách chơi
- Khen HS
- Nhắc học bài cũ , xem trước bài mới
- Chơi
CHIỀU
TIẾT 1 + 2 HỌC VẦN
 BÀI 45: ÂN, Ă- ĂN 
I.Mục đích yêu cầu:
Đọc, viết được : ân, ăn, cái cân, con trăn.
Đọc được từ ngữ và câu ứng dụng trong sgk
Luyện nói theo chủ đề: Nặn đô chơi.
II Đồ dùng dạy học:
 GV: Phấn màu, bảng phụ, SGK, 
 HS: SGK, bảng con, phấn, bộ đồ dùng
III.Các hoạt động dạy học:
TIẾT 1
Nội dung
Giáo viên
Học sinh
1. ổn định tổ chức- 1’
Hát một bài
Yêu cầu HS hát
Hát
Học sinh
2. Kiểm tra bài cũ: 4’
Đọc, viết:
rau non 
thợ hàn
hòn đá 
- Đọc từ
- Nhận xét khen HS 
- Viết bảng con( mỗi tổ 1 từ)
- HS đọc lại từ
3. Bài mới: 28’
a/ GTB
Bài 45: ân, ă- ăn
b/ Dạy vần ân
- Nhận diện vần ân
- HD ghép và đọc tiếng “cân”
- GT từ “cái cân” 
c/ Dạy vần ăn
 * Nghỉ giữa tiết 
d/ GT từ ứng dụng
bạn thân khăn rằn
gần gũi dặn dò
HD viết : ân, ăn, cái cân, con trăn
Trò chơi củng cố tiết học- 7’
- Ghi tên bài lên bảng bằng phấn màu
- ghi bảng vần ân
? Vần ân muốn thành tiếng “cân” cô phải thêm âm gì?
- Gt tranh vẽ cái cân
? Tranh vẽ gì?
- Ghi từ “cái cân”
- Giải nghĩa từ
*Dạy tượng tự vần ân
Yêu cầu HS hát một bài
- Ghi bảng từ ứng dụng
- Giải nghĩa từ
- Viết mẫu+ nêu qui trình
- Sửa sai cho HS
- Nêu cách chơi 
- 2 HS nhắc lại tên bài
- So sánh với vần an đã học
- Ghép vàn ân vào bảng gài
- Phân tích vần ân
- Đánh vần: theo dãy
- Đọc trơn vần: cả lớp( nối tiếp)
-TL
- Ghép tiếng cân 
- Phân tích tiếng cân
- Đánh vần -> đọc trơn
- Trả lời nội dung tranh
- Đọc trơn từ
- Đọc cả bài: 
- So sánh ân với ăn
- Đọc cả bài
Hát
- Gạch chân tiếng có vần mới -> đọc -> đọc trơn từ
- Viết bảng con
- Chơi 
 TIẾT 2
4. Luyện tập -30’
a/ Luyện đọc bảng lớp tiết 1
b/ GT câu ứng dụng( SGK)
c/ Luyện nói chủ đề: Chuối, bưởi, vua sữa
* Nghỉ giữa tiết
d/ Luyện đọc – SGK
e/ Luyện viết vở tập viết
? Hôm nay các con học vần gì mới? có tiếng gì mới? từ nào?
- Chỉ bảng ( theo thứ tự hoặc không)
Sửa sai cho HS
- GT tranh minh họa ( sgk)
? nội dung tranh
- Ghi bảng câu ứng dụng hoặc không ghi
- Sửa sai cho HS
- Gt tranh phần luyện nói
? nội dung tranh
- Uốn học sinh trả lời đủ câu
- Đọc mẫu nêu cách đọc tốt
Sửa sai cho 
Yêu cầu HS nêu Y/C của bài viết
- Theo dõi giúp đỡ
- TL
- Đọc: CN, DT
- TL
- Tìm tiếng có vần mới -> đọc - > đọc câu
- TL
- Luyện đọc: CN, ĐT
- Viết bài – nhìn chữ mẫu đầu dòng
5/ Củng cố, dặn dò 
 Trò chơi củng cố bài học.
Nêu cách chơi
- Khen HS
- Nhắc học bài cũ , xem trước bài mới
- Chơi
Thứ sáu ngày 16 tháng 11 năm 2012
TIẾT 1 + 2 HỌC VẦN
 BÀI 46: ÔN, ƠN 
I.Mục đích yêu cầu:
Đọc, viết được : ôn, ơn, con chồn, sơn ca.
Đọc được từ ngữ và câu ứng dụng trong sgk
Luyện nói theo chủ đề: Mai sau khôn lớn.
II Đồ dùng dạy học:
 GV: Phấn màu, bảng phụ, SGK, 
 HS: SGK, bảng con, phấn, bộ đồ dùng
III.Các hoạt động dạy học:
TIẾT 1
Nội dung
Giáo viên
Học sinh
1. ổn định tổ chức- 1’
Hát một bài
Yêu cầu HS hát
Hát
Học sinh
2. Kiểm tra bài cũ: 4’
Đọc, viết:
bạn thân 
khăn rằn
gần gũi 
- Đọc từ
- Nhận xét khen HS 
- Viết bảng con( mỗi tổ 1 từ)
- HS đọc lại từ
3. Bài mới: 28’
a/ GTB
Bài 46: ôn, ơn
b/ Dạy vần ôn
- Nhận diện vần ôn
- HD ghép và đọc tiếng “chồn”
- GT từ “con chồn” 
c/ Dạy vần ơn
 * Nghỉ giữa tiết 
d/ GT từ ứng dụng
ôn bài cơn mưa
khôn lớn mơn mởn
HD viết : ôn ơn, con chồn, sơn ca
Trò chơi củng cố tiết học- 7’
- Ghi tên bài lên bảng bằng phấn màu
- ghi bảng vần ôn
? Vần ôn muốn thành tiếng “chồn” cô phải thêm âm gì, dấu gì?
- Gt tranh vẽ con chồn
? Tranh vẽ gì?
- Ghi từ “con chồn”
- Giải nghĩa từ
*Dạy tượng tự vần ôn
Yêu cầu HS hát một bài
- Ghi bảng từ ứng dụng
- Giải nghĩa từ
- Viết mẫu+ nêu qui trình
- Sửa sai cho HS
- Nêu cách chơi 
- 2 HS nhắc lại tên bài
- So sánh với vần an đã học
- Ghép vàn ôn vào bảng gài
- Phân tích vần ôn
- Đánh vần: theo dãy
- Đọc trơn vần: cả lớp( nối tiếp)
-TL
- Ghép tiếng chôn 
- Phân tích tiếng cân
- Đánh vần -> đọc trơn
- Trả lời nội dung tranh
- Đọc trơn từ
- Đọc cả bài: 
- So sánh ôn với ơn
- Đọc cả bài
Hát
- Gạch chân tiếng có vần mới -> đọc -> đọc trơn từ
- Viết bảng con
- Chơi 
 TIẾT 2
4. Luyện tập -30’
a/ Luyện đọc bảng lớp tiết 1
b/ GT câu ứng dụng( SGK)
c/ Luyện nói chủ đề: Chuối, bưởi, vua sữa
* Nghỉ giữa tiết
d/ Luyện đọc – SGK
e/ Luyện viết vở tập viết
? Hôm nay các con học vần gì mới? có tiếng gì mới? từ nào?
- Chỉ bảng ( theo thứ tự hoặc không)
Sửa sai cho HS
- GT tranh minh họa ( sgk)
? nội dung tranh
- Ghi bảng câu ứng dụng hoặc không ghi
- Sửa sai cho HS
- Gt tranh phần luyện nói
? nội dung tranh
- Uốn học sinh trả lời đủ câu
- Đọc mẫu nêu cách đọc tốt
Sửa sai cho 
Yêu cầu HS nêu Y/C của bài viết
- Theo dõi giúp đỡ
- TL
- Đọc: CN, DT
- TL
- Tìm tiếng có vần mới -> đọc - > đọc câu
- TL
- Luyện đọc: CN, ĐT
- Viết bài – nhìn chữ mẫu đầu dòng
5/ Củng cố, dặn dò 
 Trò chơi củng cố bài học.
Nêu cách chơi
- Khen HS
- Nhắc học bài cũ , xem trước bài mới
- Chơi
Thứ sáu ngày 16 tháng 11 năm 2012
TIẾT 1 + 2 HỌC VẦN
 BÀI 47: EN, ÊN 
I.Mục đích yêu cầu:
Đọc, viết được: en, ên, lá sen, con nhện.
Đọc được từ ngữ và câu ứng dụng trong sgk
Luyện nói theo chủ đề: Bên phải, bên trái, bên trên, bên dưới
II. Đô dùng dạy học:
 GV: Phấn màu, bảng phụ, SGK, 
 HS: SGK, bảng con, phấn, bộ đồ dùng
III.Các hoạt động dạy học:
TIẾT 1
Nội dung
Giáo viên
Học sinh
1. ổn định tổ chức- 1’
Hát một bài
Yêu cầu HS hát
Hát
Học sinh
2. Kiểm tra bài cũ: 4’
Đọc, viết:
ôn bài 
cơn mưa
khôn lớn 
- Đọc từ
- Nhận xét khen HS 
- Viết bảng con( mỗi tổ 1 từ)
- HS đọc lại từ
3. Bài mới: 28’
a/ GTB
Bài 47: en, ên
b/ Dạy vần en
- Nhận diện vần en
- HD ghép và đọc tiếng “sen”
- GT từ “lá sen” 
c/ Dạy vần ên
 * Nghỉ giữa tiết 
d/ GT từ ứng dụng
áo len mũi tên
khen ngợi nền nhà
HD viết : en, ên, lá sen, con nhện
Trò chơi củng cố tiết học- 7’
- Ghi tên bài lên bảng bằng phấn màu
- ghi bảng vần en
? Vần en muốn thành tiếng “sen” cô phải thêm âm gì? 
- Gt tranh vẽ lá sen
? Tranh vẽ gì?
- Ghi từ “lá sen”
- Giải nghĩa từ
*Dạy tượng tự vần en
Yêu cầu HS hát một bài
- Ghi bảng từ ứng dụng
- Giải nghĩa từ
- Viết mẫu+ nêu qui trình
- Sửa sai cho HS
- Nêu cách chơi 
- 2 HS nhắc lại tên bài
- So sánh với vần ôn đã học
- Ghép vàn en vào bảng gài
- Phân tích vần en
- Đánh vần: theo dãy
- Đọc trơn vần: cả lớp( nối tiếp)
-TL
- Ghép tiếng sen 
- Phân tích tiếng sen
- Đánh vần -> đọc trơn
- Trả lời nội dung tranh
- Đọc trơn từ
- Đọc cả bài: 
- So sánh en với ên
- Đọc cả bài
Hát
- Gạch chân tiếng có vần mới -> đọc -> đọc trơn từ
- Viết bảng con
- Chơi 
 TIẾT 2
4. Luyện tập -30’
a/ Luyện đọc bảng lớp tiết 1
b/ GT câu ứng dụng( SGK)
c/ Luyện nói chủ đề: Chuối, bưởi, vua sữa
* Nghỉ giữa tiết
d/ Luyện đọc – SGK
e/ Luyện viết vở tập viết
? Hôm nay các con học vần gì mới? có tiếng gì mới? từ nào?
- Chỉ bảng ( theo thứ tự hoặc không)
Sửa sai cho HS
- GT tranh minh họa ( sgk)
? nội dung tranh
- Ghi bảng câu ứng dụng hoặc không ghi
- Sửa sai cho HS
- Gt tranh phần luyện nói
? nội dung tranh
- Uốn học sinh trả lời đủ câu
- Đọc mẫu nêu cách đọc tốt
Sửa sai cho 
Yêu cầu HS nêu Y/C của bài viết
- Theo dõi giúp đỡ
- TL
- Đọc: CN, DT
- TL
- Tìm tiếng có vần mới -> đọc - > đọc câu
- TL
- Luyện đọc: CN, ĐT
- Viết bài – nhìn chữ mẫu đầu dòng
5/ Củng cố, dặn dò 
 Trò chơi củng cố bài học.
Nêu cách chơi
- Khen HS
- Nhắc học bài cũ , xem trước bài mới
- Chơi
TUẦN 12
Thứ hai ngày 26 tháng 11 năm 2012
TIẾT 1: CHÀO CỜ
TIẾT 2 + 3 HỌC VẦN
 BÀI 46: ÔN, ƠN 
I.Mục đích yêu cầu:
Đọc, viết được : ôn, ơn, con chồn, sơn ca.
Đọc được từ ngữ và câu ứng dụng trong sgk
Luyện nói theo chủ đề: Mai sau khôn lớn.
II Đồ dùng dạy học:
 GV: Phấn màu, bảng phụ, SGK, 
 HS: SGK, bảng con, phấn, bộ đồ dùng
III.Các hoạt động dạy học:
TIẾT 1
Nội dung
Giáo viên
Học sinh
1. ổn định tổ chức- 1’
Hát một bài
Yêu cầu HS hát
Hát
2. Kiểm tra bài cũ: 4’
Đọc, viết:
bạn thân 
khăn rằn
gần gũi 
- Đọc từ
- Nhận xét khen HS 
- Viết bảng con( mỗi tổ 1 từ)
- HS đọc lại từ
3. Bài mới: 28’
a/ GTB
Bài 46: ôn, ơn
b/ Dạy vần ôn
- Nhận diện vần ôn
- HD ghép và đọc tiếng “chồn”
- GT từ “con chồn” 
c/ Dạy vần ơn
 * Nghỉ giữa tiết 
d/ GT từ ứng dụng
ôn bài cơn mưa
khôn lớn mơn mởn
HD viết : ôn ơn, con chồn, sơn ca
Trò chơi củng cố tiết học- 7’
- Ghi tên bài lên bảng bằng phấn màu
- ghi bảng vần ôn
? Vần ôn muốn thành tiếng “chồn” cô phải thêm âm gì, dấu gì?
- Gt tranh vẽ con chồn
? Tranh vẽ gì?
- Ghi từ “con chồn”
- Giải nghĩa từ
*Dạy tượng tự vần ôn
Yêu cầu HS hát một bài
- Ghi bảng từ ứng dụng
- Giải nghĩa từ
- Viết mẫu+ nêu qui trình
- Sửa sai cho HS
- Nêu cách chơi 
- 2 HS nhắc lại tên bài
- So sánh với vần an đã học
- Ghép vàn ôn vào bảng gài
- Phân tích vần ôn
- Đánh vần: theo dãy
- Đọc trơn vần: cả lớp( nối tiếp)
-TL
- Ghép tiếng chôn 
- Phân tích tiếng cân
- Đánh vần -> đọc trơn
- Trả lời nội dung tranh
- Đọc trơn từ
- Đọc cả bài: 
- So sánh ôn với ơn
- Đọc cả bài
Hát
- Gạch chân tiếng có vần mới -> đọc -> đọc trơn từ
- Viết bảng con
- Chơi 
 TIẾT 2
4. Luyện tập -30’
a/ Luyện đọc bảng lớp tiết 1
b/ GT câu ứng dụng( SGK)
c/ Luyện nói chủ đề: Chuối, bưởi, vua sữa
* Nghỉ giữa tiết
d/ Luyện đọc – SGK
e/ Luyện viết vở tập viết
? Hôm nay các con học vần gì mới? có tiếng gì mới? từ nào?
- Chỉ bảng ( theo thứ tự hoặc không)
Sửa sai cho HS
- GT tranh minh họa ( sgk)
? nội dung tranh
- Ghi bảng câu ứng dụng hoặc không ghi
- Sửa sai cho HS
- Gt tranh phần luyện nói
? nội dung tranh
- Uốn học sinh trả lời đủ câu
- Đọc mẫu nêu cách đọc tốt
Sửa sai cho 
Yêu cầu HS nêu Y/C của bài viết
- Theo dõi giúp đỡ
- TL
- Đọc: CN, DT
- TL
- Tìm tiếng có vần mới -> đọc - > đọc câu
- TL
- Luyện đọc: CN, ĐT
- Viết bài – nhìn chữ mẫu đầu dòng
5/ Củng cố, dặn dò 
 Trò chơi củng cố bài học.
Nêu cách chơi
- Khen HS
- Nhắc học bài cũ , xem trước bài mới
- Chơi
Thứ ba ngày 27 tháng 11 năm 2012
TIẾT 1 + 2 HỌC VẦN
 BÀI 47: EN, ÊN 
I.Mục đích yêu cầu:
Đọc, viết được: en, ên, lá sen, con nhện.
Đọc được từ ngữ và câu ứng dụng trong sgk
Luyện nói theo chủ đề: Bên phải, bên trái, bên trên, bên dưới
II. Đô dùng dạy học:
 GV: Phấn màu, bảng phụ, SGK, 
 HS: SGK, bảng con, phấn, bộ đồ dùng
III.Các hoạt động dạy học:
TIẾT 1
Nội dung
Giáo viên
Học sinh
1. ổn định tổ chức- 1’
Hát một bài
Yêu cầu HS hát
Hát
2. Kiểm tra bài cũ: 4’
Đọc, viết:
ôn bài 
cơn mưa
khôn lớn 
- Đọc từ
- Nhận xét khen HS 
- Viết bảng con( mỗi tổ 1 từ)
- HS đọc lại từ
3. Bài mới: 28’
a/ GTB
Bài 47: en, ên
b/ Dạy vần en
- Nhận diện vần en
- HD ghép và đọc tiếng “sen”
- GT từ “lá sen” 
c/ Dạy vần ên
 * Nghỉ giữa tiết 
d/ GT từ ứng dụng
áo len mũi tên
khen ngợi nền nhà
HD viết : en, ên, lá sen, con nhện
Trò chơi củng cố tiết học- 7’
- Ghi tên bài lên bảng bằng phấn màu
- ghi bảng vần en
? Vần en muốn thành tiếng “sen” cô phải thêm âm gì? 
- Gt tranh vẽ lá sen
? Tranh vẽ gì?
- Ghi từ “lá sen”
- Giải nghĩa từ
*Dạy tượng tự vần en
Yêu cầu HS hát một bài
- Ghi bảng từ ứng dụng
- Giải nghĩa từ
- Viết mẫu+ nêu qui trình
- Sửa sai cho HS
- Nêu cách chơi 
- 2 HS nhắc lại tên bài
- So sánh với vần ôn đã học
- Ghép vàn en vào bảng gài
- Phân tích vần en
- Đánh vần: theo dãy
- Đọc trơn vần: cả lớp( nối tiếp)
-TL
- Ghép tiếng sen 
- Phân tích tiếng sen
- Đánh vần -> đọc trơn
- Trả lời nội dung tranh
- Đọc trơn từ
- Đọc cả bài: 
- So sánh en với ên
- Đọc cả bài
Hát
- Gạch chân tiếng có vần mới -> đọc -> đọc trơn từ
- Viết bảng con
- Chơi 
 TIẾT 2
4. Luyện tập -30’
a/ Luyện đọc bảng lớp tiết 1
b/ GT câu ứng dụng( SGK)
c/ Luyện nói chủ đề: Chuối, bưởi, vua sữa
* Nghỉ giữa tiết
d/ Luyện đọc – SGK
e/ Luyện viết vở tập viết
? Hôm nay các con học vần gì mới? có tiếng gì mới? từ nào?
- Chỉ bảng ( theo thứ tự hoặc không)
Sửa sai cho HS
- GT tranh minh họa ( sgk)
? nội dung tranh
- Ghi bảng câu ứng dụng hoặc không ghi
- Sửa sai cho HS
- Gt tranh phần luyện nói
? nội dung tranh
- Uốn học sinh trả lời đủ câu
- Đọc mẫu nêu cách đọc tốt
Sửa sai cho 
Yêu cầu HS nêu Y/C của bài viết
- Theo dõi giúp đỡ
- TL
- Đọc: CN, DT
- TL
- Tìm tiếng có vần mới -> đọc - > đọc câu
- TL
- Luyện đọc: CN, ĐT
- Viết bài – nhìn chữ mẫu đầu dòng
5/ Củng cố, dặn dò 
 Trò chơi củng cố bài học.
Nêu cách chơi
- Khen HS
- Nhắc học bài cũ , xem trước bài mới
- Chơi
TIẾT 3 + 4 HỌC VẦN
 BÀI 48: IN, UN 
I.Mục đích yêu cầu:
Đọc, viết được: in, un, đèn pin, con giun.
Đọc được từ ngữ và câu ứng dụng trong sgk
Luyện nói theo chủ đề: Nói lời xin lỗi
II. Đô dùng dạy học:
 GV: Phấn màu, bảng phụ, SGK, 
 HS: SGK, bảng con, phấn, bộ đồ dùng
III.Các hoạt động dạy học:
TIẾT 1
Nội dung
Giáo viên
Học sinh
1. ổn định tổ chức- 1’
Hát một bài
Yêu cầu HS hát
Hát
2. Kiểm tra bà

File đính kèm:

  • docBai_1_e.doc
Giáo án liên quan