Giáo án Hóa học 9 tiết 56 bài 46: Mối liên hệ giữa etilen, rượu etilic và axit axetic

Hoạt động 1. Sơ đồ liên hệ giữa etielen, rượu etilic và axit axetic(16’).

- GV: Giới thiệu giữa các hợp chất hữu cơ trên có mối liên hệ với nhau.

- GV: Treo sơ đồ câm lên bảng và cho HS hoàn thành sơ đồ ,viết PTHH tương ứng.

(Phụ đạo HS yếu kém)

- GV: Nhận xét và sửa sai và đánh giá.

 

doc3 trang | Chia sẻ: dung89st | Ngày: 05/05/2016 | Lượt xem: 382 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Hóa học 9 tiết 56 bài 46: Mối liên hệ giữa etilen, rượu etilic và axit axetic, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần : 29 Ngày soạn: 12/03/2015
BÀI 46: MỐI LIÊN HỆ GIỮA ETILEN, 
RƯỢU ETILIC VÀ AXIT AXETIC
RƯỢU ETILIC VÀ AXIT AXETIC
ÀI 45: AXIT AXETIC
Công thức phân tử : C2H4O2 Phân tử khối: 60
Tiết : 56 Ngày dạy: 17/03/2015	
I. MỤC TIÊU: Sau bài này HS phải:
1. Kiến thức:
- Hiếu được mối liên hệ giữa các chất etilen, rượu etilic, axitaxetic, và etylaxetat.
2. Kĩ năng: 
- Thiết lập được sơ đồ mối liên hệ giữa quen, ancol etylic, axit axetic, este etyl axetat.
- Viết các PTHH minh họa cho các mối liên hệ.
- Tính hiệu suất phản ứng este hóa, tính % khối lượng các chất trong hỗn hợp lỏng.
3. Thái độ: 
- Giúp cho HS yêu thích môn học. 
4. Trọng tâm: 
- Mối liên hệ giữa các chất: etilen, ancol etylic, axit axetic, este etylaxetat.
5. Năng lực cần hướng đến: 
- Năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học.
- Năng lực giải quyết vấn đề thông qua môn Hóa học.
- Năng lực tính toán.
II. CHUẨN BỊ:
1. Giáo viên và học sinh 
a. Giáo viên: Các sơ đồ chuyển hoá giữa các hợp chất.
b. Học sinh: Xem trước bài mới.
2. Phương pháp: Thảo luận nhóm – Đàm thoại – Làm việc cá nhân
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
1. Ổn định lớp(1’): 
Lớp
Tên HS vắng học
Lớp
Tên HS vắng học
9A1
9A4
9A2
9A5
9A3
2. Kiểm tra bài cũ (5’): 
- HS1: Nêu đặc điểm cấu tạo và tính chất hoá học của axit axetic? Viết các PTHH minh họa.
3. Bài mới: 
a. Giới thiệu bài: Các em đã học về hidrocacbon, rượu etylic, axit axetic . Vậy các hợp chất trên có mối liên hệ với nhau như thế nào? Chúng có thể chuyển đổi cho nhau được không?Các em sẽ được tìm hiểu trong tiết học ngày hôm nay.
b. Các hoạt động chính:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Nội dung ghi bảng
Hoạt động 1. Sơ đồ liên hệ giữa etielen, rượu etilic và axit axetic(16’).
- GV: Giới thiệu giữa các hợp chất hữu cơ trên có mối liên hệ với nhau.
- GV: Treo sơ đồ câm lên bảng và cho HS hoàn thành sơ đồ ,viết PTHH tương ứng. 
(Phụ đạo HS yếu kém)
- GV: Nhận xét và sửa sai và đánh giá.
- HS: Nghe giảng.
-HS: Hoàn thành sơ đồ và viết PTHH.
- HS: Ghi bài.
I.SƠ ĐỒ LIÊN HỆ GIỮA ETILEN, RƯỢU ETYLIC VÀ AXIT AXETIC 
C2H4 + H2O C2H5OH
C2H5OH + O2 CH3COOH +H2O
CH3COOH + C2H5OH CH3COOC2H5 + H2O
Hoạt động 2. Bài tập (10’). 
- GV: Hướng dẫn HS làm bài tập 1b SGK/ 144 
(Phụ đạo HS yếu kém)
- GV gọi 2HS lên bảng làm và chấm điểm 5 HS làm bài nhanh nhất.
- GV: Nhận xét và đánh giá.
- GV: Hướng dẫn HS làm bài tập 4 SGK /144:
+ Tính mC, MH.
+ Suy ra số nguyên tố có trong hợp chất A.
+ Lập tỉ lệ và suy ra CT chung.
+ Từ tỉ khối của A so với hiđro => n => CT đúng của A. 
- Kết luận các bước giải của bài toán lập công thức hoá học 
-GV: Từ bài tập trên yêu cầu HS rút ra các bước tính toán dạng bài xác định CTPT.
- HS: Làm bài tập vào vở theo hướng dẫn.
- HS: Lên bảng làm và 5 HS làm xong sớm nhất mang vở lên chấm.
-HS: Ghi nhớ và ghi bài.
-HS: Làm bài tập 4 theo hướng dẫn.
Bài 4/144 
=> 23 – (12 + 3) = 8 (g).
a) Vậy trong A có C, H, O
b) Gọi CTTQ là: (CxHyOz)n (x, y, z, n nguyên dương).
Ta có: 
Vậy công thức chung của A là:(C2H6O)n
=> 46n = 46 => n= 1
=> CT đúng là: C2H6O.
-HS: Rút ra các bước tính toán dạng bài xác định CTPT.
II. BÀI TẬP 
BT1 SGK/144
CH2 = CH2 + Br2 CH2Br – CH2Br
n CH2 = CH2 (- CH2 - CH2 - )n
4.Củng cố (10’):
- GV hướng dẫn cho học sinh dạng bài tập tính Hiệu suất của phản ứng: 
Bài tập: Cho 22,4 lít khí etilen ( đktc) tác dụng với nước có axit sunphuric làm xúc tác, thu được 13,8 gam rượu etylic. Hãy tính hiệu suất phản ứng cộng nước của etilen. 
Hướng dẫn giải
Lời giải
a)Viết phương trình hóa học
b) Tính số mol của C2H4
+ Dựa vào PTHH tính số mol của C2H5OH
+ Tính khối lượng của C2H5OH theo PTHH
+ Tính hiệu suất của phản ứng: 
a)C2H4 + H2O C2H5OH
1mol 1mol 1mol 
b) Số mol của C2H4
 + Dựa vào PTHH tính số mol của C2H5OH
+ Khối lượng của C2H5OH theo PTHH: 
+ Hiệu suất của phản ứng là:
5. Nhận xét - Dặn dò về nhà (3’):
- Nhận xét tinh thần thái độ của HS trong tiết học.
- Bài tập về nhà: 2,3 SGK/ 144. 
- Bài tập làm thêm: Cho benzen tác dụng với brom tạo brombenzen:
a. Viết phương trình hóa học(ghi rõ điều kiện).
b. Tính khối lượng benzen cần dùng để điều chế được 15,7 gam brombenzen. Biết hiệu suất phản ứng đạt 80%.
Iv. RÚT KINH NGHIỆM:

File đính kèm:

  • doctiet_56_hoa_9_20150726_102444.doc
Giáo án liên quan