Giáo án Hóa học 8 - Tiết 25: Kiểm tra 1 (Bài kiểm tra số 2)

Câu 2:( 1đ) Phát biểu sai là

a. trong 1 PƯHH, tổng khối lượng các chất sản phẩm bằng tổng khối lượng các chất tham gia.

b. trong 1 PƯHH, số nguyên tử của mỗi nguyên tố được bảo toàn.

c. trong 1 PƯHH, số phân tử của các chất được bảo toàn

d. trong 1 PƯHH có n chất nếu biết khối lượng của (n-1) chất thì tính được khối lượng của chất còn lại.

Câu 3:( 1đ) Phương trình hóa học dùng để :

a. biểu diễn PƯHH bằng chữ.

b. biểu diễn ngắn gọn PƯHH bằng công thức hoá học.

c. biểu diễn sự biến đổi của từng chất riêng rẽ.

d. biểu diễn sự biến đổi của các nguyên tử trong phân tử.

 

doc3 trang | Chia sẻ: halinh | Ngày: 03/03/2015 | Lượt xem: 2133 | Lượt tải: 9download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Hóa học 8 - Tiết 25: Kiểm tra 1 (Bài kiểm tra số 2), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần: 13	 Ngày soạn:
Tiết: 25	 Ngày dạy: 
BÀI KIỂM TRA 1 TIẾT HÓA HỌC 8
(Bài số 2)
 I/ Mục tiêu 
1. Kiến thức:
-Nhằm đánh giá chất lượng học tập và khả năng tiếp thu kiến thức của học sinh theo các chủ đề sau:
+ Chủ đề 1: Sự biến đổi của chất
 +Chủ đề 2: định luật bảo toàn khối lượng
	 + Chủ đề 3: Phương trình hóa học
2. Kĩ năng:
- Giải bài tập trắc nghiệm khách quan.
- Viết phương trình hóa học và giải thích.
- - Kĩ năng giải bài tập tính theo phương trình hóa học.
 3. Thái độ
- Xây dựng lòng tin và tính quyết đoán của học sinh khi giải vấn đề
- Rèn tính cẩn thận, nghiêm túc trong kiểm tra
 II/ Hình thức đề kiểm tra
Kết hợp hai hình thức: TNKQ (30%) và TL (70%)
Ma trận của đề thi :
Cấp độ
Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
 Cấp độ thấp
Cấp độ cao
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
Chủ đề 1 
Sự biến đổi chất
Phân biệt được hiện tượng hóa học và hiện tượng vật lí.
Số câu 
Số điểm 
 Tỉ lệ %
1
	1
10%
1
	1
10%
Chủ đề 2
Định luật bảo toàn khối lượng
Hiểu được nội dung của định luật BTKL.Tính được khối lượng của một chất trong phản ứng khi biết khối lượng của các chất còn lại.
- Giải thích được một số hiện tượng trong tự nhiên.
Số câu 
Số điểm 
Tỉ lệ %
1
	1
10%
1
	 3	
20%
1
	1
10%
3
	5
50%
Chủ đề 3
Phương trình hoá học
Ý nghĩa của PTHH
Lập được PTHH khi biết chất tham gia và sản phẩm
Số câu 
Số điểm 
 Tỉ lệ %
1
	1
10%
1
	 3	
30%
2
	4
40%
Tổng số câu 
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
2
	2
20%
2
	4
40%
2
	 4	
40%
6
	10
100%
A) Đề thi : 
I) Trắc nghiệm : ( 3đ) Khoanh tròn vào ý đúng trong câu sau : 
Câu 1: (1đ) Hiện tượng nào sau đây là hiện tượng hóa học : 
a) Khi đốt nóng đường thì ta thấy xuất hiện cacbon và nước .
b) Thủy tinh nóng chảy được thổi thành bình cầu . c) Trộn bột ( Fe ) với bột ( S ) , ta được hỗn hợp 2 chất với nhau . 
d) Hòa muối ăn với nước ta được hỗn hợp nước muối .
Câu 2:( 1đ) Phát biểu sai là 
a. trong 1 PƯHH, tổng khối lượng các chất sản phẩm bằng tổng khối lượng các chất tham gia.	 
b. trong 1 PƯHH, số nguyên tử của mỗi nguyên tố được bảo toàn.
c. trong 1 PƯHH, số phân tử của các chất được bảo toàn
d. trong 1 PƯHH có n chất nếu biết khối lượng của (n-1) chất thì tính được khối lượng của chất còn lại.
Câu 3:( 1đ) Phương trình hóa học dùng để :
a. biểu diễn PƯHH bằng chữ.	
b. biểu diễn ngắn gọn PƯHH bằng công thức hoá học.
c. biểu diễn sự biến đổi của từng chất riêng rẽ.
d. biểu diễn sự biến đổi của các nguyên tử trong phân tử.
II) Tự luận : ( 7đ) 
Câu 1: (3 đ) Cho 13 gam bột nhôm ( Al ) tác dụng vừa đủ với khí oxi ( O2 ) thu được 21 gam Nhôm oxit ( Al2O3 ). Khối lượng khí oxi ( O2 ) đã tham gia phản ứng? 
Câu 2 : ( 3 đ) Cho sơ đồ phản ứng hóa học sau : 
Cu + O2 - - CuO
Lập phương trình hóa học của phản ứng trên ?
Câu 3 (1 đ): Nêu để một thanh sắt ngoài trời thì sau một thời gian khối lượng thanh sắt sẽ nhỏ hơn, lớn hơn hay bằng khối lượng ban đầu? Hãy giải thích.
B) Đáp án :
I) Trắc nghiệm( 3đ): Mỗi câu đúng 1 điểm
Câu 1
Câu 2
Câu 3
a
c
b
II) Tự luận : ( 7đ) : 
Câu
Đáp án
 Điểm
1
Phản ứng hoá học xảy ra: 
Áp dụng ĐLBTKL ta có: 
 ® = 21 - 13 = 8 g 
1
1
1
2
Lập phương trình hóa học .
-Bước 1: Viết sơ đồ phản ứng:
Cu + O2 - - CuO	(0,5 đ)
- Bước 2: Cân bằng số nguyên tử của mỗi nguyên tố:
2Cu + O2 - - 2CuO	(1,5 đ)
-Bước 3: Viết phương trình hóa học:
0,5
1,5
1
3
- Thanh sắt sẽ tăng khối lượng vì có phải ứng với oxi trong không khí.
1

File đính kèm:

  • docKIEM TRA TIET 25 HOA 8 CO MA TRANDAP AN THEO CHUAN.doc
Giáo án liên quan