Giáo án Hình học 6 tiết 27: Ôn tập chương II

Bài 2: Điền vào chỗ trống các phát biểu sau để được câu đúng:

a) Bất kỳ đường thẳng nào trên mặt phẳng cũng là của

b) Mỗi góc có một số đo của góc bẹt bằng

c) Nếu tia Ob nằm giữa 2 tia Oa và Oc thì

 

doc4 trang | Chia sẻ: dung89st | Ngày: 05/05/2016 | Lượt xem: 890 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Hình học 6 tiết 27: Ôn tập chương II, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 03/04/2013
Ngày giảng: 06/04/2013
Tiết 27: ôn tập chương ii
I- Mục tiêu:
1. Kiến thức:
Hệ thống hoá kiến thức của chương II về: Góc, tia phân giác của một góc, tam giác, đường tròn.
2. Kĩ năng:
Sử dụng thành thạo các dụng cụ để đo, vẽ góc; vẽ đường tròn; vẽ tam giác.
Bước đầu tập suy luận đơn giản. 
3. Thái độ:
Cẩn thận, chính xác, tích cực trong hợp tác nhóm.
II- Đồ dùng dạy học:
1. GV: Bảng phụ, thước thẳng, compa, thước đo (góc) độ dài, phiếu học tập. 
2. HS: Thước thẳng, compa, thước đo góc.
III. Phương pháp:
- Vấn đáp
- Thuyết trình
- Hoạt động nhóm
- Luyện tập. 
IV. Tổ chức giờ học: 	
1. ổn định: Sĩ số: (1’)
2. Kiểm tra đầu giờ: 
3. Bài mới:
Hoạt động 1: Ôn tập nội dung lí thuyết
- Mục tiêu: Hệ thống hoá kiến thức của chương II về: Góc, tia phân giác của một góc, tam giác, đường tròn.
- Thời gian: 15’
- ĐDDH: Bảng phụ.
- Cách tiến hành:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Nội dung
- GV đưa hình vẽ trên bảng phụ.
H1: Thế nào là nửa mặt phẳng bờ a ?
H2: Thế nào là góc ? góc nhọn ?
H3: Thế nào là góc vuông ?
H4: Thế nào là góc tù ?
H5: Thế nào là góc bẹt ?
H6: Thế nào là 2 góc bù nhau ? Hai góc kề nhau? hai góc kề bù ?
H7: Thế nào là 2 góc phụ nhau ?
H8: Tia phân giác của 1 góc là gì ? Mỗi góc có mấy tia phân giác ?
H9: Đọc tên các đỉnh, các cạnh, các góc của ?
H10: Thế nào là ( O, R ) ?
- HS quan sát.
- HS lần lượt trả lời.
1. Đọc hình để củng cố kiến thức:
Bài 1: Mỗi hình vẽ sau cho ta biết những gì ?
 H- 1 H- 2
 H- 3 H- 4
 H- 5 H- 6
 H- 7 H- 8
 H- 9 H- 10
Hoạt động 2: Làm bài tập
- Mục tiêu: Vẽ được tam giác.
- Thời gian: 24’
- ĐDDH: Thước thẳng, compa, thước đo góc, phiếu học tập.
- Cách tiến hành:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Nội dung
- GV nêu đề bài trên bảng phụ. 
- Gọi HS lần lượt lên bảng điền.
- Gọi HS nhận xét.
- GV chốt lại kiến thức. 
- GV giao phiếu học tập cho các nhóm.
- GV kiểm tra kết quả của 1 vài nhóm.
- GV chốt lại những câu đúng: c); e); k) 
- GV nêu đề bài.
- Gọi 2 HS lên bảng 
HS1: Làm câu a, b, c
HS2: Làm câu d
- GV nhận xét.
- GV nêu đề bài.
- Gọi 1 HS lên bảng vẽ hình, các HS khác vẽ vào vở. 
- GV nêu câu hỏi gợi ý:
 Em hãy so sánh và , từ đó suy ra tia nào nằm giữa 2 tia còn lại ?
- Có tia Oy nằm giữa 2 tia Ox và Oz thì suy ra điều gì ?
- Có Oz là tia phân giác , vậy tính thế nào ?
- Làm thế nào để tính ?
- GV chốt lại kiến thức của bài.
- HS quan sát.
- HS lần lượt lên bảng điền.
- HS nhận xét bài của bạn. 
- HS nghe.
- HS hoạt động nhóm điền vào phiếu học tập.
- HS nhận xét.
- HS ghi nhớ.
- HS đọc đề bài.
- 2 HS lên bảng làm.
- HS nghe.
- HS đọc.
- 1 HS lên bảng vẽ hình.
- HS so sánh.
- HS trả lời.
- GV hướng dẫn HS làm.
- HS nghe.
Bài 2: Điền vào chỗ trống các phát biểu sau để được câu đúng: 
a) Bất kỳ đường thẳng nào trên mặt phẳng cũng là của 
b) Mỗi góc có một số đo của góc bẹt bằng 
c) Nếu tia Ob nằm giữa 2 tia Oa và Oc thì 
d) Nếu = = thì
Bài 3: Đúng hay sai ?
a) góc là 1 hình tạo bởi 2 tia cắt nhau.
b) Góc tù là 1 góc lớn hơn góc vuông.
c) Nếu Oz là tia phân giác của thì = 
d) Nếu = thì Oz là phân giác của góc .
e) Góc vuông là góc có số đo bằng 900
g) Hai góc kề nhau là 2 góc có 1 cạnh chung.
h) là hình gồm 3 đoạn thẳng DE, EF, FD.
k) Mọi điểm nằm trên đường tròn đều cách tâm 1 khoảng bằng bán kính.
Bài 4: 
a) Vẽ 2 góc phụ nhau.
b) Vẽ 2 góc kề nhau. 
c) Vẽ 2 góc kề bù.
d) Vẽ góc 600; 1350; góc vuông.
Bài 5: Trên 1 nửa mặt phẳng bờ có chứa tia Ox, vẽ 2 tia Oy và Oz sao cho = 300; = 1100
a) Trong 3 tia Ox, Oy, Oz tia nào nằm giữa hai tia còn lại ? vì sao ?
b) Tính 
c) Vẽ Ot là tia phân giác . Tính ,
Giải:
a) có: = 300
 = 1100 
 < 
 Tia Oy nằm giữa 2 tia Ox và Oz.
b) Vì tia Oy nằm giữa tia Ox và Oz, nên: + = 
 = - 
 = 1100 - 300 = 800
c) Vì Ot là phân giác của nên:
 = = = 400
 Có: = 400 , = 1100
 < (400 < 1100)
 Tia Oy nằm giữa 2 tia Oz và Ox.
 + = 400 + = 1100
 = 1100 - 400 = 700
4. Tổng kết – Hướng dẫn về nhà: (5’)
- GV chốt lại kiến thức đã ôn tập.
* Hướng dẫn về nhà: 
- Học bài.
- Xem lại các BT đã chữa.
- Tiết sau kiểm tra 45’.

File đính kèm:

  • docT27.doc