Giáo án Hình học 6 tiết 24: Thực hành đo góc trên mặt đất (tiếp)

* Tiến hành ngoài sân:

- GV cho HS tới địa điểm thực hành, phân công vị trí từng tổ và nói rõ yêu cầu: Các tổ chia thành nhóm, mỗi nhóm 3 bạn làm nhiệm vụ đóng cọc tại A và B, sử dụng giác kế theo 4 bước đã học.

- Tổ trưởng tập hợp tổ mình tại vị trí được phân công, chia tổ thành các nhóm để lần lượt TH. HS cốt cán các tổ hướng dẫn các bạn TH. Những bạn nào chưa đến lượt thì ngồi quan sát để rút kinh nghiệm.

- GV quan sát các tổ thực hành, nhắc nhở, điều chỉnh, hướng dẫn thêm cho HS cách đo góc.

- GV kiểm tra kỹ năng đo góc trên mặt đất của các tổ, lấy đó là một cơ sở cho điểm thực hành của tổ.

 

doc2 trang | Chia sẻ: dung89st | Ngày: 05/05/2016 | Lượt xem: 430 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Hình học 6 tiết 24: Thực hành đo góc trên mặt đất (tiếp), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 13/03/2013
Ngày giảng: 16/03/2013
Bài 7- Tiết 24: thực hành đo góc trên mặt đất (Tiếp)
I- Mục tiêu:
1. Kiến thức:
Tóm tắt được cấu tạo của giác kế.
2. Kĩ năng:
Sử dụng được giác kế để đo góc trên mặt đất.
3. Thái độ:
Cẩn thận, chính xác, tích cực trong hợp tác nhóm.
II- Đồ dùng dạy học:
1. GV: Một bộ thực hành gồm: 1 giác kế, 2 cọc tiêu dài 1,5m có 1 đầu nhọn đế để đứng thẳng được, 1 cọc tiêu ngắn 0,5m, 1 búa đóng cọc. Các tranh vẽ phóng to hình 40, 41, 42.
2. HS: 
III. Phương pháp:
- Quan sát, trực quan.
- Hoạt động nhóm.
- Thực hành.
- Luyện tập. 
IV. Tổ chức giờ học: 	
1. ổn định: Sĩ số: (1’)
2. Kiểm tra đầu giờ: (2’)
- GV kiểm tra dụng cụ thực hành của các tổ.
3. Bài mới: (35’)
* Tiến hành ngoài sân: 
- GV cho HS tới địa điểm thực hành, phân công vị trí từng tổ và nói rõ yêu cầu: Các tổ chia thành nhóm, mỗi nhóm 3 bạn làm nhiệm vụ đóng cọc tại A và B, sử dụng giác kế theo 4 bước đã học. 
- Tổ trưởng tập hợp tổ mình tại vị trí được phân công, chia tổ thành các nhóm để lần lượt TH. HS cốt cán các tổ hướng dẫn các bạn TH. Những bạn nào chưa đến lượt thì ngồi quan sát để rút kinh nghiệm.
- GV quan sát các tổ thực hành, nhắc nhở, điều chỉnh, hướng dẫn thêm cho HS cách đo góc.
- GV kiểm tra kỹ năng đo góc trên mặt đất của các tổ, lấy đó là một cơ sở cho điểm thực hành của tổ.
- Mỗi tổ cử 1 bạn ghi lại biên bản TH.
* Nội dung biên bản:
Thực hành đo góc trên mặt đất: 
Tổ: Lớp:
a. Dụng cụ: Đủ hay thiếu ( lý do)
b. ý thức kỷ luật trong giờ TH ( cụ thể từng cá nhân ).
c. Kết quả thực hành:
	- Nhóm 1: gồm bạn .....
 	 =
	- Nhóm 2: gồm bạn .....
 	 =
	- Nhóm 3: gồm bạn .....
 	 =
d. Tự đánh giá tổ TH vào loại: Tốt hoặc khá hoặc TB.
	Đề nghị cho điểm từng người trong tổ.
4. Tổng kết – Hướng dẫn về nhà: (7’)
- GV đánh giá, nhận xét kết quả TH của các tổ. Cho điểm TH các tổ. Thu báo cáo TH của các tổ để cho điểm TH của cá nhân HS, có thể hỏi lại HS các bước làm để đo góc trên mặt đất. 
- HS tập trung nghe GV nhận xét, đánh giá. 
- HS nếu có đề nghị gì thì trình bày.
- HS nêu lại 4 bước tiến hành.
- HS cất dụng cụ, vệ sinh tay chân chuẩn bị vào giờ học sau.
* Hướng dẫn về nhà: 
- Đọc bài: “Đường tròn”.

File đính kèm:

  • docT24.doc
Giáo án liên quan