Giáo án Hình học 6 tiết 22: Luyện tập

Hoạt động 1: Luyện tập

- Mục tiêu: Làm được bài tập dạng: vẽ góc, đo góc, vẽ tia phân giác của một góc, nhận biết tia nằm giữa hai tia khác, tính toán.

- Thời gian: 31

- ĐDDH: Thước thẳng, thước đo góc, compa.

- Cách tiến hành:

 

doc3 trang | Chia sẻ: dung89st | Ngày: 05/05/2016 | Lượt xem: 521 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Hình học 6 tiết 22: Luyện tập, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 27/02/2013
Ngày giảng: 02/03/2013
Bài 6- Tiết 22: luyện tập
I- Mục tiêu:
1. Kiến thức:
Củng cố lại các kiến thức về tia phân giác của một góc.
2. Kĩ năng:
Làm được bài tập dạng: vẽ góc, đo góc, vẽ tia phân giác của một góc, nhận biết tia nằm giữa hai tia khác, tính toán.
3. Thái độ:
Cẩn thận, chính xác, tích cực trong hợp tác nhóm.
II- Đồ dùng dạy học:
1. GV: Thước thẳng, thước đo góc, compa.
2. HS: Thước thẳng, thước đo góc, compa.
III. Phương pháp:
- Vấn đáp
- Thuyết trình
- Hoạt động nhóm
- Luyện tập. 
IV. Tổ chức giờ học: 	
1. ổn định: Sĩ số: (1’)
2. Kiểm tra đầu giờ: (10’)
- Đề bài: 
Câu 1: Ot là tia phân giác của góc xOy khi nào?
Câu 2: a, Vẽ góc xOy có số đo 126
 b, Vẽ tia phân giác của góc xOy ở câu a.
- Đáp án: 
Câu 1: Ot là tia phân giác của góc xOy 
Câu 2: (HS sử dụng thước đo độ và thước thẳng để vẽ).
3. Bài mới:
Hoạt động 1: Luyện tập
- Mục tiêu: Làm được bài tập dạng: vẽ góc, đo góc, vẽ tia phân giác của một góc, nhận biết tia nằm giữa hai tia khác, tính toán.
- Thời gian: 31’
- ĐDDH: Thước thẳng, thước đo góc, compa.
- Cách tiến hành:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Nội dung
- Yêu cầu HS làm bài 33.
- Gọi 1 HS lên bảng vẽ hình.
- Có mấy cách để tính ?
- Cách nào nhanh hơn ?
- Gọi 1 HS lên bảng tính.
- GV nhận xét.
- Gọi 1 HS lên bảng vẽ hình.
- Gọi 1 HS đứng tại chỗ tóm tắt đề bài.
- Gọi 1 HS lên bảng làm.
- GV nhận xét.
- GV treo bảng phụ vẽ hình bài 37.
- Gọi HS lên bảng làm.
- GV nhận xét.
- HS đọc đề bài.
- 1 HS lên bảng vẽ hình.
- HS trả lời: có 2 cách:
+ C1: Sử dụng tính chất 2 góc kề bù.
+ C2: 
- C1 vì không phải chứng tỏ Oy nằm giữa hai tia Ox’ và Ot.
- 1 HS lên bảng tính
- HS nghe.
- 1 HS lên bảng vẽ hình và tóm tắt đề bài.
Tính: 
- 1 HS lên bảng làm.
- HS nghe.
- HS quan sát.
- HS lên bảng làm.
a, 
b, 
- HS nghe.
Bài 33 (SGK/ 87)
Vì Ot là phân giác của góc xOy nên 
 = -
Bài 36 (SGK/ 87)
Ta có: 
Vậy: 
Bài 37 (SGK/ 87)
 4. Tổng kết – Hướng dẫn về nhà: (3’)
- GV chốt lại kiến thức đã chữa.
* Hướng dẫn về nhà: 
- Xem lại các BT đã chữa.
- Tiết sau thực hành.

File đính kèm:

  • docT22.doc
Giáo án liên quan