Giáo án Hình học 6 tiết 21: Tia phân giác của một góc

Hoạt động của GV

- Làm thế nào để vẽ tia phân giác của một góc?

- GV hướng dẫn HS cách thứ nhất: tính toán số đo các góc rồi dùng thước thẳng và thước đo góc để vẽ các góc cuối cùng thì xác định tia phân giác .

- GV hướng dẫn cả lớp làm cách 2: Gấp giấy.

- Mỗi góc không phải là góc bẹt có mấy tia phân giác?

- Yêu cầu HS làm ?

- GV giới thiệu khái niệm đường phân giác của một góc .

 

doc3 trang | Chia sẻ: dung89st | Ngày: 05/05/2016 | Lượt xem: 806 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Hình học 6 tiết 21: Tia phân giác của một góc, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 13/02/2012
Ngày giảng: 16/02/2012
Bài 6- Tiết 21: tia phân giác của một góc
I- Mục tiêu:
1. Kiến thức:
Tóm tắt được định nghĩa tia phân giác của một góc.
Nhận biết được định nghĩa đường phân giác của một góc.
2. Kĩ năng:
Vẽ được tia phân giác của một góc.
3. Thái độ:
Cẩn thận, chính xác, tích cực trong hợp tác nhóm.
II- Đồ dùng dạy học:
1. GV: Thước thẳng, thước đo góc, compa.
2. HS: Thước thẳng, thước đo góc, compa.
III. Phương pháp:
- Vấn đáp
- Thuyết trình
- Hoạt động nhóm
- Luyện tập. 
IV. Tổ chức giờ học: 	
1. ổn định: Sĩ số: (1’)
2. Kiểm tra bài cũ: (5’)
- Cho góc = 1000. Trên nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng chứa tia Oy, chứa tia Ox hãy vẽ góc = 500.
 a, Tia nào nằm giữa hai tia nào ? vì sao ?
b, Tính số đo góc và so sánh hai góc và 
- Đáp án: a, Tia Oz nằm giữa hai tia còn lại. Vì: < 
	b, = = 500
3. Bài mới:
Hoạt động 1: Tia phân giác của một góc là gì?
- Mục tiêu: Tóm tắt được định nghĩa tia phân giác của một góc.
- Thời gian: 14’
- ĐDDH: Thước thẳng, thước đo góc, compa.
- Cách tiến hành:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Nội dung
- GV treo bảng phụ kết quả kiểm tra bài cũ và giới thiệu Oz là tia phân giác của góc .
- Nếu Oz là tia phân giác của thì Oz phải thoả mãn điều kiện gì?
- Gọi HS đọc định nghĩa.
- HS nghe.
- HS trả lời:
+ Oz nằm giữa Ox và Oy
+ = 
- HS đọc.
1. Tia phân giác của một góc là gì?
 Hoạt động 2: Tìm hiểu cách vẽ tia phân giác của một góc
- Mục tiêu: + Vẽ được tia phân giác của một góc. 
 + Nhận biết được định nghĩa đường phân giác của một góc.
- Thời gian: 20’
- ĐDDH: Thước thẳng, thước đo góc, compa.
- Cách tiến hành:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Nội dung
- Làm thế nào để vẽ tia phân giác của một góc?
- GV hướng dẫn HS cách thứ nhất: tính toán số đo các góc rồi dùng thước thẳng và thước đo góc để vẽ các góc cuối cùng thì xác định tia phân giác .
- GV hướng dẫn cả lớp làm cách 2: Gấp giấy.
- Mỗi góc không phải là góc bẹt có mấy tia phân giác?
- Yêu cầu HS làm ?
- GV giới thiệu khái niệm đường phân giác của một góc .
- HS suy nghĩ.
- 1 HS đứng tại chỗ tính các góc.
- 1 HS lên bảng vẽ.
- HS làm theo hướng dẫn của GV.
- Có 1 tia phân giác.
- HS làm.
- HS nghe.
2. Cách vẽ tia phân giác của một góc:
VD: Vẽ tia phân giác của góc xOy có số đo 640
* Cách 1: Dùng thước đo góc.
 = . Vẽ tia Oz nằm giữa hai tia Ox, Oy sao cho: =
* Cách 2: Gấp giấy
* Nhận xét: SGK/ 86
?: 
* chú ý: SGK/ 86.
4. Tổng kết – Hướng dẫn về nhà: (5’)
- Mỗi góc (không phải là góc bẹt) chỉ có một tia phân giác.
Oz nằm giữa hai tia Ox, Oy và
Oz là tia phân giác của góc xOy
Oz nằm trong góc xOy và chia đôi góc đó
- Đường thẳng chứa tia phân giác của một góc còn gọi là đường phân giác của góc đó .
* Hướng dẫn về nhà: 
- Học bài.
- Làm bài tập SGK/ 87.
- Tiết sau luyện tập.

File đính kèm:

  • docT21.doc
Giáo án liên quan