Giáo án Hình học 6 tiết 20: Vẽ góc cho biết số đo

Hoạt động của GV

- Yêu cầu HS nêu cách đo số đo của một góc cho trước.

- GV đặt vấn đề ngược lại: giả sử biết số đo của góc = 400 thì làm thế nào để vẽ được góc ?

- GV hướng dẫn cách sử dụng thước đo góc và thước thẳng để vẽ chính xác góc theo từng bước cụ thể .

- Có thể xác định được mấy tia Oy tạo với tia Ox một góc bằng 400 trên một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox ?

- Gọi 1 HS lên bảng làm VD2.

- GV nhận xét.

 

doc3 trang | Chia sẻ: dung89st | Ngày: 05/05/2016 | Lượt xem: 425 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Hình học 6 tiết 20: Vẽ góc cho biết số đo, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 30/01/2012
Ngày giảng: 02/02/2012	
Bài 5- Tiết 20: vẽ góc cho biết số đo
I- Mục tiêu:
1. Kiến thức:
Tóm tắt được kiến thức cơ bản: Trên một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, bao giờ cũng vẽ được một và chỉ một tia Oy sao cho góc = m0 (00 < m < 1800) và trên một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, nếu < thì tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz .
2. Kĩ năng:
Vẽ được một góc khi biết trước số đo của nó bằng thước đo góc và thước thẳng.
3. Thái độ:
Cẩn thận, chính xác, tích cực trong hợp tác nhóm.
II- Đồ dựng dạy học:
1. GV: Thước thẳng, thước đo góc, compa.
2. HS: Thước thẳng, thước đo góc, compa.
III. Phương pháp:
- Vấn đáp
- Thuyết trình
- Hoạt động nhóm
- Luyện tập. 
IV. Tổ chức giờ học: 	
1. ổn định: Sĩ số: (1’)
2. Kiểm tra bài cũ: (5’)
- Trên hai cạnh của góc lần lượt lấy hai điểm A và B. Trên đoạn thẳng AB lấy điểm M bất kỳ. Vẽ tia Oz đi qua M.
Tia Oz có nằm giữa hai tia Ox và Oy không ?
b, Giả sử = , = . Hãy tính ?
- Đáp án: 
3. Bài mới: 
Hoaùt ủoọng 1: Vẽ góc trên nửa mặt phẳng
- Mục tiêu: Tóm tắt được kiến thức cơ bản: Trên một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, bao giờ cũng vẽ được một và chỉ một tia Oy sao cho góc = m0 (00 < m < 1800) 
- Thời gian: 17’
- ĐDDH: Thước thẳng, thước đo góc, compa.
- Cách tiến hành:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Nội dung
- Yêu cầu HS nêu cách đo số đo của một góc cho trước. 
- GV đặt vấn đề ngược lại: giả sử biết số đo của góc = 400 thì làm thế nào để vẽ được góc ?
- GV hướng dẫn cách sử dụng thước đo góc và thước thẳng để vẽ chính xác góc theo từng bước cụ thể .
- Có thể xác định được mấy tia Oy tạo với tia Ox một góc bằng 400 trên một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox ?
- Gọi 1 HS lên bảng làm VD2.
- GV nhận xét.
- HS nêu lại.
- HS nghe.
- Chỉ xác định được một tia Oy như thế.
- 1 HS lên bảng làm.
- HS nghe.
1. Vẽ góc trên nửa mặt phẳng:
* Nhận xét:
400
	Trên một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, bao giờ cũng vẽ được một và chỉ một tia Oy sao cho góc = m0 (00 < m < 1800)
 Hoaùt ủoọng 2: Vẽ hai góc trên nửa mặt phẳng
- Mục tiêu: Tóm tắt được kiến thức cơ bản: Trên một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, nếu < thì tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz .
- Thời gian: 15’
- ĐDDH: Thước thẳng, thước đo góc, compa.
- Cách tiến hành:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Nội dung
- Trên một nửa mặt phẳng , hãy vẽ hai góc = 300 và = 700.
- Tia Oy có nằm giữa hai tia Ox và Oz không ?
- So sánh hai góc và ?
- Phát biểu nhận xét.
- GV chốt kiến thức.
- 1 HS lên bảng vẽ.
 < 
- HS phát biểu.
- HS nghe.
2. Vẽ hai góc trên nửa mặt phẳng:
* Nhận xét:
Trên một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, nếu < thì tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz .
4. Tổng kết – Hướng dẫn về nhà: (7’)
- Yêu cầu HS làm bài tập:
a, Trên một nửa mặt phẳng bờ chứa đoạn thẳng AB , hãy vẽ góc CAB = 600 .
b, Trên một nửa mặt phẳng bờ chứa đoạn thẳng AB nhưng không chứa tia AC, hãy vẽ góc DAB = 400 .
c, Tính số đo góc CAD . 
d, Tia nào nằm giữa hai tia còn lại ? Vì sao ?
* Hửụựng daón veà nhaứ: 
- HS học thuộc lòng hai nhận xét trong SGK.
- Làm các bài tập 25, 26. 28, 29 SGK .
- Đọc bài: “Tia phân giác của một góc”.

File đính kèm:

  • docT20.doc
Giáo án liên quan