Giáo án Hình học 6 tiết 18: Số đo góc

- Hướng dẫn cách đo: Để đo góc xOy

+ Đặt thước sao cho t©m của thước trùng với đỉnh O của góc.

+ Một cạnh Ox của góc trùng với vạch số 0 của thước.

+ Cạnh Oy đi qua vạch nào của thước thì đó là số đo của góc xOy.

- Yêu cầu HS vẽ 1 góc bất kì và đo số đo của góc đó.

- GV hướng dẫn HS ghi số đo của góc.

- Gọi HS đọc nhận xét.

- Yêu cầu HS làm ?1 theo nhóm bàn.

+ Gọi nhóm báo cáo.

 

doc4 trang | Chia sẻ: dung89st | Ngày: 05/05/2016 | Lượt xem: 443 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Hình học 6 tiết 18: Số đo góc, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 09/01/2012
Ngày giảng: 12/01/2012
Bài 3- Tiết 18: số đo góc
I- Mục tiêu:
1. Kiến thức:
Nhận biết được mỗi góc có một số đo xác định, số đo của góc bẹt là .
Tóm tắt được khái niệm góc vuông, góc nhọn, góc tù.
2. Kĩ năng:
Đo được góc bằng thước đo góc.
Vẽ được một góc có số đo cho trước.
Dùng được các thuật ngữ: Góc này bằng (lớn hơn, bé hơn) góc kia.
3. Thái độ:
Cẩn thận, chính xác, tích cực trong hợp tác nhóm.
II- Đồ dựng dạy học:
1. GV: Thước thẳng, thước đo góc.
2. HS: Thước thẳng, thước đo góc.
III. Phương pháp:
- Vấn đáp
- Thuyết trình
- Hoạt động nhóm
- Luyện tập. 
IV. Tổ chức giờ học: 	
1. ổn định: Sĩ số: (1’)
2. Kiểm tra bài cũ: 
3. Bài mới: 
Hoaùt ủoọng 1: Tìm hiểu cách đo góc
- Mục tiêu:+ Nhận biết được mỗi góc có một số đo xác định, số đo của góc bẹt là .
 + Đo được góc bằng thước đo góc.
 + Vẽ được một góc có số đo cho trước.
- Thời gian: 15’
- ĐDDH: Thước thẳng, thước đo góc.
 - Cách tiến hành:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Nội dung
- Veừ hai goực leõn baỷng hoùc sinh nhaọn xeựt veà hai goực?
- Laứm theỏ naứo bieỏt ủửụùc goực naứo lụựn hụn trong caực goực ủaừ cho ?
- Giụựi thieọu thửụực ủo goực. Gọi 1 HS mô tả thước đo góc.
- Hửụựng daón caựch ủo: ẹeồ ủo goực xOy
+ ẹaởt thửụực sao cho tâm cuỷa thửụực truứng vụựi ủổnh O cuỷa goực.
+ Moọt caùnh Ox cuỷa goực truứng vụựi vaùch soỏ 0 cuỷa thửụực. 
+ Caùnh Oy ủi qua vaùch naứo cuỷa thửụực thỡ ủoự laứ soỏ ủo cuỷa goực xOy.
- Yêu cầu HS vẽ 1 góc bất kì và đo số đo của góc đó.
- GV hướng dẫn HS ghi số đo của góc.
- Gọi HS đọc nhận xét.
- Yêu cầu HS làm ?1 theo nhóm bàn.
+ Gọi nhóm báo cáo.
? Tại sao người ta ghi các số từ 0 đến 180 ở hai vòng cung theo hai chiều ngược nhau.
- Hoùc sinh nhaọn xeựt veà hai goực GV veừ treõn baỷng. 
- HS suy nghĩ.
- 1 HS mô tả: Thửụực ủo goực laứ moọt nửa hỡnh troứn ủửụùc chia thaứnh 180 phaàn baống nhau vaứ ghi tửứ 0 (ủoọ) ủeỏn 180 (ủoọ).
- HS nghe.
- 1 HS lên bảng vẽ và đo.
- HS đọc.
- HS thực hiện.
- Đại diện nhóm báo cáo.
- HS trả lời.
I. ẹo goực:
* Nhaọn xeựt:
- Moói goực coự moọt soỏ ủo.
- Soỏ ủo cuỷa goực beùt laứ 180o.
- Soỏ ủo cuỷa moói goực khoõng vửụùt quá 180o.
?1:
 Hoaùt ủoọng 2: So sánh hai góc
- Mục tiêu: Dùng được các thuật ngữ: Góc này bằng (lớn hơn, bé hơn) góc kia.
- Thời gian: 15’
- ĐDDH: Thước thẳng, thước đo góc.
- Cách tiến hành:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Nội dung
- GV trình bày cho HS cách so sánh 2 góc: Dửùa vaứo soỏ ủo goực ta coự theồ so saựnh hai goực. Goực naứo coự soỏ ủo lụựn hụn thỡ goực ủoự lụựn hụn. Hai goực baống nhau neỏu soỏ ủo cuỷa chuựng baống nhau.
- Yêu cầu HS làm ?2.
+ Gọi HS trả lời.
+ GV nhận xét.
- HS nghe.
- HS làm ?2 cá nhân.
- HS trả lời.
- HS nghe.
II. So saựnh hai goực: 
* Vớ duù: 
?2:
Hoaùt ủoọng 3: Tìm hiểu góc vuông, góc nhọn, góc tù
- Mục tiêu: Tóm tắt được khái niệm góc vuông, góc nhọn, góc tù.
- Thời gian: 10’
- ĐDDH: Thước thẳng.
- Cách tiến hành:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Nội dung
- GV duứng êke veừ moọt goực vuoõng. 
? Góc vuông có số đo bằng bao nhiêu độ
- GV giới thiệu góc nhọn, góc tù.
- GV hệ thống các góc đã học bằng hình 17.
- ẹo goực vuoõng vaứ traỷ lụứi.
- HS nghe.
- HS ghi nhớ.
III. Goực vuoõng, goực nhoùn, goực tuứ:
- Goực coự soỏ ủo baống 90o goùi laứ goực vuoõng. Kyự hieọu 1v
- Góc lớn hụn goực vuoõng laứ goực nhoùn.
- Goực lụựn hụn goực vuoõng nhửng nhoỷ hụn goực beùt laứ goực tuứ. 
4. Tổng kết – Hướng dẫn về nhà: (4’)
- Theỏ naứo laứ hai goực baống nhau?
- Laứm theỏ naứo ủeồ so saựnh hai goực? 
- Theỏ naứo laứ goực vuoõng, goực nhoùn, goực tuứ? 
* Hửụựng daón veà nhaứ: 
+ Laứm caực BT trong SGK/ 79. 
+ Đọc bài: “Khi nào thì ?”.

File đính kèm:

  • docT18.doc
Giáo án liên quan