Giáo án Hình học 6 tiết 17: Góc

Hoạt động của GV

- GV hướng dẫn HS cách vẽ góc: Để vẽ góc ta cần vẽ đỉnh và hai cạnh của góc.

- Gọi 1 HS lên bảng vẽ góc và đặt tên cho góc đó.

+ GV nhận xét.

- GV cho HS quan sát H- 5 và giới thiệu cách kí hiệu góc chung đỉnh trong hình có nhiều góc.

 

doc3 trang | Chia sẻ: dung89st | Ngày: 05/05/2016 | Lượt xem: 261 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Hình học 6 tiết 17: Góc, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 02/01/2012
Ngày giảng: 05/01/2012
Bài 2- Tiết 17: góc
I- Mục tiêu:
1. Kiến thức:
Nhận biết được thế nào là góc.
Giải thích được thế nào là góc bẹt.
Nhận biết được điểm nằm bên trong góc.
2. Kĩ năng:
Vẽ được góc.
3. Thái độ:
Cẩn thận, chính xác, tích cực trong hợp tác nhóm.
II- Đồ dựng dạy học:
1. GV: Thước thẳng.
2. HS: Thước thẳng.
III. Phương pháp:
- Vấn đáp
- Thuyết trình
- Hoạt động nhóm
- Luyện tập. 
IV. Tổ chức giờ học: 	
1. ổn định: Sĩ số: (1’)
2. Kiểm tra bài cũ: (5’)
- Thế nào là nửa mặt phẳng bờ a?
- Vẽ tia Oz nằm giữa hai tia Ox và Oy, giải thích tại sao Oz lại nằm giữa hai tia Ox và Oy?
3. Bài mới: 
Hoaùt ủoọng 1: Tìm hiểu về góc (10’)
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Nội dung
- Quan saựt hỡnh 4 SGK vaứ traỷ lụứi caõu hoỷi:
Goực laứ gỡ ?
- Chỉ rõ tên đỉnh và hai cạnh của góc trên hình 4.
- GV giới thiệu kí hiệu của góc.
- Hoùc sinh quan saựt vaứ traỷ lụứi. 
- HS trả lời: 
Đỉnh: O
Hai cạnh là: Ox, Oy.
- HS theo dõi và ghi nhớ.
1. Góc:
- Goực laứ hỡnh goàm hai tia chung goỏc.
+ Goỏc chung cuỷa hai tia laứ ủổnh cuỷa goực.
+ Hai tia laứ hai caùnh cuỷa goực. 
* Kí hiệu: 
 Hoaùt ủoọng 2: Tìm hiểu về góc bẹt (5’)
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Nội dung
- GV cho HS quan sát hình vẽ và trả lời: Góc bẹt là gì ?
- Yêu cầu HS làm ?
- HS quan sát hình và trả lời.
- HS làm.
2. Goực beùt:
- Goực bẹt laứ goực coự hai caùnh laứ hai tia ủoỏi nhau.
Hoaùt ủoọng 3: Tìm hiểu cách vẽ góc (9’)
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Nội dung
- GV hướng dẫn HS cách vẽ góc: Để vẽ góc ta cần vẽ đỉnh và hai cạnh của góc.
- Gọi 1 HS lên bảng vẽ góc và đặt tên cho góc đó.
+ GV nhận xét.
- GV cho HS quan sát H- 5 và giới thiệu cách kí hiệu góc chung đỉnh trong hình có nhiều góc.
- HS nghe.
- 1 HS lên bảng làm.
- HS nghe.
- HS quan sát và ghi nhớ cách gọi tên.
3. Veừ goực: 
Kyự hieọu: ; 
Hoaùt ủoọng 4: Tìm hiểu điểm nằm bên trong góc (5’)
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Nội dung
- Quan saựt hỡnh 6 vaứ traỷ lụứi caõu hoỷi: Khi naứo thỡ ủieồm M naốm beõn trong goực xOy
- Khi hai tia Ox, Oy khoõng ủoỏi nhau, ủieồm M laứ ủieồm naốm beõn trong goực xOy neỏu tia OM naốm giửừa Ox, Oy. Khi ủoự ta noựi tia OM naốm trong goực xOy.
4. ẹieồm naốm beõn trong goực:
Hoaùt ủoọng 5: Luyện tập (5’)
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Nội dung
- Yờu cầu HS làm BT 6 (SGK/75)
- HS làm.
4. Tổng kết – Hướng dẫn về nhà: ( 5’)
* Tổng kết: Qua bài học hụm nay cỏc em cần nhận biết được thế nào là góc. Giải thích được thế nào là góc bẹt. Nhận biết được điểm nằm bên trong góc. Vẽ được góc.
* Hướng dẫn về nhà: 
 - Bài cũ: 
? Thế nào là gúc ? Gúc bẹt là gỡ ?
? Nờu cỏch vẽ gúc
? Làm BT trong SGK.
- Bài mới: Đọc bài: ô Số đo gúc ằ
? Thế nào là gúc vuụng, gúc nhọn, gúc tự
? Nờu cỏch đo một gúc bằng thước đo gúc
? Vẽ gúc 

File đính kèm:

  • docT17.doc
Giáo án liên quan