Giáo án Hình học 6 tiết 11: Vẽ đoạn thẳng cho biết độ dài

Hoạt động của GV

- GV đưa VD1.

- Để vẽ đoạn thẳng cần xác định hai mút của nó. ở VD1 mút nào đã biết, cần xác định mút nào ?

- GV giới thiệu cách vẽ.

- Ta có thể vẽ đoạn thẳng OM bằng cách nào khác ?

+ Gọi 1 HS lên bảng thực hiện.

- Sau khi thực hiện hai cách xác định điểm M trên tia Ox, em có nhận xét gì ?

- GV nêu VD2.

+ Gọi 1 HS nêu cách vẽ.

+ Gọi 2 HS lên bảng vẽ.

+ GV chốt cách vẽ.

 

doc3 trang | Chia sẻ: dung89st | Ngày: 05/05/2016 | Lượt xem: 261 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Hình học 6 tiết 11: Vẽ đoạn thẳng cho biết độ dài, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 07/11/2011
Ngày giảng: 10/11/2011
Bài 9- Tiết 11: vẽ đoạn thẳng cho biết độ dài
I- Muc tiêu:
1) Kieỏn thức: 
Nhận biết được trên tia Ox có một và chỉ một điểm M sao cho OM = m (đơn vị đo độ dài) (m > 0).
Nhận biết được trên tia Ox nếu OM = a; ON = b và a < b thì M nằm giữa O và N.
2) Kĩ năng:
Vẽ được đoạn thẳng có độ dài cho trước.
3) Thái độ:
Thấy rõ ý nghĩa thực tế của toán học với đời sống. 
Rèn cho HS tư duy linh hoạt.
II- Đồ dựng dạy học:
1) GV: Thước thẳng, phấn màu, compa, bảng phụ.
2) HS: Thước thẳng, compa.
 III- Phương phỏp:
- Vấn đỏp.
- Hoạt động nhúm.
- Thuyết trỡnh.
- Hoạt động cá nhân.
IV- Tổ chức giờ học: 	
1- ổn định tổ chức: sĩ số: ( 1 p’) 
2- Kiểm tra đầu giờ: 
3- Bài mới:
Hoạt động 1: Tìm hiểu cách vẽ đoạn thẳng trên tia
- Mục tiờu: Nhận biết được trên tia Ox có một và chỉ một điểm M sao cho OM = m (đơn vị đo độ dài) (m > 0).
- Thời gian: 20'
- ĐDDH: Thước thẳng, compa.
- Cỏch tiến hành: 
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Nội dung
- GV đưa VD1.
- Để vẽ đoạn thẳng cần xác định hai mút của nó. ở VD1 mút nào đã biết, cần xác định mút nào ?
- GV giới thiệu cách vẽ.
- Ta có thể vẽ đoạn thẳng OM bằng cách nào khác ?
+ Gọi 1 HS lên bảng thực hiện.
- Sau khi thực hiện hai cách xác định điểm M trên tia Ox, em có nhận xét gì ?
- GV nêu VD2.
+ Gọi 1 HS nêu cách vẽ.
+ Gọi 2 HS lên bảng vẽ.
+ GV chốt cách vẽ.
- HS quan sát.
- Mút O đã biết, cần xác định mút M.
- HS quan sát và vẽ vào vở.
- Dùng compa và thước thẳng.
- 1 HS lên bảng thực hiện.
- HS nêu nhận xét.
- HS theo dõi.
- HS nêu.
- 2 HS lên bảng vẽ.
- HS ghi nhớ.
1) Vẽ đoạn thẳng trên tia:
VD1:
Trên tia Ox, vẽ đoạn thẳng OM = 2cm.
* Cách 1: (Dùng thước có chia khoảng)
- Đặt cạnh của thước trùng tia
Ox, sao cho vạch số 0 trùng với
gốc O.
- Vạch (2cm) của thước ứng với
một điểm trên tia, điểm ấy chính
là điểm M.
O M
 x
2 cm Hình a
* Cách 2: (Có thể dùng compa
và thước thẳng).
* Nhận xét: SGK/ 122.
VD 2 : Cho đoạn thẳng AB. Hãy vẽ đoạn thẳng CD sao cho CD = AB .
Hoạt động 2: Tìm hiểu cách vẽ hai đoạn thẳng trên tia
- Mục tiờu: Nhận biết được trên tia Ox nếu OM = a; ON = b và a < b thì M nằm giữa O và N.
- Thời gian: 17’
- ĐDDH: Thước thẳng, compa.
- Cách tiến hành: 
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Nội dung
- GV nêu ví dụ.
- Gọi 1 HS lên bảng thực hiện VD.
- Trong hai điểm O, M, N
điểm nào nằm giữa hai
điểm còn lại ?
Vậy : Nếu trên tia Ox có OM = a ; ON = b ; a < b thì ta kết luận gì về vị trí cả các điểm O ; N ; M
- GV chốt lại.
- HS theo dõi.
- 1 HS lên bảng làm VD.
M nằm giữa O và N
- HS quan sát hình vẽ trên bảng phụ.
0 < a < b M nằm giữa O và N.
- HS nghe.
2. Vẽ hai đoạn thẳng trên tia:
Ví dụ: Trên tia Ox vẽ OM = 2cm; ON = 3cm.
 O M N x
 1 2 3
 O a M N
 x
 b
* Nhận xét: SGK.
4. Tổng kết- Hướng dẫn về nhà: ( 7’)
- Bài học hôm nay cho ta thêm một dấu hiệu nhận biết điểm nằm giữa hai điểm đó là: Nếu O; M ; N tia Ox và OM < ON
 M nằm giữa O và N
- Yêu cầu HS làm bài tập 53 (SGK/ 124).
 Bài 53:
 Vì: M nằm giữa O và N nên ta có: OM + MN = ON
 Suy ra: MN = ON – OM = 6 – 3 = 3 cm.
 Vậy: OM = MN = 3 cm.
* Hướng dẫn về nhà:
- MHướng dẫn về nhà: + Làm các BT SGK/ 124.
+ Đọc bài: “Trung điểm của đoạn thẳng”.

File đính kèm:

  • docT11.doc
Giáo án liên quan